Blombacken

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Ötorpet ] [ Blombacken ] Hästhagen ] Korsbacken ] Askebacken ] Marummarken ] Stomnadreven ] Oplacerade ] Knektamarken ] Vässtorpsmaden ]
[underordnad]

 

Öster om vägen

Enebacken

ligger rakt upp i skogen i Blombacks vägens förlängning.

Lundin

Mellan åren 1863 och 69 bebor snickaren Lundin f1812 med familj detta torp innan han 1869 tar dem till Amerika. 

Marsa Gustaf

Torp i östra ändan av Bolumstorp Törnagården utmarksskifte, vilket härjades av eldsvåda och aldrig återuppfördes. Innehavaren, som kallade sig Bergkvist, var enda son till soldat Mars och Marsesa, som efter mannens död bodde inhyst hos sonen. Efter branden flyttade han till Norra Lundby. Den omtalade branden inträffade under natten och folk, som utan att vara väckta upptäckt elden och kommo tillstädes sågo lite varstans saker och ting instuckna i buskarna samt fingo den föreställningen att lösegendomen före eldens utbrott måste ha utburits och de sedan hörde talas om den höga försäkringen voro de nästan säkra på att elden varit anlagd, en sak som dock aldrig utreddes. Uppgift om att före Marsa Gustaf, Stjärnas här varit bosatta undersökes. Mars - Bergkvists torp var beläget å Sanders i Törnagården utmark östra ände.//Hulda.


Enebacken Nöjdera

ligger under Päregården skifte. 

Anders Dahlberg Nöjd 

f1827. År 1878 byggt torp å den Bolinska hemmansdelen i Törnagården utmarksskifte, vartill rätt förvärvats av f.d. soldat Anders Nöjd f1827 under Böljan Päregården m.fl. hemmans rote och efter hans snart timade död av dennes änka, dotter och dotterdotter.

Anders Nöjds far, med namnet Johannes Dahlberg f1800 i Göteborg gift med Ingrid från Dala var torpare på Blombacken. Anders Nöjd var i början av sin tid som soldat brukare av trumslagare bostället Ramstorp i Hof. Anders var äldst i barnaskaran f1824 och gift med Kajsa Kappens i Hov dotter. Av deras barn känner vi bara Matilda och i sin tur hennes dotter Emerentia. Matilda gifte sig med en mjölnare Johan Larsson, som omkom vid en qvarn i Lerdala. Mor och dotter bor här. Här finns också under denna period Varja Pers hustru Johanna Svensdotter men hon dör redan 1905. Nöjdera fru finns också här Cajsa Andersdotter f1821 och hon dör 1907. Man kan bara föreställa sig det armod som i denna stugan rådde. Mor och Emerentia flyttar till Törnagården 1907 och detta gör att det är lite osäkert var Nöjdera egentligen uppförde sitt hus. Vi får se. Det kan ju vara så att de bott uppe på Radbyn eller vid Sängastensvägen innan de tar detta torp i anspråk.

Anders Dahlberg Nöjd var gift med Kappens (Mårtensson) i Hof dotter Cajsa Andersdotter varav fem barn av sju överlever.

 1. Johan August reser till Tyskland
 2. Per Alfred emigrerar till Söderala (X)
 3. Frans Gustaf återfinner vi i Åsle
 4. Ville blir en lösdrivare och återfinnes inte
 5. Matilda Dahlberg stannar i bygden gift och med dottern Emerentia

Emerentia och hennes mor Matilda Dahlberg f 1864 livnärde sig på att göra våfflor och gå upp till soldaterna och sälja. De kom hit från Päregården 1907, men övergåvo 1929 stället då det var totalt fallfärdigt, och det stod öde till 1931 och då det revs. Dr Frans Blom hade låtit uppföra Broga en flygelbyggnad (Hägga Lottas ditflyttade stuga), Ringtorpsstugan i Hof och sedan flyttade de till den vid stationssamhället varande lägenheten Fridhem 47, som de inköpt. Emerentias skolapel stod kvar 71 och där kunde hon skörda 3 äpplen uppe vid Svensbokärren, när hon var där med Allan Johansson. Hon berättade då att stugan brann en natt 1890. Grannen Nöjdera vaknade av ljusskenet genom gavelfönstret som låg i väst åt samma väderstreck som brandhärden, ca 150 meter bort. Det enda som kunde räddas var det bröd som bakats dagen innan. Detta forslades till källaren vilken var belägen en bit norrut.

