Sk 86 ArvidMikaelsg

[ överordnad ] Start ] Kapellet ] Hba Kyrka ] Socknen ] Hba Gårdar ] Soldater ] Qvarnar ] Sägner ] Ekornavallen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Sk43 Backgården ] Sk44 Stommen ] Sk 45 Bosgårn ] Sk 46 Lages gård ] 33 Deragården ] 34 Ö Skattegården ] 35 Svensgården ] 36 Nedra Skattegården ] 37 Hwassag ] [ Sk 86 ArvidMikaelsg ]
[underordnad]

Skaraborgs Regemente 86 Livkomp 

Koordinat: X 6025 Y 7720

Rusthåll 

Annasgården S Kyrketorp med utrotar Arvidsgården f, Knektegården i Broddetorp och vidare Larsgården i S Kyrketorp

Torpet

Vi har en uppgift att soldatbostället låg på Ekornavallen. 

Avst äg Johan Larsson och Frans Widell Nuvarande ägare Sven Dahl och Karl Johansson Siste sold Blixt som tjänade mot lön 150 och bodde i Axvall. Torpet och  uppgifterna om det bereder mig bekymmer då jag inte riktigt vet om det är virtuellt eller ej.

Soldater vid torpet 

Namn Född Död Antagen Avsked
Lind Arvid  1763     >1805
Wallman Jon  1726     >1759
Wallman Måns ~1749   17680329  
Gamm Per  1780-08-06 1837-12-30 1805- 1830-0614
Kall Andreas 1809-09-17 1846-12-22 1831-03-03  
Hommer Gustaf 1825-02-16 1857-10-08 1847-05-25 1857-10-11
Phefeus Per  1823-01-05 1847-05-01 1847-03-12 1847-05-01
Blixt Per Johan 1838-04-12 1915-04-07 1858-01-11 1867-04-10
Skatt Klas  1847-07-24 1937-04-23 1866-09-21 1898-09-30
Otter August   1846-11-14   1867-05-02 1870-05-04
Granat Carl 1850-06-21   1870-05-04 1875-07-25
Blixt Per August 1853-09-25   1875-09-24 1894-04-13

Soldatöden 

Olof Månsson Lundqvist var skriven som soldat på Vallen och som hans son Arvid Olofsson Lind f1763 var skriven på detta nummer så får fadern följa med. Han klassades om liten och svag fick avsked och flyttar till St Källeberg Sätuna. Han var gift med Katarina och deras telning Jonas blir dräng på Stommen Sätuna dit vi kan följa honom. 

Jon Wallman f1726 vet vi inte mer än att han vid Wollins 1759 blev blessera och var ofärdig i benen och fick avsked. Han var gift med Bolla och deras son är född på ett soldatboställe Ekornavallen 

Måns Wallman antogs 1768 Vid GM 1774 var Wallman kommenderad. Han var då 24 år 9 månader och hade tjänt i 6 år 3 månader. Vid GM 1789 i Finland var Wallman närvarande. Det kan vara han som är gift med antingen Maria Nilsson el Mårtensson och som har två barn, varav sonen återfinnes som dräng på olika gårdar i trakten. Han är svärfar till Spänarn på Tjursbacke. 

Per Gamm Antagen som jägare i Pommern 1805. Bevistat fälttågen 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1813 1814. Enligt mönsterrulla 1830 sjuk på sjukhuset. Begär och får avsked med anmälan till underhåll och får betyget: Tjänt med beröm. Hustrun Katrina Gustavsdotter dog på Hornborgasjön. Av deras barn som alla tydligen är födda i Hornborga dog många i späda år och deras öden är i övrigt okända Johannes 1805, Gustav 1810, Maria 1812, Jonas, Jonas, Anders 1818, Jonas 1819, Anders 1822. 

Andreas Kall bodde troligen i Kyrketorp och mer vet vi inte. 

Gustaf Homer f1828 var 175 tjänte 10 år var kommenderad till Fyn 1848 och dog blott 32 år gammal.

Per Phefeus blev krossad av ett vedlass hemma på roten men bodde i Stenstorp. Han var son till en Furir Säll 

Per Johan Svensson Blixt Lanses son på Eriksberg  f1838 Hornborga. Pappan var känd vargjägare vid Eriksberg och här finns mer att berätta om. Han tjänte i 9 år och vi återfinner honom under Blexes vid Bosgården. Torpet som han på senare tid bebodde hade två kor och 3 får. Blexes är några år i Amerika från 1868. Alla hans barn med Inga Maria Björling, Anders Björlings dotter flyttade till Amerika. Hans andra hustruns son före äktenskapet, Karl Fredrik född 1887 i Segerstad arrenderar gårdar i trakten.

Klas Skatt var nog bosatt åt Stenstorp. Av hans fyra barn var alla födda i Stenstorp. Hustrun soldatdotter från Mularp.

August Johansson Otter torparsonen tjänte blott 3 år på denna rote och flyttade sedan till Sjogerstad där han tjänte ytterligare 27 år och har därmed inte lämnat några minnen i bygden.

Carl August Granat son av soldatsläkt f1850 i Sjogerstad och tjänte 5 år. Det står att han rymt,  men det är uppgifter som vi inte kan ta på allvar. Vi återfinner honom som fiskaren och plåtslagare vid Kung Karls Grav i gränsen mellan Hornborga och Bolum Tå. Han var först gift med Anna Maria och (deras barn flyttar till Amerika) och senare med Katrinsa från Askebacken.

Per August Blixt torparson från N Lundby är skriven på detta torp tjänte 18 år f1853. Valde sin fru från Lerdala. Barnen Johan Gustav 1885, Kyrketorp men övriga Oskar Wilhelm 1886, Gerda Wilhelmina 1889, Herdis Maria 1892, Sofia Elisabet 1897 födda i Norra Ving. Vi har uppgifter som verifierar att han bodde i Axvall och hade en lön av 150 kr.

[ överordnad ] Start ] Kapellet ] Hba Kyrka ] Socknen ] Hba Gårdar ] Soldater ] Qvarnar ] Sägner ] Ekornavallen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Sk43 Backgården ] Sk44 Stommen ] Sk 45 Bosgårn ] Sk 46 Lages gård ] 33 Deragården ] 34 Ö Skattegården ] 35 Svensgården ] 36 Nedra Skattegården ] 37 Hwassag ] [ Sk 86 ArvidMikaelsg ]
[underordnad] [ Innehåll ]