Hakåsen

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Landsvägen ] Hornborga Gata ] Nederbyn ] Vallen Hornborga ] Brobacken Hallingen ] [ Hakåsen ]
[underordnad]

 

Änkan Ingvin skrivs på sin dödsdag på Hakåsen Båltorp 1707. 1719 dör inhyses fattige och eländige Måns vid nära 70 år här uppe. 

torparen Erik Andersson på Hakåsen gifter sig 1732 med pigan Kerstin. torp och enkmannen Lars Jönsson gifter sig med pig Maria Larsdotter fr Deragården. 

Hackåsens första bebyggare byggde högst uppe på åsen i ett område som då tillhörde Sätuna bland de första torde då vara Per Jaensson med fru Karin Jonsdotter som blev föräldrar här 1762. Erik Andersson blir pappa här uppe 1740 

Soldattorpen utflyttades till sina lägen i den sedan sk Hackåsasta den redan 1847, enligt vad en gammal minnesgod sockenbo Kristina i Skräddaregården f1834 på äldre dagar berättade vilket ju den som ville torde kunna kontrollera genom stifteshandlingarna. Soldatboställena i Hornborga lågo före skiftet spridda lite var stans i de båda byarna, och på dessa tillhörig marken. Under torpens flyttning till deras genom skiftet bestämda läge, fingo soldaterna bostad så att säga var bostad fanns. Soldat Lans fick sig då av rotebonden anvisad en senare Grenstugan, som då var i enskild ägo, men som sedan blev fattigstuga.

Hackåsastaden som efter soldattorpens utflyttande hit jämte det förent här liggande skogvaktartorpet bestod av 10 ställen, har nu smält samman till endast hälvten, ägda av Sven Dahl, Karl Johansson, Albin Johansson, Redigs änka och Göran Andersson. Vi kommer att följa torpen som från början alla låg på den östra sidan av vägen.

Kartan är från ett förrättningsprotokoll rörande fördelning och underhåll av enskilda vägar genom Bosgården från Sätunavägen. 

1 Bosgården Vikstorp Wikes 

Inregistrerad för Skaraborgs Regemente Nr 45 vid Livkompaniet. Torpet låg före skiftet nere bredvid Bankestugan och var vid dess rivande på 1880 talet i mycket dåligt skick. Borsgårs Valljale, läge på Hackåsen. Sista soldaten Johannes August Wik.

Torpet frånsåldes som Vikstorp och brukades därefter av avstyckningsägaren Albin  Johansson f 1875 i Nyborg, och sonen tog senare över. Av torpet som låg längst ner och i vägknät finns intet, men brunnen finns kvar dold under en yvig lönn. Ladan en vit dominerade byggnad öster om vägen har förut varit lada och senast hönshus. Albins son Erik hade som sist höns i denna vita lada. Boningshuset flyttade Albin och sålde till Broddetorp och det står nu alldeles söder om Verkstaden Annelund. Systrarna Josefsson bodde i denna Wikens stuga.

Soldatöden

Daniel Torbjörnsson Stark var född 1696 kan ha varit gift med Malin och deras dotter gifter sig i så fall med Bengt Grotte, som vi sedan återfinner nere på Hea.

Anders Hallberg var född kring 1721 hade tjänt 40 år och 3 mån och erhöll avsked med underhåll 1783. Han hade bevistat Finska och Pommerska Krigen. Tjänt länge och väl. VAr gift med Katarina och paret står skrivna under Arvidsgården men återfinnes på soldatbostället på Vallen. 

