Skiftet

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Gårdar ] [ Skiftet ] Torpen ] Saga ] Soldater ]
[underordnad]

 

1867 den 20 december blef det härå kartan tecknade laga skiftet af Walle Härads Ägodelningsrätt fastställdt.
Betyger på Ägodelningsrättens vägnar P G Runbäck

Bolumtorp fem hemman om 3 3/4 mantal.

 • 1. OlofEsbjörnsgården  - eller Bengtsgården 1 mtl, har 5 åbo.
 • 2. OlofGrottesgården - eller Prestgården 1 mtl, har 4 åbor. Olof Grotte var i slutet av 1600 talet kronorättare i Valle härad. Efter honom har trol. OlofGrottesgården i Bolumtorp fått sina namn.
 • 3. Sörgården 1 mtl. = ½ har 2 åbor,
 • 4. Änkans - eller Törnagården ½ mtl, har 3 åbor.
 • 5. Nyborg eller Falbogården ¼ mtl, har 2 åbor med var sina brukningsdelar, varjämte finns 3 lägenheter

bolumtrp.GIF (4019 bytes)

Vi kommer att titta på de olika avsnitten och Du må gärna klicka dig fram. i figuren ovan så går vi på upptäcktsfärd i bygden.

Verkställd Delning

Ur en beskrifning öfwer verkställd delning af en till Bolumtorp by hörande torfmosse i Skaraborgs län Walle härad och Bolums socken upprättad år 1882.

 • a OlofEsbjörnsgården 3/16 mantal som äges av Alfred Karlsson har bekommit i torfmosse af 1 2.90 beräknat i gemena ytmåttet 1 g kappland,
 • b 3/16 mantal OlofEsbjörnsgården som äges av August Persson har bekommit af 1 2,89 beräknat i gemena ytmåttet 1 g Kappland.
 • c 1/16 mantal OlofEsbjörnsgården som äges av Johan August Andersson har bekommit av 1 torfmosse  .97 beräknat i gemena ytmåttet 0,5 kappland
 • d 1/6 mantal Törnagården som äges av Johan August Andersson har vid delning bekommit i torfmossen 2.54 beräknat i gemena ytmåttet 1,7 kappland
 • e 1/16:s mantal OlofEsbjörnsgården som äges av Anders Gustaf Persson har vid delning bekommit torfmosse .97 beräknat i gemena ytmåttet 0,6 kappland.
 • f 1/4:s mantal OlofGrottesgården som äges av Anders Gustaf Persson har vid delningen bekommit i torfmosse 3.86beräknat i gemena ytmåttet 2.5 Kappland.
 • g 1/10 mantal OlofEsbjörnsgården som äges av Gustaf Jonsson har vid delningen bekommit följande 1.54 beräknat på gemena ytmåttet 1 Kappland.
 • h 1/4 mantal Sörgården som äges av Gustaf Jonsson har vid delningen bekommit 3.86 beräknat på gemena ytmåttet 2,6 Kappland. 
 • i 1/4 mantal Sörgården som äges av August Persson i Bjellum har vid delningen bekommit 3.86 beräknat på gemena ytmåttet 2,5 Kappland.
 • k 1/10 mantal OlofEssbjörnsgården som äges av Johannes Andersson har vid delningen bekommit följande 1,54  beräknat på gemena ytmåttet 1 Kappland.
 • l 1/10 mantal OlofEsbjörnsgården som äges av Johannes Persson har vid delningen bekommit följande av torfmosse 1.54 Här inom finnes en torfhåla ,18 , beräknat på gemena ytmåttet 1 Kappland.
 • m 1/10 mantal OlofEsbjörnsgården som äges av Lars Johan Pettersson har vid delningen bekommit  följande  1.54 beräknat på gemena ytmåttet 1 Kappland och härinom finns en torfhåla.
 • n 1/5 mantal OlofEsbjörnsgården som äges av Gustaf Johansson har vid delningen bekommit följande av torfmosse 3.09 beräknat på gemena ytmåttet 2 Kappland. Härinom finns tre torfhålor.
 • o 1/20 mantal OlofGrottesgården som äges av Gustaf Persson har vid delningen bekommit, 87 beräknat på gemena ytmåttet 0,5 Kappland.
 • p 1/10 mantal OlofEsbjörnsgården som äges av Gustaf Persson har vid delningen bekommit följande af 1 torfmosse 1,54 beräknat på gemena ytmåttet 1 Kappland. Härinom finns två torfhålor.
 • q 1/16 mantal OlofGrottesgården som äges av Gustaf Magnusson har vid delningen bekommit följande 0.97 beräknat på gemena ytmåttet 0,6 Kappland. Härinom finns två torfhålor.
 • r 1/16 mantal OlofEsbjörnsgården som äges av A E Larsson ? har vid delningen bekommit följande av torfmosse 0,97 beräknat på gemena ytmåttet 0,6 Kappland. Härinom finns en torfhåla 0,18
 • s 1/8 mantal OlofEssbjörnsgården som äges av August Pettersson har vid delning bekommit följande  af 1 torfmosse 1,86 af 2 torfmosse nästan utgräfd 1,32 Härinom finns en torfhåla ,18  Summa 3,18 1,92 och ,18 beräknat på gemena ytmåttet 2,6 Kappland.
 • t 1/4 mantal OlofEsbjörnsgården som äges av änkan Maria Granat har vid delningen bekommit följande af torfmosse 1 3,77 och av 2 torfmosse nästan utgräfd 1,76 beräknat på gemena ytmåttet 3,7 Kappland.
 • u 1/2 mantal Törnagården som äges av Per Pettersson har vid delningen bekommit följande af 1 torfmosse 7,66 och af 2 torfmosse 1,32 beräknat på gemena ytmåttet 5,8 Kappland.
 • v 2/6 mantal Törnagården som äges av J Eriksson sterbhus erhåller av 1 torfmosse 5,16 beräknat på gemena ytmåttet 3,3 Kappland.
 • x 1/8 mantal Falbogården som ägs av Gustaf Andersson har bekommit af 1 torfmosse 1,82 af 3 Gräsdrag 2,21 beräknat på gemena ytmåttet 2,6 Kappland.
 • y 1/8 mantal Falbogården som ägs av Gustaf Nerman har vid delningen bekommit af 1 Torfmosse 1,82 och af 3 Gräsdråg 2,21 beräknat på gemena ytmåttet 2,6 Kappland.

