Soldater

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Bjärsjön ] Saga ] Gårdarna ] Torpen och backstugorna ] [ Soldater ] Morden i Bjellum ]
[underordnad]

 

På denna sidan har vi samlat de soldater som dök upp i kyrkboken, men som inte riktigt har funnit sin plats i någon organisation. I samband med storskiftet vet vi att soldaterna flyttades ut från byn till sina nuvarande platser. Men var i byn de tidigare låg är och kommer sannolikt att förbli okänt för oss. Däremot vet vi att Bjellum varit med i stridsområdet, när dansken var här och försökte att återtaga sin plats i unionen, som Gustaf berövade dem. Kalmarunionen skapade konflikter, som inte bilades förrän in på 1700 talet.

Stp 321

Skaraborgs Regemente Höjentorps Kompani

Koord X 7005 7205

Rusthållare

Besgården Bjellum vid Bjelluma Le. Soldattorp 321 Anders Nöjd o Pauli under Bäckagården och Sven Bengtsgården. 

Torpets Öde

Av 1795 års karta ser vi att Baalak hade lagt ut SvenBengtsgården soldattorp alldeles vid vägen och med ett stycke jord, som var mindre än det som nu tycks gälla.

Torpbesiktning 1882-07-12 -- 07-13 Nya fönsterramar och bågar insättes. Golvet repareras, ny stege till vinden anbringas, Ladugården taket ommörnas och repareras. Torpbyggnaderna finns kvar på ursprunglig plats. Den siste innehavaren var Johan Alfred Pauli, som tog tjänst så sent som 1900-04-18.

Soldater på Torpet.

Namn Född Död antagen avsked
John Pan  1782 1805
Anders Nöjd 1808-04-11
Anders Nöjd 1791-04-27 1808-04-11 1847-06-28
Anders Stadig 1822-02-10 1850-12-17 1851-05-26
Jonas Pauli 1827-03-08 1852-01-13 < 1866
Anders Gustaf Pauli 1846-03-16 1917 1866-09-21 1899-12-08
Johan Alfred Pauli 1883-02-12 1956-08-27 1900-04-18 1939-11-07

Soldatöden

Anders Nöjd blev fången i Pommern 1807-04-16 och ersatt med namne enl. KMR 1808.

Anders Nöjd

född 1791 i Ving var 168 tjänte 39 år från 1808 gift med Maria från Berg och födde honom Maja Cajsa och Johannes födda i Bolum. Han var kommenderad till Nya Elfsborgs Fästning 1808, bevistade 1813 och 1814 års fälttåg. Han var först anställd vid 322 Böljan. Vid GM 1847 begärde han och fick avsked och anmäldes till underhåll. Saknade då all arbetsförmåga och fick omdömet tjänt utmärkt väl. Saknade Bibel var prästens omdöme.

Anders Abrahamsson Stadig

var ju soldatson från PerHåkansgården Fröjd antogs först 1841 Vid 322 Böljan, var 175 men transporterades till 32 och kom hit 50 men fick interimsavsked för framtida välfärd 51. Gifte sig med Maja Cajsa från Bolum född 1819. De fick barnen Maja Beata, Johanna Gustava Eva Christina alla födda i Bolum. Anders var med på Fyn 48. Hustrun dog 1868 gifte han om sig med Stadigs Stines. Han figurerar som straffad för stöld och utstraffad tillsammans med soldaten Mars på OlofGrottesgården. Se mer härom

Jonas Andersson Pauli

godsägarsonen, som var född 1827 Åsle antogs 1852 gift sig med Maja Katrina Johansdotter från Segerstad. Fyra barn Lovisa Matilda, Johan Wilhelm, Carl August och Gustava Christina. Familjen flyttade till V Kleva 1866, troligen på en begynnande schizofreni. Kom till Rocken och slutade sina dagar på hospital liksom Ida som föddes i Bjurum. Jonas Pauli gick i bränneriet på Bjurum och arbetade tillsammans med Munka Gustaf (Se Munkbron). En gång när Pauli låg och sov middag kom Munk Gustaf och väckte honom med följande korv samt en stor kniv, som han höll över Pauli. "Nu tar vi dig",  sa han, därmed menade han att han skulle slakta Pauli. Pauli blev dödförskrämd vid det grova skämtet, och det påstods att detta var orsaken till hans sinnessjukdom.

Anders Gustafsson Pauli Gamle Paulia

född 1846 Segerstad var 171 tjänte 33 år från 1866 var gift med Lars Brodds dotter och fick med henne 9 barn varav sonen Johan tar över stället. Barna voro Augusta Kristina (född före vigseln noterar sr), Gustaf Sanfrid, Emma Maria, Amanda Julia, Hilma Charlotta, Hilda Olivia, Johan Alfred sold, Ellen Matilda och Karl August. När sonen tar över flyttar makarna upp i skogen och reder sig ett litet torp kallad Gamle Paulias. Här röjdes så att de kunde försörja sig med en god utsikt över nejden bakom Slätterödjan.

Övriga barnen Sanfrid var äldst for till Amerika, kom hem flera ggr. Fyra av hans pojkar gick åt i kriget. Två vid flottan och två i Tyskland. Amanda gift med en murare i Småland. Augusta var mejerska. Hilma och Ellen for till America. Karl bodde i Skärv snickare.

Johan Alfred Pauli, Onge Paulia, Långe Paulia

född 1883 i sitt soldattorp var 184 och blev korpral 1918, tjänte 39 år och fick svärdsmedaljen, blev gratialist, gifte sig med Klippes Augusta född i N Lundby. Soldatregistret anmärker att Mia var en oäkta dotter, sant i så måtto att hon var född före äktenskapets ingående. Övriga barn voro Gunnar och Ebba som kvarlever i torpet under sin livstid och kallar torpet SvenBengtsgården och skapar ett bärkraftigt småbruk av detta. Se Paulia.