Mor och dotter överger torpet 1929 och flyttar till Brobacken, (med stöd av Frans Blom) och sedan ner till stationssamhället. Emerentia framlevde sitt liv i armod. 

En svåger till Anders Nöjd var den ovan nämnde Kloars Johannes, som var g.m. en syster Britta Stina f1833 och bodde nere vid utfartsvägen på Heljesgårdens mark.


Torp u Heljesgården före skiftet på Korsbacken

Johannesa

föddes 1774 var torpare på Heljesgårdens skifte i Korsbacken.

Kloars Enebacken under Heljesgården

är det torp som ligger på Heljesgårdens utmarksskifte, där man kan finna en tydlig brunn, som är dold under en gran. Här kan man skönja rester av en rödja, som finns inåt den nu ganska fina bondeskogen, som karakteriserade Lars skogar. Nu i Museets ägor, som här avser att demonstrera utmarksskiftet, som det såg ut i slutet av 1800 talet. Stugan låg nära skogsvägen, som leder till de öster därom och ovan beskrivna torpen.

Innehavare var Kloars Johannes, som efter laga skiftet hitflyttade föräldrarnas till dess å Korsbacken stående stuga. Det är alltså Stenholm, som jagar iväg honom hit och han bor här under flera decennier. Johannes hade utom grov- och jordbruksarbetare varit rallare. Kloars både far och son med familjer synes ha varit i stort sett oförvitliga personer, som vandrade här och gått sina färde i det tysta, ehuru det nu är länge sedan och mycket hunnit att glömmas, men om deras ställe vet man, att Kloarn d.y. enda son Johannes blev ägare av fädernestugan, som han efter kraftvunnet laga skifte flyttade ned hit på Heljesgårdens utmarksskifte, ett öde som drabbade de flesta av de 16 torparna uppe vid Korsbacken.

Kloars Joanasa Johannes Larsson

f1834 torpare på Bolums bys allmänna mark å Korsbacken, i husförhörslängden skriven Kloarn grov och jordbruksarbetare rallare på ett torp han kallade Enebacken torpare å Bolum Heljesgården skift i Svensbokärren i Bolum †1911. Han kom till torpet 1858 berättar kyrkboken och meddelar vidare att han fick år 1843 i lexa till 6 budet på St. Catech. Vid 1882 år mantalsräkning finns här man hustru och två flickor. Gift med Britta Stina Dahlberg från Ramstorp f1833. Egentligen hittade Johannes henne, när hon bodde med sin äldre bror Anders Nöjd på Blombacken. Anders Nöjd bosätter sig sedan längre in i skogen vid Enebacken

Johannes och Britta  Stinas dör samma år 1912 och barnen är

 • Tilda f1859 gifte sig med enligt traditionen konunga sonen senare soldaten Anders Palm f1859, som var soldat för St. Lycke under 80 talet, men sedan begärt förflyttning till Kyrkebo. Barnaskaran flyttade sedan till Skövde.
 • Alfrida f1864, och hon gifter sig med soldaten Staf i Pålagsgården i Stenstorp som tar med familjen till Amerika på 90 talet.
 • Anna Sofia f1873 kallar sig Dahlberg och gifter sig med torparen Carl Vilhelm Johansson från Nytorp ErikOlofsgården i N Lundby, och de åldras i Amnehärad där och vars barn vi återfinner i dessa trakter.
 • dessutom två ytterligare barn som dog späda. 

Stugan bestod av rum och kök. Kloarn var en jäkla gubbe, hade en tand uppe i munnen. Gjorde hank, som han försålde, pris 75 öre per 100 st. berättade Oskar i Trollsvik. Hustrun, berättades det, bor kvar till sin död och enligt bouppteckning födde stället en ko. Johannes Larsson f1834 och hustru Brita Stina Dahlberg bor här 1890 ensamma. En februaridag 1912 kallas till lösöres auction efter hans kvarlåtenskap jämte där befintliga nedtagna hus och upplagda i högar. 


