Lunnagården

[ överordnad ] Start ] Bjärsjön ] Saga ] Gårdarna ] Torpen och backstugorna ] Soldater ] Morden i Bjellum ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] AndersGunnarsgården ] Bäckagården ] Bredegårdarna ] [ Lunnagården ] Källegården ] Päregården ] Slätterödjan ] SvenBengtsgården ] Tomten ]
[underordnad]

Lunnagården 6'1

i jb 1566 Lundagården. Vid reduktion blev det korpralsställe vid Västgöta Reg. Vid 1800-talets början uoffboställe vid Skaraborgs Reg. och tjänstgjorde som fanjunkarboställe. Gården ägs 1971 av kronan. Torpet Svabenstorp löd tid under Lunnagården. Kyrkgärdet är kanske den åker som 1540 tillhörde Bolum k:a eller var platsen för gamla kyrkan.

Brukare och ägare på gården har varit

 • Anders Mikaelsson född 1652 och död här på gården 1706
 • Karin f1651 död 1709 är änka på gården 
 • Jan Nilsson finns med från tidigt 1700 tal.
 • Sven i Lunnagården Bjellum flyttar 1725 till Gudhem, det är möjligt att Olof Larsson och Bengt Olofsson som kom från Skarke samma år men vart är alltså inte angivet men skrivet samtidigt med Svens avflyttning. 
 • Olof Månsson flyttar 1744 t Lundby 

Cornett Sven de Freja gift med Beata Hjerta var här ett år från 1798 flyttade sedan till Rångsdala.

Korpralen Sven Moberg

är känd från denna gård men även Grefvagården, som han sängvägen förvärvat. gift med Cajsa Lovisa Temtander f1748.

 • Jonas Nilsson kom med Magnus från Berg 1792.
 • Gustaf Eriksson f1758 kom och dog 1794
 • Johannes Månsson f1776 Sjogerstad kom 1809 Han blir ägare av NolBreagården
 • Hans Gunnarsson f1764 kom samtidigt. Han slutar sina dagar på Hansabacken och dottern gifter sig med Lars Andersson i NordBredegården.

fanjunkare kvartermästare Höjer till Tveta 1810 f1769 bor i Skånings socken och var ansvarig här 1811. 

Jonas Andersson Åbo 1761

Jon Larsson kan ha varit Åbo här 1762 men det är svårt att läsa 

Lars Andersson f1773 brukar från 1794 till 99. 

Herr Löjtnanten Frölich såsom arrendator af indragna Korpralsbostället vid Westgöta Regemente Lunnagården i samband med Knorrings 44-46, arrenderar till minst 1747.

Wälädle Herr Korpralen Anders Gustaf Gillners vägnar dels brukande Åbo Bengt Andersson finns med under Balaaks storskifte 1795.

Johannes Månsson f1776 från Segerstad kom 1809.

Anders Månsson Mårtensson f1746 och 1812 förknippas med denna gård men även Munkgården i Bolum. 

Axel Gustaf Friberg

fältväbel som bodde på Ökull i början av 1800 talet. Han var gift med en Otter som gav honom 4 överlevande barn. Familjen må ha flyttat till Ökull men de stannade här åtminstone 5 år. Lunnagården indrages till Kronan noteras i hfl under denna period. Arrendator Lieutnant Frölich på Näs i Varnhem församling.

½br Fredrik Johansson från Varnhem återflyttar 34, och följs 34 av ½br Lars Salomonsson f1778 tjänstgör ett okänt antal år. Johannes Svensson f1795 tjänstgör 40 till 42.

Lars Andersson f1773 finns här från 94 till 99 och flyttar åter till Varnhem.

Johannes Månsson

f1776 tar med sin familj från Sjogerstad inklusive sina föräldrar samt drängar och pigor 1809, vi återfinner honom som ägare av NolBreagården Bjellum och upphovet till Luars. Drängen Jonas Andersson f1795 följer med från Häggum.

Hans Gunnarsson 

f1764 den tragiske figuren, som mördar sin piga och blir av med sitt huvud 1820. De kom från Sjogerstad 1809. Hustrun dör 1817 och dottern flyttar då till NordBredegården och gifter sig med änkemannen. Hon dör själv i barnsäng efter ett år i äkta sängen. 

Per Varges Johansson

f1805 som kom från Ulvstorp Håkentorp och försökte sig på som hembrukare, men hamnade i Vargahagen som inhyses.

 • inhys 1817-31
 • 1824-1829 Bernt Pettersson från Falbogården till u Lunnagården till sin död 1829
 • 1829- Anders Nilsson kom 28. Till Svaben det andra ? men han finns sen i Falkatorp Sätuna

Johannes Pettersson Vinterbon

drabbas av ett liknande öde men klarar bara en vinter sen blir det inhyses bland annat Svabens torp.

