Källegården

[ överordnad ] Start ] Bjärsjön ] Saga ] Gårdarna ] Torpen och backstugorna ] Soldater ] Morden i Bjellum ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] AndersGunnarsgården ] Bäckagården ] Bredegårdarna ] Lunnagården ] [ Källegården ] Päregården ] Slätterödjan ] SvenBengtsgården ] Tomten ]
[underordnad]

 

AndersNilsgården el Kiellegården.

Ena ¼ delen

Släktföljden.
1. Pehr
2. Lars Pehrsson.
3. Lars Larsson.
4. ”Närmaste släkting” Anders Larsson.
5. Inga Andersdotter * Lars Johansson.
6. August Larsson.
7. Johan Larsson

Lars Persson gift 1698 (omtalad som Kiällegården jb 1715, böjningsform av källa)
sonen Åbo och rusthållare. Kan ha varit gift med Kerstin Larsdotter.

 1. Lars Larsson gift med åbobroderns dotter Maria Bengtsdotter f1705. Inga efterlevande barn.
 2. Anders Päregren f1708 blir soldat under Böljan död som galär i Finlandskriget 1742.

Lars Larsson f1699 innehar åborätten men återfinnes som inhyses under Källegården och må då ha försörjt sig som klok gubbe. Lars erhöll 1754 skatteköpsbrev å halva eller ¼¼ mtl Källegården. Lösensumman var 59 daler silvermynt och hade erlagts enligt en den 13 november 1752 utfärdad kvittens. Enligt skatteköpsbrevet hade "Biellum Kiellegården nr. 1" år 1691 förmedlats från 1 till ½ mantal. En "doktor" på 1700-talet dödsboksanteckning om Lars Larsson i Källegården. "Var i allmänhetens tanke en ibland de s.k. kloke. Halp många både af mänsker och chreatur, Gud vet på vad sätt. Betygade på sin sjuksäng, att det skedde på lofliga medel". Såsom dödsorsak angives "halssjuka och ålderdomskrämpor" meddelar dödboken.
Lars och hustru Maria testamenterade till brodern Anders Päregren, som var sold under Böljan men dog vid galäreskadern under Hattarnas krig. Sen kan vi inte följa äganderätten längre.

1766- Brukare Anders Persson

f1730 vars farfar Lars Persson varit kronoåbo på gården finns här (efter att ha brukat Falbogården) från omkring 1766. Han var gift och tillhör rätteligen Falbogården där vi hittar mer

 1. Maria Persdotter från Varnhem, som dör ifrån honom troligen i barnsäng.
 2. Systern Karin Persdotter likaledes från Varnhem kommer till reds 1761.

Son Jonases, som var född på gården gifter sig med Brita Stina från Lutorp (dotter till den enkeblivna dottern Sara Greta Lidborg 1829 bor här enkan Britta Johansdotter i Källegården) och de finns på gården till mitten av det adertonde seklet. Deras enda överlevande dotter gifter sig med Luars. 

-1823 Jonases Andersson

f1766 skrevs initialt som dr på gården. Fungerade som förmyndare för Slätterödjan Bolla och hennes syster. Han köper av Andreas men som den nya Krigsmans Cassa afgiften inte var betald så fick han inte tre upbudet som planerat i mars 1812. Jonas och Lars Andersson äger 1816. Jonas gifte sig med änkan från Falbogården. (Andreas Andersson säljer å sin hustrus vägnar till svågern Lars (tid stod Jonas) Andersson mot att hon tar hand om svärmor. ⅛ dels hemman 1811. kan inte identifiera.) 

1826-31 br Johannes Persson f1787 brukar sedan Nissen.

Enkan Maria f1707 och en gammal piga Maria Andersdotter från Broddetorp avpolletteras till Skarke. Anders Persson med hustru Maria Andersdotter kommer till gården 1738 från Ving.
Johannes Månsson brukar omkring 1840 från NordBredegården.

