Klippes

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Skiftet ] Torpen ] Saga ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Ressla  Råberget ] [ Klippes ] Upplands- el Kvarnvägens folk ]
[underordnad]

Klippes Kleppes

Torp på OlofGrottesgården så kallade undermarksskift. Alldeles öster om infarten till Nykvist så går en snöbärsbeströdd skogsväg in till Kleppes. Här ligger bostadsresterna i en nyplantering på OlofGrottesgården utmarker med en tydlig stenfot och spistecken. Ett välbevarat brunnslock med en  fyrkant sten alldeles intill.

Johannes Jonsson Blomström omkring 1826 i N Lundby Klippskede död 1913 i Bolum. "Klippen" hade ett vackert namn i kyrkoboken, Johannes Blomström, men det var för fint att användas i vardagslag. De flesta visste ej om det. När Kyrkoherde Rånge, som träget besökte alla gamlingar, var ny i församlingen, frågade var Blomström bodde visste ingen att ge besked. Så småningom lyckades han förklara vem han menade och fick då svaret: "Jasså Klippen"! Innehavaren Klippen eller Johannes Blomström, bördig från Norra Lundby, hade varit gift, blivit änkman och sedan gift om sig med en kvinna från socknen med flera oäkta barn.

Kleppen och hans senare hustru Maja Stina ingingo, då läseriet under 1870 talet drog folk, i den då bildade missionsförsamlingen, samt blev mycket verksamma medlemmar, och som nu Klippen var utrustad med litet anlag för kolportörernas kall så brukade han vid sammankomster och bönemöten få åtaga sig att leda i bön, som det hette och råkade därvid få ovanan att alltid avsluta bedjandet med bön om välsignelse för sina egna nära och kära, alltid med samma repris. "Gu’ välsigne mäk å mina barn å så vår lella planta!" vilket blev en smakbit för ortens ordmärkande glopar, vilka väl kände till, att Klippen förut varit gift och hade barn, liksom att Maja Stina fått barn ändå, men icke kunde förstå varför detta så där kväll efter kväll behövde omtalas, varjämte de funno benämningen Planta på den av mannen omvårdade dotterdottern utom lyckad passande som öknamn.

Maja Stina hade tidigare bott ihop med Örje Petter och med honom två flickor. Hon gifter sig sedan med Klippen. Hon lär ha bott i Sörgården 1. Dottern Klippes Augusta gifte sig med Soldat Johan Pauli, sedan hon ensam tagit hand om barnet Mia, som den då 17 årige Johan avlat. En andra dotter hette Tilda.

Augusta tjänade piga hos han som ligger mitt för Jonssons Essja Villes i Bredegården berättar Gunnar Pauli. Han handlade med kreatur.

Klippen var något skräddarkunnig dog 1913 och den efterlevande hustrun ett 20 tal år senare, nära 100 år gammal, då inhyses hos Trassa Johanna.


Björkhaga

Arvid Nyqvist med fru kommer 68 med sina väghyvlar och bygger sitt hus, där det veterligen inte funnits något före, men innanför ligger Kleppes.


Pärses

Torp på 1/8 mtl Törnagården undermarksskifte.

Troll Erik var son till brukaren på Västorp, Weka och Korsgården gift med Brita.

 1. Johannes Persson f1787 Härlunda blir brukare av Västorp, LarsNilsgården, Tomten och Bältaregården.
 2. Lisa sjuklig f1789 Härlunda hemmadotter.
 3. Nils f1792 Kåxtorp
 4. Maria f1794 gifter sig med brukare av Stommen i Sätuna.
 5. Per f1797 Härlunda gifter sig med Brita från Bjerka och brukar många gårdar i Bolum och Broddetorp
 6. Troll Erik f 1802 i Västorp

Troll Erik

f1802 Erik Pettersson. Anledningen till Troll Eriks namn är av nuvarande släkt okänd, men man vet att han var snickare och var med vid byggandet av Broddetorps kyrka, samt att han när en mästare för ordnandet av kyrkans inre anlände och begärde att få en ständig medhjälpare bland arbetarna, vilken han kunde lära upp, då tilldelades Erik. Denne var sedan med mästaren ända tills kyrkan blev färdig, var dennes högra hand och skulle följt honom till huvudstaden om icke denne just som kyrkan var färdig dött i en då inträffad koleraepidemi. Han gifte sig sedermera med Sara dottern till soldaten Vänfast – som varit med Karl XIV Johan i kriget mot Napoleon och blivit sårad av en kula i halsen, vilken han fick ha där sittande till sin död i början av 1840-talet – samt nedsatte sig då eller senare i det efter hans död s.k. Pärssatorpet. På äldre dagar sysselsatte sig Erik med att lära barnen i grannskapet läsa och skriva.

