Bredegårdarna

[ överordnad ] Start ] Bjärsjön ] Saga ] Gårdarna ] Torpen och backstugorna ] Soldater ] Morden i Bjellum ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] AndersGunnarsgården ] Bäckagården ] [ Bredegårdarna ] Lunnagården ] Källegården ] Päregården ] Slätterödjan ] SvenBengtsgården ] Tomten ]
[underordnad] NolBreagården ] Nord Bredegården ] Vester Bredegården ]

 

Kaniken Bäne Korp skänkte år 1383 Bredegården till Sankta Annas prebend i Skara.

Lars Herman Gyllenhaal 

f1795 född på Trestena. På sitt gods Härlingstorp i Norra Vings socken bodde vid 1800-talets ingång Valle härads den tiden största jordägare excellensen och friherren Lars Herman Gyllenhaal, som emellertid vid början av detta århundrade realiserade ett stort antal av sina gårdar till brukare och andra, emedan han lärt sig inse, att jordbruksnäringen bäst gynnades av att bönderna själva ägde sina hemman och ostörda av andra fingo draga försorg om deras skötsel och förkovran. Han realiserade därför omkring och i början av 1800-talet så småningom alla sina mindre gårdar överallt i Valle härad, där han hade sådana. I Bjellums by ägde Gyllenhaal åtminstone fyra hemman, vilka han vid den tiden sålde till enskilda. Bland dessa befunno sig också 1 mantal Nord Bredegården, varav det ena halva mantalet såldes till Lars Andersson, vars avkomlingar intill denna dag ägt hälften därav i sin ägo.


Vi följa därför gårdens öden på egna sidor.

  1. Lars Andersson Nord Bredegården köper ½ mantal och Lars Jonsson f1745 på Bosgården i köper den andra halvan av detta hemman.
  2. Erssens NordBredegården.
  3. NolBreagården.

NordBredegården Frälse 

Brukare som vi ännu inte riktigt vet var de hör hemma 

Åbo Per Henriksson

f1704 finns här 1761 då dotter Kerstin föds. Hon tar över Åboskapet och lämnar över det till sin man Lars Andersson f1753 i Varnhem, som brukar gården, men måste lämna för Slätterödjan. Han väljer 1807 en ny hustru en piga Stina Andersdotter från Slätterödjan. Paret återfinnes sedan på Knäppet vid samma gård.

1754-1791 Erik Håkansson f1723 i Varnhem dör 1791. Hans dotter Stina ? f 1765 gifter sig med Nils Andersson 1755. Familjen flyttar till Skärf 1808.
dottern Stina gifter sig med
-1808 Nils Andersson f1755 som brukar gården fram till 1808 då de flyttar till Skärv

Anders Andersson var gift med Maria Larsdotter f1771 Segerstad kom från Kåxstorp 1810 och änkan flyttar till Besgården 1815 med sina barn. Hon flyttar på nytt till SvenBengtsgården och tar med sin trotjänare Jon Arvidsson, men han dör på vintern samma år.

Br Jonas Jonsson f1782 kommer med sin familj från Dala 1815 och flyttar till Kappagården 1817.

Br Lars Larsson f1754 med familj med barn födda i Broddetorp kom för 1802 till Bjellum, men flyttar 1808 till Ving. 
får 3 upbud å ½ frälse NordBredegården Bjellum som han tillhandlat sig enligt köpebref 9 maj 1810 av Jonas Andersson för 1333 Rd 16 skilling Banco. Han gifte sig med Maria Jonsdotter och får sju barn som vi inte veta att berätta om.

Som vi ser kan de ovan nämnda brukarna vara aktuella innan försäljningen av gården sker. 

Maria Jonsson från Heljesgården får ¼ Bredegården i morgongåva 1813 när hon gifter sig med den tb sjuke Lars Jonsson i Bosgården Hornborga.


Fornt

  • Rund stensättning. osäker ej inprickad.
  • Två runda stensättningar den ena osäker. ej inprickad.
  • Osäker stensättning och älvkvarnssten Fyra älvkvarnar syniga, Vid grävning på 1870-talet påträffades ett väl bevarat skelett. Vid plöjning ca 700 m västnord väst om gårdens manbyggnad gjordes 1946 ett yxfynd.
  • Två runda stensättningar.S5a-b.
  • Gravfält med 6 runda stensättningar fältet 50x10 S5c.

Avstyckning

Stp sk 323
Fäholmen kallas gårdens strand vid Hornborgasjön.
Soldattorpet Vallander , Stadig Kristines;


NolBreagården ] Nord Bredegården ] Vester Bredegården ]

[ överordnad ] Start ] Bjärsjön ] Saga ] Gårdarna ] Torpen och backstugorna ] Soldater ] Morden i Bjellum ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] AndersGunnarsgården ] Bäckagården ] [ Bredegårdarna ] Lunnagården ] Källegården ] Päregården ] Slätterödjan ] SvenBengtsgården ] Tomten ]
[underordnad] NolBreagården ] Nord Bredegården ] Vester Bredegården ] [ Innehåll ]