Såsom av det förestående synes ha hvarje delägare bekommit ett (1) afskrift
OlofEssbjörnsgården Bolumtorp 31 aug 1882 Å Embetets vägnar Eliasson ? lantmätare.

Uppbördslängden från 1873 för Bolums torps rote

ger en god bild av gårdar och gårdsstorlek i Bolumtorp. Enl. ett kyrkostämmebeslut skall 8 Riksdaler och 68 öre på varje oförmedlat mantal till amortering och ränta för lån till Småskolan samt 25 öre till församlingens bibliotekskassa.

OlofEsbjörnsgården 

Lars Johan Johansson     1/10 mantal.
Johannes Andersson       1/10
Olaus Jonsson               1/10
Gustaf Persson              1/10
Joh. August Andersson    1/16
August Persson             1/4
Alfrid Persson               3/16

OlofGrottesgården

Karl Granat                  1/4
Petter Persson             1/8 Örja Petter
Johannes Andersson     1/16  svärson till Göransson
Anna Larsdotter             1/4
Gustaf Eriksson             1/4
    Magnus Johansson arf     1/16

Enkegården

Johs Eriksson arf             1/3
Joh Eriksson d:y             1/6
Per Pettersson               1/2

Nyborg

Gustaf Andersson         1/8
Gustaf Nerman             1/8

Slätterödjan

Anders Eriksson             5/24
Erik Anderssons Enka     1/24

Sörgården

Gustaf Jönsson             1/4
August Larsson Källegården     1/4

Summa 4 mantal. Handlingen signerad av  G Andersson Munkgården den 9 september

Kyrkostämmeprotokoll 1875-10-31

Enl. kyrkostämmebeslutet den 31 Oktober detta år skall uppbäras 3 kr av varje helt oförmedlat mantal inom Broddetorps församling till värkställd reparation å församlingens Kyrka som uppbäres af sexmän var inom sin rote. 

