Knektamarken

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Ötorpet ] Blombacken ] Hästhagen ] Korsbacken ] Askebacken ] Marummarken ] Stomnadreven ] Oplacerade ] [ Knektamarken ] Vässtorpsmaden ]
[underordnad]

Sörgården
Törnagården (Backgården)

Förre soldaten Emanuel Stierna Bolin var aktiv förtroendeman. Han hade många barn varav mot slutet bara Karl, Hanna och Tekla Bolin bodde där. I gårdshuset bodde arrendatorn. Hanna gifte sig, men skilde sig redan efter 14 dar.

Jonses och Backa Britten känner vi från Upplands eller Kvarnvägen.

 

Knekta Krutes, Ägga Krut

Jan Petter Larsson f1823 varit soldat för AndersGunnarsgården Bjellum och därefter backstugusittare i Bolums Knektamark, där livnärande sig som dagsverkare och torghandlare. Stugan låg på Tomtens skog. Huset revs omkring 1902 - 03. En bidragande orsak till Kruts binamn "Ägga Krut", var hans kappätning med Brambärs Adam. Backstuga uppe i Bolums s.k. Knektamark innehavd av en f.d. soldat för AndersGunnarsgården i Bjellum med namnet Joh. Pet. Krut, till skillnad från sin då ännu kvarlevande företrädare och hans son benämnd endels för Knekta Krut och endels för Ägga Krut, det förra efter sin bostad bland knektarna och det senare emedan han uppköpte ägg och annat, som han sedan torgförde i staden. Han handlade dessutom med lump och gick emellanåt på dagsverken hos bönderna. Hustrun ägnade sig åt botandet av vissa slag av djursjukdomar, därvid dock anlitande mer eller mindre urgamla medel.

Jan Petter Larsson Krut

f1823 var torparson från Gudhem och tjänte vid 324 Bessgården. Jan Petter var ägg uppköpare på gamla dar och dog 1899. Johanna var från Larv och föregick honom med några år.

 • Lars Johan f1853 utflyttar men vart?

 • Maria Kristina f1859 gifte sig med Brodda Jonas i Hästhagen under Uddagården och får sonen Sanfrid vars döttrar varit och besökt stället där uppe.

 • Augusta valde Hornfil en straffånge från Höjen Ranstad. (Hornfil, så benämnd emedan han avtjänat straff och därvid fått lära sig att göra hornsaker)

Makarna hade i sitt äktenskap tre till vuxen ålder komna barn, varav sonen Lars Johan f1853 utflyttade, medan av döttrarna den ena Maja Stina gifte sig med Brodda Jonas. Här har Hjilmer blandat ihop de båda Krutarna,  Den yngsta dottern Augusta f1862 gift med en f.d. straff fånge från Ranstad, benämnd "Hornfil", som beskrives som en flängögd och ful karl. Kallad Hornfil för att han lärt sig göra saker i horn.

Granata Lovisa

Granata Lovisa tydligen änkan efter en företrädare till soldat Granat. Kalkrester på stenfoten fanns kvar ännu 1901 -02, då vi flyttade till Turkes skrev Blomqvist i sin sammanfattning 1948. Om Lovisa vet vi ännu intet. Jo då hon var gift med en soldat Jonas Granat, som varit soldat för Sörgården, Jonas Johansson Granat 173 lång  f1826 i Bolum tjänte 18 år från 1846. Jonas var bondson från LarsSvensgården i Hornborga. Jonas var med på Fyn 48 var sjuklig och får avsked med betyget tjänt försvarligt väl. Var gift med Lisa Lovisa från Bolum och deras barn var.

 • Lars Johan dör i 20 års åldern.

 • Gustava Wallinder,

 • Matilda gör två resor till Amerika och stannar nog där.

 • Frans Gustaf Wallinder,

 • Carl Ludvig Wallinder till Amerika.

 • och August sista barnet dör späd.

sold Jonas Granat fri ur skuld 82 och han lämnar sin änka 85 och hon själv går bort 93. Huset revs ned omkring 1901, möjligen något tidigare.

Den sydligaste av de tre torpen i skogen är 

Turkens

omgiven av en försvarlig snörisbuskage döljer sig en välformad torpruin.

Johannes Turk var f1832 från Lilla Olofstorp i N Ving och tjänte knekt vid 343 under Munkgården under 30 år, kan ha försökt att arrendera Tomten i Bolum, men tydligen inte lyckats utan köpt detta torp. Han var gift med Sara Lisa från Häggum och som gav honom barnen Carolina och Charlotta som drar till Amerika, sönerna Lars Johan och oä Axel Fritiof öde är okända.
Johannes tröttnar och drar iväg till Amerika 1891 inspirerad av äldsta dottern.

