33 Deragården

[ överordnad ] Start ] Kapellet ] Hba Kyrka ] Socknen ] Hba Gårdar ] Soldater ] Qvarnar ] Sägner ] Ekornavallen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Sk43 Backgården ] Sk44 Stommen ] Sk 45 Bosgårn ] Sk 46 Lages gård ] [ 33 Deragården ] 34 Ö Skattegården ] 35 Svensgården ] 36 Nedra Skattegården ] 37 Hwassag ] Sk 86 ArvidMikaelsg ]
[underordnad]

Västgöta Regemente N:o 33 Gudhems Kompani

Koord

Rusthållaren

Torpet

Frånsålt gården. Avstyckningsägaren Albin Johansson och Göran Andersson.

Soldater på Torpet

Namn  Född Död Antagen Avsked
Anders Larsson 1646   1678 1710
Anders Lind 1691   1710 1741
Per Kjellström 1712   1741 1770
Olof Kjellström 1750   1771  
Anders Tranberg 1745-12-01 1813-05-20 1786-04-12 1795-
Johan Kjellström 1773   1795 1825
Petter Kjellström 1803-05-07   1825 1856
Johannes Bravo 1834-06-06 1920-06-04 1857 1887
Alfred Dahl 1861-07-17 1945-05-26 1884-01-25 1909-05-13

Soldatöden.

Anders Larsson född 1646 tjänte 32 år från 1678. Var 1710 illa blesserad och kasserad.
Anders Jonsson Lind född 1691 tjänte 31 år från 1710 Gammal och Bräcklig när han slutade 1741.
Per Larsson Roos Kjellström född 1712 tjänte från 1741 och 29 år framåt. Kommenderad till Pommern Blesserad vid Prinzlan får underhåll från 1770.
Olof Kjellström född 1756 Habo var 171 anställd 1771 men transport till Edåsa.
Anders Nilsson Tranberg bondson f1745 i Sjogerstad  dör där 67 år 1813. Tog sin tös därifrån som födde honom Kerstin, Anders, Nils, Sara och Stina. Anders noteras som sjuklig men har en tp Vg 06 0120.
Johan Kjellström född 1773 tjänte 30 år 1795 till 1825 deltog i fyra fälttåg. Mot Napoleon 1813 vid Dennevitz, Dessau och Leipzig och 1814 vid Liege. Får avsked och underhåll tjänt berömligt. Gift med Kerstin från Skövde. Av 6 barn dör 4 och paret flyttar till Varnhem vårfrudagen 1826.
Petter Eriksson Kjellström flyttar in samtidigt, hade tidigare varit dräng på många gårdar var 179 född 1803 tjänte 31 år från 1825 får avsked med underhåll 1856 tjänt utmärkt väl. Hans Maria med åtföljande barn lämnar inget kvar i bygden. 

Johannes Svensson Bravo var 180 och född 1834 i Segerstad tjänte 30 år från 1857 Gift med Gustava Damm från Dimbo. Han blir gratialist och järnvägsarbetare och torpare på Åbacken och Skogstorpet under Åkatorp.

Alfred Andreasson Dahl f1861 Segerstad dör i Bjurum som torpare vid 83 års ålder 1909 tjänte 25  från 1884. Han var gift med Emma Ström soldatdotter från Helsingegården. Sonen Sven Dahl finns med här på Hakåsen.

[ överordnad ] Start ] Kapellet ] Hba Kyrka ] Socknen ] Hba Gårdar ] Soldater ] Qvarnar ] Sägner ] Ekornavallen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Sk43 Backgården ] Sk44 Stommen ] Sk 45 Bosgårn ] Sk 46 Lages gård ] [ 33 Deragården ] 34 Ö Skattegården ] 35 Svensgården ] 36 Nedra Skattegården ] 37 Hwassag ] Sk 86 ArvidMikaelsg ]
[underordnad] [ Innehåll ]