Bolumtorps Rote

OlofEssbjörnsgården 
    Lars Johansson Broddetorp 1/10
    Gustaf Persson 1/10
    Johannes Andersson 1/10
    Olaus Jonsson Heljesgården 1/10
    Gustaf Jonsson 1/10

Sörgården
    d:o man Gustaf Jonsson 1/4
    Arr Johan August Andersson 1/4

OlofEssbjörnsgården
    dito Arr Johan August Andersson 1/16
    August Persson 3/16
    Alfrid Persson 3/16
    Gustaf Persson 1/16

OlofGrottesgården
    Carl Granats Enka 1/4
    Anna Larsdotter 1/4
    Petter Persson 1/16
    Johannes Andersson 1/16
        Gustaf Magnusson 1/16
    Anders Eriksson 1/4

Slätterödjan
    d:o man, Anders Eriksson 5/24
    A Tovén 1/24

Falbogården
    Gustaf Nerman 1/8
    Gustaf Andersson 1/8

Törnagården 
    Per Pettersson 1/2
    Johannes Eriksson d:ä Enka 1/3
    Johannes Eriksson 1/6

Ovanstående 12 kr 4 öre har sexman i Bolumtorps rote. Gustaf Persson OlofEsbjörnsgården att enligt Kyrkostämmo beslut af vederbörande uttag och inom 14 dagar till mig redovisa.
Slätterödjan den 1 November 1875. Anders Eriksson. Kommunalstämmans ordförande. 

Arfvodesräkning 1881

för verkställd delning af en allmän torfmosse till Bolumtorps by, i Bolums socken och Skaraborgs län, upprättad enligt nedannämnde §§ i Kungl. Maj:t förnyade nådiga lantmäteritaxa 10 juni 1881.

1880-02-21 och 1882-08-13. För 4 kallelser och 2 kungörelser, á 20 öre för hvarje, enl. 148 2 mom. 1.20.
För undertecknads resa från dels hemvist till förrättningsstället, enligt 28 och gällande nådiga resereglemente: Skjutslega efter 2 hästar för 1,5 mil á 3 kronor, 80 öre milen, inberäknat åkdonslega, m.m. 5,70 kr
Kost och tidsspillan under resan, á 12 öre för hvarje af 15 kilometer 1,80 kr.
För mätning, uträkning, gradering, delning, utstakning och rörläggning hafva fem dagar blifvit använde, á 10 kronor arfvade för hvarje 50 kr. 
Förhöjning enligt Kongl. kungörelsen den 12 December 1873  12,50
För afskrift, enligt 148§ 1 mom. af 5 ark förrättningshandlingar, á 1 krona, 25 öre arket 6,25.
Förhöjning enligt ovan 1,56.
Hemresan upptages, lika med bortresan till förskotterade kostnader i och för förordnandet till förrättningen 11,24 kr
Summa 97.75

Fördelning

Förestående Summa 97 kronor 75 Öre, skola alla delägare, jemlikt 118 § i Kungl. Skiftesstadgan, gemensamt betala, hvar och en eftersom han vid delningen ägolott njutit, eller

Arvid Persson för  3/16 mtl OlofEssbjörnsgården.
August Persson för 3/16 d:o
Anders Persson för 1/16 d:o, och 1/4 OlofGrottesgården.
Johan August Andersson 1/16 OlofEssbjörnsgården, 1/6 Törnagården
Gustaf Jonsson för 1/10 OlofEssbjörnsgården och 1/4 Sörgården.
Gustaf Persson för 1/10 OlofEssbjörnsgården och 1/4 Sörgården
Johannes Andersson för 1/10 OlofEssbjörnsgården
Johannes Persson 1/10 OlofEssbjörnsgården
Lars Johan Pettersson 1/10 OlofEssbjörnsgården
Gustaf Johansson 1/5 OlofGrottesgården
Gustaf Magnusson 1/16 OlofGrottesgården ägdes under NolBreagården.
A E  (Anders Erik)  Larsson 1/16 OlofGrottesgården
August Pettersson 1/8 OlofGrottesgården Stack till Am 1885
Enkan H Granat 1/4 OlofGrottesgården där Vall kommer och tar över.
Per Pettersson 1/2 Törnagården
Johannes Eriksson sterbhus 1/3 Törnagården Bolins del
Gustaf Andersson ½ Falbogården
Gustaf Nerman 1/8 Falbogården
August Larsson 1/4 Sörgården

Summa 97,74

Den som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom sex månader härefter, klander dra, genom stämning till Valle 


Byvägar i Bolumtorp.

