Upplands- el Kvarnvägens folk

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Skiftet ] Torpen ] Saga ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Ressla  Råberget ] Klippes ] [ Upplands- el Kvarnvägens folk ]
[underordnad] Laffens Andersa ] Om tattare ]

Kvarnvägens eller Upplandsvägens folk har vi enligt de gamla ramsorna: 
Tjoalitten och Backa Britten, Skräddarn och Trass, två gånger Laff, Vasarn och Vass eller två gånger Laff, Lelleman, Trass, Vasarn å Vass.
Backa Britten och Tjoalitten 2 gånger Laff, Vasarn och Vass, Lelle Skräddarn och Trass.
Upplandsvisan.
Johannes Blumström, å Gamle Pärssen
å Gustav Jöranssôn å Kisse Katt.
å tjoalittan, å tjoalittan å Kisse Katt.
Suldat Lunn, å Halte Britten,

å Lelle Jonsen å Joan Trass.
å tjoalittan, å tjoalittan å Joan Trass.
Tummeliten, å Anners Laff,
å Gustav Vasa å Joan Laff.

Å tjoalittan, å tjoalittan å Joan Laff.
Knallar Stenvall å Vassa Lars,
Johannes Anderssôn i Bjässjö kvarn.
Å tjoalittan, å tjoalittan å Bjässjö kvarn.


Broddes

Torp på Bolum LarsNilsgården utmarksskift vid gränsen mot Sörgården i Bolumstorp hemägoskifte upptaget av den för Törnagården tjänstgörande soldaten Johannes Brodd vid dennes avsked. Han kan ha flyttat till en annan lägenhet sina sista år.

sold och gratialist Johannes Brodd f1823 Segerstad överlever alla sina fruar. I övrigt är han ganska anonym frånsett att han försåg Amerika med massor av folk.

 1. Maja Segersäll dör i barnsäng efter att ha fött tvillingar 1846.
 2. Inga Fogel från Heljesgårdens soldat, också hon dör i barnsäng.
  • Johan Gustaf tog med bonddottern Brita Stina från Korpatorp till Am
  • Anders Vilhelm vet jag inget om
  • Charlotta lytt sömmerska som bodde kvar.
 3. Maja Andersdotter f1820 V Kleva.
  • Alfred till Amerika
  • Sanfrid till Amerika
  • Carl Ludvig till Amerika

Dennes Lotta, stockholmsgift, en son till Troll Eriks son Johannes Forsbäck som förkortar sitt liv. Lotta överlät sedan stället till en man från orten, som emellertid i sin tur snart sålde det till en tattare, kallad för Läpa Sven, som sålde det till en vän och kollega, vilken slutligen överlät detsamma till en kalkarbetare vid Bjellums nya kalkbruk, Gunnar Pettersson, bördig från Småland och därför i orten benämnd Smålänningen, som sedan dess bebor det. (En brasklapp att detta kan vara fel)

 

Stenåsen Lars Nilsgården

Inne i skogen nedanför Tjoalitten finnes rester av en backstuga.

1873-75 Gustaf Jacobsson f1850 på Froms intäkt i N Lundby finns här något år för att via Gudhem ta sig till Amerika. Gift med Maja Stina f1845-09-13

Katta Gustaf f1823 kan ha bott här innan han flyttade till Lunns på andra sidan vägen

Anders Svensson kan ha bott här till sin död 1876 med sin fru och tre barn. Rumpen tar över 1884 och de bo här innan de flyttar till Askebacken

 1. Anna Kristina f1863 dör redan 1864
 2. Johanna Charlotta f1865 dör 1897
 3. Sofia Kristina f1869 har nånstans under LarsNilsgården

Carl Johan Persson f1847 Varnhem finns här men flyttar 79 och kanske gifter sig i Häggum för att dö under Bosgården Häggum 8,

Johan Johansson f1844 Skara finns här kanske med familjen från 76-77 då Hagelberg

Tjoalitten Stenåsen

även denna under LarsNilsgården 

Tjoalitten Gustaf Göransson

f1850 Stenåsen. Avstyckning på södra sidan om Häggumsvägen Stenåsen. På 1910-talet hette ägaren Gustav Göransson f1850 i Bolum, †1915. Göransson var brorson till Häggumsvisans Munter och son till den förut omtalade Göran Knisken på Korsbacken. Stället finns kvar ombyggt.  En dotter till hustrun i föregående äktenskap hette Mina och var gift med skomakare Frans Skatt.

Göransson hade varit rallare i yngre dagar. Härunder kom han till Dalarna, där han fick bostad hos en man, som var sjuk. Mannen dog och efter änkeårets utgång gifte sig hustrun - kullan med Göransson och flyttade till hans ställe. Rallartagen satt kvar hela livet, med brännvin, tjo och hej. Han kallades därför av grannarna för "Tjoalitten" för sitt skräniga väsen. Där hystes tattare och annat löst folk, ibland hästlassvis, då stugan och uthusen var fulla av folk och ungar, hästar, hundar, fä och fordon. Stället fick dåligt rykte. Kullan hade inget att säga till om. Annars sades hon vara en bra kvinna. Minnet av hennes sjungande dialekt lever kvar i bygden, likaså hennes fria sätt att tala ut, rakt på sak.

Gustaf Göransson hade varit rallare uppåt landet och fått sin "gifta" från Kopparberget i Dalarna. Hustrun benämndes därför i orten aldrig för annat än Kulla. Denna var en i sjukdomsfrågor förståndig kvinna och hjälpte många. Hon använde sig härvid av örtmedicin, som hon själv tillverkade men brukade i motsats till många andra läkekunniga den tiden aldrig av några s.k. häx.
Samlivet mellan Göran och hans Kulla var dock icke alltid det bästa, vilket framgår av att hon en gång besökte kommunalordföranden, beklagade sig för denne och bad om råd, sägande: "Han ä så stog, så stog, å så illaker, så jeg vet rakt int’, va’ jeg sa ta meg til’!" - "Vesste du ente dä, enar lu jeffte däk mä hônum, då?" frågade ordföranden. "Jo, jeg gjorde fäller detta – men va ä int’ detta köttet!" svarade då kullan. Hennes från orten avvikande tal, gjorde att man mer än annars gav akt på vad hon sade och hade en del uttryck att härma efter henne: sockar kallade hon "fleckdosor", kött "trott", huggkubben för "stabben", mjölk för "vitter" o.s.v.

Katarina Lovisa Jansdotter

var född på Hviludden Fäbobacken i Ljusnarsberg där fadern var nybyggare. Hon var gift med Anders Erik Strandell från Ludvika som gav henne sex barn som vi delvis kan följa. Maken dör och Toalitten är strax där och hon kan inte motstå kroppen, De får tillsammans tre barn varav den första dör späd.

 • Johan August född just på Hviludden i Ljusnarsberg gifter sig till Ö Skattegården Brunn vid Ulricehamn.
 • Ellen Alida hittar en banvakt som vi senare återfinner vid Tranum.

Gustaf Göransson har i och med att vara brorson till Muntera och son till en välkänd Knisken sina rötter i trakten. Han är småbrukare i Korsbacken innan han kommer hit till Stenåsen. Inte mycket jord att bruka varför han periodvis försörjt sig på rallarskapet och grovarbete. Född 1850 och dog här 1915. Träffade sin dalkulla som tog med sin yngsta dotter från Dalarna och paret får två egna barn som flyr bygden.