Paulia Sven Bengtsgården

Soldattorp 321 Anders Nöjd o Pauli under Bäckagården och Sven Bengtsgården.

Där bodde "Unge - Pauli", även kallad "Långe - Pauli". Johan Alfred Pauli anställdes vid sin fars avsked av samma rusthåll, och övertog bostället efter denne. Han var då, har det berättas, när Blomqvist var ung, 17 år gammal och nära 2 m lång, rak som ett ljus, blå ögon och ljust hår och ljusa mustascher.

Vid 18 år blev han pappa och gifte sig så snart han blev myndig med Augusta. Johan och Augusta var fästefolk och farfar och farmor får flytta till skogen till de dog. Se gamle Paulia. Johan var gift med Augusta "Klippes"- Augusta Petterson. Hon kom ifrån sockna. Kom ifrån Nyqvistens ställe som då var ett torp berättar sonen. Han blev sold när han var 19 år. Pauli är ett franskt namn.

Hans anställning sammanföll nästan med indelningsverkets slopande, därför blev han ombedd av rusthållarna att taga avsked, men nej. Han hade svurit att tjäna Kung och Fosterland och då skulle han också göra det tills han fick pension. Till böndernas förtvivlan stod han kvar, men bostället underhölls mycket dåligt. Det var grått och omålat hela tiden. Taket måste de lägga om med tegel ty det gamla torvtaket var som ett såll i regnväder. Han tjänade sin 30 år och mer därtill och var korpral tror jag. Vid avskedet från tjänsten inköpte han bostället från rusthållarna. Johan Pauli var född 1882-02-12 d 1956 Var bara en 70 år när han dog.

Han var sträng, rätt så hårding. Stryk fick en och stryk gav en. Fick stryk oförskyllt för andra höll sig till rättvisan berättar Gunnar. Mor tjäna piga hos en i Bredegården Erssa Ville. Han var kreaturshandlare. Augusta var över 80, när hon dog. Det bekymrar mig att syskonen anger olika hem för Augusta, men det kan finnas förklaring.

Johan och Augusta barn:

 • Sanfrid var äldst for till Amerika. kom hem flera ggr. Fyra av hans pojkar gick åt i kriget, två vid flottan, två i Tyskland.
 • Maria, Mia. Se NolBreagården.
 • Amanda gift med en murare i Småland
 • Augusta var mejerska.
 • Hilma och Ellen for till America.
 • Karl bodde i Skärv snickare.
 • Gunnar. Den dag då Johan tog avsked var när Gunnar var inne i beredskapen tillhörig Skaraborgs Reg. Höjentorps komp. Det finns inte plats för två här så vid 14 års å flyttade Gunnar till Häggum som dräng på Skaffaregården. Sommarjobb med ett par hästar och en plog. Åkte till västkusten efter att ha svarat på en annons i Göteborgsposten. Utförde diverse  jordförbättringsarbeten, dikning sämre marker, dräng och dikesgrävare denna sommar. Började sen med vägarbete med stenkross och var kalkbruket i flera år hos Krüger. Inga sötebrödsdagar, kanske en 8-10 år. Tog över gården i samband med att han köpte stället medan Johan och Augusta bodde kvar.
 • Ebba var hemmadotter.
 • en yngre syster var gift med Bolin flytta till Falköping får en pojk som hette Bertil.

Onge Paulia

friköper stället för 1000 kr av Maria Krüger 1927 och för 3000 kr från Bäckagården 1941. 
på 50 talet var det 7.5 ha varav 4 åker Gunnar förvärvar den 1940. Den ursprungliga kärnan byggdes omkring 1850 om ett rum och kök. Gunnar hade en häst och 4 kor i den lada som uppfördes 1948.

Här bodde "Unge- Pauli", även kallad "Långe  Pauli". Johan Pauli anställdes vid sin fars avsked av samma rusthåll, och övertog bostället efter denne. Han var då, har det berättas när Blomqvist var ung, 17 år gammal och nära 2 m lång, rak som ett ljus, blå ögon och ljust hår och ljusa mustascher.

Vid 18 år blev han pappa och gifte sig så snart han blev myndig med Augusta. Johan och Augusta var fästefolk och farfar och farmor får flytta till skogen till de dog. Se Gamle Paulia. Johan var gift med Augusta Petterson. Hon kom ifrån sockna ifrån Nuqvistens ställe, som då var ett torp berättar Gunnar.

Han blev sold när han var 19 år. Pauli är ett franskt namn. Hans anställning sammanföll nästan med indelningsverkets slopande, därför blev han ombedd av rusthållarna att taga avsked, men nej. Han hade svurit att tjäna Kung och Fosterland och då skulle han också göra det tills han fick pension. Till böndernas förtvivlan stod han kvar, men bostället underhölls mycket dåligt. Det var grått och omålat hela tiden. Taket måste de lägga om med tegel ty det gamla torvtaket var som ett såll i regnväder. Han tjänade sin 30 år och mer därtill och var korpral tror jag berättar Gunnar. Vid avskedet från tjänsten inköpte han bostället från rusthållarna. Johan Pauli var född 1882 och dog 1956. Var bara en 70 år när han dog Gift med "Klippes" - Augusta. Tjäna piga hos en i Bredegården Essja Ville, och tvingades lämna Mia till farmors vård de tre första åren. Han var kreaturshandlare. Hon var 80 när hon dog.

