37 Hwassag

[ överordnad ] Start ] Kapellet ] Hba Kyrka ] Socknen ] Hba Gårdar ] Soldater ] Qvarnar ] Sägner ] Ekornavallen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Sk43 Backgården ] Sk44 Stommen ] Sk 45 Bosgårn ] Sk 46 Lages gård ] 33 Deragården ] 34 Ö Skattegården ] 35 Svensgården ] 36 Nedra Skattegården ] [ 37 Hwassag ] Sk 86 ArvidMikaelsg ]
[underordnad]

Västgöta Regemente N:o 37 Gudhems Kompani.

Koord

Rusthållet

Torpet

Torpet frånsålt. Avstyckningsägare innehavande sold Frans Widell senare äg sonen Bertil Widell Nuvarande ägaren Karl Johansson Siste sold Frans Gustaf Widell. Stället kallas nu Esstorp och är ombyggd till en modern villa. 

Soldater på torpet

Namn Född Död Antagen Avsked
Lars Svensson 1674   1696  
Lars Lidman 1692   1716 1757
Nils Åberg 1734 1794 1758 1794
Bengt Ågren 1768   1794 1804-
Bengt Pålitlig 1755   1804 1812-12-02
Anders Hwass 1793-09-16 1860-03-06 1813-02-12 1849
Per Johan Fast 1829-04-02   1849 1869
Johannes L-son Gren 1835-10-30   1865  
August Ekman 1846   1869 rymde 1875
Johan August Frid 1857   1876  
Frans Widell 1864-10-11   1884-04-02 1909-08-09

Gustaf Åberg sold för Hwassagården 1886 1889 f 18661106 uppgift vi måste hålla ett öga på 

Soldatöden.

Lars Svensson född 1674 antogs 1696.

Lars Lindman född 1692 tjänte 41 år från 1716 till 1757 och får underhåll och omdömet tjänt väl.

Nils Åberg född 1734 168 lång, tjänte 36 år från 1758 till 1794 och var kommenderad till Pommern. Dör i tjänsten i Ving 1794.

Bengt Ågren född 1768 tjänte 10 år var 170 lång tp till Vg 07 0008 1804.

Bengt Pålitlig född 1775 var 175 tjänte 8 år från 1804 innan tp Vg- 06- 0115-1812?. Han var skadad i vä arm. Noterad som gift.

Anders Hwass född 1793 i V Kleva och dör av Blodslag 1860 i en ålder av 67 år. Dessförinnan tjänt i 35 år från 1813 bevistade fälttågen 1813 och 1814. I husförhörslängden står att sold är klen i kunskap får underhåll. Gifte sig med soldatdottern Maja Andersdotter från Acklinga. De har tre barn Anders, Brita Maja och Sara födda i Falköpings Landsförsamling. En dubbelgångare finns vi forska på Majas föräldrar. Hans far var Elias Salberg som har haft olika lantarbetaruppgifter från V Kleva i väster till Ryttartorpet i öster och däremellan Espås, Åkatorp och Kåxtorp. Han har lämnat tydliga spår i bygden 

Per Johan Fast född 1829 tjänar 20 år från 1849 och är 182 lång, begär och får avsked tjänt utmärkt väl 1869. Gifte sig med Kajsa från Falköping. Barnen är födda fr 1853 till 1860 i Segerstad ! Johan Alexander, Karl Alfred och Gustaf Teodor. Han bor i Friggeråker. 

August Ekman född 1846 var 173 anställdes 1869 men rymde 1875. Maja Snygg gav honom två barn gifte om sig 72 och tog hela familjen olovandes till Amerika. Kan han varit inspirerad av Brodd?

Johan August Frid var 169  antogs 1876 men sen är det slut. Han var född 1857 och gifte sig med en Persdotter hade 3 barn och drog efter 1885 till Amerika. 

Gustaf Adolf Åberg f1866 Gudhem kom fr Segerstad 86 och återvänder till Gudhem 89. Han blev efter tre år refucerad  

Frans Widell född 1864 torparson från Dala. Han far var Gustaf Jonsson som bodde under Bosgården och på Hallamossen och Snygges på Brunnhemsberget. Tjänte 25 år från 1884 tp Vg 07 42 gifte sig med Fiskars Tilda från Sätuna fick barnen Ester Olivia, Evelina och Bertil, som tar över torpet efter fadern.

[ överordnad ] Start ] Kapellet ] Hba Kyrka ] Socknen ] Hba Gårdar ] Soldater ] Qvarnar ] Sägner ] Ekornavallen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Sk43 Backgården ] Sk44 Stommen ] Sk 45 Bosgårn ] Sk 46 Lages gård ] 33 Deragården ] 34 Ö Skattegården ] 35 Svensgården ] 36 Nedra Skattegården ] [ 37 Hwassag ] Sk 86 ArvidMikaelsg ]
[underordnad] [ Innehåll ]