Päregården

[ överordnad ] Start ] Bjärsjön ] Saga ] Gårdarna ] Torpen och backstugorna ] Soldater ] Morden i Bjellum ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] AndersGunnarsgården ] Bäckagården ] Bredegårdarna ] Lunnagården ] Källegården ] [ Päregården ] Slätterödjan ] SvenBengtsgården ] Tomten ]
[underordnad]

Päregården 1590 och Pärugården 1603. Ägdes av Magnus Gabriel de la Gardie

Päregården ½ mantal Sk. Rusthåll.

Ägare ½ krono.

 • Sven rusthållare Päregården dör 1708
 • Jonas Larsson f1732 brukade först Lunnagården sedan Päregården runt 1764 flyttar sedan till Rökstorp
 • Anders Larsson brukare av gården dör 1791
 • Olof Bergman står som Åbo för Päregården och hans son Petter Olofsson f1754 återfinner vi senast som Åbo i Frimansgården och här. Han dör 1830. 
 • Anders Andersson skrivs för Päregården ½ under Balaaks tid 1795.

-1800 Jon Jonsson

f1745 dör 1800 på Bäckagården, och gift med Karin Vilhelmsdotter står som änka här på gården och gifter om sig med med en Jonas Svensson, rusthållare på Törnagården. Men dessförinnan flyttar hon 1802 till Garpegården
Enkan Karin f1747 i Wing med sonen Anders tvingas flytta med piga och dräng till Gästgivaregården och lämna plats. Sonen Anders Jansson f1776 tjänar som dr på olika gårdar och finns på Källegården kring 1814

1793-97 Andreas Jonsson

f1745 åbo och frälsebonde i Rökstorp och som tydligen tillhandlar sig Päregården och avslutar sina dagar här på gården tillsammans med sin hustru Margareta Mikaelsdotter. Hon var dotter till Stina Hwass från Hornborga. De dör samtidigt och sonen Jonas Andersson f1767 står här en tid som hembrukare, men han återvänder till Rökstorp med sin familj Bolla.

1894-1801 Sonen Jonas Andersson.

f1767 tar över gården men återflyttar sedan till Rökstorp 1801.

1802-1816 Jonas Persson

f1757 i N Lundby. Han finns här på gården 1810 och 1816 då han vittnar på en köpehandling. Han blev nämndeman 1812 Jonas Pettersson i Päregården vittne å Köpekontrakt i Törnagården den 28/3 1814. (Säckasten), tillika vittne 1804 för en köpehandling där en Anders Andersson f1769 i Korpatorp köper ut sin svåger. Det är Dises far, som då är född i N Lundby f1757 och han brukade Falbogården och Päregården. Dottern Annika är även intressant i och med att hon gifter sig med Per i Gata och blir anfader till kända original i bygden. Känns Munars Anners igen, Lille Skräddaren Vassa Gustaf ? Lille Goe Gammel ? Jo då de är alla från denna gård. Sök dem på Upplandsgatan. Han flyttar från Falbogården till Päregården och dör 1823.
Jonas är instämd för att han inte på 6 år varit villig att stå för kostnaden av rusthållets dragonsto, men han genstämmer kronojägmästare Carl Pettersson för en kostnad som tillkommit när Jonas hade Nedergården i Amundtorp.
Mathias Moberg hovslagare från Hornborga och Jonas Pettersson i Päregården finns här som ägare 1813. 

Jonas kom från Norra Lundby och Kristina från Doterbo får fem barn som inte överlever tiden men

 1. Disen tar över
 2. Annika gifter sig med mjölnaren Per i Gatan
 3. Inga som gifter sig med Lycke Per som passerar Bengtsgården och återfinnes i Skogen.
 4. Bjellumen Johannes som brukar gården något år men återfinnes på Skattegården i Häggum.

Bjellum Päregården Enkan Stinas arfvingar äger ¼ enligt debetsedel 1841.

sonen Petter Jonsson Disen

f1794 äger tillsammans med sin fru gården och säljer av sitt ägandes torp i Fåfängan till soldaten Lund 1830. Men det gick inte så bra så han går i konkurs och återfinnes sedan på berget. Var exakt familjen hamnar vet vi ännu inte. Troligen avyttrar Dises gården till Per Andersson i Brunum. 

Brukare Johannes Jonsson f1810 Bjellumen kallad är ju bror till Dises och brukar Päregården innan vi återfinner honom i Häggum. Johannes Persson Bäckagården står som äg till ¼. Brukare Johannes Hedberg f1783 kom 39 från Afzegården och flyttar 1844 till OlofGrottesgården.

