Oplacerade

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Ötorpet ] Blombacken ] Hästhagen ] Korsbacken ] Askebacken ] Marummarken ] Stomnadreven ] [ Oplacerade ] Knektamarken ] Vässtorpsmaden ]
[underordnad]

Vänfastes

Låg vid Stommens soldatboställe.

Vänfasts hustru hette Rika och när hon skulle få barn hände detta en mörk natt då stark köld och yrväder rådde, varför Vänfast när hustrun väckte honom och bad honom gå efter Falkesa, jordegumman, ej var vidare hågad att bege sig ut, utan sade: "Ah, legg stell, du å lôss um inget tess i môra!" sade Vänfast och vände bara på sig i sängen och gnuggade sig i ögonen – men det blev nu i alla fall ingen annan råd för honom än att bege sig upp och ut, hurdant vädret än var. Hans tal blev emellertid till ett ordstäv i bygden. Familjen utvandrade sedermera till Amerika.

Skräddars Skomakars.

Stuga nederst mot söder av de fyra på insidan sockengränsen, belägen alldeles intill denna.
Innehavare här var skomakare Gustaf Jansson, son till skräddaren Jonas Gustafsson med det öknamnet Laffen, som på grund härav benämndes utom som ovan för skräddars Gustav, Skomakare Gustav och Gustav i Marka.
Denne Gustav var även ägare till den tredje stugan i raden, som låg ungefär på samma avstånd från sockengränsen fast på dess andra sida, och hade det bekvämt så till vida att när han ledsnade på Bolum så flyttade han till Broddetorp och vice versa, vilket var gjort i en handvändning.

Panes. ?

Stuga å det område, där vid Bolums laga skifte hemmanet Garpegården ehuru utrote till Törnagården i Bolumstorp, erhöll soldatjord, låg redan vid tiden för sagda skifte en stuga, som av traditionen benämnes Panes och antagligen är identisk med den i byggnads syneinstrumentet omtalade Maja Pans.
Den stället tillhöriga åbyggnaden (sammanbyggd stuga o ladugård) mätte 26¼ * 5 * 2½ alnar och innehöll utom stuga med förstuga och kammare, lada och fähus, vilket ger vid handen att dit hört eller hörde någon jord.

Källmans el. Träbeningens.

Lars Andersson var f1779 i Hornborga. Död som inhyses under Hof Kappagården 1829. Han var först gift med Maria f1770, som födde honom tre barn födda Nedre Skattegården Hornborga. Hon dör och in träder Maria Andersdotter f1802, som efter mannens död bosatt hos modern under Jägartorp. Lars är hemmansägare Bredegården Bjellum, men vad som för honom till denna ruinens brant är inte känt. Dottern Maja Stina föds i Bjellum men sonen Johannes f1828 senare kallad Träbeningen i Hov.

Träbeningen Johannes Larsson är torpare under Jägartorp och gift med Kristina, men flyttar sedan till Askebacken, för att där vara hjälplärare. Mer material finner vi sedan i tidningsurklipp från denna tid. Kolla under Trollsvik också.

Gamlehoves Lilla Trollsvik

Torp på Trollsvik, beläget i hagen strax norr om åbyggnaderna, c:a 100 meter från ladugården. Stället fanns före skiftet och stod även AndersTorstensgården, hit utflyttats, efter vilken tid det kallades Lilla Trollsvik. Om denne Hof varit någon släkt med de förut nämnda Hove’s är okänt. Stället innehades sist av Träbeningen.

Mases

Bodde innan de på äldre dagar flyttade till Broddetorpsmarken på Grefvagården vid det s.k. Masaledet å vägen från denna gård till Korpatorp. Masen var – liksom hustrun – från Dalarna. Han var trädgårdsmästare till yrket. Hustrun, som i orten alltid benämndes Masa Kagg, var en s.k. klok gumma och botade sjukdomar såsom i synnerhet skirven och gulsjukan. Härvid använde hon sig av en del s.k. häx.
Vid botandet av den förstnämnda sjukdomen förfor hon så, att hon klippte något av naglarna på barnets händer och fötter, tog några hårstrån av dess huvud samt några droppar av modersmjölken, slog hål på ett ägg och stoppade under någon besvärjelse ned det först nämnda däri samt tillsade vederbörande att gräva ned ägget på nordsidan av bostaden så djupt att man ej behövde befara att det skulle komma upp förrän barnet var återställt.
Gulsjuken mätte hon bort under vissa hemlighetsfulla ceremonier och tillsade den sjuke att så att ingen såg det gräva ned trådarna, varmed mätningen skett under en jordfast sten. Därefter skulle sjuklingen så småningom bli frisk.

Jonas Olofsson Torpare under Hof Grefvagården f1750 30/9 i Bolum. Gift med Lisken Larsdotter. Barn Sven, Stina och Johannes.
Johannes Jonsson Backstugusittare på Hofs odelade mark
f1795 11/2 i Stenstorp gift med Maria Svensdotter. Barn Johannes och Greta. Före 1830 i Kappagården försvarslösa.

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Ötorpet ] Blombacken ] Hästhagen ] Korsbacken ] Askebacken ] Marummarken ] Stomnadreven ] [ Oplacerade ] Knektamarken ] Vässtorpsmaden ]
[underordnad] [ Innehåll ]