Törnagården Enkegården

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Skiftet ] Torpen ] Saga ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Falbogården ] Bengtsgården ] OlofEsbjörnsgården ] OlofGrottesgården ] Sörgården ] [ Törnagården Enkegården ]
[underordnad] Auction i Törnagården ]

 

Från det fornsvenska namnet thötne. I jordeboken 1715 omtalas Enckansgården. Soldtorp nr 28 låg här liksom Laffastugan. Vid grävning av källare förstördes en gravkista av kalksten 1920. Pärlor och båtskafts yxa har man även funnit. Hildebrand kände till en guldring och en kopparhjälm som troligen försåldes privat. S20
Det mest troliga är att namnet kommer av Törne och Törnes gård är alltså namnet finns redan 1713 och 1724 i födelseboken bland annat 

Änke - och Törnagården

Brukare åboar

 • Jonas Swensson i Törnagården är vittne när soldathustrun Birgitta Andersdotter gifter om sig med Gustaf Andersson 1713.?
 • Per Månsson skrivs som bondfolk här på gården och det är troligt att sonen Måns tar vid denna del. 
 • 1774-84  Måns Persson f1740 finns som rusthållare här under perioden 1874 fram till sin död 1808 då sonen Petter tar vid 
 • 1806-1814 Petter Månsson f1774 finns som rusthållare här på gården 1806 men slutar sina dagar i Stofsgården Häggum efter 1814. 

 • Anders Jonsson f 1762 1792-96 flyttar till Bengtsgården
 • Sven Jonsson f1732 brukar Törnagården sonen
 • sonen Jonas Svensson f1793 brukar några år, men flyttar till Garpegården.
 • Petter Andersson f1786 kom 09 fr Säckasten och återvänder  18??.

Ägare

½ krono äges av Petter i Säckasten vilket hfl bekräftar.

En Petter Svensson brukare av Säckasten skulle vara född här på Törnagården. Hans son Sven Pettersson skulle ha slagit sig ner här. Svens båda söner Jonas och Petter Svensson (†1820) skulle båda vara bosatta här. Petter skulle ha efterlämnat 3 omyndiga barn. Hji är osäker kring uppgifterna till denna släkt med säger att Jonas Svensson ändå var rusthållare här, och här skulle 1797 köpt ¼ mantal. 

1809-26 Petter Andersson

sonen brukar från 1809 till 26 då han återvänder till Säckasten. Petter f1786 var ägare även till Säckasten och hans hustru Inga Jonsdotter f1789 köper 1/8 mtl av en Petter Månsson och hans fru Lena Månsdotter. (För att undgå ett bördsköp finns anteckning om att brodern Sven Månsson Arvidsgården avstår från detta). Köpet skulle kanche ha skett ca 1814.
(Petter Månsson står som borgenman för No 28 1810 samman med Anders Jonsson OlofGrottesgården och Petter Svensson i Böljan) 

1834 -1842 Sonen Johannes Pettersson

f1809 tar över men dör redan 1842, varför enögde Per, som fått en gaffel i ögat fortsätter, han dör 1891.

Johannes gifter sig med yngre Eva, som ger honom Inga Lisa, som försvinner till Tollestorp, Maria Greta dör nog ung, Anders Gustaf drar till Amerika, sen kommer August, Frans Oskar Wilhelm och Johan Erik som vi inte vet något om. Eva står ensam med en stor barnkull och finner en Johannes Eriksson, som kommer från ingenstans och ger honom Alfred, som dör i sin ungdom som dräng på gården, Johan Axel och Johanna Gustava. Den sista dör före sin moder och sist Anna Kristina, som gifter sig med Karl Johan Bäckström.

Vi har en A Sträng och hans hustru Karin Wallin som köpte ett konkursbo efter pocessionaten Johan August Andersson och hans hustru Maja Stina Pettersdotter. (Det kan röra sig om Träskomaja och hennes man som får lagfart samma år som de tvingas sälja). Han säljer ånyo till nästkommande alla sina inköpta delar redan efter 2 år.

Per Pettersson

äger detta 1/4 mantal vid skiftet och stället får ligga kvar. Familjen bor här hela 70 talet och får behålla tomterna 73-74, 80-81. tomtplats 160

Törnagården med sin gammelstuga till vänster.  Alexanders döttrar Elin f1906 och  Elsa f1903 poserar framför den omålade stugan. 

