34 Ö Skattegården

[ överordnad ] Start ] Kapellet ] Hba Kyrka ] Socknen ] Hba Gårdar ] Soldater ] Qvarnar ] Sägner ] Ekornavallen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Sk43 Backgården ] Sk44 Stommen ] Sk 45 Bosgårn ] Sk 46 Lages gård ] 33 Deragården ] [ 34 Ö Skattegården ] 35 Svensgården ] 36 Nedra Skattegården ] 37 Hwassag ] Sk 86 ArvidMikaelsg ]
[underordnad]

Västgöta Regemente N:o 34 av Gudhems Kompani

Koord X Y

Rusthållare

Övre Skattegården Hwassagården Hornborga.

Torpet

Frånsålt under namn Övertorp Avstyckningsägare Göran Andersson. Soldatstugan hade varit småskola. 1910 arrenderar August Andersson f1853

Soldater på Roten

Namn Född Död Anställd Avsked
Anders Persson 1674   1703  
Anders Friberg 1691   1716 1725
Nils Friberg 1701   1725 1757
Lars Friberg 1739   1758 1788
Sven Friberg 1765-01-25   1788 1811-10-13
Magnus Frid 1794-11-15   1812-03-12 1846
Johannes Spets 1796      
Sven Skatt 1810-09-07      
Gustaf Frid 1824   1846 1872
Johan Gustaf Ros 1854-08-14 1892-04-19 1875  
Per Magnus Brodén 18630302   1881 1884
Johan Aron Brodén 1864-08-28   1884-11-20 1900-11-26
Johan Albin Rodin 1880-07-06   1901-03-01 1906-02-16

Soldatöden

Anders Persson född 1674 antas 1703. finns med som fadder 1701. 
Anders Friberg 1691 tjänte 9 år från 1716 till 1725.
Nils Friberg född 1701 tjänte 32 år från 1725 till 1757. Är kommenderad till Finland och får avsked med underhåll. Dottern Sara dör på Planteringstorpet 
Lars Friberg född 1739 tjänt 30 år från 1758 till 1788 Kommenderad till Pommern begär och får avsked med underhåll.
Sven Friberg född 1765 tjänar 23 år från 1788 till 1811. Har tjänat som barjeringen som korpral. Blev i sist kriget  skadad i vänster arm begär och får avsked med underhåll. Noterad som gift. och hade praktiserat tre gånger Lena från Varnhem, Greta från Gudhem och Annika som han bor tillsammans med på Planteringstorpet. 

Magnus Frid född 1794 i Vånga var 170 tjänte 33 år från 1812 till 1846. Deltagit i fälttågen 1813 och 1814. Får avsked med underhåll och betyget tjänt väl. Var gift 2 ggr.
Johannes Spets född 1796 i Skara och gift med Lena.
Sven Carlsson Skatt född 1810 i Gudhem gifter sig och får många barn men inget antecknat om hans övriga meriter.

Gustaf Andersson Frid el Fri född 1824 i Varnhem tjänar 26 år från 1846 till 1872 gift med Anna Cajsa från N Ving. Får avsked med underhåll och betyget tjänt väl. Tio barn varav 7 dör unga, som alla tar namnet Fridén. I övrigt vet vi inget. 
Alfred Ros f1851 i Gudhem kommer hit 72 och flyttar till Ramnäs. 

Johan Gustaf Johansson Ros född i Hornborga 1854 gift med Augusta Frid från Varnhem får med henne barnen Frans August, Johan Emil, Augusta Wilhelmina, Karl Herman, Johan Gottfrid alla födda i Hornborga. Johan Gustav dör ung 37 år i Örgryte 1892. Ros fick sitt avsked efter ett slagsmål med två drängar på Bosgården, varvid han han huggit en täxla i låret på den ene, som var nära att förblöda. 

Per Magnus Brodén f1863 är kanske sold 2 år för att sedan flytta till Stockholm.

Johan Aron Gren Brodén soldatson till Fredrik Gren f1864 i Hornborga tjänte 16 år från 1884 till 1900. Tjänade vid Kungl. Sappörbataljonen. Johan var gift med Klara från Bjurum och född honom Johan Robert, Karl Gustaf och Sven Verner.

Johan  Albin Rodin född 1880 i Skallmeja var 169 och avståndsbedömare tjänte i 4 år från 1901 till 1906

[ överordnad ] Start ] Kapellet ] Hba Kyrka ] Socknen ] Hba Gårdar ] Soldater ] Qvarnar ] Sägner ] Ekornavallen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Sk43 Backgården ] Sk44 Stommen ] Sk 45 Bosgårn ] Sk 46 Lages gård ] 33 Deragården ] [ 34 Ö Skattegården ] 35 Svensgården ] 36 Nedra Skattegården ] 37 Hwassag ] Sk 86 ArvidMikaelsg ]
[underordnad] [ Innehåll ]