Daniel Andreasa Maja

Torp som flyttades från Korsbacken, som låg under SvenAndersgården Böljan, vid denna ås stäcknings krön öster om Levandera, där ännu en källare utvisar platsen, vilket innehades av Daniela Andreas och hans fru Stora Lena, vars fader ehuru ej anträffad kyrkbokförd även skulle ha bott där. Andreas Danielssons barn, Johannes och Maja, som levde ogifta, innehade efter föräldrarnas död stugan, vilken dock efter fastställt laga skifte flyttades till Heljesgårdens markskift, mitt för den av Kloars Johannes förvärvade platsen. Den på fadern gängse benämningen överfördes på barnen medelst tillägg av deras respektive förnamn.

Andreasa Johannesa torp å Bolum Heljesgårdens markskift väster om den plats, där Hästhagsvägen kommer ut till stora landsvägen, stående parallellt med den senares södra kant. Stället hade förut stått på Korsbacken och efter laga skiftet flyttats hit. Den gamla ryggås typen var därvid väl bibehållen, ehuru tredingstak insatts. Danjela Andreasa Johannes och hans syster Maja bodde här ogifta tillsammans.
Johannes var på äldre dar svårt plågad av gikt, varav hans lekamen blev förkrympt och så krokig, att man när han var död och skulle läggas i kistan icke såg sig någon levandes råd att få i honom i denna utan att skära av skankorna, förrän någon av de närvarande föreslog att lägga honom på sidan däri, vilket vid undersökning också visade sig möjligt och fick utgöra lösningen. Syskonen dog: Johannes 1887 och Maria 1918.

Kommunprotokoll 1907-08-18 Angående stugan under Heljesgården uppdrogs åt ordförande att försälja densamma om försäljningssumman uppgår till 125 kr, i annat fall skall den användas för kommunens fattiga. // G.V. Hoffman Det kan ha slutat med att den blev ved åt de fattiga, ty nu finns intet att se var stugan låg.
Andreasa Maja f1829 levde 1916, då hon finns nämnd i ett arrendekontrakt, och dog 1918.

Katta Jonasa

Torp på södra sidan om landsvägen å hemmanet Garpegårdens skift i Svensbokärren, som före 1876 uppförts av innehavaren. Efter att Jonas blivit änkeman skulle kommunen taga hand om honom och ackorderade ut honom till en familj i närheten, samt gjorde auktion på stugan och dess inventarier. Någon dag därefter anträffades Jonas hängande död i ställets ladugård. I grämelse över att ha förlorat hemmet hade mannen där sökt sin död.

Katta Jonasa Jonas Johansson återfinner man som resande med sin fru i Edåsa, Baltak Fröjered och det kan antyda att han försökt sig på en karriär som mjölnare innan han återfinnes här i bygden. Först mjölnare i Nedre Bjärsjö qvarn och även Bengtsgårds qvarnen  och sedan torpare å Bolum Garpegården utmarksskift i Svensbokärren. Han var f1817 Edåsa och gift med Anna Charlotta Andersdotter. Barnen 

 • Johan August f1854 återfinner vi som snickare 1890 i Stockholm med fru från Värmland och fyra barn. 
 • Carl Viktor f1855 kan vi inte spåra mer än att han kom hem från Sjogerstad. 
 • Ture Emil även han tog sig namnet Bolin och vi återfinner honom som skomakare och metodist i Nyköping. 
 • Oskar Alfred f1858 Kopparslagare i Nya Haga gifte sig före 1885 med Matilda som enligt 1890 gav honom två barn vilka vi kan följa ytterligare en generation. 
 • Tomas Vilhelm f1860 återfinner vi som bleckeriarbetare i Stockholm 1890. Han var då ensam 
 • Hilma ogift. Död före föräldrarna i hemmet. 
 • Johanna Karolina f1867 gifter med Fiskars August i Åsabacken N Lundby, 
 • Anna gift med Feskars Carl 

Bröderna Katt voro komna från Sevatorp och kallades därför även för Sevapôjka. Den andre brodern Katta Gustaf återfinner vi längre ner på gatan vid Qvarnvägen.