1780-96 dannemannen Anders Larsson

f1751 gift med Maria Brodd, som stannar som enka på gården till sin död 1837. Anders Larsson och Olof Svensson äger ägde 1795. Han dör 1805 och hans änka överlever honom med 33 år och står som ägare och överlåter bruket till sonen Lars Andersson f1787 som även har Kärrtorp. Lars Johansson i Bäckagården finns med på ett hörn i denna brukning.
dottern och sedermera hustru Maria Andersdotter till Anders Andersson från Valtorp/ Segerstad säljer sitt ägande ⅛ till brodern.
Källegården ½ mantal Skatte Rusthåll ägs av Anders Larsson och Olof Swensson i samband med skiftet 1795.

-1814 Lars Andersson

f1787 ärver del i gården och köper ⅛ av gården för 666 Rd av sin syster, men han flyttar sedermera till Kärrtorp 1814, som svärfar brukade. Han är förresten pappa till

 1. Hummern i Åkatorp
 2. Johannes på L Kärrtorp
 3. Lars Petter som följer med till Åkatorp

Totalt 40 har varav 15 åker. Manbyggnaden från 1895 och ekonomibyggnader från 1875. 3 hästar, 14-15 nöt. Gården har varit i släkten under flera generationer. 


1848-1857 Johannes Svensson

f1779 magnaten från Torstensgården i Hof, som köper av Lars Andersson i Besgården. Han har dessutom Päregården och ½ Bäckagården. Han gifte  sig med Lars dotter Bolla och han dör här på gården och sonen står nedan som delägare i denna gård. Deras barn är

 1. Inga som gifter sig till Bäckagården med Johannes från L Torpa.
 2. Maja Lisa valde Erssen i N Bredegården och så då denne
 3. Lars som brukar gården från 1848 till sin död

1848-1870  Lars Johansson

f1810 på Bäckagården gift och brukar här med Inga Stina Skattegårdsgubbes dotter.
Lars Johansson i Källegården, som 1866 förordnats till förmyndare för avlidne Petter Jaenssons i Lunnagården åtta omyndiga barn, begärde i en till rätten den 5 maj 1868 av sonen ingiven ansökan att bli entledigad från detta uppdrag, emedan han blivit mot sin vilja förordnad, själv hade fem barn, därav ett bräckligt, emedan han var förmyndare för änkan Inga Johansdotter i Bäckagården. samt uppnått en hög ålder och icke var skrivkunnig. Vid arvskiftet efter Lars Johansson, erhöll sonen August Källegården, döttrarna Maja och Lovisa 11/16 mtl AndersGunnarsgården. och 3/32 mtl Sven Bengtsgården. samt döttrarna Stava och Beata ½ mtl Nord Bredegården. Den förstnämnda arvslotten såldes den 15 juli 1908 av Lovisa och hennes man Per Kjellander samt systern Majas barn August och Inga Matilda Andersson till Lars Johanssons syster Maja Lisas dotter Anna Beatas i Päregården son Lars Sanfrid Andersson, medan den sistnämnda arvslotten, som senare helt övergått i Gustavas ägo 1939 såldes ur släkten.
Vi tar barnaskaran en gång till

 1. Lars Petter är bräcklig och dör troligen i tbc.
 2. Stina gift till Amundtorp.
 3. Gustava gift med Nissen i Hof och många barn.
 4. Anna Beata dör också i 35 års åldern i hjärtlidande.
 5. Lovisa gift med Per/Petter Kjellander från Kärrtorp.

Lars Johansson och Petter Kjellman för ¼ mantal i Källegården finns vid laga skiftet 1844 - 46 har även lotter i SvenBengtsgården. 

1817-1831 Skattegårdsgubben Anders Larsson

f1770 är ägare av både Källegården och AndersGunnarsgården brukare 1817-31 inhys idem.

 • -1823 Jonas Andersson f1766 dog 1823
 • brukare Andreas Jonsson f1792 Varnhem -> 1821-22 -> Grefvagården
 • 1826-31 Johannes Persson f1787

inhys

 • Petter Dahllöf
 • Petter Larsson Källängen

enkan Brita Jonsdotter och Lars Andersson äger ½ var 1838 vid storskiftet.

