36 Nedra Skattegården

[ överordnad ] Start ] Kapellet ] Hba Kyrka ] Socknen ] Hba Gårdar ] Soldater ] Qvarnar ] Sägner ] Ekornavallen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Sk43 Backgården ] Sk44 Stommen ] Sk 45 Bosgårn ] Sk 46 Lages gård ] 33 Deragården ] 34 Ö Skattegården ] 35 Svensgården ] [ 36 Nedra Skattegården ] 37 Hwassag ] Sk 86 ArvidMikaelsg ]
[underordnad]

Västgöta Regemente N:o 35 av Gudhems Kompani

Koord

Rusthållare

Torpet

Frånsålt under namn Helladal. Avstyckningsägare Göran Andersson

Soldaterna vid Torpet

Namn Född Död Anställd Avsked
Måns Persson 1668   1701  
Johan Broman 1691   (1713) 1716 1729
Lars Broberg 1706   1735 1761
Anders Hornberg 1744   1763  
Magnus Borglund 1751   1776 1875
Jonas Borg 1775   1785 1805
Anders Skatt 1788-08-18   1807-11-20 1818
Johannes Spets 1798   1815 1831
Lundell Lars Bjerka 1792 är han sold ?  1822  1823
Johannes Spets 1796-10-07 1823
Sven Skatt 1810-09-07   1831 1860
Lars Johan Björling 1842-10-03   1860-10-12 1872-06-20
Johan Stenvall 1853-04-03   1872-09-04 1902-09-05

Soldatöden

Måns Persson född 1668 var skräddare och antogs 1701.

Johan Broman född 1716 tjänte 13 år från 1716 men i rullan 1729 står att han började 1713 annars vet vi inget om honom.

Lars Blom Broberg född 1706 tjänte 26 år från 1735. Kommenderad till Finland och Pommern. Blesserad, får underhåll.

Anders Hornberg född 1744 var 170 och antogs 1763 men begärde förflyttning till Vg07 0096.

Magnus Borglund född 1751 tjänte 9 år från 1776 och avskedades som oduglig 1785

Jonas Borg född 1755 tjänte 20 år från 1785. Han noteras som surbent.

Anders Skatt född 1788 var 175 och tjänte 10 år mellan 1807 och 1818, deltog i Striderna mot Napoleon 1813 vid Dennevitz, Dessau, Leipzig och 1814 vid Liege.

Lars Lundell f 1792 i Bjerka är här ett år från 1822

Johannes Spets född 1798 tjänte 16 år från 1815 och begärde transport till Vg 04

Johannes Spets f1796 kom fr Skara 23 var straffad för stöld och han ersättes av 

Sven Carlsson Skatt född 1810 var 182 tjänte 29 år från 1831 och får underhåll och betyget tjänt väl när han slutar 1860. Han var med på Fyn och gift med Maria Magnusdotter fr Bjerka.
Sonen Anders Gren blir soldat.
Skatta Jonasa dräng och torpare under Bräckan under Prästgården. 
sonen Carl Landin blir soldat och bor på Stenkrogen och lägenhetsägare på Hättebrunn.

Lars Johan Björling son till Anders Björling f1842 i Enåsen Sätuna var 172 tjänte 11 år från 1860. Han var med i Dansktyska kriget 1864 och får betyget tjänt utmärkt väl. Soldaten får avsked på grund av dövhet som han ådrog sig efter en öroninflammation som han fick 1866. I betyget noteras att han äger en minskad arbetsförmåga att försörja sig själv. Får avsked med betyget tjänt väl. Gifte sig med en flicka från Skärv som ger honom barnen Augusta Wilhelmina, Anna Christina, Emma Matilda, Carl Johan, August, Anders Nils. Far till Amerika 1882.

Johan Larsson Stenvall lantarbetarson f1853 son till Lars i Kroa Stenkrogen i Broddetorp var 181 tjänte 30 år från 1872 till 1902. Övertar sedan Stenkullen gifter sig med soldatdottern Britta Maria Träff och får Brita Maria gift Hasselberg och Karl Gustaf, som blir järnvägstjänsteman i Örebro.

[ överordnad ] Start ] Kapellet ] Hba Kyrka ] Socknen ] Hba Gårdar ] Soldater ] Qvarnar ] Sägner ] Ekornavallen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Sk43 Backgården ] Sk44 Stommen ] Sk 45 Bosgårn ] Sk 46 Lages gård ] 33 Deragården ] 34 Ö Skattegården ] 35 Svensgården ] [ 36 Nedra Skattegården ] 37 Hwassag ] Sk 86 ArvidMikaelsg ]
[underordnad] [ Innehåll ]