Carl Falk innehar 1838 i samband med Storskifte

Löjtnant Frölich arr till 1845 

Arrendatorer

1859-61 Vilhelm Malmberg f1833 är arrendator.
Anders Gustaf Larsson f1851 var hemmansägare i N Skattegården Hornborga och blir kronoarrendator här. Barnen sprids över världen bland annat Laxå
Frans Johansson f1874 arrenderar Lunnagården men brukar även L Lycke. Han blir Lyckebäckarnas farfar. 
1861-62 Johannes Andersson f1825 från Varnhem 1861 men och återvänder efter ett år. 
1862-64 Carl Fredrik Beckman f1833 från Dimbo.
1864-- 66 Arr Petter Jansson Jonsson kom med sin stora familj 64 från Baltak finns med 65 vid skiftet och dör på gården 66 varför familjen sedan måste flytta till SvenFröjdenbergsgården eller Bjerka.

Samuel Dimberg

han är inspektör och kronoarrendator som dör 1901. Han kommer som efterträdare till Petter, som dog 66 ovan. Vi känner hans barn, men han har inte lämnat djupare spår i orten. De lämnar gården 1902. Han genomför skiftet ehuru han inte behöver flytta.

 • Carl Johan Brandberg nämns som arrenderar men några tidsintervall gives icke så han lämnar nog över direkt till.
 • Anders Gustaf Larsson f1851 kommer från Skattegården Hornborga men dör i kräfta 05 och sonen Carl Rickard Andersson f1880 tar över arrendet fram till 1912. 

 • Frans Rickard Johansson f1874 kom 1911 

Totalt 42 har varav 32 åker. 10 betesmark. Manbyggnaden uppfördes 1914 och ekonomibyggnaderna uppfördes slutet av 1800-talet. 8 hästar, 30 kliniskt undersökta nötkreatur, 7-8 svin.

            Frans Rickard Andersson arrendator kom före 13 och flyttar 17 till Lilla Lycke.

1918- Martin Karlsson

f1886 kom från Stockholm som arrendator 1918 och gifte sig med Ellen Lundin från Korsberga och började verksamheten 1918. Martins broder var hamningenjör i bland annat Halmstad. Karl brukade den till sin död 1935, och överlämnar till sina söner. Martin odlade sockerbetor och lejde en järnvägsvagn, som han en ruskigt dag skulle lasta, mellan två tåg. Han slet och kämpade och drabbades då av överansträngning och blev sedan aldrig riktigt frisk igen efter skadan vid betevagnen. Lunnagården hade äggmottagning för orten. Martin har i bygden lämnat ett mycket positiv eftermäle, som en driftig och duktig bonde och företagsledare.
Han arrenderade ut eller om det var kronan som arrenderade till Ture Larsson Åkatorp (Svens i Åkatorp bror) som drev mejeri där under några år i gammelstugan 1927-30.

Under 1930 står två statarfamiljer för driften.
Klas Einar Johansson och 
Johan August Nylén båda kom hit detta år men flyttar redan året därpå.

Martin och Ellens barn

 • Rut som återvänder till bygden
 • Henry friköper gården från Domänverket
 • Gunnar brukar med sin bror
 • Inga Britt gifter sig med mejeristen Lund i Korsgården
 • Maja gifter sig med skaparen av UnoX.

På 50 talet består gården av 92 ha varav 43 åker. Här fanns plats för 5 hästar, 30 nöt.
    Arr från 53 till 68 är Nils Carlsson f1912.


Inhyses Bernt Pettersson f1780.

Bjellum 6 Lunnagården

Fornt

 • Gravfält med 10 runda stensättningar65x15m Fyra stensättningar osäkra.
 • Osäker stensättning ej inprickad.
 • Rund stensättning och älvkvarnssten. Fem älvkvarnar möjligen ytterligare älvkvarnar.
 • Osäker rund stensättning ej inprickad
 • Rund stensättning el rörsbotten S6
 • Osäker rund stensättning ej inprickad
 • Gravfält nu i två grupper med 8 runda stensättningar och domarring diameter 13-14 m 12 stenar, alla utom tre kullfallna. Milstenen borttogs 1915? Hildebrand var där. I området finns flera oklara stensamlingar. S9
 • Rund stensättning
 • En nästan rund stensättning osäker ej inprickad.

Omnämnd reda 1566 Lundagården. Namnet har tydl. samband med med lund helig plats. Kyrkgärdet i Bjellum är den plats å vilken den medeltida kyrkan var placerad. Enligt en kyrklig jordebok från 1540 tillhörde denna mark Bolum k:a. Blev enligt reduktionsjordeboken 1683 reducerad som pur donation av salig Carl Otto Sack samt anslagen till korpralsboställe vid Westgöta regemente. Var i början av 1800-talet uoffboställe vid Skaraborgs regemente och ansågs som den yppersta i församlingen vad såväl åker som äng beträffade Innehades 1813 av en korpral Höjer.

Avstyckning

Svabens TorpLundstorp; Torpet Rumpen; Lunna Svenstorp;

Start ] Uppåt ]

[ överordnad ] Start ] Bjärsjön ] Saga ] Gårdarna ] Torpen och backstugorna ] Soldater ] Morden i Bjellum ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] AndersGunnarsgården ] Bäckagården ] Bredegårdarna ] [ Lunnagården ] Källegården ] Päregården ] Slätterödjan ] SvenBengtsgården ] Tomten ]
[underordnad] [ Innehåll ]