Blombacken Skiabacka

Lösköpt torp å hemmanet Böljan SvenAndersgården markskift, benämnt Blombacken, som ofta växlat ägare, men eljest måste anses som ett av de mera välbelägna i området. (kallades tidigare Spetses, Almes, Hägges och Dalbergs). Innehavare ha till i senare tid varit personer med soldatgry, först en Spets, sedan en Alm, därefter en soldatson Hägg, men nu sist en ägare med namnet Svensson med okända anor, bördig från den gamla häradsallmänningen Klyftamon.

Johannes Dalbergs

f1800 och kom från Göteborg och gifter sig med Ingrid från Dala. Han ses som brukare av Afze och Ramstorp och är under sin barnalstringsperiod boende å torp under Päregården innan han kommer hit upp i början av 1860 talet. Han innehar stället till sin död, varefter sonen avyttrar det.

De blir föräldrar till 

 • Anders Nöjd som efter sin tjänstgöring på Törnagården - Böljan återvänder till skogen här uppe 1877 och uppförde sitt torp
 • Anna gifter sig med Per Skarp, som rymmer till Amerika med sin stora familj 1870
 • Brita Stina gifter sig till Kloars Heljesgården 
 • Anna Cajsa gifter sig med soldaten Gustaf Ljung i Djursätra 
 • Yngste sonen Sven Johan stannar kvar i stugan och gifter sig med änkan till soldat Ehn i Häggum, Sofia Fahlgren och paret stannar till tills fadern dör 1880, då Sven tydligen säljer och flyttar till Engarås i Varnhem.

Under Dahlbergs tid anges namnet Skidsbacken om vi får tro födelseboken.

Spets

Gustaf Spets f1831 var soldatson från Valtorp och valde sin soldatdotter Maria Trygg från Segerstad. Prestens enda omdöme var att han var dålig på innanläsning, varför han sannolikt inte var soldat. Han kan ha kommit hit kring 1882.  Fick fyra barn och mer är att leta, men han tog tydligen inte med barnen hit. Ett av barnen åker till Amerika, Johan Alfred blir arbetare under Tomten. I övrigt så finns inga spår av familjen. Han kan ha bott i den stuga som ligger lite längre in på Hästavallsvägen. Han dör 1908 under adress Blombacken och sonen lämnar honom för Trollhättan 06 eventuellt giftermål.

Alm  

f1865 bodde där bland de första och skapade efter sin tjänstgöring nere vid Liljas detta hemman. Alm bodde här från före 1910 och fram till 1922, då han flyttar till Häggum. Han hade arrenderat marken av Heljesgården under 10 år.  Han försålde det sedan till sin efterträdare omkring 1923-25, varpå han flyttar till Häggum.

Arrendekontrakt:

1¤ Jag J V Andersson Grefvagården Hof bortarrenderar till Carl Alm Blombacken ett stycke jord af utmarken till ett halft mantal Heljesgården, belägen intill allmänna vägen i den så kallade Svensbokärren, nemligen östra ändan av utmarken sträckande sig så långt af utmarken som förr innehafts av Gustaf Göransson dock med förbehåll att Maria Andreasdotter får bo kvar på platsen utan ersättning för husplan och nödig stig till almän väg och brunn.
2¤ inga träd eller buskar får arrendatorn under arrendetiden eller vid avträdet nedhugga eller borttaga. 
3¤ Arrendatorn förbinder sig att under arrendetiden hålla hägnad omkring arrendejorden utan afdrag på arrendet men om det vid afträdet finnes hägnad af tråd får den af arrendatorn nedtagas och behållas. 
4¤ Arrendesumman utgör 20 kr årligen som erlägges den 14 mars varje år. 
5¤ detta kontrakt tager sin början denna dag den 19 mars 1916 och varar till den 14 mars 1926 då arrendet avträdes utan föregående uppsägning.

Karl Gustaf Hägg 

f1889 skräddare. Sen kom Karl Gustaf Hägg 1922 hit som skräddare. Barnen Frits och Ester flyttar åt Hjo. 2.5 har åker grusblandad mulljord. Manbyggnad från början av 1900-talet. Ekonomibyggnader av äldre datum. 1 häst 2-3 nöt.