Troll Erik f1802 i Västorp var brukare på Bäckagården, Hansagården, Korpatorp och senast inhyses på OlofGrottesgården Prestegården.

 • Sara Vänfast f1800 född här på Grottesgården som gav honom hans fyra barn.
  • Johannes d:y Eriksson f1828 i Bäckagården blir småbrukare Törnagården ger liv åt Törnander och Forsbäck. Johannes gifte sig med en dotter Maja Greta i Törnagården, varunder torpet lydde – eller därefter uppfördes – och blev ägare av en hemmansdel däri. Maja Greta har släktmässiga kontakter med Säckasten. De fick fyra barn, som alla väljer olika efternamn och lämnar bygden.
  • Per Rik som blir soldat för Gåran  ger många emigrantbarn. En annan, Pär togs till soldat för hemmanet Gåran i Häggum under namnet Rik och avled där 1916 c:a 83 år gammal. Denne Pär Rikes son blev ogifter skräddare i Häggum.
  • Inga gift till Varnhem
  • Beata f under Prestegården Olofgrottesgården och blir mor i Norgården Ulvstorp
 • Cajsa Persdotter från Falköping dör några år före Troll Erik.

Han dör 1878 som inhyses Olof Grottesgården och har då lämnat sina två fruar.

Pärsses

Pärssesa gick omkring och sålde näsdukar och annat, som andra hade vävt – var således handels idkerska i kommission. Brodd berättade att Persen var religiös och då bekände han sina synder alltid: "Ja, har vart supare san, å jag har vart horkarl, å jag har vart bolare". 

Här hade Persson efterträtt Troll Erik som torpare. Finns stor oklarhet i detta. och det finns anledning att fundera om detta inte skall stå under Råberget i stället eller om Troll Erik flyttade dit.

Per torpare under Bolumstorp Törna - eller Änkegården på dess markskift, gift med Vänfast. (Här hade Persson efterträtt Troll Erik skrev Allana) Barn "Perssa  Gustav". Torpare uppe i Raby. "Pärssen" var gammal, när Blomqvist minns honom. Grå var stugan, grå var gubben och i grå vadmal och nappatyg var han klädd. En livlig minnesbild av 1800 talets fattigdom och armod. Hade en dotter Elin skriver Blomqvist. Vi vet fortfarande lite om Pärses.

[Är detta Pärses  = Petter Munars el. Pears i Gatan. Per (Pear) Larsson. Mjölnare i Ringagården och Uddagårdens qvarn samt backstugusittare å Bolumstorp OlofGrottesgården, som gifter sig med Dises syster och blir pappa till Vassa Gustaf, lille Skräddaren och Munars Anners och Lelle Goe gamle. Det vore spännande. Nej!]

Allan ger ett tips att identifiera Pärsses som tydligen ändå efterträdde Troll Erik dör på 1900 talet Hans son var Gustaf, som kallades Persa Gustaf torpare i Raby.


Kind Franzens

se Västgöta Regemente Nr 28 under Törnagården och Garpegården. Alfred Kinds. Numera om - och tillbyggt. Bebos av en dotter med familj, gift Franzen. Kinds kom till bygden från Skånings Åsaka där mannens föräldrahem nu är fornstuga och museum. Gumma var 10 år äldre och hade tjänat piga på Viglunda herrgård. Franzen gjorde korgar och åkte in till Falköping för att sälja sina produkter.


Broddes

Torp på Bolum LarsNilsgården utmarksskift vid gränsen mot Sörgården i Bolumstorp hemägoskifte upptaget av den för Törnagården tjänstgörande soldaten Johannes Brodd f1823 vid dennes avsked.

Johannes Brodd f1823 i Segerstad var 174 antogs 1843 var med på Fyn men i övrigt intet känt annat än att han avverkade tre damer Maja Eriksdotter som han tog med från Segerstad. Hon fick tvillingar och dör i barnsängen. Soldatdottern Inga Jonsdotter Fogel från Västorp ger honom 

 • Johan Gustaf åker till Amerika
 • Anders Vilhelm vet vi  inget om 
 • och Maria Charlotta Lotta Stockholmsgifte med en son till Troll Eriks son Johannes.

Maja Andersdotter från Vilske Kleva ger honom Alfred, Sanfrid och Carl, som alla åker till Amerika.
Johannes dör 1902 och hans dotter och trogna förjeslagare på land som till sjös lämnar ställer för LarsNilsgården 1905. 

Alfred Persson på Grottesgården står sedan som brukare av denna mark, som tydligen återgått till huvudgården. 

