Kapellet

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Kapellet ] Hba Kyrka ] Socknen ] Hba Gårdar ] Soldater ] Qvarnar ] Sägner ] Ekornavallen ]
[underordnad]

 

Mer om kapellet

1888 noterar vi att Baptisterna hava nu en egen kyrka i Hb by. De hava äfven skaffat sig en egen värmeanläggning i form af en jernkamin. I Golvet ha de gjort en grop eller fördjupning i kyrkgolvet, där de uppbyggt en stor låda av plank och bräder 8.4.5 fot, beslagen med zinkplåt. Häruti skall de förrätta sina dop.

Carl Johan Magnusson Holmagården f1885 Ekeskogen var söndagsskollärare i Holmagården kapell.

Eber var föreståndare för missionshuset med 5 medlemmar GT

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Kapellet ] Hba Kyrka ] Socknen ] Hba Gårdar ] Soldater ] Qvarnar ] Sägner ] Ekornavallen ]
[underordnad] [ Innehåll ]