Soldatsonen från AndersTorstensgården som gifte sig med Anna Hedberg från Stommen Vi vet inte så mycket men av barnen kan vi följa

 1. Martin som köper Sjötorp 

 2. Olle som blir chaufför hos Lund och chark på Scan 

 3. Sven som blir mejeriarbetare i Axvall 

Sven Svensson och Maja 

f1898 från Klyftamon förvärvar 1947 var goda vänner till Ressla Karl, och när Gustaf blir ensamma så hade det varit bestämt att deras hem skulle rivas, vilket de gjorde och de flyttade till Häggum, där de med bland annat virket bygger sig ett nytt hem. Vid 50 talet mitt bestod den av 2.7 har varav 2.5 ha åker och rymde då 4 nöt.

Wallgren kommer till trakten 1949 där Ragnar är diverse arbetare och kommer från en statartjänst i Lerdala trakten. De har många barn. och kommer till denna lägenhet 54.

Kan Carl Blomberg ha bott här en period före Wallgren. 


Josuas Enebacken.

Anders Blomqvist

Efter uppodlandet inlöst torp å Bolum Samuelsgården skift i Svensbokärren, upptaget av Stomsoldaten Anders Blomkvist och dennes måg Josua Andersson, som där skapade ett ännu bestående småbruk. Folk föreställde sig att Josua var den äldre av männen och benämnde även denne med det patriarkaliska namnet. Huset och ladan byggdes omkring 1850 och rymde 2 nöt.

Anders var f1815 och gift med Margareta från Varnhem. Dottern Anna Kajsa gifter sig med efterträdaren Josua. Dottern Maja Lisa klen till förståndet berättar Hjilmer och två ytterligare barn dör unga.

svärsonen Josuas

Josua Andersson f1846 gifter sig med Soldatens dotter Anna Cajsa i en barnlös relation. Josua kom från Bellefors och var gårdskarl och hjälpreda på Broddetorps stationssamhälle. Han trampade upp en blank stig genom hagarna, ty han gick dagligen, morgon och kväll. Josua liksom Per Mehr var med baptisterna i Hornborga. Tisdagen den 10 Juni 1913 kl. 2 låter enkan Anna Cajsa Blomqvist efter afliden lägenhetsägaren Josuas Andersson från Enebacken under Samuelsgården genom offentlig auction försälja diverse inre och yttre lösegendom såsom: byrå, skänk, dragkista soffor, stolar, kistor och skrin, kopparkärl, säng och gångkläder ett dragtröskverk, hackelseverk, dragkärror flera stycken nya korgar. Enkan stannar emellertid kvar på stället till sin död 1925.

21-26 Oskar Robert Hedberg

f1895

Carl Henrik Ljungström

f1888 kom med fam 27 och stannar till 29 för Skövde.

1929-43 Alfred Gunnar *Hedberg

f1902 bodde här 1929 och gifte sig och bor här till 1943. Gunnar och Edla Hedberg flyttar sedan till Skara.

Oskar Edman

f1900 1944 kom Oskar Edman från Tråvad någonstans. Han var sjukpensionär från Tråvad.  I två rum och kök fostrades Signe, Arne, Folke, Ulla, Svea, Sven, Karl-Erik, Hasse och Lennart.

Dotter och måg bebor nu stället.


Blankesa, Björkelund Blanketorp

Samuelsgården 1012

Soldaten Gustaf Larsson Blank.

f1843 på Askebacken soldat för Nr 340 för Tomten och LarsNilsgården Skaraborgs Regemente Gustaf Blank, f.d. soldat, granne med Josua. Hade en duktig gumma, som hade gott handlag med djur. De var först av småfolket att lämna mjölk till mejeriet i Korsgården. Folk sade att hon kunde mer än andra - trolla menade dom förståss. Okunnigheten var ännu stor i mångt och mycket. Även Blank trampade upp en stig, som han gick, när han i alla väder bar sina mjölkflaskor. Stigen gick delvis samman med Josuas, därefter korsa den och gick ut vid Sörgården i Bolumstorp. Han var gift med Johanna född 1841 i N Ving och dog 1929. Maken dör några år tidigare som Askebacka Blankes. Av deras 8 barn dör två späda resten utom en flyr till Amerika. 

"Askebacka Blank" född 1843 Broddetorp son till Askebacka Larsa blev 81 år tjänte 32 år från 1863. Skaraborgs Reg. Nr 340 Flinta, Lilja, Blank under Heljesgården. Soldatgranne med Granat. Flyttade efter avsked från tjänsten upp till skogsmarken, där han odlade och byggde ett litet ställe under Samuelsgården. En rak och grann karl med isgrå knävelborrar och ett gott humör. 

