Sörgården

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Skiftet ] Torpen ] Saga ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Falbogården ] Bengtsgården ] OlofEsbjörnsgården ] OlofGrottesgården ] [ Sörgården ] Törnagården Enkegården ]
[underordnad] Dokument Sörgårdarna ]

 

Jordeboken 1641 här under låg soldattorp Nr  27 för Västgöta Regemente. Anders Björnsson skrives i ett syne protokoll rörande Bjärsjö 1778 som ägare till Sörgården i Bolumstorp.

Sörgården ½ krono 

En släktgård

Lars Månsson

f1649 står som brukare f 1695. Hans son Johan Månsson blir ryttare för gården och står som brukare. 

1751-62 Erik Jonsson Björnsson

f1730 är först på Pilhult, flyttar till Sörgården. Släkten har sina rötter i Korpatorp och Tomten Bjellum. Hans far Björn Jonsson vår åbo i Tomten Bjellum född ~1685 och modern Elin Från Söakullen. Hans farfar kom från Pilhult och han i sin tur son till Esbjörn Björnsson från Doterbo. Här finns stora osäkerheter varför vi inte refererar detta ännu. Han gifte sig med Ingegerd Jonsdotter f1721.

 1. Maria gifte sig med Jonas Svensson från Härlunda som brukade en tid på Sörgården
 2. Jonas vet vi inget om
 3. Olof Eriksson äg och br Sörgården och Bengtsgården och blir roten till en magnat här i byn.

 

Till släkten i slutet av 1700-talet delvis genom Olof Eriksson i OlofEsbjörnsgården och delvis genom sonen Jonas Olofsson, som vid sitt giftermål 1801 där nedsatte sig och sedermera blev ägare jämväl till ursprungsgården, som vid arvskiftet efter honom så sönderstyckades att de ej länge ägde bestånd, under det att den yngre gården, som förut övertagits av Olofs sonson stannade i släkten.

Släktföljden. Olof Eriksson. Jonas Olofsson. Gustaf Jonsson. Joh. Sanfrid Gustafsson. Gustaf Johansson. (Ägare till 3/8 mtl Gustaf Johanssons änka Agda Karlsson.)

Sörgården, Bolumstorp.

omkring 1800.

 

Bolums socken.

Bolumstorps by.

Ägare till 3/8 mtl Gustaf Johanssons änka Agda Karlsson.

Till släkten i slutet av 1700-talet delvis genom Olof Eriksson i OlofEsbjörnsgården. och delvis genom sonen Jonas Olofsson, som vid sitt giftermål 1801 där nedsatte sig och sedermera blev ägare jämväl till ursprungsgården, som vid arvskiftet efter honom så sönderstyckades att de ej länge ägde bestånd, under det att den yngre gården, som förut övertagits av Olofs sonson stannade i släkten.

äktföljden.

Olof Eriksson.

Jonas Olofsson.

Gustaf Jonsson.

Joh. Sanfr. Gustafsson.

Gustaf Johansson.

 

 

Olof Eriksson

f 1763 är hemmansägare för Sörgården och OlofEsbjörnsgården. Han gifte sig med Helena från Segerstad f1763. Äldsta dottern gifter sig med först med okänd och sedan med Johannes Bengtsson, som äger Sörgården men tillika Rusthållare för Samuelsgården härtill nämndeman. Barnen i denna kull är Askebacka Lars 1813, Sannbärs 1815 och Slängens f1821 i Jägaretorp. Kristina 1795 gifter sig med Store Sven i Sätuna och gifter om sig med Lelle Sven. Om Jonas Olofsson får vi veta mer nedan