Han var sträng, rätt så hård. Stryk fick en och stryk gav en. Fick stryk oförskyllt för andra höll sig till rättvisan berättar Gunnar.

Blomqvistes beskriver det sålunda Soldattorp vid Paulia Led. Där bodde Unge Paulia, även kallad Långe Paulia. Johan Pauli anställdes vid sin faders avsked av samma rusthåll och övertog bostället efter denne. Han var då - har det berättats mig  i min ungdom 17 år gammal - och nära två meterlång, rak som ett ljus, blå ögon och ljust hår, ljusa mustascher. Vid 18 år var han pappa och gifte sig så snart han blev myndig. Hans anställning sammanföll nästa med indelningsverkets slopande, därför blev han ombedd av rusthållarna, och småvinklar av regementsbefälet att han kunde få avsked - men nej. Han hade svurit att tjäna Kung och Fosterland så skulle han också göra det tills han fick pension. Till böndernas förtvivlan stod han kvar, men bostället underhöll de mycket dåligt. Det var grått och omålat hela iden. Taket måste de lägga om av tegel , ty det gamla torvtaket var som ett såll i regnväder. Han tjänade sina 30 år och mer till, och var korpral tror jag. Vid avskedet från tjänsten inköpte han bostället av rusthållarna. 

Gunnar och Ebba Pauli

 1. Maria, Mia var äldsta dottern, som gifte sig till NolBreagården.
 2. Gunnar den dag då Johan tog avsked var när Gunnar var inne i beredskapen tillhörig Skaraborgs reg. Höjentorps komp. Det finns inte plats för 2 här så vid 14 års å flyttade Gunnar till Häggum som dräng på Skaffaregården. sommarjobb, ett par hästar och en plog. Åkte till Västkusten svarade på en annons i Göteborgsposten jordförbättring dikning sämre marker och var dräng och dikesgrävare en sommar. Vägarbete med stenkross, kalkbruket i flera år hos Krüger. Inga sötebrödsdagar, kanske en 8-10 år. Tog över gården i samband med att han köpte stället medan Johan och Augusta bodde kvar. Gunnar får sin ryggskada nere i kalkbruket då de bar en räls som parten släppte och gav bestående besvär hos Gunnar vilket bidrog till hans handikapp på ålderdomen.
 3. Ebba var hemma dotter.

Gunnar kunde en ramsa som här återges.

Numera görs det inga barn
det är gott att va ifrån besväret
De gamla maler på en gammal qvarn
och sen gör man barn av mjölet.

Man siktar massan mycket väl
till bättre folk och kungar
och vad som sen blir kvar
det blir till sämre folk och dessas ongar.

Åttingen Tomten 

nuvarande Broddetorparns byggdes av Lager och Johan Pauli.


Stp 323

Skaraborgs Regemente  för Höjentorps Kompani

Koord

Rusthållare

Bredegården soldattorp hade lagts ut redan 1795 men låg då alldeles bakom det som nu är Paulia. När sedan flyttningen till nuvarande plats är än så länge okänt.

Björka Villes eller Valander tidigare ett soldattorp i Bjellum

Nord och Vester Bredegården Bjellum, lite nordost om Pavlias ställe innehades också sist av soldater med samma namn. Far och son Brodd, men stannade icke i händerna på den siste innehavaren, som förargat rotebönderna och därför icke fick lösa detta. En del därav såldes dock sedermera till Brodd d.y. syster Johannes dotter och hennes man Valander, vilkens avkomlingar nu äga densamma.

Torpet: Vahlberg

Vallandera Valsborg eller Elingsbacken, Björka Svenna. Rörande ett äldre namn Elingsbacken å torpet eller någon annan del därav ha upplysningar ej inhämtats, men allt tyder på, att detta utgör kvarlevan av en bebyggelse före det att soldatboställena här utlades.

Soldater på Torpet

Vi har en Jonas Tysk som gifte sig 1774 men vi vet inte var han hör hemma. Jacob Gåpå f1750 gifte sig 1775 men vi vet inte vilket rusthåll han tillhörde möjligen Päregården då sonen inhyses där.

Namn Född Död Antagen avsked
Jörn Fagerman 1708 1708
Jonas Fagerman ~1774
Jonas Andersson Storm 1764 1814
Anders Lilja 1806  1808-08-02
Johannes Buss 1784-05-04 1851-05-03 1837-06-29
Lars Brodd 1816-03-25 1875-11-04 1837-12-15
Johannes Brodd 1847-11-30 1866-09-21 1898-08-25
Oskar Werner Lilja 1881-05-22 1898-10-21 1906-04-30

Soldatöden

Jörn Fagerman stupar i Riga 1708 hans hustru Margareta Eriksdotter begär attest sedan han sedan 1798 varit kallad som soldat. som samma år blivit tillika med mig Commenderat till Riga och Anno 1709 då fienden hade belägrat staden blev han på sin post vid Sandporten av en styckekula ihielskjuten som tillika med mig vart att attestera.

Johannes Fagerman finns i Bjellum 1762 

Jonas Fagerman finns införd i vigselboken och gift med Märta Olofsdotter enligt lag 1774

Jonas Andersson Storm f1764 Slöta figurerar1807 som fadder och är skriven på Hökenstorp (kan vara ett tips om att gårdens soldattorp var detta i ett tidigare skede

Anders Lilja antogs 1806 och bevistade en kassationsmönstring 1808. Var 171 cm lång.

Johannes Buss

var född 1784 i Fredsberg och dog 66 år 1851 i Bolum tar avsked 1837. Gifte sig med Anna Svensdotter och hade med henne barnen Anders, Petter, Johannes och Lars. Vi återfinner honom vidare på Svabenstorp troligen från 38. Vi vet inget om hans tre första barn, men yngste sonen blir soldat Tran under Tranum. Han saknade bibel var svag i christendom tyckte presten. Johannes dödsbrändes i samband med en brand på Svabenstorp.

