Sk 45 Bosgårn

[ överordnad ] Start ] Kapellet ] Hba Kyrka ] Socknen ] Hba Gårdar ] Soldater ] Qvarnar ] Sägner ] Ekornavallen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Sk43 Backgården ] Sk44 Stommen ] [ Sk 45 Bosgårn ] Sk 46 Lages gård ] 33 Deragården ] 34 Ö Skattegården ] 35 Svensgården ] 36 Nedra Skattegården ] 37 Hwassag ] Sk 86 ArvidMikaelsg ]
[underordnad]

Skaraborgs Regemente N:o 45 Livkompaniet

Koordinater X 6495 Y 6995

Rusthållare. Bosgården Hornborga.

Torpets Öde 

Torpet låg före skiftet nere bredvid Bankestugan och var vid dess rivande på 1880 talet i mycket dåligt skick. 
Här uppe på Hakåsen finns endast antydningar kvar. Brunnen är intakt och ligger under en stor lönn. Ladugården är kvar och senast användes den till hönshus. Torpet frånsåldes som Vikstorp och brukades därefter av Arvid Johansson f 1875 i Nyborg, och sonen tog senare över. 

Soldater vid torpet

Namn Födelse Död  Antages Avsked
Daniel Torbjörnsson Stark 1696 > 1739
Anders Hallberg  1721 1743 1783
Carl Stål 1754-02-21 1817-07-29
Johan Dahl 1792-05-10 1849-07-10 1840-06-23
Anders Gotthard 1821-02-11 1858-09-14 18401106 1858-09-14
Johannes Gotthard  1841-05-21 1859-01-18 1875-06-21
Johan August Wik 1855-12-16 1875-09-24 1894-04-14

Soldatöden

Daniel Torbjörnsson Stark var född 1696 kan ha varit gift med Malin och deras dotter gifter sig i så fall med Bengt Grotte, som vi sedan återfinner nere på Hea.

Anders Hallberg var född kring 1721 hade tjänt 40 år och 3 mån och erhöll avsked med underhåll 1783. Han hade bevistat Finska och Pommerska Krigen. Tjänt länge och väl. VAr gift med Katarina och paret står skrivna under Arvidsgården men återfinnes på soldatbostället på Vallen. 

Carl Ståhl född 1754 i Segerstad dog i gulsot 1817. Gifte sig med Greta från V Kleva som 1820 dog i hetsig feber. De fick sju barn varav många dog i unga år. Enl. KMR var Carl kommenderad till Elfsborgs fästning, Vid GM 1789 är han i Finland, Vid husförhör 1813 angav sig Carl till fattigmedelsutnyttjande med villkor som stämman föreskriver. Paret avslutar sin levnad som inhyses på Vallen under Bosgården. En son blir soldat vid Ambjörntorp i Gudhem 

Johan Dahl

kom från Acklinga f1792 får tillgodoräkna två års tjänst som förstärkningskarl. Får avsked 1840 med anmälan om underhåll. Dottern Gustava erhåller uppfödningsbidrag. Flera barn dog i unga år av en barnaskara om 10 barn avlade av Inga, Stina och Maria. Men så var han gift flera gånger. Först med Ingrid som han tog med från Acklinga, sedan Stina från Hornborga och sist med Maria Dubb den 20 år yngre soldatdottern från LarsSvensgården. Sondottern Emma gifter sig sedan med Johan Larsson som vi sedan återfinner på Fridhem. 

Anders Johansson Gotthard

soldatson f1821 Brunnstorpet i Broddetorp 181 lång dog i rödsot i tjänsten blev vicekorpral och fick distinktion av guld. En stor och ståtlig soldat skrev Prästen. Var på Fyn 1848 Gifte sig med Kajsa från Varv och fick först tvillingar, som dog tidigt och sedan Maja Lisa, Lars Johan, Gustaf, Kristina Karl. Stuga mellan de sk Slöjdes och Bankes vilken före sitt rivande på 1880 talet var ett mycket bristfälligt skick. Här var den siste före detta soldaten Gotthard med sin familj bosatt. Mannen var bördig från en stuga bredvid bysmedjan, benämnd Gamle Gotthards en stor och ståtlig soldat skrev prästen. 

Johannes Abrahamsson Gotthard 

även han soldatson född 1841 Broddetorp son till Abraham Fröjd var 178 tjänte 16 år från 1859, får avsked 1875 på grund av svaghet i högra benet till följd av avhuggen akillessena och därmed oduglig till krigstjänst,  men omdömet tjänt väl och distinktion av guld 1863. Rymmer olovandes till Amerika 1875, och delar av familjen följer sedan efter. Fler av barnen dog bara några år gamla.

Johan August Johansson Wik 

torparson från Munkatorp Bolum tjänte 18 år och fick transport till Vg 07 129-1894. Gifte sig med änkan från Håkentorp Anna Greta född i  Gökhem och fick med henne barnen Tullia Elisabet, Anna Alida, Karl Gustaf, Augusta Karolina och Elin Viktoria. Wik var gift flera gånger uppger man men det är osäkert. Han försvinner 1894 till Vg 129

[ överordnad ] Start ] Kapellet ] Hba Kyrka ] Socknen ] Hba Gårdar ] Soldater ] Qvarnar ] Sägner ] Ekornavallen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Sk43 Backgården ] Sk44 Stommen ] [ Sk 45 Bosgårn ] Sk 46 Lages gård ] 33 Deragården ] 34 Ö Skattegården ] 35 Svensgården ] 36 Nedra Skattegården ] 37 Hwassag ] Sk 86 ArvidMikaelsg ]
[underordnad] [ Innehåll ]