Gustaf Alexander Karlsson

f 1870 köper gården 1897.  Alexander och Amanda Karlsson födda 1870 resp. 1874 bodde i Törnagården. Alexander kom från Bäckagården. Amanda från Korstorp, Sörgården el Bessgården. Sju barn kom till världen. Alex var blind de senaste 20 åren, så sönerna tog över. Gerhard, Evald och Alida var barnen, som stannade hemma. Alida var syster till Amanda och bodde på Törnagården. Sonen Herbert gift med Ella från Falköping övertar Korstorp. Dagmar gifter sig till Bäckagården med en av Hermans söner Karl. 

Areal 7 har åker, svartmylla. Manbyggnaden uppfördes 1916. Ekonomibyggnader ~1900. 2 hästar, 6 kor, 1-2 ungdjur läser vi om på 30 talet. 

Karl och Gunhild Krantz bodde i utstugan till vänster på bilden vid Törnagården och där föddes Sixten och Stig, sedan flyttade de till Jonstorp.

Brodern Gerhard gift med Ingrid Larsson i Åkatorp.

 

Gerhard Karlsson

står som arrendator i mitten av 50 talet och hanterar då 24 har med 8 åker och 2 hästar och 7 nöt. Han gifter sig med Lars i Åkatorp äldsta dotter och brukar den del av Åkatorp, som ligger ovan vägen. 

Evald Karlsson f1915 tar över och gifter sig sent i livet med Ingeborg Andersson från Garpegården. Arrendator Harry Krantz och från 2000 Evert Nilsson.


Db Änke - Törnegården Bolins.

Areal 11 har åker svartmylla. En man byggnad uppfördes på 1800 - talet. En annan av senare datum. 2 hästar, 6 kor  1-2 ungdjur, 3 svin.

Johannes Eriksson d:ä

f1812 står som ägare till denna del av Änkegården vid tiden för skiftet han gifter sig med änkan som överlever honom. Han flyttar från gamla tomten och bygger på 123

Mane Stierna Bohlin Stenholm

Köper av diverse arvingar efter denne Johannes Eriksson och hans sterbhus ihop alla delarna så att de 1887 kan få lagfarten på denna dels mantal Törna eller Enkegården. 

Efter 17 års tjänst samt ett rejält slagsmål på Bolums Gästgiveri, där han mörbultade en mjölnare Pettersson i Södra Snikens Qvarn fick han tre månader på Mariestads häkte. Detta blev anledningen till ett ständigt käbbel under tjänsten vid regementet, så han tog avsked och bytte namn till Bohlin. Det blev en lång namnramsa av det hela Emanuel Stenholm Stjärna Bohlin, som alla kunde utantill. Bland övriga dygder ägde han ett gott sinne för sparsamhet: " Femti öre de ä pengar det" sa Bohlin ett ordstäv som brukades flitigt. Och han sade det med alvar och respekt för pengars värde - ungefär som när man talar om femtio kronor nu allra minst berättar Blomqvist.  De var åtskilligt fördomsfulla och gammeldags i sitt tänkande, så där satt mycken vidskepelse kvar. Ett av hans ständiga bekymmer var, att han ej fick någon soldatpension. Han hade inte tjänat så länge, men ansåg själv, att han borde åtminstone haft halv pension, det vill säga 15 kr om året, då till en början. Det var stora pengar i hans ögon. Se mer om Mane på Backgården. Stjärna - Bolin uppförde ej några åbyggnader på sin av föräldrarna köpta hemmansdel och räddade sig genom köpet av Törnagården. för alltid därifrån, enär de å den sistnämnda gården befintliga ansågs för båda hemmansdelarna tillräckliga.