Lars Jonasson Brodd Gamle Broddes

var f1816 Stenum var 175 och anställdes 1837 men sen vet vi inget mer. Han gifte sig med Maja från Häggum och född honom barnen Inga Maja, Jonas, Johanna, Johannes (nedan) och Lovisa Christina. Gamle Broddes stuga berättas det något kryptiskt låg mitt i nedkanten av sluttningen i AndersGunnarsgården hage rakt norr om föregående och övertogs av denne vid avskedet från tjänsten och sonens övertagande av denna och torpet men avhystes vid laga skiftet av Bjellum och flyttades. Stugan var liten och dålig eller gammal, men tjänade efter flyttningen även i sonens tid. 

Johannes Larsson Brodd

var barnfödd på torpet och gifte sig med Maja Lisa som förärade honom tio barn. Dess emellan hann han gå korpralsskola 1886 och blev uttagen till ambulanssoldat 1877. Tjänade 31 år från 1866. Barnen var alla födda i Bolum. Vi finner sedan Familjen Brodd uppe på skjutfältet och i Galgen Hornborga.

Han var av gammal Bolums släkt och även fadern hade tjänat samma rote. Brodd var en envis och ilsken karl, varom flera historier äro i svang, och rotebönderna kunde aldrig göra honom till lags. En gång hade de sistnämnda täckt stugan åt honom och därvid spikat små brädlappar för fönstren i avsikt att skydda dessa från att bli sönderslagna av eventuellt nedfallande saker och ting. Olyckor äro ju så lätt framme, som man vet. Hela tiden under det täckningsarbetet pågick satt Brodd som en bildstod på stenmuren invid stugan och såg på. Bara såg på. Han nändes ej röra så mycket som ett finger till de arbetandes hjälp. "Detta är inte mitt bygge!" sa han, om någon råkade be honom om en handräckning. Denna trilskhet och oginhet förtröt rotebönderna, som därför, när de slutfört arbetet ej brydde sig om att göra ordentligt i ordning efter sig. Bl.a. "glömde" de att taga bort de för fönstren slagna brädlapparna. På dagen jämt en månad efter täckningens fullgörande, kom Brodd knallande till rotebönderna och undrade om de inte skulle taga bort de för fönstren slagna bräderna. "Jag har väntat en hel månad nu och behöver inte ha det på det viset. Det finns skyldigheter….!" Sa han.

"Ja, är du så f-t eveten å lat, så du inte ids taga bort dom själv, så kan du gärna gå där i mörkret!" svarade dessa och skrattade honom rakt upp i ansiktet. "Ja, Ja! Men det finns myndigheter som tvingar er!" genmälde Brodd. "Du kan ju höra efter med de andra, så får du höra om de vill ta’  bort brädstumparna. Annars är det väl ingen annan råd, än du får gå till dina myndigheter!" blev beskedet. Brodd försatte hela dagen med att gå mellan rotebönderna och vädja till deras – skyldighet.

Dessa voro dock nu lika envisa som soldaten själv och dagen efter gick denne till sina s.k. "myndigheter", d.v.s. rote befälhavaren och beklagade sig. Denne utlovade också syn – men när denna slutligen kom, så hade nästan hela sommaren gått till ända. Och till råga på eländet blev soldat Brodd av synemännen – förarglig – endast utlovad att själv taga bort de solskymmande brädlapparna. Rotebönderna voro emellertid å sin sida nöjda med sin bedrift, att und så gott som hela sommaren ha hållit den envisa och lata soldaten i – som det benämndes på militärspråket – "mörk arrest", och glömde ej att för alla sina bekanta och vänner påpeka – att "sådant läder ska sådan smörja ha".

”Sjölot”.
Gamle Brodd, f.d. soldat i Bjellum, ägnade sig på ålderdomen liksom förut åt att fiska och hade till sin hjälp därvid alltid med sig den hemmavarande dottern Charlotta, som fann ett nöje i att vara honom behjälplig därvid och när så bjöds ej försakade att vara honom följaktig. Då nu gubben hade för vana benämna dottern för Lott, så uppfunno de andra fiskarna, som ofta såg de båda på sjön, att kalla henne för ”Sjölot”./Adj. 1946.

Oskar Werner Johansson Lilja

soldatson född i N Lundby 1881 var 178 och tog värvning 1898 gick korpralsskola 1901 och blev korpral, tjänte 7 år från 1898 och fick avskedet med betyg tjänt väl. Det verkar som han aldrig bodde på torpet utan på Åsabacken i N Lundby.


Stp324

Skaraborgs Regemente av Höjentorps Kompani

Koorddinat X 7001 Y 7235

Rusthållare

AndersGunnarsgården

Torpets öde Björkelund

Torp utgörande soldatboställe för Bjellum AndersGunnarsgården med utrotar, vars innehavare voro roterade vid Höjentorps kompani av Skaraborgs regemente under № 340.
Torpet såldes efter sista soldatens avsked och innehades sedan 1909 av Johan Krans jämte en del av Brodds boställe. Först bodde föräldrar och syskon i stugan. Då Johan gifte sig fick de flytta. Johan dör på 50 talet och Sigfrid köper ut sina syskon.
Torpet arrenderas från 58 och köps till sommarstuga 1962, varvid marken till torpet avstyckas. Ladan, som stod söder om torpet rivs redan på 40-talet av Eber Krantz. En nyare ladugård, som stod närmare uppfartsvägen i trädgården revs 1967. Kvar är ett välskött torp med arbetsbod. Stenmurarna åt väster lades av Karl Albin Wahlander på 1920-talet. De stora stenarna i övre hörnet av trädgården lades dit med stenbrytare av August och Gustaf Wahlander på 40-talet.