Källegården laga skiftet delning av gården 

Källegården 1861 ½ mtl förmedlat som äges af Lars Johansson och J P Kjellmans arvingar innehar följande ägor. (1869 Kjellman ersatt av bröderna Jon och Johannes Larsson samt Adolf Jonsson)

drabbas av en delning 1865 i samband med skiftet och vi får därför en bild av gården när detta skall verkställas. ⅛ mtl som äges af omyndige Per A Kjellman, utflyttar på sin andel af följande åbyggnader, som äges till kvarboende Lars Johansson.

№ 1 Ett Mannhus 24½  aln långt, 10½ bredt och 5 högt täckt med halm och torf indelat i stuga 3ne kamrar samt källare under. Hela huset i förfallet skick och anses böra ombyggas, kostnad för nedrifvning och uppförning å nya planen av den omyndigas andel värderas till 50. Kostnad för körslor 15.

№ 2 En källare för den omyndigas andel deri värderas utflyttningskostnaden till 4.

№ 3 En bodbyggnad 22 aln långt 7½ bredt och 4 hög i 3ne avdelningar, täckt med halm och torv. Hela huset förfallet och ansågs tarfva ombyggnad. Kostnaden, för nedrivning och uppförning å nya planen värderas till 1: den omyndigas andel 30. Kostnad för körslor 7,50

№ 4 En ladugårdsbyggnad 42½ aln lång 12 ¾ bred och 4 ¾ med intillbyggd lada och redskapshus 17½ långt 6 ¾ bredt och 4 ¾ högt, båda under ett tak och pôll; Ladugården indelad i loge, lada, stall, fähus och svinhus dessutom förfallen. Kostnaden för nedrifvning och uppförning å nya planen och värderas till den omyndiges andel 90, kostnad för körslor 20.

Trädgårdsanläggning af mindre beskaffenhet till 12.  Summa 186 Riksdaler, brunnsgrävning 25 Riksmynt.

Inga Andersdotter

f1813 dotter till Skattegårdsgubben ärver gården och gifter sig med  Lars Johansson f1810 från Bäckagården, som övertar gården efter svärfar. Hon får leva som enka på gården hela 70 talet.

 1. Okänd
  1. Bulken Juvelen August Larsson gift med Kristina från Överstegården
   1. Ida
   2. Lars Johan syskonen tar över gården 1910
   3. August f1891 arrenderar Nord Bredegården och övertar Pikagården i Varnhem
 2. Lars Johansson f1810
  1. Lars Petter stannar på gården och dör troligen i tbc
  2. Maria Stina gifter sig till Överstegården n Lundby
  3. Gustava gifter sig med Nissen i Hof
  4. Anna Beata stannar på gården
  5. Lovisa f1852 gifter sig med Per Kjellander på Kärrtorp

August Larsson, Juvelen

äldste sonen Johan August f1843 tar över både Källegården och AndersGunnarsgården gifter sig med Kristina från N Lundby. Han lär vidare ha varit ägare till Sörgården. Under honom arbetar Bernta Emil kring 1900. Juvelen lämnar över till Lars och Ida syskonparet 1910. Vid sidan om gården har Lars förtroendeuppdrag som nämndeman. Johan Larsson är hemmansägare för Källegården och Bessgården tillika. Bulken August Larsson i Källegården var mycket begiven på dryckjom och ”söp upp” det mesta av sin egendom, så att han vid sin död var nära konkursens brant – han var m.a.o. en fylleburk och kallades därför i orten för ”bulken” = burken.

Under 70 talet br av ⅛ Källegården är Jonas Larsson Skomakaregården Häggum, Johannes Larsson Adolf Jönsson Tomten.
Efter Juvelens död arrenderas gården av Carl Emil Carlsson f1870 från Sävare från 03-10. Under denna arrendeperiod finns ett antal drängar och pigor likaså under perioden 13-31. 
Juvelen tar vid på denna gård förutom ägda 2/3 mtl AndersGunnarsgården hade 1902 sålts till kusinen Lars i Bäckagården dotter Ellens blivande man Natanael Jansson. Augusts äldste son Johan löste sedermera den 2 februari 1918 till sig syskonens åttondelar i gården och erhöll därpå lagfart den 24 oktober detta år. sonen Lars Johan och systern Ida driver sedan gården.