Carl Ståhl född 1754 i Segerstad dog i gulsot 1817. Gifte sig med Greta från V Kleva som 1820 dog i hetsig feber. De fick sju barn varav många dog i unga år. Enl. KMR var Carl kommenderad till Elfsborgs fästning, Vid GM 1789 är han i Finland, Vid husförhör 1813 angav sig Carl till fattigmedelsutnyttjande med villkor som stämman föreskriver. Paret avslutar sin levnad som inhyses på Vallen under Bosgården. En son blir soldat vid Ambjörntorp i Gudhem 

Johan Dahl

kom från Acklinga f 1792 får tillgodoräkna två års tjänst som förstärkningskarl. Får avsked 1840 med anmälan om underhåll. Dottern Gustava erhåller uppfödningsbidrag. Flera barn dog i unga år av en barnaskara om 10 barn avlade av Inga, Stina och Maria. Men så var han gift flera gånger. Först med Ingrid som han tog med från Acklinga, sedan Stina från Hornborga och sist med Maria Dubb den 20 år yngre soldatdottern från LarsSvensgården. Sondottern Emma gifter sig sedan med Johan Larsson som vi sedan återfinner på Fridhem. Johan Dahl bebor sedan torpet Dalen under Bosgården. 

Anders Johansson Gotthard

soldatson f1821 Brunnstorpet i Broddetorp 181 lång dog i rödsot i tjänsten blev vicekorpral och fick distinktion av guld. En stor och ståtlig soldat skrev Prästen. Var på Fyn 1848 Gifte sig med Kajsa från Varv och fick först tvillingar, som dog tidigt och sedan Maja Lisa, Lars Johan, Gustaf, Kristina Karl. Stuga mellan de sk Slöjdes och Bankes vilken före sitt rivande på 1880 talet var ett mycket bristfälligt skick. Här var den siste före detta soldaten Gotthard med sin familj bosatt. Mannen var bördig från en stuga bredvid bysmedjan, benämnd Gamle Gotthards en stor och ståtlig soldat skrev prästen. 

Johannes Abrahamsson Gotthard 

även han soldatson född 1841 Broddetorp son till Abraham Fröjd var 178 tjänte 16 år från 1859, får avsked 1875 på grund av svaghet i högra benet till följd av avhuggen akillessena och därmed oduglig till krigstjänst,  men omdömet tjänt väl och distinktion av guld 1863. Rymmer olovandes till Amerika 1875, och delar av familjen följer sedan efter. Fler av barnen dog bara några år gamla.

Johan August Johansson Wik 

torparson från Munkatorp Bolum tjänte 18 år och fick transport till Vg 07 129-1894. Gifte sig med änkan från Håkentorp Anna Greta född i  Gökhem och fick med henne barnen Tullia Elisabet, Anna Alida, Karl Gustaf, Augusta Karolina och Elin Viktoria. Wik var gift flera gånger uppger man men det är osäkert. Han försvinner 1894 till Vg 129. Men han finns på Wikstorp och flyttar därifrån till Övre Skattegården 1915. 

Vi kan tolka hfl 13-32 så att pigan Gustava Björk f1861 och Carl Gustaf Carlsson f1885 med familj som kom hit 1917 och flyttar till Bjerka 1926. 

2 Hr Lages Gård Nordgrens

Inskriven för Skaraborgs Regemente nr 46 vid Livkompaniet Utrote Skattegården i Bolum. Frånsålt gården under namnet Esstorp. Avstyckningsägare Frans Widell. Nuvarande Karl Johansson. 

1956 kompletteras köpet av Lille Karl från ESIA och säljare är Märta och Môsa Karl Andersson. Siste sold Nordgren f1856. Numera finns ingenting kvar av gården utom minnet av namnet och äppelträden, där barnen förr gick och pallade. Denna mark delar Helna och Hildur i mindre samförstånd.

Soldatöden:

Pehr Olofsson Hornberg född 1690 var gift med Kerstin Larsdotter och hade fem barn som inte lämnat några spår i bygden. HAn var först soldat under Bosgården men sedan tydligen flyttat hitt detta nummer. 

Sven Persson? Hornberg var 176 född omkring 1740 tog värvning sent var med i Finland 1783 men var sjuk i Lovisa. Han kan vara son till föregående och var gift med Ingeborg och blev pappa till Petter Sälle soldat på Seltorp i Segerstad. 