Göransson föddes i en stuga, som låg på Backgården eller närmare bestämt vid källaren därstädes. Han var rallare och gift med en dalkulla som i ett tidigare äktenskap hade två barn. I ramsan om Lille Skräddaren gålbönner finns Göransson med öknamnet Tjoalitten. Umgicks gärna med tattare och annat löst folk som komma dragande och här blefvo stannandes till grannars stora förtvivlan. Med ärligheten var det kanske lite si och så; det berättas t.ex. om ett tillfälle då han i ett sällskap kortspelande bekanta försökte gömma undan en femma genom att stoppa den i munnen. Detta uppdagades och rättvisa skipades på det då gängse handgripliga sätet av de övriga i sällskapet Johannes Brodd och Falbon //berättat av Arvid Brodd 71

Efter Göranssons död försåldes Stenåsen först till den förenämnde Brittens döttrars fosterson Vilhelm Karlström och sedan till den s.k. Falbons Linus alias Linus Gustafsson från Falbogården.

Munars Annersa.

Stuga liksom den förra vid Hästhagavägen, ehuru på dess motsatta sida och å Kärragården ägo område. Uppförd efter skiftet eller på 1860-talet. Munars Anners var snickare och likkistmakare och hade såsom av epitetet förstås tidigare varit mjölnare – som sådan verksam på den s.k. Kaxa. Anders var enligt vad han själv uppgav i "syne" och omtalade sig alltid ha känning av när någon i grannskapet skulle lämna denna världen, vilket varskoddes honom genom snickarverktygens och det för kistfabrikationen lagerhållna virkets ändrade lägen och rörelser eller sig visande personer och likfärder. Murnas Anners stuga och tillhörigheter 1918 på auction, varvid den förra inropades av Linus. Det kan vara den stuga man ser rester av väster om Tjoalitten. Vi har mer om Anners.

Falbo Linus

Mjölnars Annersa stuga och tillhörigheter såldes 1918 på auktion, varvid den förra inropades av Linus Gustafsson i Falbogården som flyttar hit 1919. Han dog 1960 och då bar man ut hans saker . Var en elak gubbe minns vi idag 2012.

Skolläraren Nils Bergvall Varnhem för att ha som växtplats. Det var han som planterade de träd som växer här uppe.

Morgan Andersson från Småland brodern köpte Greta Francens Björknäs.

Bertil Stålberg en Skarabo som sommarstuga


Backa Britten Stenåsen under LarsNilsgården

Från Bolum LarsNilsgården utmarksskifte å Stenåsen avstyckat torp, som efter skiftet jämte flera andra här upptogs och jämte ytterligare ett utom backstugor stått kvar ända in i senare tid. Innehavaren Britten var visst ingen ängelsman utan son till en Britta, i byn benämnd Backa Britta, som där bodde tillsammans med sin syster och änka från Backen (därefter epitetet) och hade en oäkta son.

Backa Britta

f1798 Brunnhem hade en syster Backa Maja och systrarna delade en backstuga troligen under Backen. Modern till Backa Britten Britta Jonsdotter bodde i sin stuga i byn tillsammans med en syster, som blivit änka och hade två söner att uppfostra. Denna var sjuklig och behövde hennes hjälp. Systern hette Maja och benämndes Backa Maja, vadan den av dennas söner, som stannade på orten och blev hemmansägare kallades Majen. Britten och Majen voro således kusiner.

sonen Johannes Backa Britten Jonsson

f1823 först torpare och sedan torpägare under LarsNilsgården utmark å Stenåsen. Gifte sig med Johanna Andersdotter
Då marken, där moderns stuga låg vid skiftet kom att tillhöra hemmanet Stommen och inom därför bestämd tid måste rivas eller flyttas vidtalade Johannes, som ådragit sig någon skada i ena benet, så att han blivit halt och oförmögen till mera ansträngande arbete, ägaren till LarsNilsgården att få uppodla och bebygga ett stycke mark å den nämnda platsen, där han efter att där ha bosatt sig utom åt ställets skötsel ägnade sig åt ägg - och lumpaffärer. Han redade sig bra och löste inom loppet av några år sitt ställe från huvudgården.

Mannen hette annars Johannes Jonsson. Han var f1823 och †1911. Såsom son till backstusittare fick han tidigt lämna hemmet och söka tjänst hos andra, gifte sig omsider med en torpartös från Källebacken i Gudhem och blev torpare under Vrangelsholm egendom. Hustrun hette Johanna Andersdotter och var f1829 och †1920.

 1. Betty f1855
 2. Emma f1860
 3. Johan f1866 brukar Skattegården i Häggum gift och en dotter
 4. Frans återfinnes som änkling och villaägare i Axvall.

Johannes och Johanna fingo i sitt gifte fyra barn, sönerna Johan f1866  och Frans f1873, samt döttrarna Britta Kajsa, kallad Betty f1855 och Emma Kristina f1860, varav de tre sistnämnda ännu 1947 befinna sig i livet. Sönerna lämnade emellertid hemmet, gifte sig och bosatte sig utsocknes, medan döttrarna ej gifte sig utan stannade kvar i hemmet, som de efter föräldrarnas död övertog och ända tills för några år sedan brukade, delvis med hjälp av en fosterson vid namn Vilhelm, som emellertid efter att en del år ha brukat ett par gårdar i orten övertog ett större bruk å annan trakt, dit de gamla flickorna efter att ha sålt sitt ställe också flyttade.

Som betecknande för den nya tidens inverkan i kulturellt avseende på de goda bolumsborna kan antecknas, att man där aldrig kunde få sig att bortlägga det över 100-åriga binamnet å familjen utan så länge stoff fanns vidhöll detsamma.

By Brittas son kallades som nämnt Britten och stället alltfort för Backa Brittes, barnen benämndes för Brittes eller Backa Brittes med tillägg av förnamnet, såsom t.ex. Brittes Britta o Backa Brittes Emma, medan – såsom ett litet bevis på att det började lida mot slutet benämndes Ville Britt. Fostersonen var ett s.k. "takabarn" från Stockholm och heter Vilhelm Karlström.

Britten gjorde först 40 dagsverken om året för stället, därav 20 mans- o 20 hjälp eller fruntimmersdagsverken, men köpte det sedan av Kaxa Karl.


Dottern Emma utanför sin stuga matande sina höner. 

Johannes Jonasson f1823 i Bolum dog 1920 kallades "Backa Britten". Far till Emma, Betty, Frans och Johan. Den sistnämnde make till Hilda Johansdotter, Häggum. Mer vet vi inte om denna familj annat att gummorna Emma och Betty vallade sina kor i dikena, då det var ont om foder till nöten. Damerna spann vintern igenom och bönderna lämnade sin ull hit upp för att får garn. Vid ett tillfälle gör de en hästpläd av kohår och ull, som de förfärdigar till ägare nere i byn. 

   Emma stickar    Emma och Betty.

Sandbergs Hulda gick dit då och då för att baka kakor då de själva inte tyckte om att baka. Gustaf Vacker köper torpet av damerna via ombud. 

Damerna Flyttar 1945 men Gustaf köper stället redan 1939.

Gustaf Adolf Vacker Johansson

fick redan som sjuåring bidraga till försörjningen som vallpojke åt Päregårdens bönder ute på de nyvunna maderna vid sjön för en blygsam ersättning om 25 öre per dag. Detta innebar att gossen fick flytta hemifrån och bo hos Päregårdens. Skolan innebar ingen lindring och Gustafs omdöme om den tiden pedagogik lämnar en hel del i övrigt att önska. Han började sedan som dräng på olika gårdar. Här förstör han sina tummar i ett tröskverk och får med anledning av detta malajtjänst på trängen i Skövde, när tiden så fordrade. Några försök som fiskare i den ännu fiskrika sjön slutade med att någon tog hans garn och då tappade Gustaf lusten. Efter detta börjar en period av tjänst som dräng och på vägen vid Bjelluma lier ofta oavlönat. "Det fanns gott om mat men inga pengar", klagade Gustaf. Kalkbruket hos dansken fram till man la ner det på 50-talet mitt. Maria Krüger var snäll minns Gustaf, där han bland annat hjälpte till med trädgårdsarbete. 