Besiktning av Torpet

Info Krigsarkivet Torpsyne protokoll Höjentorps komp E6, Gm D3, Stamrulla D4, Namnrullor D6.
Husesyn vi Majorens komp 1762-09-24 och 1768-09-27.
Mangården En stuga med förstuga ung längd 12 x 7. Stugan befinns vara timrad. 
Husesyn 1774 närvarande Volontären Jean Westerberg. 

Husesyn 1810-09-03 Närvarande sold Ren. Stugan med förstuga och avdelningsrum i förstuga finns i gott stånd. Taket borda omtorfvas för 1:-

Husesyn 1815 Närvarande sold Pan och rotemästaren Anders Larsson. Mangården brädfodras rundt omkring hvartill åtgår 4 tolfter bräder och anges kostnaden till 20:-, nya fönster och båga, golvet hjelpes med 2 tiljor. Förstugu dörren bättras och tillsättning av ett bräde -16, Brunn gräves djupare och förses med kar på stenfot 3:-

Husesyn 1820-??-19 Rotmästaren Anders Larsson sold Pahn. Stugan Taket omtäckes med 4 kn halm och erforderlig torv 4.32, under foringen skylbräder omkring -24, golvet sammanbygges och golvtiljor inlägges 2:- kr gafelfönster insättes ny ruta -16, Ladugården avdelning till fåren iståndsättes.

Syn 1825-08-05 Å Regementets vägnar Högvälborne Herr Baron Örnskjöld rotemästaren Anders Larsson Heljesgården och soldaten Pahn. Stugan Taket repareras med långhalm som med tork och arbetslön kostar 4:-, golv inlägges med de gamles hjälp 2:-, krist i ugn inlägges för 1:-,  

Syn 1830-08-11--14 Närvarande Krut och rotemästaren Eric Andersson Bjellum. Lås för kammaren, nytt brunnskar anskaffas. 

År 1835 .... förrättade.... Soldat Knut och roteföreträdare närvarande. Manbyggnaden: Skador på taket hjälpes -.32, Nytt tillje i stugan med det gamlas hjälp 4:-, Såväl förstugdörren ävensom låsen för förstugan 2:10.... 

År 1840-08-19--20 förrättades enligt därom ordres syn å neddannes soldattorp inom Walle härads och Höjentorps komp, Kungl. Skaraborgs regemente av undertecknad kronolänsman biträdd av nämndemannen Lars Jonsson Överbo. Å regementets vägnar herr löjtnanten H Frölich torp 324 AndersGunnarsgården Bjellum Soldat Knut. Husbyggnaden: Taket justeras 1:-, Brädfodring hjelpes -12, ny fodring i ugnen 1.32, nya fönster insättes i södra gaveln 2.32 ....

Torpbesiktning 1882-07-12 -- 07-13 Reparationerna ej fullgjorda sedan sista laga syn. Avskrift av syneinstrumenten insändes till kronofogden med begäran om handräckning för boställets iståndsättande. 

År 1886-07-27 förrättades av undertecknad kronolänsman med biträde av nämndemännen A J Fagerlind i Öglunda och A J Andersson i Sandtorp syn å soldattorpet Nr 324 Bjellum AndersGunnarsgården vid Höjentorps kompani av Kungl. Skaraborgs Regemente. Närvarande Kompaniombud Fanjunkare C Westman, rekryten Johan Göte samt rusthållaren Johan Andersson Bergsjö. 

 • Stugan Bågarna i södra fönstret nygöres 1.50:-. Ny fyllning i bakugn 2:-.
 • Ladugården Taket mörnas om med 2 skn halm 8:-, Ny dörr för ladan anbringas 2:-, Fähusdörren belägges 2:-, Brädfodring i fähuset fullbordas 15:-, Tilje repareras 5:-, Reftet förbättras 5:- subtotalt 37 kr. 
 • Brunn utan anmärkning.
 • Hägnaderna repareras för 10:-
 • Totalt 50.50 kr

Skolande reparationerna å husen vara fullgjorda till den 1 nästa okt, samt hägnaderna till 15 maj nästa år. De med syneförrättningen missnöjda hänvisas att den äfven hos Herr Landshövdingen i Skaraborgs Län anförda skriftliga besvär inom trettio dagar härefter. Som ovan på synesmännens vägnar Ade Mogren. 

År 1894-08-27 förrättades en besiktning av känd. Vid förrättningen närvarande. varemot innehavaren av soldattorpet rekryten Djerf, vilken om förrättningen erhållit underrättelse ej var tillstädes. Synen förslog i följande ordning.

Boningshus av timmer under tak af tegel på spån, 8,02 m långt och 5,05 m brett och 2,67 m högt på knut, omålat, innehållande stuga4,75 m i fyrkant, ett mindre rum inrett till kök med bakugn, förstuga i omedel... Brädfodring å ytterväggen tätgöres, förstuga och vind... åtgärder till en ber kostnad av 51.75 kr. 

Torpbesiktning 1896 ingen anmärkning. 

Vid torpbesiktning 1901-08-05 --08-06 Johan Andersson Bergsjö utan anmärkning. 

AndersGunnarsgården soldater.