Lars Sandqvist död 1790 i Helsingfors i övrigt inget känt. 

Lars Berg född 1764 född i Gudhem tjänar 15 år får avsked vid en kassationsmönstring 1807. Gifte sig med Maria från Hova och hade barnen Jonas, Sven och Maria alla födda i Broddetorp. Gifte om sig med 20 år yngre Ingrid Eriksdotter från Gudhem sedan han fått avsked och flyttat till Fjällåkra. Har lämnat flera avtryck i bygden. 

Jonas Roth född 1779 169 lång och gift, men mer vet vi inte. kanske att han dog redan 1808 om julen men om han var gift kan ännu inte bekräftas.

Johan Johannes  Ehn kom från Gudhem född 1786 tjänar 30 år och får avsked på begäran och rätt till pension efter uppnådda 50 år och 30 tjänsteår. Han gifte sig med Bolla f1790 från Hornborga Gata. Hon gav honom barnen Jonas, Cajsa och Maria. Sonen Jonas återfinnes som soldat  på Grefvagården, dottern gifter sig med soldaten Örn i Häggum. 

Sven Pettersson Lantz

f1816 soldatson från soldaten Grotte Pärelyckan i Bolumstorp tjänte 31 år från 1834. Gifte sig med Greta från Segerstad som gav honom barnen Per Johan, Sven Ture, Inga Maja, Anna Kajsa och Gustaf alla födda i Hornborga utom den förste. Var på Carlstens Fästning och på Fyn och är kommenderad även 1855. Är antecknad som en stor och ståtlig karl enl. husförhörslängder. Får avsked med betyg tjänt väl. Vi veta mer under Lanses. Efter tjänsten så skapr han sitt Eriksberg nere på brobacken. Han har omfattande kontakter i bygden och bland annat soldaten och torparen under Fjället Per Blixt Blexes som är välkänd från sekelskiftet, Dottern Inga Maja gifter sig med Lansa Johan som återfinnes på Nyborg högre upp på gatan. Anna Cajsa gifter sig med Hummerns dotter på Åkatorp och sonen Gustaf flyttar till Amerika. 

Anders Gustaf Johansson Brodd

född 1848 torparson från Sandliden Segerstadsvägen, var 168 tjänte 8 år. Gifte sig med Gustava från Bergstena som gav honom barnen Anna Matilda, Johan August, August Charlotta  alla födda i Hornborga. Rymmer med hela familjen 1875

Johan Levin Carlsson Lans

född i Bolum Kymbo var 171 tjänte 6 år från 1875. Gifte sig med soldatdottern Inga Maria från Gösslunda. Dömd för grov misshandel att böta 150 kr 1881. Rymde året efter till Amerika och familjen följde efter 

Carl Ludvig Norström Nordgren

född 1856 i Klara Sthlm tjänstgör på PerHåkansgården 4 år 1877-1882, tjänte 12 år från 1882 Larsgården  Nordgren blev transporterad till Vg Inf 6 1893, Flyttade från Hornborga 1886 till L Backabo i Torbjörntorp och åter till Broddetorp 1892. gifte sig i grevens tid med Amanda Karolina från Gudhem. 1908 flyttade fam. till Händene. Barnen var Ellen Josefina, Ernst Wallerius, Ester Fredrika, Hilma Karolina Ingeborg, Ester Sofia och Axel Ferdinand.

3 Backgården Fridhem 43

Inskriven för Skaraborgs Regemente nr 43 vid Livkompaniet. Frånsålt gården under namn Fridhem.

