Tomten

[ överordnad ] Start ] Bjärsjön ] Saga ] Gårdarna ] Torpen och backstugorna ] Soldater ] Morden i Bjellum ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] AndersGunnarsgården ] Bäckagården ] Bredegårdarna ] Lunnagården ] Källegården ] Päregården ] Slätterödjan ] SvenBengtsgården ] [ Tomten ]
[underordnad]

Storskiftet Tomten representeras av Krono befallningsman Bäck 

Tomten ¼ Frälse

Jon Björnsson f1662 sonen och Åbon Björn Jonsson f1685 och hans son Åbo Tomten och Korpatorp var född 1725 och dog 1791. 

Lars Bengtsson f1730 från Fröjered gift med Brita från Ving brukar gården här 64 och flyttar 1796 till SvenBengtsgården, och sedan dess brukar en dräng Jonas i Källegården Tomten.

gården ägs 1795 och 1816 av Jonas Andersson.

Tomten laga skiftet

¼ mantal äges af Enkan Cajsa Johansdotter innehar och flyttar följande åbyggnader: № 1 ett Manhus 21½ aln långt 11 bredt och 4 ¾ högt, täckt med halm och torf indelad i förstuga, stuga och 2ne kamrar och kök samt källare inunder. Kostnad för rifning och uppsättande å nya planen 225:-. d:o för körslor № 1 en ladugård 31½ aln lång 10 aln bred och 4 hög, täckt med halm och pôll, indelad i Loge 2ne lader, stall, fähus och svinhus med tillbyggdt redskapshus. Kostnad för rivning och uppsättning å nya planen 100:- d:o för körslor 25. Humlegård jemte en mindre Trädgårdsanläggning 6 331. Brunnsgrävning 25.

Anders Viten Larsson 

f1823 ungkarl och son till Cajsa brukar hela 70 talet parallellt med fosterfar Adolf Jönsson f1832. Viten återfinnes annars på sluttningen i Fåfängan.

Bjellum Tomten 9'3

om 4.5 ha och 3.5 ha åker

Cajsa Johansdotter

Cajsa Johansson f1798 av Kindbomsläkt från Häggum har barn under hjärtat, när hon kommer till Bredegården som piga och senare gifter sig med Lars Andersson f1770 därstädes och skänker honom Maria en månad efter vigseln. Viten, Johannes och Jonas hinner komma till världen innan Lars går bort 1829. I ett inbördes testamente tillförsäkras hon just denna Tomten för resten av sin levnad.

År 1831 gifter hon om sig med Jöns Andersson, som är f1784 i Stenstorp. Barn i denna relation är Tomta Stina och Adell (Adolf). Andra mannens bortgång var om möjligt än sorgligare. Han hade varit till marknaden i Falköping och befann sig på hemvägen därifrån då han väl förmodligen drabbades av hjärtslag och dog - som han satt i vagnen och körde. En mötande tyckte att hästen gick, som om körsvennen inte brytt sig om någonting - gick väl ej ur vägen ordentligt - och då han närmare såg efter, satt körkarlen död i vagnen. Man trodde först att något brott förelåg och undersökning företogs, men inga tecken till något våld förmärktes och pengarna voro också i behåll, men den i fordonet tillfinnandes brännvinskulingen var betydligen rörd och man förmodade att han därur tagit sig alltför mycket till bästa. Jöns' dödsnotis: "Död av för mycket supande och dömd till begravning i tysthet."  Står som ägare 1838

Kajsa av ödet prövad. Somliga människor äro av ödet utsedda att bära mycket sorger och en sådan var Kajsa Johansdotter i Nord Bredegården. Utom det att hon fick uppleva två sina barns död, varav det ena mördades, mistade hon på ett oförberett sätt båda sina män.

Barnen hjälper änkan att driva hemmanet och Viten och Jöns finns nämnda. Johannes dör tidigt och sonen Adel stannar i byn och brukar först Tomten tillsamman med sin halvbror Viten, sedan SvenBengtsgården, Källegården och ¼ NordBredegården. Adels dotter Alida återfinner vi som brukare av Tomten Åttingen, som sedan avyttras till Johan Pauli. Adels son Johan Alfred ihjälgasas i Kärrtorp i N Lundby.

Dottern Tomta Stina mördas en septemberkväll i samband med en auction i byn. Att modern påverkats av detta dystra levnadsöde kan man väl förstå, som hon dör fyra år efter detta ouppklarade mord. Cajsa blir härmed kopplad till två mord i Bjellum By, då ju hennes företrädare i den äkta sängens fader hamnade på Hansabacken.

Johannes Larsson

är sonen i Cajsas relation med Lars. Han brukar Tomten under moderns ägareskap, men även han dör tidigt dock två år efter modern. Vid bouppteckningen ser vi att hemmanet bar 3 kor, en stut samt ett antal får. Gustava Johansdotter f1848 tjänte som piga hos honom kanske från moderns frånfälle. Hon flyttar vidare till Varnhem efter att ha fått ut 19 Rd i innestående lön af sterbhuset. Yngste sonen Jonas Larsson i hennes relation med Lars är hemma här på Tomten i alla fall 1865.