1939 köpte Gustaf sitt egnahem av BackaBrittens töser för hutlösa 3000 kr och bodde där till sin död. För att dryga ut så arbetade han på Röde Mosse, då det lilla torpet inte gav så god bärgning. Syskonen Håkan och Martin bygger ett hus till Gustaf, men när de ville installera en panna i källare och Gustaf själv ville ha en järnspis så fick det vara. Han lämnar den nya vita stugan som står tom och Gustav flyttar in i den gamla och lever där med en stör mitt i köket så att taket inte skulle rasa in. 

Han hade mot slutet en hjärtsvaghet, som vi kuperade på sedvanligt sätt och när jag kom dit så passade vi på att byta skjorta på en gång. Tyvärr kunde jag inte förhindra att han sista dagarna togs in på Sjukhemmet i Stenstorp. Gamle Gustaf var en mycket vänfast man om man bara kom honom in på livet och han berättade gärna om sitt liv. Hur han tidigt togs i anspråk, som vallpojke i Bjellummaderna, om hur han fick stryk hemma och stryk i skolan om sitt liv som dräng och diverse arbetare. Han var av och till i slagsmål och kunde berätta om arbetarminnen från Kalkbruket hos Dansken. Eftermälet antyder den missförstådde ynglingen, som var vresig mot var och en inte minst sin släkt och bitter på livet, som inte gav honom mycket av gemenskap och kärlek. Han utgör ett exempel på det fattiga torftiga Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900 talet. 

Mot slutet fick han mycket fint stöd av sina grannar i Jonstorp. Men vid begravningen kunde man konstatera, att hans aska skulle strös i Skövde, att han därmed inte fick leva, där han ville, han tilläts inte dö, där han ville och han fick inte ligga bredvid sin bror i Broddetorp, där han ville.


Gustaf Vacker och Johan Verner Franzén.

Vill Du veta mer om Gustaf så har Dan Korn i sin bok "De som aldrig sett havet" skrivit en kärleksfull artikel om denne relikt från vårt Fattig Sverige. ISBN 91970390-6-3.


Enebacken Jonses Häggalyckan

(Häggalyckan, Lövåsen) ligger på Heljesgårdens utmarksskifte söder om Trassastôva, vars ursprungliga stuga av ryggåstyp efter skiftet flyttades hit från Bolum By, där den stod söder om kyrkmuren på nuvarande Samuelsgården mark.

Jonas Andersson 

f1819 hade sin backstuga under Backgården vid kyrkmuren i Bolum och tvingades hit ut i samband med skiftet. Han gifte sig med dottern till utfattiga drängen på VesterBredegården Maja Jonsdotter och gav liv åt 

 • Anders Petter f1851 se nedan
 • Johan Gustaf Ros, som blir soldat för Ö Skattegården i Hornborga och som sedan flyttar till Örgryte.
 • Frans som flyttar till Amerika 
 • Maria Karolina mor till Hulda, som blir dotter i huset här hos Anders

Änkan förekommer i fattiglistan från 1873 och fram till sin död med benämningen blott Jones enka . Hon dör 1884 och får medel till kistan 5kr. 

Anders Jonsson Jonesa

f1851 var gift med Maria Kristina Tunberg, som i sin tidigare relation hade två barn. Maria Tunberg f1846 i Fridene och dör här 1917

 • en okänd Anders Lindberg
  • Johan Emil först dr på Bjärsjö Qvarn, men flyttar sedan till Stockholm redan 1901
  • Amanda Olivia
 • Anders Johansson Jonesa giftet 1878 renderar inte levande barn, trots tre försök. Anders Petter Johansson f1851 och hustru dör i backstugan 1927 respektive 1917.
  • får tre pojkar som inte blir många år.
  • tar hand om systerdotter Hulda som vi sedan finner på Munkatorp

Vi vet att de bor här hela 80 talet. Här bor också Carolina Svensdotter f1823 till sin död 1884 och dottern bor kvar ytterligare två år då hon åker till Vånga. Resterna av torpet och dess åker kallades Häggalyckan av det enkla skälet att Skräddare Hägg här brukade och plöjde på 20 talet innan han körde mjölk åt Korsgårdsmejeriet. Vi har alltså två backstugor här uppe på Heljesgårdens skifte.

Jones Anders vid sin stuga och med sin systerdotter Hulda. 

Jonses - Anders, eller Anders Jonsson f1851 - var byggnadssnickare till yrket. Jonses var socknens skogvaktare redan på 1870 talet, vilket mot en enligt nutida begrepp oansenlig lön först ur sockenmagasinet och sedan ur den fonderade magasinskassan utövade en nödtorftig tillsyn av socknens och särskilt Bolums skifteslag skog på Billingen. Tillhörde friläsarna i Bolum liksom Klippes, Lille Skräddars, Ressla Karla m.fl. skrev Blomqvist. De bodde i ett grått litet torp med ladugård och två kor. Anders Jonsson var gift med Mari och paret hade en egen dotter Amanda, som dog 1930. Hulda, Anders systers dotter, adopterades tidigt och hon växte upp här vid Svensbokärret. Hulda är sen ute och tjänar piga och när Anders blir ensam flyttar hon hem och sköter om honom. När Anders dör 1927 får Hulda ärva den lilla stugan och hon fejar och putsar och tapetserar och kan sälja den. Hon flyttar sedan till Emil i Munkatorp.

Pettersson.

från Vargahagen med den stora barnkullen bor här en kortare tid, som sedan flyttar vidare till Liljedal.

Klas Reinhold Klintström

tar vid och bygger sin egen stuga och kallar det Löfåsen.  Han var soldat under 5 år och återfinnes därefter här uppe. 

Han var först gift med Hulda el Hildur som ger honom 5 barn. Efter hennes död annonserar han efter en livskamrat och systen till den först planerade dyker upp i stället och det blir äktenskap. Han bor i den nybyggda stugan, som han ärvde efter sin hustru Amanda. Hon gick bort före april 1958. Mer vet vi inte om Klintström än att han gjorde korgar av ene, som han förvarade utanför Trassastôva och han satt där inne och band. Själva boningshuset hade han mitt över vägen. Klintström sålde till Hullström för 15000 kr och kunde för pengarna köpa en fastighet i Stenstorp, där han senare avled. Klingström och Franzén kom ihop sig i affären i Bjellum och hade sönder en massa porslin men hur de klarade upp saken är inte känt. Klingström som var den kraftigare av dem ehuru Franzen inte var så liten heller gick segrande ur striden.


Lunns

Mittemot Backa Britten låg ett två lägenhetshus (två bolekar) under Munkgården LarsNilsgården i Bolums byn. Stugan lär ha legat mitt lyckan med en brunn där Emma och Bett hämtade vatten. Här fanns också körsbär som skattades på sina frukter från folket i byn. På platsen finns nu en modern timmerliknande villa och några rester av torpet kan inte skönjas, möjligen rester av en källare i tomtens västra kant vid gränsmuren.

Kärra Lund, Soldaten Per Lund.

Innehavaren Lund f1822 hade varit soldat för Stora Lycke i Norra Lundby och vid sitt avsked erhållit stugan, som han flyttat hit upp. 