Johannes Larsson f1817 i N Lundby fanns här 1859, misslyckas och återfinns som fiskare nere vid Sjöbacken under Kappagården och tas sedan om hand av hans framgångsrika barn som vi återfinner i Sollefteå.

Johannes Svensson f1779, som vi känner var från Hof och gift med Bolla Larsdotter på Bäckagården. Deras dotter Maja Lisa som tog med sig gården in i äktenskapet med Erssen

1851 - 1857 Johannes Eriksson Erssen 

f1820 är son av Anderstorp och förvärvar denna gård tydligen 1851 eller 52. Han gifter sig först med Maja Lisa Johansdotter f1807 av AndersGunnarsgården släkt. Hon dör ju strax därpå. Johannes Eriksson såsom nuvarande egare af Johannes Jonssons lott i Päregården 1846, denne Johannes är tillika 1861 förmyndare för två omyndiga döttrar från första äktenskapet i Päregården, varav Anna Beata gifter sig med Jätten. 

 1. Maja Lisa Johansdotter från Bäckagården dotter till Johannes Svensson idem.
  1. Anna Beata gifter sig med Jätten
  2. Kristina som följer med i skiftet gifter sig med Jättens bror från Friggeråker och återfinnes sedan i Backor i Valtorp.
 2. Maja Lisa Erssa Lisa från V Bredegården
  1. Lars Johan dör som ung
  2. Erssa Ville blir en ogift kreaturshandlare på Bredegården
  3. Carl August åker till Amerika

Dottern Kristina Johansdotter f1845 är sedan ¼ äg av Päregården men flyttar sedan till Friggeråker. Systern Anna Beata förvärvar sedan hennes part och kan sedan föra ägandet vidare genom följande man.
Anders Larsson från Eggby brukar i mellantiden gården från 53 till 64, d.v.s. under den oroliga tiden innan skiftet verkställes.


Laga Skiftet.


Anders Jätten Pettersson och svägerskan Kristina Johansdotter (Erssens dotter) flyttar gården

1865 i samband med skiftet får vi följande upplysningar om gården. 1 mtl förmedlat till ½ eges af Anders Pettersson Jätten kallad och andra hälften av svägerskan pigan Christina Johansdotter flyttar följande åbyggnader. Jätten gifter sig 1862 till gården med systern som då förde den andra delen = Jättens skärv.

 • № 1 Ett manhus 25 alnar långt 11 bredt och 3½ aln högt, indelt i förstuga , stuga 2ne kamrar och kök jemte källare täkt med halm och torf. Kostnaden för nedrifvning och åter uppsättande å nya planen värderas till 175. Kostnad för Körslor 40.

 • № 2 En bod 12 ¾ aln långt 9½ bred och 5 högt täckt med tegel. Kostanden för nedrifvning och uppförande och nya planen värderas till  50 Riksmynt. Kostnad för körslor 10.

 • № 3 En ladugård 24 alnar lång 10½ bred och 4 hög täckt med halm och pôll och återuppsättande å nya planen värderas 175. Kostnad för körslor 45.

 • № 4 En Bodbyggnad innefattande brygghus och snickarebod 11 ½ aln långt 7 bredt och 3 högt , täckt med halm och torf. Kostnad för nedrifvning och uppförning å nya planen värderas till 20. Kostnad för Körslor 3.

 • No 5 En källare utflyttningskostnaden värderas till 8. Trädgårdsanläggning 35 463 Riksmynt. Brunnsgrefning 25.

Jätten tar över 1864 i samband med skiftet och han gifter sig med Erssens äldsta dotter Anna Beata f1842, vilket vi redan berättat. Jätten flyttar byggnaderna i samband med skiftet. Anders Pettersson f1834 gifte sig med Erssens äldsta dotter, vilket sedan förklarar att Slätterödjan och Bengtsgården kom att ingå i gården. Anders i Päregården var en arg liten gubbe. Han kallades Jätten, då han var född i Jättebacka i Gudhem. Han står som hemmansägare 1900. Hans son Erik Andersson tar hand om Päregården och förvärvar den Södra Besgården. Anders i Päregården och Lundberg delade Slätterödjan. Stadigs Kristin retade gubben Anders, då han med lien slog i sten, Stenhygge Far. Under perioden 01-13 har paret ett flertal pigor.