Soldatöden

Lars Svensson Hjort dör 1728 i tjänst i Broddetorp som enda uppgifter.
Anders Ärlig var 171 var född omkr 1755, tjänte 29 år vid GM i Finland var han sjuk och vid GM 1805 hade han fått en skada så att han var döv fick avsked och anmäld till underhåll. Gift med Katarina eller Annika och fick ett barn som dött i pesten.
Erik Claesson Hjort var född 1707 och antogs 1728 men mer vet vi inte än att han dog 1737.
Anders Hallberg f 1721 el 23 död som inhys 1791 han står skriven på Vallen Hornborga när han gifter sig 1748 med Katarina. 
Anders Kjers
från Bjellum antogs 1805 och noteras kommenderad till Carlstens fästning 1808-02 stupar i Kriget 1808. Lämnar hustru Annika från Berg och dotter Johanna född i Otterstad ? att sköta sig själva. Johanna gifter sig med en Ullberg och gifter sedan om sig med Skörta Petter som återfinnes som arrendator på Bjärsgården.
Anders Enegren född 1789 i Falköping var 168 gifte sig med Greta Ramberg från Broddetorp och fick fyra barn, som alla dog späda. Han lär ha antagits 1809, blesserad vid Rosslau begär att få avsked med anmälan till underhåll vid GM 1818 men fick tydligen inte och kvarstannar dock i tjänst till 1830 och får vitsordet tjänt utmärkt väl. Flyttar dock från Backgården redan 22 till Gudhem. Greta var soldatdotter från St Lycke.
Anders Pettersson Modig arrenderar soldatbostället fr 1827 och finns här 1830. Han var från Ving men lämnar inga tydliga spår i trakten. 

Anders Svensson Bank

ryttarson född 1805 i Edsvära kom 18 31 och var 173 dog 1866 i okänd sjukdom, tjänte i 19 år Var gift med Maria den krokhornta från N Vånga, som gav honom barnen Maria Stina, Johanna, Inga Kajsa och Lotta antecknas född i Hornborga och Johan. Begär att få avsked såsom oduglig till vidare krigstjänst i följd av giktvärk. Se mer Bankestugan 

Anders Andersson Horatius

Hans far var kusk på Trestena och skrevs bondson från Bjärka f1828 tjänte troget 31 år från 1850. Tog med Kajsa från Bjurum, som gav honom en kull barn Per August, Johan Alfred Ekman sold, Klas Wilhelm, Karl, Anna Matilda, August, Anders Petter, Emma Kristina, Augusta. Var kommenderad till Karlsborg 1872 och får avsked tio år senare med underhåll och betyget tjänt utmärkt väl.

Han flyttar sedan till stuga på Backgården skifte vid Svensgården. Här bodde den soldat med det forngrekiska namnet Horatius, som tjänat för Backgården och berättas ha varit så stor , att när han antagits som soldat och flyttade in i torpet rotebönderna måste gräva ner golvet vilket ansågs billigare än att höja taket. Horatius är stamfader för många kända bygdebor här Han är Lita Karls farfar, En som tar namnet Ekman och blir soldat i Bjärka. En Kling blir soldat i Högstena. Dotter Anna Matilda gifter sig med soldaten Ahlin på LarsNilsgården i Bolum och slutligen Augusta gifter sig till tjänsteman på Ranten. 

Johan Pettersson Granat född 1865 Gökhem tjänte 6 år från 1882. Mer vet vi inte. 

Johan Albert Gustafsson Artur

var född 1869 i Håkentorp var 167 och tjänte blott 4 år. Gifte sig med Emma Kristina från N Lundby. Visar sig ha ett ljumsbråck på vä sida må vara skäl nog för avsked ? Barn Ester Charlotta, Hildur Emerentia, Märta Elisabet, Erik Leonard, Nils Sigfrid Vigelius, Judit Linnéa alla utom Erik födda i Hornborga. Om denna släkt vet vi intet att berätta mer än att de flyttade till Vinköl 1901.

Avstyckningsägare

Anders Andersson f1853 flyttar från Fridhem 1901.

Johan Larsson f1865 från Jätten i Friggeråker. Om somrarna var han vallpojke i Jättened, för 10 öre om dagen. Dräng från 15 års å Drygstorp Gudhem, sen Bjurum för att 1899 nå Bosgården. Sammanlagt tjänade han 28 år under Bjurum. Han gifter sig med Emma Kristina från Dalen nere i Backen och som är dotter på stället och de kan ha kommit hit redan 98 (vi får se). Sedan köpte han Fridhem i Hakåsen Hornborga och fanns här redan 1913. Under 10 och 20 talet inhyses svärmodern till hennes död 1917. Flyttar som enkeman till Smedstorp inne i Broddetorp hos dotter och måg Pauli i Broddetorp.