Soldat Lejon bodde efter avskedet i en stuga på Tomtens mark, rakt öster om bostället, men flyttade efter Kransa Gustafs resa till Amerika till dennes torp i andra ändan av samma utmark. I den förra stuga bodde sedan soldat Turk med sina båda döttrar, som medtog fadern till Amerika, där han kort efter dog. I den stuga där Lilja efter avskedet först bodde hade förut bott Gustaf Krans svärfader Vänfast. Vänfastes och Krants stugor läge med endast en stenmur emellan.

Blomqvist köpte detta ställe kring 1901 och flyttar dit, men torpet brinner 1905 och han flyttar till Granats ställe.

Han är granne med Krans - Cesar - Blank -  och Blomqvist.  N 58¤ 19'14,9'' E 013¤ 38' 26,7''.

Tovens, Krans Johannes

f1821 Brunnehm. Enligt notering så i samband med att Krantz tar avsked flyttas stugan till Knektamarken. Från en inventering beskrivs hans åbyggnader: 14 ¾ * 8 ¾ * 2 ¾ , innehöll: stuga, förstuga, kammare, spis och bakugn. Ladugård, 17 ¾ * 7 * 4, innehöll fähus, loge och två lador. Källare. Detta ställe flyttades efter skiftet upp till Knektamarken. Backstuga i marken öster om soldat Cesar eller Böljan Päregården boställe där dennes mors fd man vid namn Johannes Krans bodde. Då sonen togs till soldat flyttade Krans, som var småbrukare i Tovatorp med denne. Tove Johannes Jonsson Krans backstugesittare i Tomtens mark (el Kärragården) ovanför Cesar soldatboställe. Krans hängde sig i en kreaturshytta i den vidliggande Kärragårdsmarken.

Tovens ligger mitt i skogen, som nu har växt sig hög. Torp på Bolum Tomtens skift ovanför Knektamarken, med ryggåsstuga, tydande på, att stället varit av äldre datum eller ditflyttat, varom någon bestämd uppgift nu icke kunnat erhållas. Man kan i södra delen ana en husgrund efter beskrivningen. Johannes Krans var f1821 i Brunnhem av soldaten Brunn och gift med Johanna. Johannes Krans Brunn Per Alfred Cesar f1857. Stugan var en typisk backstuga med ena halvan, som var skjul för redskap av vitrappad gråsten. Djur fanns inte mer än några höns, som fick vara inne i boningsdelen under vintern. Då sonen togs till soldat flyttade Krans, som varit småbrukare i Tovatorp Häggum, med denne. Krans hängde sig i en kreaturshytta i den vidliggande Kärragården mark. Jordfästes i slutet av juli, obducerades först.

Till Kranses gissar vi följande innevånare

 • Gustaf Johansson Krans. Torpare under Bolum Tomten på dess markskift strax ovan Knektamarken. G.m. Rika Vänfast. Soldatdotter från Bolum. Familjen utvandrade till Amerika berättade Hjilmer.
 • Soldat Lejon bodde efter avskedet i en stuga på Tomtens mark, rakt öster om bostället, men flyttade efter Kransa Gustafs resa till Amerika till dennes torp i andra ändan av samma utmark. I den förra stuga bodde sedan soldat Turk med sina båda döttrar, som medtog fadern till Amerika, där han kort efter dog. I den stuga där Lilja efter avskedet först bodde hade förut bott Gustaf Krans svärfader Vänfast. Vänfastes och Krants stugor läge med endast en stenmur emellan. 

Vi lämnar skogen och möter här en hop av soldattorp, som kastades hit ut i samband med att Kronan släppte på sitt parkkrav.

Granates Sörbolund Soldattorp Vg 27. 

Henning Granat 

f1874 var RörarsPers son gift med Tekla Karolina f1874 i Skattegården Häggum var den siste soldaten på torpet. Henning blev änkeman och levde sedan ensam. Efter sina 11 år som soldat blev Henning hemmansägare på Bältaregården och flyttade sedan som änkeman  till Liljedal och var blanda annat kyrkvaktmästare. Dog 1953 efter att hade då varit änkeman sedan 1918.
Sonen Per blev fanjunkare och Linnar Englund tog över Bältaregården.

Augusta Bramberg f18701 var inhyses här (möjl från)  perioden fram till 01 med döttrar.

Frans Johan Skatt kom 03 från Holmagården och flyttar redan 04 till Prestegården 

det berättas att torpet var utarrenderat och beboddes aldrig av någon soldat i tjänst. 

Soldaten August Blomqvist 

f1851 bodde där i många år och kom från Blommedal 1905 och stannar här till sin död 1935 

Stugan brann sedermera.