Namn  Född Död  Anställd Avsked
Sven Dunderberg 1680tal >1722 g 1713 fb
Jean Westerberg fb <1807 ~1775 fb
Anders Lindqvist 1769-10-18 1851-01-31 1790 1805-06-22
John Pan 1805 1808
Abraham Pan 1788-02-14 1810 1827
Anders Krut 1807-07-13 > 1847 1826-11-23 1847-06-28
Jan Petter Krut 1823-04-19 1847-12-17 ~ 1879
Sven Johan Walter 1859-12-02 1879-01-28 1884-07-31
Carl Alfred Sjöström 1863-09-15 1885-04-10 1885-06-22
Johan Ludvig Göte 1865-12-16 1885-09-29 1894-04-17
Johan Emil Djärv 1874-05-10 1894-04-17 1906-06-27

Anders Persson Lindqvist.

föddes 1769 i Broddetorp dog i Värsås 1851 i en ålder av 81 år, efter att först ha flyttat till Varnhem 1813 sen Skövde 1815 sist Värsås 1817. Han var 168 lång och tjänte 15 år från 1790 och fick avsked på grund av skada. Anders var gift två gånger  med Maria Jonsdotter resp. Maria Nilsdotter. Fick fyra flickor Brita, Maria, Anna och Cajsa och tillslut  Anders i sista giftet blir soldaten Törn i Varola . Anders blir morfar till Olof Bom i Hof med de många barnen likaså soldaten Kjellén på Ringagården. En dotter gifter sig med Larssen i Skattegården Hornborga.

John Pan

var 176 anställdes 1805, men kasserades på en kassationsmönstring 1808-08-02.

Abraham Andersson Pahn 

f1788 på torpet Blackeled i  Häggum och tjänte mellan 1810 – 1827. Han gifte sig med Lisa, som var dotter till en brukare på Korsbacken, vilket förklarar familjens vidare öden därstädes. Redan samma år han slutar köper han Pantorpet och mer finns att läsa om hans öden. Förutom hans insatser vid Pantorpet tvingades ju han sedan ut till Ödetorpet under Skattegården på Billingen. 

Anders Larsson Krut.

Anders Krut var 180. Han var trogen och tjänade utmärkt väl i 20 år och 8 mån från 1826 och fick avsked på grund av sjuklighet. Var gift med Sara och fick med henne Lars och Per Johan. Med Britta fick han barnen Gustaf, Anders Gustaf och Lisa Kristina. Är far till Kruta Buss och Kristina, som var döv. Han är med på Fyn 48 men saknar bibel. Anders bor sedan som avskedad vid Krutes uppe vid Källängen ca 100 meter Norr om detta ställe. Han ägnade sig åt snideri och svarvning och registreras i sina sista år som inhyses under AndersGunnarsgården. Han efterlämnar en son som tillfört bygden en ännu levande tradition. Mer om Kruta Buss.

 1. Sara Persdotter f1796 Skövde
  1. Lars slutar på Fatisa i Hof gifte sig med Cajsa Hassel men han saknas redan 1890.
   1. Carl August Larsson f1851 Hof återfinner vi i Härlunda
   2. Johan Alfred Larsson
  2. Per Johan f1832 kan vi inte följa i 80 och senare.
 2. Brita Olsdotter f1809 kom från Korpatorp
  1. Gustaf dör späd
  2. Kruta Buss f1846 finns säkert mycket vildhavre runt bergen.
  3. Lisa döv men blir inte äldre än 14 år.

Lindström Lars och Krut foto ~1900

Jan Peter Larsson Krut.

f1807 var torparson från Gudhem 1823 och tog sin fru Johanna från Larv. Han blev antagen 1847 och var 180 lång. Han fick tre barn Lars, Maja Kristina och Augusta alla födda i Bolum. Lars och Augusta hade svag syn. Han är mera känd som Ägga Krut, då han på sin ålders höst ägnade sig åt ägghandel. Vi återfinner honom sedan uppe vid soldat och torpskogen vid Svensbokärren, där vi berättar mer. En dotter gifter sig med Brodda Jonasa, uppe hos Pahns vid Korsbacken.

Sven Johan Johnsson Walter.

var född 1859-12-02 i Eggby var 1.80 lång  och tjänstgjorde 5.5 år från 1879 blev straffad för fylleri och oskickligt uppförande med andra gradens vaktarrest 6-10 dygn. Rymde med hustrun Augusta Wilhelmina från Våmb och dottern Hanna till Amerika 1884.

Johan  Ludvig Pettersson Göthe.

Torparson från Götene 1865 var 175 lång och tjänstgjorde 8 år och 6 mån. Distingstion av Redgarn, Korpralsskola 1891 godkänd. Transporterad till Sk 400 men fortfarande inom Höjentorps kompani. Gift med Augusta Sofia Larsdotter.

Carl Alfred Johannesson Sjöström.

var blott anställd 2 mån på roten men dessförinnan 3 år som sappör (idag skulle vi tala om pionjär, spräng och skyttegravsoldat). Var som de andra 175 cm lång. Han var född 1863 Skövde lf och återvände dit.

Johan Emil Djärv

var soldatson till Lars Petter Djerv Vg 74 f1874 i Skånings Åsaka. Han är siste soldaten för Bjellum AndersGunnarsgården 1895 – 1906 och han var gift 1900 med Albertina Johansdotter Fagerman f1871 i Bolum. Han var 178 lång. Tre barn är kända från denna familj som flyttar till Skara Lf 1906. 

hr fem barn samman, men Albertina dör i från honom redan 1913

Johan Krantz

f1878 en son till Stenhuggare Krantz från Kinnekulle förvärvar fastigheten 1907 och kommer från Bäckagården och bygger en ny lada på tegen, som nu är nedriven. Sonen förvärvar sedan fastigheten och säljer den sedan som sommarstuga. Hos honom bor hans föräldrar och dör kanske där. Vidare bor hans bröder här under 20 talet. Dottern Margit gifter sig med Gösta Holmgren som arrenderar stället 43-44. 