Med köpet av Törnagården följde emellertid en för Stjärna - Bolin mycket förarglig sak - otur och sjukdom samt vantrivsel bland kreaturen som ej på något sätt "ville sig": kalvarna dogo, korna sinade och mjölkade blod, o.s.v. Allt var som förgjort i ladugården. Det hade länge varit så på den gården och detta ansågs ha varit orsaken till att de föregående ägarna ej redat sig där. Bolin hade före innan han köpte Törnagården blivit varnad för sagda förhållande, men hade, soldat och ett som ett annat, ej velat visa någon vidskeplighet utan lockad av förmånen att slippa bebygga sitt förra hemman detta till trots köpt gården. Men nu fick han som sagt pröva på vad sådant ville säga, och hade ej modern som var en i sådana saker kunnig kvinna, ingripit och avvärjt det onda, "så vet ingen, hur det kunde gått för sonen". Hon hade sonen till att borra ett hål i tröskeln och där nedsätta en svart orm samt åter tilltäppa hålet. Vidare lärde hon honom att han skulle med en kniv skära "förgjorda" djur vid tredje svanskotan samt binda en röd silkesklut omkring såret, när dessa släpptes ut på bete. Och att detta hjälpte var ju en given sak - åtminstone ville sig sedan kreaturen och aldrig hände att de efter den dagen sinade och mjölkade blod eller att kalvarna dog. Stjärna Bolin var bonde, hade emellertid traktens nu gamla nöjet att se hans djur prydda med röda silkesrosetter. Den i Amerika bosatta brodern Johan var till yrket farmare och hade vid sin död testamenterat all sin egendom, både där och i hemlandet till yngsta systern Tekla, som alltså nu, enär fastigheten bibehålles oskiftad, är ägare till två femtedelar av densamma, under det att syskonen endast äga en femtedel. Ingen av dem brukar emellertid nu gården, som hålles utarrenderad

Av barnen 

 • Gustaf flyttar till Colorado.
 • Hilda gifte sig till Vreten
 • Hanna stannade hemma på gården och ville inte gifta sig. 
 • Carl brukade många gårdar, men slutar som taxichafför i Skövde.
 • Tekla tjänar piga hos patron på Bosgårn och gifter sig med Biljer i Heljesgården 

Arrendator 

Per Johan Samuelsson f1871 och hans son arrenderar från 1926 till 1938 när familjen flyttar till Skörstorp.
Erik Julius Olsson f1895 kom från Bjurum 38 och stannar till 1945.
Tekla Biljer äger stället och arrenderar ut till 
Nils Färdig f1914 fram till 52 då han arr Afzegården Hermans
sen kommer Bengt Olsson och tar vid 54 och följer efter till Afzegården 59


Törnagården Törnbergssons 1/6 mantal

Dc 1/24 ägdes av Erik Andersson och bygger på 199

Dd 1/12 äges av Johan Pettersson och bygger på 234

säljer detta till Stenvalls men mer vet vi inte om denna fastighet annat än att här fanns ett litet hus och en lada som stod kvar, men nu är åker.

ligger nu ligger under Sörgården. De utgjorde två enheter under skiftet och utgjorde 1/24 respektive 1/12  mantal = 1/6, där

- 1881 Johannes Eriksson f1828 d:y brukar denna del av gården. Han är Troll Eriks son gift med  Maria Greta med rötter i Törnagården. Hennes far var en av ägarna till delar i denna gård. Vem Erik Andersson var får vi avvakta med. Familjen är anonym men vi bjuder på deras barn. Han blev änkeman före 1880.

 • Frans Oskar Törnander lärde till skomakare och passerar Kungsholmen och slutar i Södertälje. Han tog med sig Emma Karolina Friberg från Frimansgården.
 • Vilhelm väljer samma yrke och återfinnes i St Göran med sin lilla familj
 • Johan Erik Forsbäck f1869 blev ju skomakaremästare på Fridhem i Broddetorps Stationssamhälle.

Inga Kristina Stenvall 

f1857 står 1900 som ägare till denna 1/6 av Törnagården och var enka efter Carl Gustaf Larsson ålder. Hennes tre barn är

 • Oskar Valdemar är kalkarbetare på Rössberga och som vi återfinner i Axvall.
 • Johan Törnbergsson arrenderar ut för att efter många år sälja till Sigfrid Krantz. Du vet säkert att Johan gifte sig med lärarinna och var själv under många år ordförande i Bolum kommun.
 • Carl Hilding Carlsson återfinner vi i Skellefteå

Johan gick och plöjde med en bok under armen. Han blev en av socknens store sönder bland annat som kommunalordförande.

Kristina dör här på gården 1833, men minnena efter henne är sparsamma.

Rimligt är att vi finner bilder av gården som låg på kullen sydväst om Sörgården dit den kom att hamna under Sigfrid Krantz.


Per i Törnagården född 1820 gift med Maja Stina f1824  från Jägartorpet. Deras barn blir sedan ägare av den andra Säckasten gården. 

Avstyckning

Laffens, Enebacken på Bolins där Emerentia bodde, Soldattorpet, Råberget Fahlgren 1809.

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Skiftet ] Torpen ] Saga ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Falbogården ] Bengtsgården ] OlofEsbjörnsgården ] OlofGrottesgården ] Sörgården ] [ Törnagården Enkegården ]
[underordnad] Auction i Törnagården ] [ Innehåll ]