Ett utdrag av bouppteckningen efter Helena Svensdotter, hållen den 7 juni 1823, utvisar att i boet då funnits 3/8 mtl OlofEsbjörnsgården, medan däri ingenting nämnes om annan fastighet, och i bouppteckningen efter maken Olof Eriksson den 4 mars 1841 upptages ingen fastighet. Anledningen till det sistnämnda torde ha varit att fadern efter moderns död överlåtit den fasta egendomen både hans OlofEsbjörnsgården, och den gemensamma Sörgården till barnen. Detta framgår också av ett den 17 april 1820 mellan sonen samt dottern och hennes man träffat avtal, varigenom överenskoms, att de sistnämnda av föräldrarnas egendom skulle erhålla 1/4 mtl Sörgården mot det att den förre erhöll OlofEsbjörnsgården (löst och fast) och avstod från alla anspråk i detta hemman vid föräldrarnas död. Något annat arvskifte efter Helena synes ej ha förrättats och var obehövligt efter Olof, som så saknade tillgångar. Någon lagfart vad beträffar OlofEsbjörnsgården begärdes icke förrän 1876, då sådan efter stora besvär med vittnesförhör och mera dylikt erhölls. Av ett därvid företett utdrag av mantalslängderna framgår, att Olof Eriksson från 1809 – 1841 stått antecknad såsom ägare till 3/8 mtl OlofEsbjörnsgården, som sistnämnda år överfördes på sonen. Genom sedan träffad överenskommelse med systern och svågern köpte Jonas Olofsson dessas hemman Sörgården.

Sörgården 1814 Johannes Bengtsson i Sörgården, vittne å köpekontrakt i Törnagården 1814-03-28  (Säckesten).

P1832-45 ägdes varsin ¼ av Jonas Olofsson resp Anders Larsson i AndersGunnarsgården brukare var

Yngste sonen Jonas Olofsson ¼

Gården kommer till släkten i slutet av 1700-talet delvis genom Olof Eriksson i OlofEsbjörnsgården och delvis genom sonen Jonas Olofsson, som vid sitt giftermål 1801 där nedsatte sig och sedermera blev ägare jämväl till ursprungsgården, som vid arvskiftet efter honom så sönderstyckades att de ej länge ägde bestånd, under det att den yngre gården, som förut övertagits av Olofs sonson stannade i släkten. 

Jonas Olofsson köpte den 21 april 1840, enligt då daterad köpehandling, av Lars Johansson och Stina Larsdotter i Korpatorp 1/8 mtl OlofEsbjörnsgården och blev efter faderns död definitivt ägare till ½ mtl i hemmanet, varå han emellertid aldrig sökte någon lagfart. Utom till denna gård var han enligt bouppteckningen efter honom den 12 jan. 1865 ägare till ½ mtl Bolum Skattegården och 1/6 mtl Heljesgården (Biljera) medan hustrun å sin sida genom arv efter sina föräldrar ägde ¼ mtl Olof Grottesgården (numera Gunnel Krantz). 

Vid arvskiftet efter Jonas Olofsson den 2 nov. 1865 erhöll 

sönerna Per och Olaus samt döttrarna Inga Stina, Maja Lisa och Anna Kajsa efter lottning vardera 1/10 mtl OlofEsbjörnsgården, sönerna Johannes och August samt dottern Emma 1/6 mtl Heljesgården. Sonen Lars Gustaf uteslöts från arvslott, emedan han förut vid köp av 1/8 mtl Sörgården erhållit 1/8 mtl å denna gård i gåva. Huruvida fadern varit ägare även till det 1/3 mtl Heljesgården som sonen Olaus vid tiden för arvskiftet redan ägde har ej kontrollerats. Ingen av dessa hemmansdelar utom Skattegården, som så småningom övergick i äldsta sonen Johannes ägo, befinna sig nu i släkten. Genom sedan träffad överenskommelse med systern och svågern köpte Jonas Olofsson dessas hemman Sörgården.

Anders Larsson i AndersGunnarsgården ¼ 

Lars Jonsson f1777 rusthållare här och förmyndare åt sin brors barn från 1810 men han blir ju själv inte gammal. 

Br Lars Jonsson f1795

 • 1817-1856 Sven Kristiansson f1791 åter till Isaksgården
 • 1831- Lars Jonsson f1795
 • inhys p 1817-1831 Anders Setterberg f1786.

Lars Gustaf* Jonsson f1835

är hemmansägare för Sörgården och Rusthållare för 324. Lars Gustaf Jonsson och Maja Katarina Johansdotter f1835 i Bäckagården erhöll den 14 jan 1863 fastebrev å ¼ mtl kronoskatte rusthållet Bolumstorp Sörgården, varav de enligt gåvobrev av den 31 juli 1860 erhållit 1/8 mtl i gåva och enligt köpehandling av den 14 jan 1862 köpt 1/8 mtl av sina föräldrar Jonas Olofsson och Maria Larsdotter. Vid arvskiftet efter Gustaf Jonsson den 11 jan. 1892 erhöll sonen Sanfrid och dottern Alida vardera 1/8 mtl i Sörgården, medan den andra levande dottern Amanda fick 1/10 mtl OlofEsbjörnsgården, som fadern köpt utav sin syster Inga Stina jämte surrogat i penningar. Familjen brukar hela 70 talet.
Skiftet går fram 1862 och Lars Gustaf får bo kvar får bo kvar. ¼ mantal