Evald Jonsson i Backgården, Sven Dahl. Torpet har förfallit och kvar står en större lada från senare tid och ett magasin. Fastigheten är nu förvärvad av Bosgården om det nu kan hjälpa. En gammal ladugård låg längs vägen och bakom denna plats det nuvarande magasinet. 

Sven Dahl var ungkarl och Elsa Bierke var hans hushållerska under många år innan hon flyttar till Holger på Persberg. Dahl hade delar av Hulegården och byggde upp magasinet och den stora med gult tegel försedda ladugården.

Gustaf Arnold Larsson 

f1907 född i Bolum kom 66-70 och flyttar tillbaka till Slöta. 

Bosgården ägde marken och sålde till en möbelfabrikör från Tibro som sedan avyttrade till Lindahl fårfarmare som fyllde ladorna med ull, och som hade träck i den gula tegelladan upp till fönsterkarmarna. Dahlgrens har efterträtt och sanerat området, men placerat en Friggebod mitt på plan.

4 Arvidsgården 6'9 6'10

för nr 86 vid Livkompaniet. Utrotar Knektegården i Broddetorp och Larsgården i Södra Kyrketorp. Siste sold Per August Blixt f1853 som tjänade mot lön 150, men bodde i Axvall. Avstyckningsägare blev Johan Larsson och Frans Widell, som lämnar över till Sven Dahl och Karl Johansson.

Johan Larsson finns här 48 

En annan namne förknippad till detta torp är mer känd under Blexes och återfinnes som torp vid Hwassagårdens vattengata. Nu ingår denna fastighet i den nedanomskrivne.

Soldatöden 

Olof Månsson Lundqvist var skriven som soldat på Vallen och som hans son Arvid Olofsson Lind f1763 var skriven på detta nummer så får fadern följa med. Han klassades om liten och svag fick avsked och flyttar till St Källeberg Sätuna. Han var gift med KAtarina och deras telning Jonas blir dräng på Stommen Sätuna dit vi kan följa honom. 

Jon Wallman f1726 vet vi inte mer än att han vid Wollins 1759 blev blessera och var ofärdig i benen och fick avsked. Han var gift med Bolla och deras son är född på ett soldatboställe Ekornavallen 

Måns Wallman antogs 1768 Vid GM 1774 var Wallman kommenderad. Han var då 24 år 9 månader och hade tjänt i 6 år 3 månader. Vid GM 1789 i Finland var Wallman närvarande. Det kan vara han som är gift med antingen Maria Nilsson el Mårtensson och som har två barn, varav sonen återfinnes som dräng på olika gårdar i trakten. Han är svärfar till Spänarn på Tjursbacke. 

Per Gamm Antagen som jägare i Pommern 1805. Bevistat fälttågen 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1813 1814. Enligt mönsterrulla 1830 sjuk på sjukhuset. Begär och får avsked med anmälan till underhåll och får betyget: Tjänt med beröm. Hustrun Katrina Gustafsdotter dog på Hornborgasjön. Av deras barn som alla tydligen är födda i Hornborga dog många i späda år och deras öden är i övrigt okända Johannes 1805, Gustav 1810, Maria 1812, Jonas, Jonas, Anders 1818, Jonas 1819, Anders 1822. 
Andreas Kall bodde troligen i Kyrketorp och mer vet vi inte. 
Gustaf Homer f1828 var 175 tjänte 10 år var kommenderad till Fyn 1848 och dog blott 32 år gammal.
Per Phefeus blev krossad av ett vedlass hemma på roten men bodde i Stenstorp. Han var son till en Furir Säll.

