Innehåll

[ överordnad ] Start ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad]

 

Innehållsförteckning över denna site om människorna runt Hornborgasjön

Hjilmer Johanssons Hembygd

LäsTips

Hugo Sköld 

har rekommenderat Järnkontorets vattenrättsutredning II och Kvarnkommissionerna enligt Kungl. breven av den 13 april 1697 av Åke Holmbäck. 

Broddetorps hembygdsförening klippbok nr 1.

Lantbruk Hjilmer Johansson Skaraborgs läns tidning 1960-06-09

Om Biljer i Hemmets veckotidning 1954-12-17 trivs ej längre vid Hs

Visitationsakter från 1580-1590 av E. Haller, så ock från 1587, i kyrkohistorisk årsskrift 1915 sid. 279 – 307.

Thure Ljunggren: "Häggums Sockne Beskrifning på Hög vederbörlig Befallning författad År 1794"
Handskrift i stiftsbiblioteket i Skara.

I J. Hallenborg: "Handl till kon. Gustaf II Adolfs historia, I saml., sid 41 ( 1784) finnes infört brev från Lars Ållonsköld till Härlingstorp till ståthållare Axel Ryning, vari Å:s och Vallehärads böndernas strid med danskarna 1612 omtalas. / Vg. F. f. T 1935.

Sjöborgs avhandling om fornlämningar å H – arkivet.

Släktböcker

"Några Västgötasläkter i registerform", Lund 1938, upptecknade av Ernst Ludvig Larsson.

Häri rörande något min egen släkt – avsnittet Krokasläkten. / H.J. 1946.

Byhistorier och tidsbilder från Vestgötabygderna, upptecknade av F. W. B-n. (sign. Simplex).

Innehåll: Nämndemannens lögetrog. – Språngmarschen vid Svensbokärren. – Skopens begravning. – Ett original – Skomakarens marknadsbedrifter. – Huru n:o 41 K. fick stå "pärsen". – Där stöp ingenjörn och där stöp nämndeman i H-p.
Skara Petterssonska Boktryckeriet 1888.

O W Sundén "Allmogelivet i en Västgötasocken under 1800-talet. Stockholm 1903.

Nat. Beckman, "Vägar och städer i medeltidens Västergötland." Göteborg 1923.

Gunnar Lindgren " Falbygden och dess närmaste omgivning" Geographica N:o 6.Uppsala 1939.

Inventarium för kyrkorna i Skara Stift 1593 av S. M. Lampa.

Några Västgötasläkter av Ernst Ludvig Larsson, Villagatan 18, Falun.

Thulin (regeringsråd): "Utredning om organist och klockarboställena".

Björkholmens gård – en släktbok av Bror Lidén, postmästare Lysekil.

Anders Sundler "Några drag ur framlidne. Biskop Joh. Butochs liv 1883.

J. W. Warholm: "Skara stifts herdaminnen. Utd. 1871.

J. Lundahl: "Falbygdens by - och gårdsnamn". Gbg 1927.

G. Rudberg: Några drag av övertro i Vg. Se Fatab. 1908.

Johannes Roosvall Dopfuntar Sthlm 1917 Behandlar Hornborga och Bolums funtar.


[ överordnad ] Start ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad] [ Innehåll ]