Lagfart å ½ mtl Päregården utfärdades 1876. Anna Beata hade ärvt hälften enligt arvskifte efter modern 1852, medan den andra hälften av makarna köpts av hustruns syster Kristina och hennes man August Andersson enligt köpebrev 1872. Anders Pettersson och hans hustru hade förut av fadern Erssen köpt ¼ mtl Bjellum SvenBengtsgården och mtl Slätterödjan. Den sistnämnda såldes emellertid, men återförvärvades sedermera och lyder ännu under gården. Anders Pettersson får 33 kr för två tunnor råg att användas till Bolum kommuns fattiga. 1876 10 16 

Parets barn

 1. Johan Petter dör späd.
 2. Kristina gifter sig till Sörgården.
 3. Lars tar över Södra Besgården, som låg strax bredvid.
 4. Johan Oskar tar över Ekåsen i Stenum.
 5. Erik Wilhelm som tar vid och lyfter gården.

nämns perioden 01-13 Lars Per Andersson f1847.

Nu kan vi berätta att meromtalade Kristina som ägde halva Päregården gifter sig med Jättens bror August f1843 som också står skriven som ägare av Slätterödjan. Två bröder gifter sig med två systrar.

1925- Erik Andersson

Yngste sonen Erik Andersson f1882 tar vid och tillträdde 1925 men fick lagfart redan 1919, valde änkan Anna* Emilia från Fyrbygget Bäckagården i Hånger. I ungdomen berättas att han på väg hem från skolan såg en flock gäss på Päregården sjöland och bestämde sig att göra något åt det. Han hämtar sin faders mynningsladdare, som står på vinden av säkerhetsskäl och tar sig osedd ner till sjön där han lägger an mot en sten och ger fyr. Hela flocken lyfter utom en gås som blir liggande. Men som det blåser så driver gåsen ända bort till Kärrtorpa Lunne där han kunde hämta den.

Erik bygger den stora ladan omkring 1923 med hjälp av Ernst Nilsson från Sätuna. Det är Ernst första ladugårdsbygge här i trakten. Bröderna Erik och Oskar Göte hjälper till vid bygget. Olle Larsson är även lärling vid detta bygge. Vid virkessågningen hade han en stor 10 hästars motor, som Sven i Qvarna i Västorp kopplade hit. Man använde gasbetong till murningen, vilket gav problem, när man skulle rappa. Erik hade en nordsvensk häst som hette Kasper, som hjälpte till vid framdragningen av denna tunga motor.

I fonden Nuqvistes och en beskuren bild av Päregården från 50 talet.

Erik köpte samman med Linus Vacker en islandshäst. Gården var vid hans frånfälle 65 ha varav 24 åker. Han förvärvar sedan Besgården. Erik var en redig och snäller liten gubbe. Hade FS Martin Kristiansson, som bodde i uthuset. Ibland hände det att gubben kom in med lite starkt och vid ett tillfälle hade man haft ut nyspulver, så medan de andra andades genom munnen nös gubben så han fick gå ut.

Efter Eriks tidiga bortgång så delas gården mellan Anna och barnen och Märta säger: "Jag släpper aldrig min del i gården". Men när de bruna kuverten började trilla in gav hon snabbt bort sin del.

Så såg gården ut då

Dottern Märta 

gifter sig sedan med drängen David i Päregården. (broder till Skomakare Karl) Han var ganska duktig, men mor Anna och Märta ville annorlunda och drev gården i botten. David var annars duktig och innan han kom hit, var han en utlärd målare.

Äldste dottern Märta gifter sig alltså med David från Vadet i Skånings Åsaka. David sade om sitt äktenskap att Buren är bra, men fågeln är inget vidare....och därvid går det utför med gården. Familjen flyttar åt Sala till en större gård Möklinta, men återkommer efter konkurs till Falköping, där de pensioneras.

Tidigare en kronogård. Areal 64 har därav 24 har åker mulljord på moränbotten. Två manbyggnader uppfördes 1860 resp. 1880 talet. Ladugården och stall 1927 lador 1860 tal och magasin 1931. 3 - 4 hästar, 10 kor,  4 - 5 ungdjur 5 svin. Gården omfattar ½ Päregården, ¼ SvenBengtsgården, 1/8 Slätterödjan.

Mesan en rasselmakare från hamnen i Göteborg, driver gården än mer i botten och säljer sedan till ett hundpensionat. Anders Torstensson Hornborga brukar marken. Nu har gården blivit omhändertagen av personer, som vet att sanera och göra snyggt.

Fornt

 • Rund stensättning S12
 • Rund stensättning ej inprickad.
 • Rund stensättning med viss tvekan

Avstyckning

PärstorpAlfhem Sk 322 ; Lars Pettera vid Sängastensvägen; Nöjdera; Linusa (skjutfältet); Kari Pettera; Lites (Slätterödjan)

Åter till toppen