Per Johan Svensson Blixt 

Lanses son på Eriksberg  f1838 Hornborga. Pappan var känd vargjägare vid Eriksberg och här finns mer att berätta om. Han tjänte i 9 år och vi återfinner honom under Blexes vid Bosgården. Torpet som han på senare tid bebodde hade två kor och 3 får. Blexes är några år i Amerika från 1868. Alla hans barn med Inga Maria Björling, Anders Björlings dotter flyttade till Amerika. Hans andra hustruns son före äktenskapet, Karl Fredrik född 1887 i Segerstad arrenderar gårdar i trakten.

Klas Skatt var nog bosatt åt Stenstorp. Av hans fyra barn var alla födda i Stenstorp. Hustrun soldatdotter från Mularp.

August Johansson Otter torparsonen tjänte blott 3 år på denna rote och flyttade sedan till Sjogerstad där han tjänte ytterligare 27 år och har därmed inte lämnat några minnen i bygden.

Carl August Granat

son av soldatsläkt f1850 i Sjogerstad och tjänte 5 år. Det står att han rymt,  men det är uppgifter som vi inte kan ta på allvar. Vi återfinner honom som fiskaren och plåtslagare vid Kung Karls Grav i gränsen mellan Hornborga och Bolum Tå. Han var först gift med Anna Maria och (deras barn flyttar till Amerika) och senare med Katrinsa från Askebacken.

Per August Blixt torparson från N Lundby är skriven på detta torp tjänte 18 år f1853. Valde sin fru från Lerdala. Barnen Johan Gustav 1885, Kyrketorp men övriga Oskar Wilhelm 1886, Gerda Wilhelmina 1889, Herdis Maria 1892, Sofia Elisabet 1897 födda i Norra Ving. Vi har uppgifter som verifierar att han bodde i Axvall och hade en lön av 150 kr.

5 Hwassagården Esstorp

Inskriven från Västgöta Reg nr 37 vid Gudhems kompani. 

Den första potatisen i Broddetorpsbygden hade en hemvändande sold från Pommerska kriget i Tyskland, denna soldat tjänade för rusthållet Hwassagården och hade sitt boställe uppe vid Hackåsen se FT 1943-05-01.

Soldatöden.

Lars Svensson född 1674 antogs 1696.
Lars Lindman född 1692 tjänte 41 år från 1716 till 1757 och får underhåll och omdömet tjänt väl.
Nils Åberg född 1734 168 lång, tjänte 36 år från 1758 till 1794 och var kommenderad till Pommern. Dör i tjänsten i Ving 1794.
Bengt Ågren född 1768 tjänte 10 år var 170 lång tp till Vg 07 0008 1804.
Bengt Pålitlig född 1775 var 175 tjänte 8 år från 1804 innan tp Vg- 06- 0115-1812?. Han var skadad i vä arm. Noterad som gift.

Anders Hwass  född 1793 i V Kleva och dör av blodslag 1860 i en ålder av 67 år. Dessförinnan tjänt i 35 år från 1813 bevistade fälttågen 1813 och 1814. I husförhörslängden står att sold är klen i kunskap får underhåll. Gifte sig med soldatdottern Maja Andersdotter från Acklinga. De har tre barn Anders, Brita Maja och Sara födda i Falköpings Landsförsamling. En dubbelgångare finns vi forska på Majas föräldrar. Hans far var Elias Salberg som har haft olika lantarbetaruppgifter från V Kleva i väster till Ryttartorpet i öster och däremellan Espås, Åkatorp och Kåxtorp. Han har lämnat tydliga spår i bygden 

Per Johan Fast

född 1829 tjänar 20 år från 1849 och är 182 lång, begär och får avsked tjänt utmärkt väl 1869. Gifte sig med Kajsa från Falköping. Barnen är födda fr 1853 till 1860 i Segerstad ! Johan Alexander, Karl Alfred och Gustaf Teodor. Han bor i Friggeråker. 

