35 Svensgården

[ överordnad ] Start ] Kapellet ] Hba Kyrka ] Socknen ] Hba Gårdar ] Soldater ] Qvarnar ] Sägner ] Ekornavallen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Sk43 Backgården ] Sk44 Stommen ] Sk 45 Bosgårn ] Sk 46 Lages gård ] 33 Deragården ] 34 Ö Skattegården ] [ 35 Svensgården ] 36 Nedra Skattegården ] 37 Hwassag ] Sk 86 ArvidMikaelsg ]
[underordnad]

Västgöta Regemente N:o 35 för Gudhems Kompani

Koord

Rusthållet

LarsSvensgården

Torpet

Soldaterna på Roten

Namn  Född  Död  Antagen Avsked
Nils Trogensson 1654   1868  
Esbjörn Larsson       1721
Jacob Hälsing 1691   1721 1743
Petter Svanberg 1721 1743 1749  
Lars Hellberg 1731   1753 1770
Johan Färdig  1735   1776 1785
Anders Lindqvist 1771   1794  
Magnus Tidholm 1776   1798 1805
Johannes Dubb 1787-05-07   1807-11-20 1830
Lars Petter Gren 1806-10-15 1880-02-08 1830 1850
Fredrik Gren 1828-12-14 1880-09-19 1851  
Alfred Gren 1859-08-22   1881-03-10 1893-01-14
Gustaf Henning Landin 1873-08-26   1893-03-03 1903-04-17

Soldatöden

Nils Trogensson född 1654 var snickare och antogs 1686.

Esbjörn Larsson får avsked 1721 på grund av sjukdom i ögonen.

Jakob Jakobsson Hälsing född 1691 tjänte 22 år från 1721.

Petter Svanberg född 1721 tjänar 6 år från 1743 och får avsked för ledsvamp i knät 1749.

Lars Hellberg f1731 tjänte 1763 och 17 år framåt till 1770. Kommenderad till Pommern fången 1757 och befriade sig själv ur fångenskapen. Tvingad att tjäna  i Pommern trots att han är illa blesserad. Får avsked med underhåll.

Johan Färdig f1735 tjänar 9 år från 1776 men kasseras som oduglig 1785.

Anders Lindqvist född 1771 var 178 antogs 1794 men vad som hände sen vet vi inte. 

Magnus Tidholm född 1776 var 178 lång, tjänte 7 år från 1798 tar avsked 1805.

Johannes Dubb född 1786 var 178 tjänte 22 år från 1807 till 1830. Var med i striderna Mot Napoleon 1813 vid Dennevitz, Dessau, Leipzig och 1814 vid Liege. Noterad för dåligt uppförande och som gift.

Lars Petter Johansson Gren f1806 son soldat till Wallrot från Tomten Bolum och tjänar 20 år från 1830 ställd på ett års förbättring 1849, var inte med på Fyn och kasseras som liderlig 1850. Gift med Maria och får tre söner och en dotter Brita Stina, som dör ung. 
Vid Bosgården bodde gamle Gren och han fiskade tillsammans med sin son Johannes, som bodde i Hulegården. Gren hade tidigare varit soldat och bodde då i Hackåsen. Det var på den tiden, då knektarna fingo spö, om de gjorde något fuffens. Spöplatsen på Axvall var belägen vid Trumslagarepaviljongen, strax efter invid framfarten till Skålltorp. Där var också en gärdesgård, och vid denna var det som avbasningarna brukade äga rum. Gren hade en gång begått någon förbrytelse och fruktade naturligtvis efterräkningar härföre.
"Ja' e' rädder" sade Gren en dag till sin kamrat. - "Va' e' du rädder för", frågade denne. - "För gär'sgår'n," svarade Gren. 
Sonen Johannes blir soldat för Hwassagården och slår sig ner på ett mindre ställe på Hulegården och fiskar tillsammans med fadern. 
Jonas tar sig namnet Wallgren och bor i Grenatorpet och lever som skräddare.
Anders Gustaf Berg blir sold för Sörgården i Gudhem och rymmer till Amerika sedan nästan hela hans barnaskara dött ifrån honom.

Fredrik Gren f1828 i Varv var 178 och vice korpral anställs 1851. Tar Stina från Daretorp som föder honom sex barn. Johanna, Gustava, Carolina, Anna Sofia, Christina och sist den blivande soldaten Johan Aron Brodén för Ö Skattegården. Efter avsked backstugesittare i den s.k. Grensstugan.

Alfred Johansson Gren då  f1859 Kinnevad tjänade 11 år från 1881 och får interimsavsked 1893 och lämnar inte några spår i orten. 

Gustaf Henning Johansson Landin

f1873 son till Lansa Johan uppe på Hakåsen och dotterson till Sven Lans på Eriksberg. tjänte 10 år från 1893 gick förberedande korpralsskola 1895 med betyg godkänd. Avståndsbedömare gifte sig med Anna Olivia Bill från Kyrketorp.

[ överordnad ] Start ] Kapellet ] Hba Kyrka ] Socknen ] Hba Gårdar ] Soldater ] Qvarnar ] Sägner ] Ekornavallen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Sk43 Backgården ] Sk44 Stommen ] Sk 45 Bosgårn ] Sk 46 Lages gård ] 33 Deragården ] 34 Ö Skattegården ] [ 35 Svensgården ] 36 Nedra Skattegården ] 37 Hwassag ] Sk 86 ArvidMikaelsg ]
[underordnad] [ Innehåll ]