Johan Sanfrid Gustafsson

f1862 gifte sig med sin syssling Jättens dotter Kristina från Päregården. Vid arvskifte den 10 april 1896 efter Johan Sanfrid Gustafsson - som enligt köpebrev av den 13 mars 1894 löst sin systers arvslott i gården - erhöll sonen 5/32 mtl och änkan "som i boet infört betydliga penningbelopp" 3/32 mtl, varå de den 4 maj 1897 beviljades lagfart. Kristina står som äg 1900 och sonen Gustaf Gerhard tar över och gifter sig med Agda i en barnlös reation.

Änkan Kristina gifter sedan om sig med Johan Sanfrid Johansson f1862 från Lillebon OlofEsbjörnsgården. Sonen i denna Relation Georg f1908 tar över Lellebon 1/10 OlofEsbjörnsgården.

 

Arrendatorer

Från ett syn dokument från 1902 kan man dra slutsatsen att W Johansson och Johannes Jonsson arrenderar fram till detta år. Samt att J Johansson som tillträdande arrendet. Kristina står som ägare och har en omyndig son, som torde vara Gustaf som är född 1893. Det kan möjligen bli hennes blivande man som då skulle heta Johan och vara född 1862. I detta äktenskap återfinner vi Georg som brukar OlofEsbjörnsgården. Ett synprotokoll visar svårigheterna för en änka att styra med sina arrendatorer. Tittar vi noggrannare i pappren från prästen så är det ingen annan än Frans Viktor Johansson f1863 som står som arrendator 1900

 • Frans Viktor Johansson f1863 till 01 tydligen 
 • Jätten från Päregården brukar här 01-02
 • Johan Ludvig Jonsson från Sunnersberg f1859 finns här ett år fram till 1902.
 • Johan August Svensson arr ¼ från Segerstad 1902 åter 07

1896-1935 Sonen Gustaf Johansson

Var enligt tradition predestinerad för Gunhild, men kärleken segrade. Gustaf övertar gården efter sin far 1896, gifte sig med Agda Karlsson från Ugglum. Gustaf är bland annat kommunalordförande. I äktenskapet inga barn.

1836 - 1954 Änkan Agda Karlsson

f1893 övertar gården 1936 får hjälp av Karl Eriksson änkefriarn från Hornborga från 1936 och paret flyttar till Falköping 54. 

Skomakare Fröjdelin f1886 under 55 sedan Varnhem följd av Selma Brolin från Besgården från 1955 fram till hennes död. Sonen som följde med flyttar till Skara 60. Gunborg Pettersson g Fransson bor här med sin son Carl Erik 56-7. 

Areal 6 har åker, Man och flygelbyggnad uppförd 1893 med ladugård av gjutmassa. 1 häst, 6 - 7 kor 1-2 ungdjur, 1-2 svin, ett 50 tal höns.

Gården på 50 talet 16 ha och 6 åker och får plats för 2 hästar och 10 nöt. 

Sigfrid Krantz arrenderar och sonen Erland köper gården av Agda någon gång på 50 talet.

        

Erland Krantz tar över och arbetar vid sidan vid vägverket. Han har härligt gröna fingrar och odlar grönsaker med framgång. Gården har gamla anor med fina gamla brukshus som nu i konkurrens med andra objekt hårt täres av tidens tand.

1888 växte här en jättelik körsbärsträd som mätte 20 fot i omkrets bestående av fyra stammar. 

Fornfynd

Vid harvning 1908 påträffas halsring av brons med ändhakar av brons från femte el sjätte perioden några år senare påträffades en kniv och en pincett i brons.