August Ekman

född 1846 var 173 anställdes 1869 men rymde 1875. Maja Snygg gav honom två barn gifte om sig 72 och tog hela familjen olovandes till Amerika. Kan han varit inspirerad av Brodd ?

Johan August Frid

var 169  antogs 1876 men sen är det slut. Han var född 1857 och gifte sig med en Persdotter hade 3 barn och drog efter 1885 till Amerika. 

Gustaf Adolf Åberg

f1866 Gudhem kom från Segerstad 86 och återvänder till Gudhem 89. Han blev efter tre år refuserad  

Frans Widell Wedell 

f1864 torparson från Dala. Han far var Gustaf Jonsson, som bodde under Bosgården och på Hallamossen och Snygges på Brunnhemsberget. 

Från soldatkontraktet saxar vi följande villkor för N:o 37 
Frans Wedén Får i lega 10 kr, uti spannmål 83 liter Råg 41 liter Korn 20 l ärter att utfå vid julen. Av lönen skall Rusthållaren innehålla 10 kr att avlämnas till kompani chefen

Torp i laga skick. Då torpet tillträdes skall på Rusthållets bekostnad vara uppsådt med 84 liter råg 5 Hektoliter Hafre 3 hektoliter potatis. Sold får kostnadsfritt begagna dragdjur. 

Sedan soldaten tillträdt tillkommer bränsle, kontant åtta kr årligen som utbetalas den 1 maj, hvarjemte soldaten eger att för eget behof upptaga bränntorf på torpets äng. Såsom foderhjelp den till torpet hörande ängen som får af soldaten hållas uppodladt men skall af honom sjelf då brukas. I stället för Mulbete erhåller soldaten 1¼ tunnland jord å rusthållets utmark, som är odlad och skall brukas af rusthållarne, som är odlad och skall brukas af rusthållaren mot villkor att af torpets hemjord årligen igensås 1/6 der så att minst 1/3 av denna jord ligger i klöfvervall

Hwassagården den 20 september 1889. Anders Johan Svensson Rusthållare enl fullmakt (f1850).

Frans tjänte 25 år från 1884 transport Wästgöta Regemente 42 gratialist. Han gifte sig med Fiskars Tilda från Sätuna fick barnen Ester Olivia, Evelina och Bertil, som tar över torpet efter fadern.

Avstyckningsägare

sold Frans Widell

f1864 tjänte här ett kvarts sekel och var gift med Feskars Tilda från Sätuna. 

  • Ester Olivia gifter sig med Albin från Tomten Sätuna. 
  • Bertil är chef för hemvärnsplutonen och är snickare på bygden gift med fem barn.
  • Evelina gifte sig till Skräddaregården 

Försäljningen ägde rum 1909.

Bertil Widell

han var hemvärnplutonchef och sågare på Trestena innan han övertar stället men flyttar 1946. 

Lelle Karl och Helna

Johansson f1887 av Grömmera släkt hade brukat ESIA och kommer hit med sin fru på 30 talet är kyrkvärd och slutar sina dagar här. Karl var sonson till Grömmer på St Paris och Helna var dotter till Frans Persson bonde på ESIA tillika kyrkvärd. Hildur var syster till Helna och bodde i Skara arbetade på gamla Stadshotellet. Paret flyttar hit 1946 och finner här sin död 71 och änkan flyttar till Falköping 74.  

Bengt Kjellgren f1948 kommer hit 74 men stananr blott ett år. 

Kennet Linden * Marita har nu övertaget dessa torpdelar, som nu är bebyggd med en nyrenoverad villa.

6 LarsSvensgården Vg 35 Nyborg 2'8, 34'1

Soldaten Dubb står 1818 som skriven på Hakåsen antydande att han skulle därmed var bland de första här på Hornborgasidan. 

Inskriven för Västergötlands Regemente N:o 35 i Gudhems komp. Försålt under namn Nyborg. 