Kärra Lunds, Pehr Lund, soldat för St. Lycke  N Lundby. Soldatregistret berättar att han var 170 lång och var anställd i hela 35 år från 1843, tjänt utmärkt väl och fick underhåll. Sen torpare här under LarsNilsgården i Bolum. Han var född 1822 i Forshem och dog 1905 i sin stôva. Han var gift med Maja Lena f1824 i Medelplana inackorderas efter makens död till Storegården i Uvered och dog där 1910. Barn:

 1. Johan till Amerika,
 2. Lars Petter till Amerika
 3. Carl,
 4. Maja Lisa utvandrade medan
 5. Inga Stina gifter sig med Tenglund till Gudhem och
 6. Anna stannar som sömmerska på Holmagården ogifter. 

Lund hade under sin tid som soldat varit med i det s.k. grötakriget eller smörgåskriget i Danmark år 1848 och trodde sig därför vara lite "för mer" än andra. De "Danske Piker" hade tjusat soldaten att, så gift han var, han efterlämna om inte en hel lund, så åtminstone en liten planta att växa upp i den omstridda danska jorden. Men hemkommen igen levde han med sin gumma till bortåt 90 år. Hans ständiga samtalsämne var regementet och officerarna. Sedan det militära skjutfältet vid Bjärsjö ordnats brukade Lund ikläda sig sin gamla soldatmössa samt gå dit och tigga pengar av officerarna. Berättade: År 48 var jag i Dannemark, och på frågan vad han gjorde där svarade han: 'Vi bara la där och åt'. // O. i T.

Lund hade mycket att förtälja om sina äventyr i Danmark, men att lyss till hans berättelser om hans upplevelser och och allt han hade sett därborta. Man hade hört hans berättelseratt man visste precis vad han skulle säga, och dessa lockade lika litet, som berättarens framställningskonst. Den gamle soldaten var dock en smula originell och rättfram i sitt sätt och uttryck och detta gjorde , att en del småpojkar och med dem jämställbara äldre element ibland funno nöjsamt att sjåsa med gubben. Men förstod denne , att man på något sätt ville göra spektakel av honom, drog han sig alltid undan eller blev otillgänglig. Han var gammal och hade rätt att fordra aktning av ungdomen. Icke alltid var han häller upplagd för skämt , och vid sådana tillfällen ville det till särskilda knep för att få honom i sitt esse. Bäst lyckades då detta genom  att av någon anledning spea honom med att det var inte så mycket bevänt med hans styrka nu som en gång varit en så väldig krigare. 

"Å hå ja ! Män i sulle sett på dänn tia, när ak va i Dannemark!" genmälde Lund då, ty något sådant tordes han ej höra. Därmed var isen bruten och Lund i ett vänligare sinnesstämning. "Män I jole ju inga nötta där - mer än sprang mä fruntimmera å skaffa riket dänn dära rumpeskatta!" kunde det hända att någon av de lyssnande efter en stund invände, när han tyckte att Lund började skrävla nästan mycket. Varpå någon annan var till reds med att fråga: "Å dä jälpte le Lunn te mä dänn han mä, kan ja tro?" "Ja I vet le hurnt dä ä, när en ä onger - en ä lite teöken!" var Lunds på denna fråga oföränderliga svar, och därmed hade man fått höra det man ville.

Dottern Inga Stina gifter sig med Gustaf Tenglund med rötter i N Lundby

Kattes Gustaf och  Katta Kajsa

Gustaf Jonsson med familj f1850 bor här i denna dubbla bolek och flyttar sedan till Gudhem 1875 och lämnar tydligen över till

enkeman Gustaf Johansson
f1823 vilken vi igenkänner som Katta Gustaf. Fast vi är inte riktigt säkra på att det var här de bodde först. Han kom från Nedre Bjärsjöqvarnen. Katta Gustaf hade åt sig och sin bror förvärvat Katta namnet genom att kasta i en katt i kvarnen medan han malde brödsäd, vilket så förtretat åsyna vittnen eller dem, som därmed fick sin mäld förstörd, att man gav bröderna det nog icke oförargliga binamnet och sedan så länge den bestod alltid kallade kvarnen för Katta Qvarna. Händelsen inverkade givetvis skadligt för de båda mjölnarna.

Med följande, Lunds sammanbyggd stuga, innehavd av den s.k. Katta Gustav, som varit mjölnare i Nedra Bjärsjö och sedan torpare å Bolum LarsNilsgården utmark på Stenåsen.

Gustaf och hans hustru hade i flera år ovigda bott tillsammans och när de till följd av prästerskapets ingripande slutligen gifte sig, sade man skämtsamt: "Nu har Katten ta’t Kôrven". Den nyblivna hustrun hade nämligen erhållit smeknamnet Kôrven, emedan hon beskyllts för att ha tagit en korv ur en skorsten, där upphängd till rökning. Katta Kajsa gick i stugorna och sålde klädespersedlar, som andra vävt, i kommission. Kajsa Pettersdotter Blank, kallad Korven f 1832. Gick med knall, sålde huvuddukar, förkläden och så vidare, som ortens kvinnor vävde.

Vi kan här på plats referera till Kôrvens Katta Cajsas öde, soldaten Petter Blanks dotter.

 • gifte sig först med Johannes Andersson f1821 Svabens torp. Han dog kort efter äktenskapet och frukten Johan Strandberg återfinnes i Stillwater
 • Johannes Jonsson f1821 på Slätterödjan. Förlupen och dödförklarades och det visade sig att han drunknade i Västerås 1864
  • föder tre barn här som dör mycket späda.
 • Katta Gustaf f1823 och makarna dog här 1899.

Lille Skräddaren, Lilleman eller Tummeliten

Lilleskräddarns stuga hade förut stått på den s.k. Päralyckan vid Bjärsjövägen och varit soldattorp för Olof Grottesgården. Den hade rotebönderna givit till en soldat Grotte, som varit med på svensk sida i kriget mot Napoleon och sedan som en följd av vad han där sett ej varit riktigt som han skulle.// Brodd 1928. Den låg på Nyborgs mark. Just nu ser man bara en stenhög alldeles vid vägen upp till badplatsen i Bjärsjön. 

Gustav Persson f1842 var bror till Vassa Lars och Murnars Anders. Där bodde en sömmerska, som gifte sig med en underofficer vid Västgöta regemente. Hon hette Anna och var yngsta barnet av 5 syskon, därav tre söner. Alla blev skräddare liksom fadern och kom senare till Stockholm. Den yngsta av dem dog i unga år, men de båda äldre blev egna mästare i yrket och tog tillnamnet Kjellström. "Jag arbetade hos W. Kjellström i tre år" skrev Gustaf Blomqvist 1948 i sitt försök att samla minnena om de fattiga i vår bygd.

Lelle Skräddarn kallades så eller för Tjujefämtummingen, emedan han var liten till växten och därför kasserats vid värnpliktsmönstringen. Han var till yrket skräddare och trots sina fattiga "25 tum" gift. Lelle Skräddersa Kristina var bördig från Svaneberg uppe vid Söakullen i Häggum och dotter till en man vid namn Svan, efter vilken man har ordstävet "Gud hôller mä barn å stora själmara, sa Svan". Gumman uppnådde en hög ålder och levde ännu i mitten av 1920 talet, då hon för antecknaren berättade om hur hon efter dennas död haft besök av en grannkvinna.

Lilleskräddarn var i livstiden en ordningsam man, likasom hustrun, men när han rödmålade sin lilla stuga, tyckte grannarna att det gick väl långt och undrade på vad sätt han kunnat bli så rik, att han mäktade med sådant högfärd. På gravstenen kan man läsa Här vilar Skräddarmästare Gustaf Persson, den ende backstugesittare, som med sin titel tävlar med alla hemmansägare och kyrkvärdar om lämplig rangplats inför Sankte Per påpekar Blomqvist. 