№ 338

Skaraborgs Regemente  av Höjentorps Kompani

Koordinater X 6900 Y 7375 är fel, men vi letar.

Torpet Lilja

Soldatboställe med Bolum Holmagården som stamrote samt Jägaretorp, Nyborg, Anderstorp och Slätterödjan som hjälp- eller utrotar. Efter knekthållets upphörande såldes bostället till Lundberg i Anderstorp och har sedan dess hört samman med denna gård. Ladugården kvarstår men själva stugan är bortodlad.

Torpbesiktning 1882-07-12 -- 07-13: Stugan taket omtäckes, nytt golv i förstugan inlägges. Golvet i stugan repareras. Glas insättes i köksfönstret. Ladugården taket repareras.

År 1871 den 14 augusti förrättades af undertecknad Kronolänsman med biträde af Nämndemannen Petter Larsson i Bolum och Fredrik Johansson i Häggum till följd af Herr kronofogden C G Cederlöfs order af den 24 förutgångne Maj syn å soldattorpet till N:o 338 Holmagården Bolum vid Höjentorps kompani Kongl Skaraborgs Regemente hvarvid voro närvarande såsom kompani Ombud Fanjunkaren C Flack rotehållaren Anders Johansson, Gustaf Johansson och Jonas Magnusson i Holmagården , Gustaf Nerman i Falbogården och Anders Eriksson i Slätterödjan samt indelningshafvaren soldaten Johan Lilja.

Stugan:
Lås för stugdörren anskaffas 1.25
Ett litet fönster på norra sidan förses med foder för 0,50
2 söndriga fönsterrutor ersättas med nya 0,75 (brister som skola afhjelpas af soldaten)
Ladugården
Fähusdörren som förses med lås, påfodras med bräder å yttre sidan 2.-
1 nytt lås 1,25
Nya vindskiden uppsättas för 6,50
Hägnaderna
Iståndsättes för 40
Summa Rd rmt 51.50
Föreskrifna reparationer å husen skola vara fullbordade den 1 nästa oktober och hägnaderna försatta i laga skick till den 15 Maj nästkommande år.
Besvär öfver syneförrättningen anföras af rotehållaren hos Kongl Majts Befallningshafvaren i Länet och af soldat hos Herr Regementschefen vid Kongl Skaraborgs Regemente inom en månad härefter vid äfventyr att synen eljest vinner laga kraft och besvären komma ej under pröfning.
Som ofvan PÅ synemännens vägnar Adolf Mogren

Det enda som finns kvar av torpet är ladan som står på Anderstorps mark vi gränsen till stp 324.

Soldater i Roten

Namn Född Död Antagen Avsked
Lars Holm 1683 1745-05-16
Lars Liten 1780-09-03 1845-01-30 1811? 1819?
Anders Liten 1794-04-20
Johan Petter Blank 1813-01-03 1876-12-22 1832-03-30 1863-06-23
Johan Lilja 1833-09-29 1858-05-03 1888-07-04
Lars Johan Lilja 1870-11-28 Am 1888-10-19 1897-04-07
Oskar Leonard Malm 1878-05-27 1897-10-22 1902-08-19

Soldatöden

Lars Holm dyker upp i födelse och dödböcker, men lämnar i övrigt inga spår efter sig 

Lars Liten

f1780 under Hof var 168 lång var enl. KMR 1808 kommenderad till Pommern. Är föreslagen att gå uti kompanikvarter i utbyte mot annan. Han gifte sig med Katrina Håkansdotter från Falköping. Paret inflyttade 1811 från Brestorp egendom och stannar under Holmagården till 1819 då de flyttar till Brestorp igen, återfinnes sedan 1830 under Prestgården. Hustrun dör 37 och han gifter om sig med fattiga änkan Annika Andersson från torp under Nilsagården Hof. Från Prästgården till Tomten och sedan 40 på Backgården Bolum. Var klen i kristendom. Änkan överlever honom och lever som fattighjon under Backgården med sin son i det tidigare äktenskapet.
Lars hade lånat av Andreas Månsson i L Åkatorp och var instämd sommaren 1811 för att han inte betalat. 

Johan Petter Johansson Blank

soldatson född i Vårfruhem Våmb 1813  var 175 tjänte i 31 år från 1832 och får avsked på grund av sjuklighet enligt läkarintyg, tjänt väl. Gifte sig med Anna från Stenstorp och fick fem barn Cajsa, Johanna, Johannes, Christina och Johanna alla födda i Bolum. Han flyttar senare upp i Svensbokärren och bygger det som sedan blir Trassastôva. Cajsa kallad korven då hon tagit korv som hängde i en skorsten till att rökas . Hon gifter sig sedan med Katt Gustaf. Sonen Johan f 1838 blir soldat för Kärrtorps rote, smiter ensam till Amerika och lämnar hustrun Johanna ensam i 4 år innan hon fotvandrar till Göteborg. Uppgifter i Utvandrarregistret om att familjen flyttade med 1887 är inte sann. Dottern Kristinas öde för närvarande okänt och yngsta dottern Johanna åker till Amerika med sin familj, som hon har tillsammans med drängen Johan från Hornborga.

Johan Magnusson Lilja

född i Rådene 1833 var 167 tjänte 30 år från 1858 och blev oduglig till krigstjänst på grund av ålder. Avsked 1888. Gifte sig med Maja Cajsa från N Härene och hon förärade honom: Alla födda i Bolum men de flesta bytte efternamn.