Tomta Alfred 

Karl Alfred Larsson f1852 Härlunda ärvde halva Tomten av sin moder. Tomta Alfred är alltså dotterson till ovanberörda Cajsa Johansdotter. Han kom hit 1872 och gifte sig med Anna Brita Bramberg, som förde dottern Anna Carolina, Lilla Bolaget till Boet. Deras egna barn sprids till Amerika och annorstädes. Han gifter om sig med Cajsa Skatt och båda dör 1921. Efter Tomta Alfreds död säljes stället ur släkten och innehas under några år av därvarande kalkarbetaren Malmberg som sålde det vidare till Fr Gust Ad Johansson från Marka, vilken fullföljt företrädarens strävanden och därav skapad att i alla avseenden mönstergillt jordbruk.

Tomta Alfred gift med Anna Brita Bramberg

 • Anna Karolina f1874 lever ett stormigt liv och får 3 barn att fostra och dör vid Livregementets Husarer

 • Johan Alfred flyttar till Amerika 99

 • Matilda återfinner vi i Strängnäs

 • Ida Josefina till Amerika

 • Carl till Amerika'

 • August Ludvig Minnesota

Övriga brukare

 • kalkarb Malmberg sålde vidare

 • Fr Gust Ad Johansson från Marka skapade ett mönstergillt jordbruk.

 • Bertil Modin f1893 kom 1922 och flyttar till NolBreagården 25.

 • Gustaf Edvard Stångberg f1899 kommer från Bjurum via N Lundby 1925 och flyttar 36, var kalkarbetare hos Krüger. 

 • Holmberg Kalkbruksarbetare innehades under några år fram till 1936

Adolf och Agnes Johansson

förvärvade Tomten 1936. Frans Gustaf Johansson f1886 från Marka kommer 36. Huset var byggt 1934 och ladan som står där är från 1929 rymde en häst och 3 nöt. Efter Tomt Alfreds död 1920 såldes stället ur släkten till Adolf, som kom från Marka och tog med sig drängen Erik Andersson, som vi känner som byggmästare Erik Andersson, som startar sin verksamhet nere vid PerHåkansgården i Broddetorp. Paret kom från Marka vilken fullföljt företrädarens strävanden och därav skapat ett i alla avseenden mönsterställe.

Johan Andersson f1892 kalkarbetare bor här på 50 talet med sin familj var det Frö Johan?
Eskil Johansson från Knektegården har detta välskötta torp som sommarställe.


Åttingen 16'2 1/8 mantal

Åttingen vid sluttningen av Bjelluma le, nu en konstnärsateljé

Stället skapat i samband med änkans Stina Johansdotter f1798 (Tomta Stinas mor) död 1869 och kommer att ägas å andra ställen bosatta ägare och brukare. Namnet kommer av att det var en åttondels mantal. Ägdes först av änkans sondotter Alida Adolfsdotter, samt sedan av soldaten Johan Paulis om sålde det till inkorporerande med Bjellums nya kalkbruk.
Adolf Jönsson är Cajsa Stinas son och därmed Tomta Stinas broder. Det anges att hans dotter Alida ärver detta ställe och hon gifter sig med Tomte Ville och lär vara den första som bebodde detta ställe. Det anges att marken tillhörde SvenBengtsgården före skiftet

Alida Adolfsdotter * Tomta Ville

Vilhelm Andersson f1866 gifter sig med Adolfs dotter köper ut Anders Vitten Larsson för 1850 kr 1893 och får den beviljad 99, men familjen flyttar snart vidare till Varola och Borgunda.

Gamle Paulia

köper den för 2850 kr 1897. Han får lagfart 1900 sedan säljaren ordnat sina papper. Priset stiger till 3500 då han avyttrar den till sin son Johan 1916, som där hade några kor fram till 1928.

Anders Pauli hade åttingen, som sen gick över till Johan. Johan bygger sedan till för att kunna bo där, men de föredrar soldattorpet. Johan hade där en 3-5 mjölkkor. Hvarfvén en medarbetare som bar mjölken. 
Han säljer det sedan till Maria Krüger för 10,000 kr. Stugan köper Johan från Hoffman som äger Ehnstå en avstyckning från Hansagården (som Johan August Ehn brukade från 1882 till 1886), ladan från denna fastighet hamnade sedan hos Snôggabon uppe vid Sängasten.

Troligen användes stället som bostad åt kalkarbetare 

 • Torsten Einar Johansson f 1906 40-46

 • Henning Kristiansson bor här från 46 ett år 

 • Frist Oskar Frisk från Norge 47-48

 • Simo Kirppu 48

 • Bror Artur Frisk f1930

 • Henning Börje Kristiansson f1921 från Rostrup 46-7, 

Åttingen övertas sedan av Broddetorparen Leiif Holgersson, en av denna bygdens många konstnärsbegåvningar. Leiif har det först som sommarstuga, men sedan ett publikdragande handelsbodsmuseum, konsthandel och ateljé.

Under Tomten ligger vidare det vi kallar Gamle Paulia uppe i Ryggera.

[ överordnad ] Start ] Bjärsjön ] Saga ] Gårdarna ] Torpen och backstugorna ] Soldater ] Morden i Bjellum ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] AndersGunnarsgården ] Bäckagården ] Bredegårdarna ] Lunnagården ] Källegården ] Päregården ] Slätterödjan ] SvenBengtsgården ] [ Tomten ]
[underordnad] [ Innehåll ]