Sörbolund 2'2

Blankes Heljesgårdens soldattorp 340

soldatgranne med Granat, och tjänte i 32 år. Han är boren efter Askebacka Lars tjänar många år och flyttar upp i skogen, där han lever med sin gumma i det vi kallar Blankes. Han var en grann och ståtlig karl med isgrå knävelborrar och ett gott humör. Hans gumma var händig med djur och han själv var kunnig såsom botare av diverse krämpor. Han var född 1843 och blev över 80 år. 

Hjilmer har mer att berätta:
Han var 179 lång och tjänte från 1863 i 32 år. Son till Askebacka Larsa Kongadalingen blev 81 år. Tjänte under Skaraborgs Reg Nr 340 Flinta, Lilja, Blank under Heljesgården. Flyttade efter avsked från tjänsten upp till skogsmarken där han odlade och byggde ett litet ställe under Munkgården. En rak och grann Karl med isgrå knävelborrar och ett gott humör. Gustav Blank 1843-08-20 i Bolum Askebacken "Askebacka Blank".
granne med Josua. Hade en duktig gumma, som hade gott handlag med djur. De var först av småfolket att lämna mjölk till mejeriet i Korsgården. Folk sade att hon kunde mer än andra - trolla menade dom förståss.
Okunnigheten var ännu stor i mångt och mycket. Även Blank trampade upp en stig, som han gick, när han i alla väder bar sina mjölkflaskor. Stigen gick delvis samman med Josuas, därefter korsa den och gick ut vid Sörgården i Bolumstorp
Mamman Greta Nilsdotter Silberg och hennes barn voro i anledning av mannens superier i mycket små omständigheter och fingo lita socknen till. Sålunda omtalade älsta sonen, som uppnådde en ålder av nära 90 år, att han då endast sju år gammal fått ge sig ut med tiggarpåsen.
Hans skildringar av hur svårt detta var voro belysande. Mottagandet i gårdarna voro sällan det bästa och värst voro de arga hundarna, som han icke skulle vågat sig fram för om han ej fått göra sällskap med en äldre man, som gick med två käppar och utnyttjade dessa så, att han gav gårdvararna den ena käppen att tugga på och slog dem med den andra, så att de flydde undan samt lämnade vägen öppen för honom och den lille, som han även i andra avseenden hjälpte till rätta.


Alfhem Cesars Prästegårdens Päregården och Tomtens soldattorp Nr 322 

Var närmaste granne med Blank. Han var son till Krans tidigare. Han tjänte 27 år från 1878 och blev försedd med utmärkelser och var distinktions korpral. Han gifte sig med Maria Kristina f1857 från N Lundby och hon gav honom 8 barn varav några drog till Amerika. Han köper upp Blankes och Blomqvistes och skapar ett fungerade småställe kallad Alvhem.

Per Alfred Cesar

f1857 gift med Maria Kristina från Ledsgården i N Lundby. Bland barnen noterar vi

 1. Ellen som gifte sig men änkemannen Vasen vid Korpatorp varvid hon kompletterar hans barnaskara

 2. Elin blir bara 22 år

 3. Hilda åker ensam till Amerika

 4. Ludvig förblir ogift och dör här på stället på 40 talet.

 5. Viktor åker till Amerika

 6. Holger f1891 tar över och omkommer i en sprängolycka i Bjellums kalkbruk

 7. Hilmer vet jag inte var han tog vägen

 8. Olga förblir ogift

Holger Cesar

f1891 gift med Hildur från Edåsa. Han omkom ju i en sprängolycka vid kalbruket. Ett spett for upp i luften och drabbade honom med dödlig utgång och familjen splittras.

 

Blommedal Blomqvistes Soldattorp Vg 21

August Blomqvist f1851 kom hit till Blommendal 01 och flyttar till Sörgården 1905. 
Av soldatsläkt ända från Karl XII dagar, senast efter Gustaf Palm f1819. August själv f1851 tjänte 31 år, var gift med Sofia f1846 från Forsby och gifte om sig med Anna Sundberg f1854. Dessa födde honom Carl Gustaf f1874, Hanna Elisabeth, Oskar Gideon, Hilma Maria, Rickard Wilhelm, Henning, Frans Otto, Karl August Fredrik, Gustaf Henning, Johan Erik f1897.

Han kom till Bolum fr Hemmet 69 och var son till Afzegårdens soldat Palm och han föddes därstädes 1851. Han var 174 lång och tjänte 31år från 1869. Soldattorpet finns beskrivet under Stommen: Manbyggnad, 13 * 8 ¾ * 4, innehållande stuga, förstuga, kammare, spis och bakugn. Ladugård med intillbyggt svinhus av sten. Torpet låg i nuvarande Stommens beteshage mot bäcken till, där rudera ännu synas.

