Kapellet i Hornborga     
Start ] Heljesgården ] [ Kapellet i Hornborga ] Kultur i Hornborga ] Bygdemusik ]

Start ] Kapellets Historia ] Kulturveckan ] [Innehåll]

 

Skiss av kapellet i Hornborga

Under en följd av år rådde stor aktivitet i Kapellet, med kulturvecka kulturkvällar och hemvändardagar allt i syfte att väcka bygdens intresse för en av de bäst bevarade missionskapellen i Västergötland. 

Referat av 2006

Vi kommer att fortsätta att med att bjuda på vad vår bygd har att erbjuda ehuru datum inte är fastställt. Vi kommer också att erbjuda skolan att låta barnen möta sin egen hembygd. 

TjursBacke.

Kyrkvägen mellan Ryckan och Håkentorpa kyrka kl. 1300 vid kyrkan.

Korsbackastenen i slutet av maj där vi besöker vår gamla runsten träffar återfunna gamla människor och besöker de vackra källkärren vid Tovabergets sluttning.

Segerstads Falan från olika vinklar.

Bjellum By.

Bjelluma Le.

Nederbyn Bjellum.

Bolum By.

Kyrkvägen till Hornborga Kyrka.


Referat av 2005

Påskbrasa vid Heljesgården.

1 majdemonstration av Hällatorp Hånger. 

Korsbackastenen mellan Bolum och Häggum kl. 1800 

Torpvandring Hofs By den 24 maj kl. 1900

Skit i Hornborgasjön Konferens om slamhanteringen vid Hornborgasjön i mitten av augusti. 


Kapellet i Hornborga under 2004

Referat Hemvändardag i Kapellet den 22 augusti


Referat av Kultur i Sommarnatten 2003

Här följer  referat av programpunkter.

Torpvandring vid Hofs Ängar vid Hornborgasjön den 25 juni.
Folkmusik med Susanne&Louise och Olga Onsdagen  den 2 juli.
Ord om orden vårt eget modersmål här i bygden den 9 juli.
Sven Olof Ask berättade och visade boklig bildning under 850 år den 16 juli.
Bussgång med Åke den 23 juli. 
Barnföreställningen Filoli Fiolej 
Stenåldern runt Hornborgasjön
Hornborga Kultur och sockenbilder
Poesi i sommarnatten
Familjeföreställning Stå Stå rätt uppå foten
Den glada musikgruppen Walle Fôlk och kyrkantikvarie Ragnar Sigsjö.
Hemvändardag den 23 augusti.


Referat av Kulturveckan 2001


Start ] Kapellets Historia ] Kulturveckan ]

Start ] Innehållet ] Hornborgasjöns Krönika ]
Kapellets Historia ] Kulturveckan ]