Vi har ett gammalt utdrag från ett förmyndarskapsprotokoll hållet vid lagtima vårtinget vid Skånings och Walle härad å tingsstället i Skara den 17 januari 1905. § 9 Uppå därom i Bouppteckning efter aflidne skräddaren Gustaf Persson från Nyborg Broddetorp Bolums socken framställt förslag och på grund af eget åtagande förordnas hemmansägaren Alfred Persson i Bolumstorp OlofEsbjörnsgården dels till förmyndare för den aflidnes och hans efterlevandes hustru Kristina Karolina Persson omyndiga dotter Anna Sofia född den 11 maj 1886 dels ock till god man för bemälda makars i Nordamerika vistande barn, sonen Karl Ludvig Kjellström samt döttrarna Amanda, Karolina och Stafva Charlotta; åliggandet den förordnande att vid utöfningen af dessa sina befattningar ställa sig lagens föreskrifter till noggrann efterrättelse. År och dag som ovan På Häradsrättens vägnar Fredrik Langergren. 

Av skräddars barn

 1. Kjellström Vilhelm f1873 Nyborg
 2. Amanda f1875 Skräddars Amanda reste till Amerika. Lilleskräddarns Manda, som ännu lever och uppehåller förbindelse med hemorten, har under sin vistelse i Amerika varit gift tre gånger men utan att erhålla några barn och bor hos en styvdotter, vars man är doktor berättade Hulda 1953.
 3. Stava for också till Amerika
 4. Augusta
 5. Anders Gustaf Kjellström skräddarmästare i Stockholm
 6. Calr Ludvig
 7. Lille Anna
 8. Gerda
 9. Anna Sofia

Johannes och Maja Stina Krantz

Karl Kranz i Bengtsgårdens föräldrar tillbringade sina sista dagar här i stugan och lämnar denna världen med blott några dagars mellanrum. 


Johannes Krantz och Maja Stina Zeipel från Kinnekulle f1847 resp 1855

Fiskar Ville eller Silla Ville

bodde här 35-47 innan han flyttade upp till Jonstorp med sin familj. Stugan revs någon gång på 40 talet minns Lennart. Hulda var där en gång med pepparkakor med lilla Ingeborg vid sin hand och från detta möte berättas om hur snyggt och prydligt det lilla hemmet var.

Vasses

låg mitt emot Lille Skräddarens, men flyttades upp till slutet av vägen


Trassastôva Trasses

Kvarstående ryggåsstuga, belägen öster om Upplandsgatans begynnelse vid landsvägen.

Blankes

Före Trasses hade här varit bosatt en f.d. soldat vid namn Blank, under vars tid stugan naturligtvis nämndes efter honom. Gamle Blank, som uppförde Trassastugan, hade varit soldat för Holmagården och vid sitt avsked fått stugan av roten, samt flyttat den hit omkring 1863. Johan Petter var soldatson född i Våmb 1813, var 175 tjänte i 31 år från 1832 och får avsked på grund av sjuklighet enligt läkarintyg, tjänt väl. Gifte sig med Anna från Stenstorp och fick fem barn Cajsa, Johanna, Johannes, Christina och Johanna alla födda i Bolum. Han flyttar senare upp i Svensbokärren och bygger det som sedan blir Trassastôva. Dottern Cajsa kallad Kôrven, då hon förgripit sig på en korv, som hängde i en skorsten till att rökas. Hon gifter sig sedan med Katt Gustaf här uppe. Sonen Johan f.1838 blir soldat för Kärrtorps rote, smiter ensam till Amerika och lämnar hustrun med barn i okunnighet under 4 år innan hon fotvandrar ner till Göteborg för att få reda på vad som skett.  Dottern Kristinas öde för närvarande okänt och yngsta dottern Johanna åker till Am med sin familj, som hon har tillsammans med drängen Johan från Hornborga.

Johan Petter Blank f1813 var soldatson från Vårfruhem i Våmb, gifte sig 1811 med Anna från Bosgården i Brunnhem. Han var soldat vid Holmagården och fick ta med sig stugan när han flyttade hit upp till Svensbokärren omkring 1863. sex barn föddes varav blott tre når vuxen ålder. Han dör 1876 här i stugan och hustrun följer något år efter.

 • Korven Cajsa f1832 för ett kringflackande liv. Fick igenkänningsnamnet sedan hon tagit en korv som satts för rökning i en skorsten.
  • första giftet med Johannes som dör efter två år. Sonen Strandberg åker till Amerika
  • gifter efter hand om sig med hemmasonen Johannes på Slätterödjan Bjellum. Han försvinner spårlöst och dödförklarades som drunknad i Sollefteå 1878, efter att ha drunknat i Västerås 1864. Hon föder tre späda delvis oäkta barn i väntan på
  • Katta Gustaf som bor i en grannlägenhet Lunn. Katta Gustaf hade med brodern malt ner en katt som värmt sig på de varma stenarna i Nedra Bjärsjöqvarnen, vilket delvis orsakat deras konkurs.
 • Johan Blank gift med Johanna från Söakullen (dotter till Häggren som förekommer i Häggumavisan). Han överger hustru och sju barn som skingras för vinden men tycks klara sig bra ändå. Hustrun tar med barnaskaran till Lundby i Göteborg där hon återfinnes som inhyses.
 • Johanna Bland gift med drängen Johan Boström från Sätuna (Döves son på Vallen) och tar med sin 9 hövdade skara till Amerika

   

Brambergs Augusta 

bodde här med sina barn sedan hon tvangs sitta i fängelse och barnen utackorderades. Längre upp bodde ju Billingskniven, med vilken hon sedan sammanbor och sedan flyttar ur socknen.

Greta i Gates

född på Fåfängan Bjellum var gift med Johannes Svensson torpare under Källegården. [Han hade tidigare varit gift m Katarina från Häggum. (av deras 7 barn överlever blitt Maja Lena f1846)] Svenna Greta barn här genererar Anna Stina f1848 som åker till Am. och Trassa Johanna f1857 som följer henne troget här i stugan. Sen dyker Trassen upp. Greta eller Svenna Greta är ingen mindre än Johannes Brambergs från Varv dotter f 1825, som gifter sig med backstugesittaren Johannes Svensson i under Källegården i Bjellum. Greta blir änka 1858 och tar med sin yngsta dotter Johanna f1857 upp till Svensbokärret.

August Larsson gjorde tre gånger hemgång hos Greta Johansdotter, varmed han

 • 1:a gången uppsparkade dörren, kastade denna av krokarna och kastade dörrstolparna ut på gatan. 1:a gången var Greta hemma.
 • 2:a gången nedrevs skorstenen och ena takfästet.
 • 3:e gången (efter föregående skada reparerad) igenfyllde skorstenen och lösrev brädfordringen å gaveln.

August fick därför böta 30 kronor men slapp ersätta skadan, enär denna ej bevisades. Greta Johansdotter bodde under Källegården å Augusts moders mark.

Trassen Johan Petter Larm Johansson

f1837 dör här på Stugan 1914

 • Maja Stina Svensdotter oä stackars flicka som gifter sig med Trasse, men som överger henne och hon dör ensam på Skärvs fattigstuga. Modern var född på Vrangelsholm och passerar Varnhem och föder sin dotter på Korsgården i Skärv, men sedan tappar vi tråden på henne.
 • Svenna Greta eller Gretes i Gate med f1825 var torpardotter från Fåfängan av Brambergs släkten bor sedan under Källegården Bjellum och var då gift 1847 med änkemannen och torparen Johannes Svensson f1808 under Källegården (troligen området nordost om Slätterödjan). Greta dog här 1899
  • dottern Anna Stina åker till Amerika
  • Trassa Johanna f1857 stannar i stugan och tar hand om mammans fästman.
  • Johan Petter Larm Trassen f1837 Skärv död Trassastôva 1914
   • Tilda Charlotta som dör späd f1867
 • Trassa Johanna f1857
  • Johan Petter Larm sätter dödfött barn till världen 1881
  • får ytterligare ett barn med Johan Johansson i Postgården 1902.