Mamman Greta Nilsdotter Silberg och hennes barn voro i anledning av mannens superier i mycket små  omständigheter och fingo lita socknen till. Sålunda omtalade älsta sonen, som uppnådde en ålder av nära 90 år, att han då endast sju år gammal fått ge sig ut med tiggarpåsen. Hans skildringar av hur svårt detta var voro belysande. Mottagandet i gårdarna voro sällan det bästa och värst voro de arga hundarna, som han icke skulle vågat sig fram för om han ej fått göra sällskap med en äldre man, som gick med två käppar och utnyttjade dessa så, att han gav gårdvararna den ena käppen att tugga på och slog dem med den andra, så att de flydde undan samt lämnade vägen öppen för honom och den lille, som han även i andra avseenden hjälpte till rätta. Soldat för hemmanen Bolum Tomten och LarsNilsgården samt efter avsked ägare av utmarksavstyckningen Björkelund i Bolum. Blankes var bra på att bota stamning och kunde lite olika konster.

Blankes köper Blankesa

Jag Anders Gustaf Persson upplåter och försäljer härigenom till soldaten vid Kungl. Skaraborgs Regemente Gustaf Blank och hans hustru Johanna Johansdotter på evärdelig ägo, min egande utmarksskift till 3/10 mtl i Samuelsgården, belägen i det så kallade Svensbokärren för en öfverenskommen köpeskilling stor Sjuhundra femtio kr. Dock med skyldighet, att årligen till ägaren af bemärkte hemmansdel den 14 mars årligen erlägga fyra kronor. Ock som jag denna köpeskilling tillfullo bekommit och härmed qvitteras afhände jag mig bemärkta utmark och tillegnar den samma soldaten Gustaf Blom och hans hustru barn och arfvingar att genast tillträda samt evärdeligen äga och besitta. Till yttermera visso har jag i vittnes närvaro detta köpebref underskrifvit, som skall i Frimansgården Broddetorp den 22 februari 1881 - Gustaf Blank, Johanna Johansdotter köpare, Anders Gustaf Persson med hand vid penna Säljare. På en gång närvarande vittnar Gustaf Hedrén och A Hedrén. 1899-08-01 lagfart (Affären betald 1894-03-14).

Blankes skriver ett ömsesidigt testamente ….Yttersta vilja vara att den utaf oss som den andre öfverlefver skall utan intrång af våra närmaste arfvingar ega och besitta allt vad i vårt bofinnes såväl löst som fast…vilket var klokt. Alla barnen utom Anna gift Knopp och tidigt änka flyr ju till Amerika och Anna säljer på offentlig auktion till en Erik Gustaf Fält och hans hustru Margareta  från Källmossen i N Lundby. 

Erik Gustaf Fält 

f1876 köper stället men det verkar som om han aldrig kom hit upp. Han hade varit soldat i Varnhem och försörjt sig som kalk arbetare, men drabbats av sinnessjukdom vilket kan förklara situationen. 

Taxeringsvärdet 1929 satt till 1900 kr. 

Anders Samuel Karlsson

kalkarbetare och hans hustru Britta Larsson köper efter en kort tid 1930, men paret lämnar över till Samuels bror 1936.

32-42 Skomakare Kalle

Karl Bertil och hans hustru Signe. Kalle är bror till David i Päregården, vilket förklarar Päregårdens förekomst i köpehandlingar. (David och Märta i Päregården flytta åt Örebro). Karl blev skomakare på Träng Regementet. Kom 36 och sålde 42.

Gustaf Gustafsson f1909 kalk arbetare fanns här 42-43

Gustaf Reinhold Augustsson

och hans hustru Karin Maria Maja Karlsson tar över 43, men säljer sedan 47 till arrenderade på Gråkappabacken.

Ragnar och Svea Wallgren

köper detta hus våren 1949 för 6000 kr och kommer från Skärv med sin stora familj, men flyttar 1955 till Blombacka, som är lika litet men det fanns ett gårdshus, där man kan expandera. Sonen Bengt Wallgren bebor nu fastigheten. 2 rum och kök. Ladan rymde 3 nöt. De överger huset för Blombacken längre upp på sidan 1954. 