 1. Johan Emil ensam till Amerika,
 2. August Fridholm finns i Örebro
 3. Lars Sanfrid Dalstrand återfinnes i Norra Åsarp,
 4. Lina Maria, og
 5. Anna Sofia og
 6. Hilma Mathilda gifte sig med Sanfrid i Falbogården.

Vi tror oss kunna gissa att detta är det gamla soldattorpet, som nu inte längre finns. Lennart i Slätterödjan skvallrade om detta.

Lars Johan Lilja

soldatson född i N Lundby 1870 var 177 tjänte 8 år från 1888. Han var son till soldaten Sträng från N Lundby och på mödernet släkt med Stadigs och Nöjd från den egna byn. Gifte sig med Klara Betty Nord och fick barnen Maria Elisabet och Johan Gustav och flyttade med familjen till Amerika 1897.

Siste sold Oskar Leonard Malm

soldatson var född 1878 i Åsle var 180 och tjänte 4 år från 1879. Oskar gick i korpralsskola 1900 med betyget beröm godkänd avfördes 1902. Vi vet att han fanns i en känd soldatsläkt från Åsle men i övrigt ingenting

Skomakaren Frans Johan Skatt

f1871 kommer 1902 och stället ägs av Per Lundberg på Anderstorp och han flyttar 03 till Sörgården. Vi återfinner honom på Skogstorpet i Broddetorp.Vg 18

Rusthållare

Om rusthållarna står blott Bjellum Broddetorp

Torpets öde

Vi vet för närvarande inte var det låg. Den siste soldaten fick avsked 1812 och det kan hända att man drog in torpet i samband med att Wästgöta Ryttare blev infanteriregemente 1811.

Soldaterna på Vg 18

Anders Blomberg finns 1762 * Elin Ambjörnsdotter. enligt fb. 

Jon Hurtig finns 1763 när Bolla föds hänger i luften

Johannes Blom f1765 vet inte var han tillhörde ännu 

Namn född död antagen avsked
Sven Olofsson 1679 1703
Lars Dunderberg 1688 1742-10-24 1717 1742-10-24
Bengt Kjällbom 1706 1743 1744
Lars Dunderberg 1726 1747 1757
Jonas Källbom 1738 1772 1757 1772
Gustaf Courage 1753 1772 1791
Petter Wallström 1767 1788
Jonas Lund 1771 1791 1795
Petter Wallström 1766-10-30 1827-03-06 1803-02-24 1812-08-31

Soldatöden på Vg 17

Sven Olofson antogs till sold 1703 och var född 1679.

Lars Dunderberg Svensson 

föddes 1688 (1677) i Högstena och stupar i Finland 1742 vid 54 års ålder (begravd 1747 04-12 vid 70 års ålder). Han antogs som ryttare feb 1700. Mönstrade i Ystad 1710 vid Västgöta 3 och 4 männingsregemente under övlt Gabriel Gyllenpalms kompani. Han var då 30 år gammal och kunde läsa bok. Hästen var brun med mopp och 14 år gammal och han dödades vid slaget vid Helsingborg 28 feb 1710. Han mönstrade vid Höjentorp den 19 och Vånga den 21 och 23 feb 1715. Lars tillhörde då troligen Vg19 och tillhörde då Gudhems kompani Wahltorp Skattegården i Åstorp. Hästen var då blind och kasserades. Lars mönstrar i Göteborg som Vg 43 har då tjänt i 19 år och uppges då 45 år gammal Wästgöte. När han mönstrar 1721 uppges han vara barnfödd i Wästergötland Gudhems härad Högstena socken. Han är nu 47 år gammal kan läsa bok. Gift, kan intet hantverk, men brukar ¼ hemman. Vid sin död har han varit i tjänst 25 år. Var gift med Maria Haraldsdotter född 1682 och död 1731. Hade med henne barnen Harald, Ebba och Sven, och Kierstin Jonsdotter och hade barnen Maria, Jonas. Han bodde i Amfastorp Nr 87 Gudhem.  BUG i kubik 

Anno 1747 den 29 juni blev uppteckning hållen efter salig Lars Swensson Dunderberg på Amfastorp vilkens egendom dess efterlämnade änka hustru Kerstin Jonsdotter uppgivit och fanns som följer nämligen:

Att förestående egendom är riktigt uppgiven som den vid dödsfallet var, vill jag på mitt samvete bedyra och med livlig Ed bestyrka om så påfordras skulle. Datum ud supra Kierstin Jonsdotter, en högt bedrövad änka.

Bengt Källbom var född 1716 och var aktuell under ett år 1743. Får avsked för att han är liderlig och dum.

Lars Dunderberg född 1726 tjänstgör 10 år från 1747 och noteras som liderlig och dum.

Jonas Källbom född 1738 dör 1772 i tjänsten i en ålder av 34 år efter 15 års tjänst Kommenderad till Pommern.

Gustaf Courage

f1753 och antas 1772 och tjänstgör 19 år. Han får göra en instening av Anderstorp i kanten av Kronoparken.

Petter Wallström blev korpral f1767, var 178 lång och antogs 1788, men mer vet vi inte.

Jonas Lund var född 1771 och får tjänstgöra 4 år från 1791 och han visade sig ha fallandesot.

Petter Wallström

var bondson och född 1766 i Varnhem och dör 1827 i Stenum av venerisk sjukdom, tjänstgjorde från 1803 i 9 år och var gift med Elin Svensdotter, som i sin tur var född 1769 i Stenum. De hade barnen Caisa, Petter, Johannes, Anders och Maria.


 

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Bjärsjön ] Saga ] Gårdarna ] Torpen och backstugorna ] [ Soldater ] Morden i Bjellum ]
[underordnad] [ Innehåll ]