Arrendekontrakt från 1873

jag underteknad bortarrenderar wår ägande uttmark den sk Svensbokärren till Soldat brod i Bolumstorp på följande sätt.
1. Jorden för af arändatorn till trädes den 14 mars 1873 sådan den nu befinnes med hägnader och skal af arändatorn innehas i tio års tid eller den 14de mars 1883 då arände åren upphör utan uppsägning. 
2. Och för ovanstående jord är läger söldat Brod i Bolums torp 20 Rd Rmt till G Adolfsson i LarsNilsgården Bolum för varje år den föste mars varge år men vad som överskrider är läges 6% Ränta.
3. Och vid arände årens slutt skal arandatorn hafwa alla utterdelar i fulkomlit gott skeck så att alla diken derom kring jör fulkomli fred eller 9 quarter höga från botten.
4. Men den skog som kommer att uppväxa på övan nämnde mark skal af arrändatoren väl vårdas och efterses så att ingen åvärkan sker uttan ärsättning och eke får han skielf göra någon åverkan kan ägaren finna att något derifrån afuttras eller förskingras då varder ärände åren slutt jennast. 
5. Alla huf och al plantering tillfaller arändatorn vid arände årnes slut.
6. Detta kontrakt får eke oppvisas wid häres Rätten 
7. Om Kronnan Skatteåtter taga marken så opp hör arände åren. 
Sålunda överens kommit som skede i LarsNilsgården Bolum den 14 mars 1873 G Adolfsson ägare, Johan Brodd arändattor.
Wittnen Johan Johansson Skattegården Björn Asp Eriksberg Maria Andersdotter Grottesgården Bolumstorp 
På baksidan är qvitterat arränden från 1873 till 1894 från i början 20 kr sedan minskat till 10 sist 5 kr. 
enl mtl 82 står han som äg med 2 vuxna män och 2q.

Här finns en BUG

Dotten Charlotta

Lotta överlät sedan stället till en man från orten, som emellertid i sin tur snart sålde det till en tattare, kallad för Läpa Sven, som sålde det till en vän och kollega, vilken slutligen överlät detsamma till en kalkarbetare vid Bjellums nya kalkbruk, Gunnar Pettersson, bördig från Småland och därför i orten benämnd Smålänningen, som sedan dess bebor det.

Där bodde Charlotta Lotta Brodd, hon var sömmerska, puckelryggig dotter till förre soldaten Brodd, som tidigare ägt en del av Olof Grottesgården, granne med Bengtsgården på vägens östra sida. Ladugården fanns kvar i början av århundradet. Lotta Brodd dog i Varnhem 1915, som hushållerska åt skomakaren Johan Forsbäck, vilken senare flyttade till Broddetorps samhälle. Johan hängde sig sedermera berättar Blomqvist

Ett köpekontrakt minner om denna tid.

Köpebref

Undertecknad upplåter och försäljer härmed till Alfrid Persson och hans hustru Augusta Persson i OlofEssbjörnsgården Bolumstorp mitt egandes 1/15 dels Mantal Olof Grottesgården Bolumstorp av Bolums Socken Walle härad och Skaraborgs län mot en köpesumma stor Ettusenfemhundra 1500 kronor och som denna köpesumma blivit tillfullo gulden afhänder jag mig ofvannämnda hemmansdel och tillegnar densamma köparen och deras  rättshafvaren att ervärderligen ega bruka och besitta med allt hvad der tillhörer och tillvinnas kan försäkras. Bolumstorp OlofGrottesgården den 21 Mars 1906 Charlotta Brodd
Egenhändiga namnteckning bevittnas af  Hvarfvén, J A Kind.

Lagfartsbevis

År 1909 den 7 september § 69, har Skånings och Walle häradsrätt beviljat Alfred Persson och hans hustru Augusta Persson lagfart å 1/16 mantal kronoskatte Bolumstorp OlofGrottesgården Bolum socken, med undantag af derifrån gjord afsöndring, hvilken hemman de enligt köpebref den 21 mars 1906 och köpekontrakt den 3 mars 1905 tillhandlat sig av Charlotta Brodd för 1500 kr betygar Tingsrätten i Skara Som ovan å Häradsrättens vägnar.

Charlotta överlät till sedermera till Karl Hägg. Hans maka Anna kom från Gustav Hedbergs Stommen, Bolum. Han säljer sedan till en tattare kallad Löpa Sven , som sålde det till en vän och kollega, vilken slutligen överlät den till till en kalkarbetare Gunnar Pettersson , som sedan bodde kvar en lång följd av år innehas av en major från Skövde 1977. 

Liljedal

som ligger under LarsNilsgården.

Otto Gunnar Pettersson kalkarbetare kom från Trekörna 1932

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Skiftet ] Torpen ] Saga ] Soldater ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Ressla  Råberget ] [ Klippes ] Upplands- el Kvarnvägens folk ]
[underordnad] [ Innehåll ]