59-66 Sven Skog f1913 kommer 59 -66. 


Munkatorp.

Torp å Munkagårdens Hästhaga skifts över- eller östra ända, där den härifrån genom Uddagårds skift fortsättande Hästhaga vägen korsas av en från Ryttaremarken i Hof mot Häggumsvägen gående väg.

Arbetskarlen Janne Gunnarsson f1824 på Uddagården och hans soldatdotter Eva Cajsa Båld, Jannes Eva kallad byggde torpet, som de flyttade från Samuelsgården Bolla.  Deras son Johan August blir soldat för Bosgården under namn Wik och återfinnes under Fjellet i Hornborga. Övriga barnen som överlevde flyttade till Amerika. Janne och Jannes Eva försålde det till Johan och Fina Sandberg.

Anders Wallinder 

f1829 torparson från Öna Mårby brukare av Englasjön Hånger smed träffar Inga från Gudhems Tå kanske i Stockholm 1857. Inga och Anders åldras här och de dör 1902 respektive 1900.

Johan och Josefina Sandberg

Emil med föräldrar kommer hit från bergskanten under Västorps utmarker berättar Ingeborg, och Emil visade sin dotter var torpet stod där Emil föddes. Nu finns inga märken därav. Emil har vidare berättat att alltmedan fadern arbetade på gårdarna nere i byn och mor skulle gå och handla så fick Emil sitta ensam vid den då troligen öppna spisen och leka med askan. Troligt är att familjen kom hit upp till Munkatorp, när Emil var ganska liten, säg omkring 1895. 

Emils Halvsystrar Maria Charlotta träffar sin Alfred passerar Uddagården och stannar för Tunhems Prestegård där de i mitten av förre seklet slutade sina liv. Augusta Matilda f1877 som gifte sig med soldaten Johan August Allert f1877 i N Vånga och fick tio nu kända livsfruketer.

Emil Sandberg

f1888. Emil representerar urkraften hos de människor, som levde här i sockenkanten och han kan med sin utomordentliga skicklighet skapa ett mönsterhemman från nästan ingenting. Han bygger sitt hem strax före 1920 och har under sin levnad skapat ladan och alla husen här uppe. Han var en skicklig hantverkare, snickare, entreprenör och kan i skogen skapa en såg och ett litet jordbruk om 4 kor. Han bygger en såg, som han driver med en tändkulemotor. 

  

När elektriciteten kom försökta han, men ledningarnas dimension var för svag. Han skapade en verkstad. Han bygger en modern fastighet ladugård och tillsammans med Hulda kan de flytta från den lilla torpstuga, där de från början hade slagit sig ner. Det gamla torpet låg några tio tal meter från nuvarande huskropp dikt an till brunnen och var sannolikt blott ringa men i ena ändan fanns utrymme för höns och troligen även ved. 

Hulda friar han till 1928 och hon bodde vid Jonses och flyttar till Munkatorp, där dottern Ingeborg föddes i kammarn. Emil friköper marken 1935, där mycken björk växte. Han bryter mark och kan få ett bärkraftigt småbruk med 3 kor. Tidigare hade han haft häst, men hans tekniska begåvning gör att han använder sig av ny teknik för att bryta mark och hantera träd och skog. Minnet efter Emil lever i bygden, som en hjälpsam och omtänksam man, som vårdade de gamla och fattiga i trakten.

En svår olycka drabbade Hulda en dag 30 nov 1940 då de på den stora åkern skall bryta sten. Stubbrytarens ena ben glider med hängande last och slår henne så att hon ramlar och slår troligen i ryggen med ty åtföljande förlamning som följd. Ingeborg är blott 10 år vid detta tillfälle. 16 år fick Hulda tillbringa i hemmet som invalid och Ingeborg fick överta mycket av moderns ansvar och hon avlider 1956. Emil dör 1960.
Anna Kristina Gustafsdotter bor här och dör här 39.
Ingeborg Sandberg bebor nu detta äreminne på Löjtnantsgårdens utmark.

 

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Ötorpet ] [ Blombacken ] Hästhagen ] Korsbacken ] Askebacken ] Marummarken ] Stomnadreven ] Oplacerade ] Knektamarken ] Vässtorpsmaden ]
[underordnad] [ Innehåll ]