I Bolumtorp som i de andra byarna hade man naturligtvis sina namn på ägorna, men då de senare voro färre och mindre är förekomsten av namn ej så riklig.

Gärdena voro fyra och benämndes:

 • Muljaert,
 • Mällajaert,
 • Österjaert och
 • Blacken.

Ängarna voro:

Gullingsma och Ängaskeftet. Den förra – som i laga skiftesprotokollen kallas Gyllingsmad skall enligt traditionen ha fått sitt namn därav att en man under arbete på densamma funnit en värdefull guldring. Platsen ligger under Törnagården på 188 i skifteskartan. Ett ställe som nu ej kan identifieras, kallas i samma protokoll för Åbergshålet. Likaså vet man ej något om Kronåkern.

Dreven, vet man emellertid att denna gick uppåt Buskojsbärjet till, och vad detta senare beträffar så var det beläget i Billingsbergs sluttningen öster om byn. Denna mark uppläts nu efter skiftet till en då blomstrande fattigmans bebyggelse, varigenom ett flertal namn på lyckor och torpställen uppstod, varibland,

 • Laffalôcka, som av sin ägare enligt anteckning i en religiös bok uppkallats efter kungsgården Höjentorp,
 • Trassalöcka, Kattalöcka o.s.v., allt efter innehavarens namn eller öknamn.
 • En kronointäkt e.dyl. kallad Prestalôcka och som förmodligen först intagits under Prestegårn, med vilket namn OlofGrottesgården trots att nära 250 år förflutit sedan den verkligen gjorde skäl för detsamma, stundom än idag kallas och varefter torpet Prästabacken också erhållit sitt namn.

Det ur fornminnessynpunkter mest intressanta av de till byn hörande områdena torde dock det omtalade ängaskiftet vara, ehuru ej här är platsen att närmare orda därom.

 • Detta område hänger genom en smal remsa över den s.k. Tiendel, en i omkring 150 år arvgången hemmansdel, vilken nyligen bytt ägare, samt det på annat ställe även omtalade Vättingsjaert, som sträckte sig över tre byalag och varav också Bolumtorp hade del, samman med de här förut omtalade s.k. Hemskeftera.

Här där nu Ängagåla ligga kommo vi först till Hästavallera, vilka nyttjades som bete och där Ängakälla fyllde ett nyttigt ändamål icke allenast för släckande av hästarnas törst utan även som Hälsokälla, enligt vad det berättas t.o.m. för långväga ifrån kommande botsökande.

Därnäst kommo vi till en plats, som kallas Slottet, men som rätt uttalat hette Slôttet, och således inget märkvärdigare var än en slotteräng. Här särskilde man Surkadarn, Gräsdarn, Änga och Jetnäsmôsen.

Namnet Solskeften på den ute vid Sjökanten belägna hemmansdel, som i vardagslag skämtsamt kallas Sjöbonäs är emellertid inget ortsnamn utan ett med en f.d. ägare från dennes förutvarande hemort importerat namn.

Tillägg och anmärkningar

Tiendel, del av OlofEssbjörnsgården.
Säxtendel, del av OlofGrottesgården tillhörig NolBreagården.
Magnisalia eller Luarslia, efter f.d. ägares namn resp. öknamn uppkallad uppförsbacke.
Kinnslia och Palmalia, uppförsbackar så benämnda efter vid dem boende soldater.
Prästänga, "flöt bort när sjön gick", hörde annars till OlofGrottesgården och var belägen där vägen och bäcken korsar varandra, senare kallad Snipen.
I Bolumtorp hade man på Bengtsgården en s.k. Gubbalôcka medan Käringalôcka låg uppåt Bjärsjö kvarn, dit den nu hör.
Vidare fanns Kleppeslôcka s.k. efter en från Klippeskede i Norra Lundby inflyttad person.
Det i Bolumtorps skifteshandlingar omnämnda s.k. Åbergshålet låg på Sörgårdens utmarksskifte och utgjordes av en åkerlycka.

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Gårdar ] [ Skiftet ] Torpen ] Saga ] Soldater ]
[underordnad] [ Innehåll ]