Sörgården ¼ mantal

Ägare

Anders Larsson ¼ egare i AndersGunnarsgården trolig ägare medan ½brukaren Lars Jonsson f1795 gör jobbet runt 1850 talet

Lars Johansson

f1839 i Segerstad ägare av SvenBengtsgården, Besgården och Sörgården. Efter hans bortgång ärver änkan och barnen Sörgården och den avstyckade lägenheten Sörgårdstorp. Han står som ägare vid skiftesprotokollet från 62. Han tvingas flytta till 297

under honom brukar
 • Lars Jonsson f1795, då han dör tar
 • Gustaf Jonsson följd av
 • Anders Larsson f1817 över bruket mellan 64 och 69. 
 • På 70 talet står uppradade som ¼ egare och brukare
 •  Lars Johansson i Källegården,
 • Aug Larsson Källegården,
 • Johannes August Andersson Bengtsgården. 

-1926 Carl Wilhelm Larsson

f1891 i SvenBengtsgården och hans hustru Alice. Paret löser ut syskonen från gården och kan sedan 1926 sälja till sin efterträdare för 11,500 kr, men troligt är att Sander i Törnagården är brukare under denna ägarperiod. Denna uppgift något odokumenterad.

1926- Sigfrid Krantz

f1894 kommer hit 1926 och köper samma år och får lagfart 1931. Han gifter sig med Hilda från Korpatorp. Sigfrid arrenderar senare först Törnbergssons Törnagården varefter denna gård sedan integreras med Sörgården.

          

Areal 7 har åker svartmylla. Manbyggnaden uppfördes 1926. Ekonomi av äldre datum. 2 hästar, 1 unghäst, 10 kor, 1 - 2 ungdjur,  1 - 2 svin. Sigfrid beviljas stöd för att bygga om ladugård och manbyggnad 1933 och som åtgärderna vidtagits som avsågs i förbättringsstödet avskrevs 3/4 därav. Hönshuset bygges 1937.

  

Sigfrid med unga hustrun vid Sörgården
Familjen Krantz samlad framför stugan i slutet av 30 talet. Mor Hilda född i Korpatorp och Sigfrid. Från vänster Birgit, mor, Anna Lisa, Gunvor framför, äldste sonen Erland och framför honom Bernt och Sigge längst till höger.

Sigfrid bygger ut och förvärvar så att i mitten av 50 talet var gården 15 har och 10 åker ekonomibyggnad då från 1890 rymde 1 häst och 8 nöt. Statens stöd till jordbruket var en njugg instans och bidragen uteblev. Sigfrid misströstar inte utan arbetar vidare och bygger utan statens stöd upp sin verksamhet. 


Ett flygfoto från 1952 har ännu kvar sin gamla lada med vasstak. 

Sigfrid arrenderade den andra Sörgården och sonen Erland köper sedan gården på 50 talet av Agda enligt ovan.

Yngste sonen Bernt Krantz

f1931 tar över 1965 efter att under 5 år arrenderat av sterbhuset, bygger ny ladugård och maskinhall och skapar ett välskött företag. Bernt fick 1986 silvermedalj för felfri mjölk under 20 år och något år innan han upphörde med djurhållningen endast två år kvar till guldmedalj.
Gamla huset kan vara från St. Lycke som byggdes 1924.


Avstyckning

Sörbolund  Kari Erika Råberget.

Vi har en bild på Sörbolund kopplad till Bältaregården PB011232.JPG


En bonde hade blivit osams med hustrun och svärmodern och "kört vall" dem, så att de fingo taga sig hus annanstans, men då han icke var invigd i konsten att laga mat och mjölka måste han dagen därefter begiva sig ut i socknen och söka skaffa sig någon hjälp därmed. Folk tyckte emellertid att han inte hade tvång till att komma på det viset utan gott kunde hålla sig sams med hustrun. Hans försök att på detta sätt göra hustrun och svärmodern en nernesa, genomskådades kanche också och då dessa väl ansågos mindre skyldiga, så ville man icke på något sätt uppmuntra honom och bjöd honom ej häller på något och att detta senare på honom hade sin moraliska inverkan förstår man av hans beklagande ord till en mötande granne: "Va du jär, så kör ente iväj käringa di. Då har -u fått ärfara va dä vell säja. - Um en än går i varendaste stuva, så får en ente så möe sum en sup en gång!" Farf 1929.

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Skiftet ] Torpen ] Saga ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Falbogården ] Bengtsgården ] OlofEsbjörnsgården ] OlofGrottesgården ] [ Sörgården ] Törnagården Enkegården ]
[underordnad] Dokument Sörgårdarna ] [ Innehåll ]