Johan Petter gör ett varv i Valtorp troligen som soldat under Backor. Men jag tror att kronan drog sig ut i tid och vi finner honom i Vättlösa som bortsprungen med noteringen att han hade en fru och piga som satt och väntade på Fattigstugan i Skärv. Hon dör där 1890. Han har dessutom två månaders straffarbete att vänta för första resans stöld. Trass var en fri man och lät sig ej förledas att knyta ens några hymnens band. Han var en livad fyr och söp och slogs gärna – men fick akta sig för att komma drucken hem, för då hände att "svärmora" gav honom på hösen.

Stugan beboddes senast under många år av Trassa Johanna, "änka" efter en trumslagare vid namn Johan Larm, som efter avskedet bosatt sig här hos Johanna och hennes moder Greta Trass. Efter sin inflyttning i stugan kallades "mågen" aldrig för annat än Trass – namnet Larm var ett för de flesta okänt begrepp.

Gumman Trass hade i sin dar varit oregerlig nog – hade ej varit god att "trassas" med – men mågen var ej en bit bättre. Vid sådana tillfällen då "Trass" ej på annat sätt fick ro i huset, brukade han ta yxan och hota med, att nu skulle stugan ned, gick ut och började dänga och slå i väggarna. Då brukade gumman alltid ta till bönboken och be honom skona hyddan. Som emellertid detta inträffade rätt ofta, så kunde grannarna icke undgå att lägga märke till oljuden, både dem från käringhalsen och av bankandet i väggarna, så att när någon, som ibland kan hända, både med barn och andra, råkade föra oväsen i sådana avseenden, så använde man sig av ett i anledning av det sagda uppkommet ordspråk eller talesätt, att han – hon – de – "lever varer än bå Greta å Trass".

Trass alias Larm var till yrket skomakare och arbetade gärna hemma hos kunderna, där han på grund av sitt livliga sinnelag även annars var en väl sedd gäst. Det värsta med Trass var kanche att han ibland, i synnerhet påstruken blev litet stor i orden och ej drog sig för att förtreta folk. En gång blev han under besök i Skara utlovad stryk av ett par karlar och när han såg, hur dessa gingo och smet efter honom, tänkte han, att det var nog bäst att förebygga en överraskning och ge dem vad de fikade efter att ge honom. Han gick in på ett ölschapp, fick sig ett halvstop dricka i fickan och tågade åter ut. Där stodo hans vederdelomän och väntade, det såg han, men låtsades om intet utan raglade åt deras håll och väl vid dem – gav han dem var sin törn av buteljen, så att de stöp och försvann sedan i mängden av marknadsbesökare. Om det nu var denna eller en annan gång, får vara osagt, men då blev Trass eftersatt av polisen och fann ingen annan utväg, att komma fort nog undan än att gömma sig i en rågåker ute vid Glasbacken och där låg han, tyst som en mus, när bylingarna nådde fram. Vad nu dessa sågo, var ju inte gott för Trass att veta – förmodligen rörde någon vänlig vindil säden i en annan ända av fältet, ty han hörde en av förföljarna ropa: "Där viftar det, där viftar det!" varefter de sprungo åt andra sidan av rågstycket. Men då var Trass kvickt ute och smet in i skogen, där han undkom.

Greta Johansdotter bodde under Källegården å Augusts moders mark. Det var hos henne Larm först bosatte sig, ehuru han sedan övertogs av dottern. // Hulda S. 1946. "Trassagifte" = gifte utan vigsel.

Trasses.

 • Kommunal Protokoll 1870-05-24. Greta Svensdotter i Gatan Bjellum flicka, beslutades skola bortackorderas till någon lämplig person för erhållande av ordentlig uppfostran, vadan det underhåll modern hittills erhållit försvinner. // G. A. Greta i Gatan hette egentligen Johansdotter, men benämnd efter första mannen för Svenna Greta.
 • Kommunal Protokoll  1882-01-27 En av fru Strandberg till ordförande inlämnad räkning på ett belopp av kr. 15:80 för biträde vid förlossning hos pigan Johanna Johansson under Heljesgården godkändes ej på den grunden, att fru S. ej kunnat verkställa förlossningen utan annan barnmorska måst anlitas och emedan Johanna Johansson icke varit fattighjon eller som sådant hade hemortsrätt i kommunen. // A. E. 1882 27/1.
 • Kommunal Protokoll 1910-02-22. Till understöd åt Johan Trass beviljades ett belopp av 5 kr. att utgå per månad. // G. V. H.

Området här uppe omnämnes även Svensbokärret. Egentligen hette innehavaren Johan Larm. Hade varit trumslagare vid något av regementena på Axvall. Gifte sig med en gumma i Skärv, Trassa Maja. Och fick därav namnet Trassen berättar en tradition. Det finns en Johan Larm, som var trumslagare i Skärv och som var född 1838 och som tjänte i 13 år. Vad vi mer kan ana är att han var lappskomakare och som sagt tagit med sig namnet Trass från en tidigare relation i Skärv.

Trassen flyttar sedan ihop med Greta och hennes dotter Johanna, som kom ner från Bjellum byn berättade Tekla och när Greta dog tog Johanna vid och det nya paret fick vid sekelskiftet ett barn som dog. Prästen Serén var där och förmanade, men som tur var hade barnet dött. Trassen var lappskomakare till yrket på gamla dagar. Han dog omkring 1915-17. 

Klippes Maja

När Trass dör, då flyttade Klippes Maja Stina dit. Hon var Klippes Augusta mor och hade varit piga hos Örje Petter. Man minns fortfarande gumman som låg i en säng, där myrorna kröp omkring på henne. Det var vanliga stackmyror, som huserade i huset och som man försökte att sanera bort. Johanna och Klippersa bodde tillsammans. Klippes dog efter 1929 och sist dog Johanna i början av 40-talet.

Av huset minns man att man till höger hade en klädkammare och visthusbod. Johanna var mycket gästfri och bakade goda skorpor och stod alltid krokig och lutade sig mot fönstret för att se ut mot vägen.

Av kontrakt från 1890-05-14 framgår:

en stuga i Svensbokärren å mitt egendom 1/6 mtl Heljesgården Bolum, som jag försålt till Johanna Johansdotter Skrefen i Lunnagården Bjellum är följande villkor antagna. Stugan som till denna dag är tillfullo betalt med 25 kr enl. öfversenskommelse får på Johanna Johannesdotters och hennes mors livstid stå kvar å min utmarksskift i Svensbokärren. Två rutor jord, som stugan äfven är belägen på får på Johanna Johannesdotters och hennes Moders  lifstid med följande nämnda stuga mot erläggande av en årlig skatt af två kronor, som betalas den 1 oktober varje år. Tillträde får ske nu genast räknat från denna dag den 14 maj 1890. Af ofanstående öfverenskommelse förklarar vi oss nöjda som skrev i
Heljesgården Bolum 14 maj 1890. G Biljer, ägare Johanna Johannesdotters arrendator med hand på penna. 
Egenhändiga namnteckningar kvitteras av på en gång närvarande ?? Johansson Tomten, Bolum C G Berg.

En liten anekdot som berättas är att Far i huset i Heljesgården hade saknat sina stövlar, som han ställt i köket och senare framkom att Trassa Johanna hade mött en karl med stövlar under armen. Detta framkom först på omvägar, så Julius behövde inte längre gå och leta efter dem.


Trassastôva har nu förvärvats av Västergötlands Museum, och ingår som en integrerad del av museigården Heljesgården.