1910- Johan och Ida Larsson

Johan och Ida stannar kvar på Källegården som syskonpar, medan yngste brodern August flyttar till Pikagården i Varnhem. August Larssons barn erhöll lagfart den 22 juli 1904 enligt arvskifte efter föräldrarna den 14 mars samma år. De adopterar Evert, som emellertid dör ung. Syskonparet men hjälp av brodern August var pingstvänner och kan få gården att bära sig sedan fadern inte kunnat reda sig så väl. Fostersonen kommer 44 och brukar gården över 50 


Källegården med körhus (som var förebild för den renovering av NolBreagårdens körhus.


Maja köper gården och brodern Henry arrenderar fram till sin död.
Majas dotter och Stefan skapar en smedja och ridhus och förnöjer omgivningen och besökande David med arga strutsar.

andra delen

Det är osäkra kort med ägarförhållandena till gårdsdelarna.

- 1725 Bengt Persson f1672 har den andra delen av Källegården vars dotter gifter sig till Lars Larsson ovan. Inga överlevande barn i någondera av brukarna. Hji säger att deras dotter lämnade över till Lars Larsson. Bengt Persson död 1723 bonde på Källegården lämnar över till dotter Maria och svärson och därmed återfår vi en ½ mtl Källegården

1742-65 Rusthållare Jonas Bengtsson f1720 finns på Källegården 1742-65 och dör efter detta datum och lämnar enkan som inhyses under gården. Gift med Karin Andersdotter som var dotter till Anders Gunnarsson från Besgården. Deras barn

 1. Maria gift med en Anders Andersson från Backgården Bolum
 2. Brita återfinner jag på OlofGrottesgården
 3. Bolla vet jag inget om
 4. Kristina dör späd
 5. Stina kopplar vi till följande brukare Olof Svensson.

1783-1802 Olof Svensson * Stina Jonsdotter

f1756 från Kyrkebo i Varnhem finns i faggorna 1783 och stannar här till 1802, gift med dottern på gården då han flyttar till St Lycke för att landa i Solberga i Varnhem. Deras barn kommer sedan ej att beröra gården varför vi lämnar familjen ehuru stor. Vi kanske skulle nämna att Knarten finns med här efter tre generationer! Olof Svensson med familj flyttar till Lycke 1802.
Till släkten omkring år 16 genom Pehr, vars son 1691 erhöll hemmanet förmedlat från ett till ett halvt mtl och vars sonson 1752 erlade skatteköpsskillingen ............….. – nom innehavda halva mantalet, under det att den andra halvan, som var skild från den förra, först år 1790 skattelöstes och därefter (1802) förenades med denna, ehuru hälften därav sedan bortfallit.

Petter Kjellman f1817 köper tydligen del i gården 1860 talet och först 1869 ersätts Kjellmans arvingar av bröderna Jon och Johannes Larsson samt Adolf Jonsson.

brukare Lars Persson och Kerstin Larsdotters son


Fornlämningar

 • Borttagen mindre hällekista 1917.
 • I ett röse 1879 fynd från järnåldern 100-talet. tre spännen nål med knopp, bronsbeslag, två beslag till dryckeshorn, pärla, förgyllt silverbleck och en bronskittel bruten i tre delar. Inv. 6350 St Hist. Mus. Hildebrand omtalar en domarring som låg i närheten.

Avstyckningar

Källängen
Sold Dahllöf f1762; Inhyses u Källegården Torp Johannes Svensson f1808

[ överordnad ] Start ] Bjärsjön ] Saga ] Gårdarna ] Torpen och backstugorna ] Soldater ] Morden i Bjellum ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] AndersGunnarsgården ] Bäckagården ] Bredegårdarna ] Lunnagården ] [ Källegården ] Päregården ] Slätterödjan ] SvenBengtsgården ] Tomten ]
[underordnad] [ Innehåll ]