August Blomqvist benämndes av kamraterna och ortsborna - emedan han "gufsade" eller hyssade kroppen, när han gick - för "Stoms husar". När han gick såg det faktiskt ut som om han suttit till häst i stället för att gå på sina egna ben. Till smädenamnets uppkomst bidrog antagligen i viss mån hans anställning vid Västgöta regemente, som i äldre tid ju varit häst- eller dragonregemente. 

Falka Carls hustrus föregående dotter blev gift med soldaten August Blomqvist i Bolum Stommen, som å auktionen efter hennes morfader råkade köpa en bland kvarlåtenskapen varande prästkappa, som denne på något oförklarligt sätt blivit ägare till. Denna prästkappa förvarades sedan i Blomqvists hem intill dess dennes andra hustru en dag fick tag i den och gav den till en bror, som var skollärare i Gestad (Dalsland) och hade en till präst studerande son, i tanke att den skulle komma till användning.
När det kom till kritan ville emellertid ej denne son ha kappan, som därför fick ligga där till ingen nytta tills denna så småningom föll i händerna på dottern Lena, som väl var förlovad med en officer men efter fästmannens förtidiga död i alla fall fick användning för densamma, i det att denna sedan blev gift med en andans man, kyrkoherden i Hutlösa församling, där den nu lär finnas.

1882 noterar vi vid mantalsteckning blott man och hustru allenast. Han var tydligen engagerad i missionsarbetet då han är dess förste sekreterare. Lennart berättar att Blomqvist gick i kalkbruket och var från Tomten Bolum. Han bor på Sörbolund. 

Barnen

 • Oskar och Hilma de två äldsta barnen åker till Amerika.

 • Sonen Rickard dör endast 21 år på Sörbolund. 

 • Frans arrenderar N Skattegården och dör i en lastningsolycka i Falköping och lämnar en änka Hilma med hennes barn, som får stöd av baptistförsamlingen. 

Barnen i andra äktenskapet med Anna Sundberg

 • Carl blir reservfanjunkare och bebor vissa platser här innan han med sin familj flyttar till Stockholm.

 • Gustaf som vi känner som författare av torpskriften som startade processen med denna skrift var skräddare och bodde i Hörningslund i Broddetorp. Han var gift med en Elsa Dahlqvist från Storegården.

Liljas Västgöta Regemente Nr 21

Alfred Johansson Lilja f1864 i Dala var 172 antogs 1885 och tjänte i 27 år. Alfred genomgick korpralsskola 1890 med godkända betyg, noteras som skytt 1901. Bild på Alfred finns i biblioteket Skara. 

Var gift med Johanna Josefina från Frännelund, fick med henne barnen Gustaf Adolf född 1887 född i Edhem, Johan Wilhelm Valdemar född 1889 i Bolum, Jenny Emerentia, Anna Sofia , Märta Maria Wilhelmina, Gunhild Lavenia Albertina och Karl August George alla född i Bolum. 

Alfred Lilja var efter tjänsten stenhuggare hos Rickard Andersson i Bjellum. En kortväxt kraftkarl med grant skägg och patriarkalisk uppsyn. Han var en kunnig yrkesman. En mångfald stenarbeten härrör från hans händer, bland annat trappstenen till Broddetorps kyrka. 

Almes Soldattorp 343 

Karl Alm f1865 i Frösve granne med Lilja. Han gifte sig med Anna Sofia f1867 från Åsle, som gav honom tre barn Ester, Karl och Frits. Tjänte 26 år och kvarlämnade en lada, som stod ganska länge parallellt med vägen mitt emot Liljas. Flyttade efter avsked från tjänsten till skogstorpet Per Mehra, senare till Spetses, som han utvidgade, odlade och ombyggde och kom att heta Blombacken. Försåldes till Karl Hägg omkring 1923 - 25, då Alm flyttade till Häggum.

Två okända torp

På var sida om en stenmur öster om ovanstående torp finner vi 200 m in en kraftig stenmur och diagonalt på båda sidor om denna finner vi två husgrunder med ett körsbärs träd däremellan. Den nordliga förefaller vara en backstuga med två enheter om fyrkantsstorlek, 20 m inåt skogen en fyrkantig grund som kan ha varit en svinstia. 
Den S därom liggande utgör en tydlig men mindre om inte så kortare kraftig stenfot, som lutar sig mot muren.

Alfhem Sterbhuset säljer till F Ek från St Bjurum.   

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Ötorpet ] Blombacken ] Hästhagen ] Korsbacken ] Askebacken ] Marummarken ] Stomnadreven ] Oplacerade ] [ Knektamarken ] Vässtorpsmaden ]
[underordnad] [ Innehåll ]