Johan Törnbergsson såg alltid det romantiska i dessa stugor.

Det gamla huset en dikt av Johan Törnbergsson

Ett gammalt hus på ljungklätt vret,
Det täljer mången hemlighet
Om lycka och förnöjsamhet
Kom färdeman dit in !
Hör nävens dunk hör hammarens slag
Vid lampans sken i arla dag !
Kom dåsare ur glada lag, 
böj ryggen och stig in !

En "idyll" på Billingen. 

Ur Skara Tidning 1926. Av J. Törnbergson.
Om min ärade läsare far vägen Bolum – Häggum, så skall han vid Svensbokärra hålla blicken stadigt fästad åt vänster. Där ligger en liten stuga med två fönster samt gråa väggar och tegeltak. Bakom stugan växer en ståtlig dunge av gran och fur – den dungen var jag som skolpojke förresten med om att plantera – och framför ligger förstås en täppa med potatisland och sådant.
Vackrare idyll vet jag knappast. Far själv och se och Du skall instämma med mig. Och lika vackert är det om vintern, när snön ligger nyfallen och rök ringlar upp ur den gamla skorstenen.
Och inne är det varmt och hemtrevligt. Mången stund har jag där tillbringat hos det vänliga värdfolket, utbytande minnen från svunna dar. Det är så rogivande i denna jäktets tid att komma in i en dylik gammal stuga. Och när jag hör husets ägarinna förklara att hon ej skulle vilja byta bort sin lilla stuga mot något stort och "fint" hus, känner jag något varmt i den hjärtkammare, där jag lagt undan några minnen av sammanträffande med förnöjsamt och lyckligt folk.
Som sagt, min värderade läsare, vänder Du den här vägen, så sakta av lite med din Chevrolet då Du kommer uppåt och se dig omkring. Det lönar sig.


Laffen 

har fått en egen sida då det finns mycket att berätta om detta bygdeoriginal.


Vasarn,  Jonstorp Ljungstorp

Gustaf Jonsson Häggren Vasarn

f1832. Mantalsatt ägolott, jordeboksförd under namnet Ljungstorp. Vasen eller Vasarn hette Gustaf Häggren f1832 och kom via Söakullen och var son till den i Häggumvisan misshandlade Häggren, som drabbades av regelrätt hemgång. Vasarn hade förut innehaft torpet Vasen uppe på Häggums andel av Billinge Vasatorpet. Han inköpte snart 1911 ett bättre ställe i Bolum (Korpatorp), varest han sedan bodde, mera känd under en efter stället erhållen benämning "Vasarn". Vasarn var till yrket täckemästare och snickare. Vasarn var fader till August i Korpatorp och Karl i Hulegården Hornborga, som gifte sig med var sin av Murkens döttrar. Mera härom under Korpatorp.

Simon Alexander Eklund

f1876 kom före 13 och flyttar 15 till Häggum. Klas Abrahamsson vet att berätta om denna familj.

Gustaf Albin Johansson 

f1888 kom fr Sjogerstad 15 och flyttar till Varnhem 21. Augusta Krantz med Penta Gustav bodde här en tid med sina barn flyttade till mittemot Hästbacken på vägen mot Skövde.

Gustaf Sanfrid Gustafsson fd rättare gör ett kort mellanspel här då han kommer från Sventorp 18 och flyttar nygift till Locketorp året därpå. 

Carl Edvard Krans 

och Gunhild bor här från 1921 till 1925

Bertil Valden bor här från 29 

Hjalmar Krans äger 

f1897 ägde stället ett tag från 1924 till 1933

Bertil Walden 31-34

Erik Lindberg f1895

1933-35.

Carl Blomkvist 

f1894 bodde här var fanjunkare T2 signaltrupperna. Carl bygger ladugården enligt Ellen och det finns uppgifter om att han nybyggde fastigheten. Hans bror Gustaf Blomqvist skrev torp sammanfattningen 1948.

Margit Agnar f1820 39-40. 

Fiska Ville med Elsa Dalberg flyttar hit från Lille Skräddarens och bor här till sin död 69 och hustrun flyttar 71. 

Här bor änkan Anna Maria Kasper 62-72 då Sk. Åsaka.

samt Folke Åstrand f1950 1972- för att flytta till Sätuna samma år. 

Änkan säljer slutligen till Henry Vallgren, som bor där med sin familj.


per 01-13 har vi lite oklara relationer

under Jonstorp och Gustaf Jonsson som bor här intill 1911 då ha flyttar till Korpatorp, så står 

 • Otto Adamsson som arrendator f1880 03-04 då han flyttar till Häggum 
 • Otto Vilhelm Jacobsson f1851 ingen mindre än Spåssen 
 • Simon Alexander Eklund f1876 kom 12 från S Fågelås och skrivs som ägare här. 

Laffa Joana

Laffa Johan Johannes Gustaf Apelgren Johansson f1833 Jägartorpsdreve † 1929. Han var son till Laffen som flyttat till strax bredvid. Modern var ju Katarina Apelgren vilket föranledde att Johan ville kallas detsamma, men någon annan använde ej det fina namnet. Stuga öster om qvarnvägen till Bjärsjö, belägen å OlofEsbjörnsgården utmarksskifte. Här fanns förr en liten ladugård nu finns en rishög med stenar.

Det var ej infört i kyrkoboken. Han var bror till "Laff Anna". Något yrke kunde han ej och något arbete ville han inte uträtta. Han pratade dock mycket om hur han hade arbetat och slitit ont i yngre dar. Han levde upp emot 90:års åldern, inackorderad på slutet som fattighjon hos Vackera - Linus. Han visste ej själv hur gammal han var. Laffa - Johan f1833 var gift med Har’s Maja f1827, skams dotter bördig från en stuga från mitt för Bränneberg i Häggum. Hon avled omkring 1892. Kort därefter revs stugan.  När Maja dog var det så mycket snö, att man fick använda sig av en dragsläde för att få kistan ned till landsvägen. En bror till Maja benämndes Snurrarn. 
Johan gick också omkring och tiggde samt sålde supesbollar, skedkrokar och andra saker av horn, som han förfärdigat. Han hade skenaresjukan. Rätt som han gick så sprang han.

Efter hustruns död bodde Johan senare i Lindströms Larsa stuga på Askebacken, där han levde på understöd av kommunen samt tiggeri. Kommen till en stuga kunde han sitta i timmar och tala om hur duktig arbetare han varit i sin dag. Man får ofta be honom gå, och hjälper inte det, brukar man fråga honom, varför han slog ihjäl sin käring med steklaggen. Då lommar gubben av. Huruvida denna beskyllan äger grund, är tvivelaktigt. På den tid han var ute som rallare, har han ett människoben insytt i rocken, detta för att förhindra att han blev lusig. Sina sista år blev Johan av kommunen inackorderad hos Linus Johansson i Vackeratorp.

Johan som ju var svåger till ovannämnde Laffa Anders och en mycket originell gammal gubbe. I sin ungdom var han en kortare tid rallare. Enligt egen utsago har han i hela sitt liv varit en duktig arbetare, men enligt andras, har han aldrig gjort något utom det, att han tiggt. Bor nu ensam i en stuga vid vägen mellan Broddetorp och Bolum, fastän över 90 år gammal. För ett par år sedan sände kommunen, av vilken han har understöd, honom till Haga ålderdomshem vid Tidaholm. Där trivdes emellertid inte gubben. Mot personalen vid hemmet var han elak och med sina likar slogs han. Alltnog: efter endast några dagars förlopp, telegraferades från Haga, att man fick komma och hämta gubben och det var ingen annan råd för kommunen än att göra detta. Nu (1921) bor gubben åter i sin stuga berättade Hjilmer. 

