Sk44 Stommen

[ överordnad ] Start ] Kapellet ] Hba Kyrka ] Socknen ] Hba Gårdar ] Soldater ] Qvarnar ] Sägner ] Ekornavallen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Sk43 Backgården ] [ Sk44 Stommen ] Sk 45 Bosgårn ] Sk 46 Lages gård ] 33 Deragården ] 34 Ö Skattegården ] 35 Svensgården ] 36 Nedra Skattegården ] 37 Hwassag ] Sk 86 ArvidMikaelsg ]
[underordnad]

Skaraborgs Regemente N:o 44 Livkompaniet

Rusthållare Stommen

Torpets Öde

Uppgifter om torpets öde osäkert Indraget till furirs avlöning dock ej 1808.

Soldater vid Torpet

Namn Född död antagen avsked
Lars Havberg 1692
Jonas Almgren finns här  kring 1750
Arvid Hindric Lundstedt 1751-06-11 1827-04-07 före 1782 1797-06-13
Håkan Bjurman 1752 1790 1807-03-26
Mathias Glader 1782-08-27
Sven Ahl 1807-06-12
Johan Spets 1784-07-12 1847-10-15 1830-06-14
Jakob Forte 1812-11-03 1828-05-28 1844-11-16

Soldatöden

Lars Eriksson Havberg född 1692 är det enda vi vet.

Arvid Hindric Lundstedt född 1751 Uddeberg Hornborga antogs före 1782 då han transporterades till Rustmästarebostället Örnshult i Mofalla. Befordrades till kvartermästare 1782. Bevistade krigen mot Ryssland 1788 - 1790 befordrad till förare 1787-04-27 och 1791-10-27 till sergeant. Avsked 1797, dör 1827 i Örnshult av andtäppa stenpassion och svullnad.

Håkan Bjurman var född omkring 1752 blott 163 fick avsked 1807 efter 7 års tjänst var gift med Ingrid från Dala. 

Johan Spets kom från Vinköl och var född 1784 var 167 kom från Härlunda 1810 var gift med tre Marior gav honom 14 barn, men blott hälften nådde vuxen ålder. Lungsot fanns i familjen vilket kan förklara. Johan tjänte i ca 19 år blev sjuk på lasarett 1830 och begärde avsked.

Mathias Glader född omkring 1755 var 168 antogs 1782. Var i Finland 1789 och blev sjuk i Lovisa. transportp till sk 60

Sven Ahl var 168 och noterad som sjuk Brinkebergskulle sjukhus i KMR 1808.

Jacob Larsson Forte f1812 i Kättarps soldatboställe Fridene, son till Kn Lars Fri för Nr 882 Kåkind komp antogs 1828 för Mossgården i Velinga vid Kåkind tp härifrån 1833-01-01 trumslagar. Flyttar från Fridene till Skövde. (Alnefelt berättade detta)

[ överordnad ] Start ] Kapellet ] Hba Kyrka ] Socknen ] Hba Gårdar ] Soldater ] Qvarnar ] Sägner ] Ekornavallen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Sk43 Backgården ] [ Sk44 Stommen ] Sk 45 Bosgårn ] Sk 46 Lages gård ] 33 Deragården ] 34 Ö Skattegården ] 35 Svensgården ] 36 Nedra Skattegården ] 37 Hwassag ] Sk 86 ArvidMikaelsg ]
[underordnad] [ Innehåll ]