Johan hade erbjudits plats i Tidaholm men varit sannolikt dement och man hade skickat tillbaka honom till Lindströms tomma stuga, Kycklingsa och Oskarsberg misslyckades och Linus. Vacker fick ta hand om honom för 2 kr per dag från 1924 från 1927 540 kr
1873 betalades för hemforsling från Loringa 2,50. 1879 bet till Johannes Laff 50 öre

Laffa-Joana På grund av att Johan Johansson (Laff) under Olof Esbjörnsgården icke vidare kan bebo sin stuga beslutades, att densamma nedtages och transporteras till hans nuvarande bostad till vedbrand // Hoffman 1914 23/12

Köpekontrakt 1868-11-03

Till Johannes Jonsson under Jägartorp försäljer jag härmedelst ett och ¼ dels tunnland av min till ett halfvt mantal OlofEsbjörnsgården Bolumtorp hörande utmark, som nyligen blifvit utstakat i Nordvästra hörnet mot en betingad köpeskilling Stor (83) Åttiotre Riksdaler 16 skilling Rmt. Och såsom denna Köpeskilling är till alla delar fullt betald få afhänder jag mig alt widare anspråk å densamma och tillerkänner Köparen att densamma Bruka, nyttja och begagna huru han behagar under (49) Fyrtionio års tid räknad från nedan skrifvane dato. Såsom skatt till Hemmanet OlofEsbjörnsgården utför köparen årligen, mot undfående av kost, Ett dagswerke under framtiden hvarje år. 
Nödige åtkomsthandlingar äger Köparen att af Säljaren undfå för Lagfarts Erhållande. 
Sålunda öfverenskommit och handladt som skedde i nedanstående wittnes närvaro den 3:dje November 1868.
Johannes Jonsson Köpare m h i p. Pehr Andersson Säljare m h i p. Till vittne C f Meéhr, Carl Granat i OlofGrottesgården. Den å anda sidan omfattande köpesumma af 83 Rmt 16 Skilling är denna dag tillfullo betalt, som qvitteras af Olof Essbjörnsgården Bolumstorp den 3:dje November 1868. Till wittnes som ovan Pehr Andersson.

Vassa Larsa el Hwasses

Stuga låg på andra sidan qvarnvägen tidigare då mittemot Lille skräddarens, men flyttades till en plats på NolBreagårdens utmarksskift vid högsta klinten av Bjärsjöberget. Ligger på bergssluttningen vid Bergsjö på Bessgårds marker. Därifrån förr en strålande utsikt över nejden, man kan ana den även i dag trots att man planterat en ganska nu mogen skog.

Sven Israelsson

f1826 soldatsonen och torparen under Nolbreagården kan ha bebott stugan från 1853 men lämnar landet 69 och familjen följer året efter.  Har inte lämnat några övriga spår efter sig.

Anders Gustaf Pettersson 

är Varjes pojk f1845 följer på när ovanstående familj har flyttat. Han kommer med sin Anna Kristina som likaledes är okänd och hon får dotter Hilma Matilda här uppe. 

Lars Petter Larsson född i Ringgårds Qvarn Hornborga 1832. Var äldst av sina tre bröder (Lille Skräddaren och Munars Anners). Lars var änkeman redan 1902~03 då Blomqvist började känna honom. Hans yrke var laggkärlsslöjdare. Spannar, stop, baljor och hinkar utförde han med gott handlag.

Vassa Larsa

"Vassa – Larsa" Lars Petter Persson

f1832 Ringagårds Qvarn var son till Per i Gata, som där var mjölnare.Lars hade varit dräng på NolBreagården och försörjde sig som trätoffelmakare och skedmakare. Torpare å Bjellum Nolbreagården utmark vid Bjärsjön. Han dog 1903 här uppe. Gift 1858 med Maja Kajsa Hwass Andersdotter f1836 i Varnhem, dog här 1899. Blomqvist kände honom. Hans yrke var laggkärlsslöjdare. Spannar, stop, baljor och hinkar utförde han med gott handlag. Lars var äldst  av tre bröder. Namnet Hwass eller Vass var såsom tillnamn rätt vanligt, nyttjat som soldatnamn, och bars i flera fall av personer, som av allt att döma icke ägde något gemensamt med den här ifrågavarande släkten. Frånsett i kringliggande socknar finnas i Broddetorpsorten ännu avkomlingar till sådana "vassar", vilka med större eller mindre rätt nämnas vid namnet. Barn

 1. Matilda f1859 i Varnhem
 2. Kristina född 1861 Varnhem men dog redan i 25 –årsåldern
 3. Johan August f1865 och vårdeligen drunknad 1872
 4. Gustava som Du hittar på Litatorp under Bolum (Vassa Stava föddes 1868, och fick två söner)
 5. Billingskniven f1870
 6. Alfred f1874 under Nyborg
 7. Elin Augusta 1879 under Nyborg

Gustaf tar över och den äldre dottern Gustava återfinner vi på Litatorp.  Här hade man förr en dansplats uppe vid ängen.

Vassa Gustaf Billingskniven. 

Då Lars dog, flyttade sonen Gustav f1870 med familj till stugan. Familjen bestod av 5 barn gemensamt med Augusta Bramberg, en syster till Brandbergs Ville i Bjellums handelsbod.

Dessutom hade Augusta tre flickor före sitt sammanboende med "Vassa Gustav" alla med olika fäder. Den näst äldsta skulle visst ha soldaten Mars till fader. Modern var hemlös och förskjuten med sin första flicka och fick en fristad hos honom, som också var ensam i sin stuga. Men gubben var inte gammal nog för att förakta livets fröjder, så det som det ofta går, i alla tider är människan sig lik. Även Gustav hade sått vildhavre tidigare, så de var någorlunda jämspelta. Men den gamla tiden bestod sig inte med någon barnavårdslag, utan mödrarna ensamma fick dra försorg om barnet och sig själva bäst de kunde. Detta illegala sammanboende kröntes dock till sist med prästerlig vigsel strax innan de avflyttade från orten omkring 1910-11. Stugan revs då ner av Vassa Gustav och såldes på auktion till bränsle. Vi finner en lösöresauctionen var måndagen den 25 oktober 1909 och man bjöd en hyvelbänk, 2 st. bakhallar, 2 st. dragsläder, 1 bakladdningsbössa, 1 jakthund, 1 stugubyggnad nedrifven och upplagd i högar, bräder och timmer, 1 ny ladugård som från stället får afflyttas. 

Välkända Augusta Bramberg f1870 på Fåfängan kom med två barn på armen

 1. Marina f1888.
 2. Hilda f1891.
 3. Alfrida f1894.
 4. Elin.
 5. Greta.
 6. Sven dog som tioåring.
 7. Ester f1905.
 8. Julia f1906 under NolBreagården.
 9. Augusta dom som treåring född i Friggeråker.
 10. Valborg f1916 i Friggeråker

Gustaf dog i Daretorp.

Här uppe ser vi en tydlig husgrund med spis, och uppemot berget finns en hög fin stenlagd ladugård, halvt insprängd i sluttningen. Alldeles nära huset finns en 3 x 3 grop antydande ett uthus av något slag. 20 m söder om stugan vid vägen ligger brunnen.
Under 20 och kanske 30 talet var har på lyckan samlingsplats för folkliga lekar folkdans och ringlekar. Eventuellt uppträdande. Hjilmers fester knutna till Laffastugan kan ha varit förlagda hit upp med en vidunderlig dåtida utsikt över bygden. .

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Skiftet ] Torpen ] Saga ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Ressla  Råberget ] Klippes ] [ Upplands- el Kvarnvägens folk ]
[underordnad] Laffens Andersa ] Om tattare ] [ Innehåll ]