Soldatöden

Nils Trogensson född 1654 var snickare och antogs 1686.
Esbjörn Larsson får avsked 1721 på grund av sjukdom i ögonen. Han har en namne som blir storbonde i Ringagården.
Jakob Jakobsson Hälsing född 1691 tjänte 22 år från 1721.
Petter Svanberg född 1721 tjänar 6 år från 1743 och får avsked för ledsvamp i knät 1749.
Lars Hellberg född 1731 tjänte 1763 och 17 år framåt till 1770. Kommenderad till Pommern fången 1757 och befriade sig själv ur fångenskapen. Tvingad att tjäna  i Pommern trots att han är illa blesserad. Får avsked med underhåll.
Johan Färdig född 1735 tjänar 9 år från 1776 men kasseras som oduglig 1785.
Anders Lindqvist född 1771 var 178 antogs 1794 men vad som hände sen vet vi inte. Han var gift med Cajsa och deras son Johannes var född på Bolums Hed.
Magnus Tidholm född 1776 var 178 lång, tjänte 7 år  från 1798 tar avsked 1805.

Johannes Dubb född 1787 var 178 tjänte 22 år från 1807 till 1830. Var med i striderna Mot Napoleon 1813 vid Dennevitz, Dessau, Leipzig och 1814 vid Liege. Noterad för dåligt uppförande och som gift, vilket Katarina från Deragården. Deras två överlevande döttrar Lena återfinner vi som sjuklig  och Maria gifter sig med en betydligt äldre soldat Johan Dahl som vi återfinner under Bosgården och i Torpet Dalen under Bosgården. 

Lars Petter Johansson Gren

född 1806 son soldat till Wallrot från Tomten Bolum och tjänar 20 år från 1830 ställd på ett års förbättring 1849, var inte med på Fyn och kasseras om liderlig 1850. Gift med Maria och får tre söner och en dotter Brita Stina, som dör ung. 

Vid Bosgården bodde gamle Gren och han fiskade tillsammans med sin son Johannes, som bodde i Hulegården. Gren hade tidigare varit soldat och bodde då i Hackåsen. Det var på den tiden, då knektarna fingo spö, om de gjorde något fuffens. Spöplatsen på Axvall var belägen vid Trumslagarepaviljongen, strax efter invid framfarten till Skålltorp. Där var också en gärdesgård, och vid denna var det som avbasningarna brukade äga rum. Gren hade en gång begått någon förbrytelse och fruktade naturligtvis efterräkningar härföre.
Ja' e' rädder sade Gren en dag till sin kamrat. - Va' e' du rädder för, frågade denne. - För gär'sgår'n, svarade Gren. 
Sonen Johannes blir soldat för Hwassagården och slår sig ner på ett mindre ställe på Hulegården och fiskar tillsammans med fadern. 
Jonas tar sig namnet Wallgren och bor i Grenatorpet och lever som skräddare
Anders Gustaf Berg blir sold för Sörgården i Gudhem och rymmer till Amerika sedan nästanhela hans barnaskara dött ifrån honom.

Fredrik Gren

född 1828 i Varv var 178 och vice korpral anställs 1851. Tar Stina från Daretorp som föder honom sex barn. Johanna, Gustava, Carolina, Anna Sofia, Christina och sist den blivande soldaten Johan Aron Brodén för Ö Skattegården. Efter avsked backstugesittare i den s.k. Grensstugan.

Alfred Johansson Gren då  f 1859 Kinnevad tjänade 11 år från 1881 och får interimsavsked 1893 och lämnar inte några spår i orten. 

Gustaf Henning Johansson Landin

f1873 son till Lansa Johan uppe på Hakåsen och dotterson till Sven Lans på Eriksberg. tjänte 10 år från 1893 gick förberedande korpralsskola 1895 med betyg godkänd. Avståndsbedömare gifte sig med Anna Olivia Bill från Kyrketorp. Flyttar till Stenstorp 03. 

Siste sold på roten var Gustaf Henning Landin f1873. Han var gift med Alma Bill i en barnlös relation. 

Carl Johan Redig Han efterträds av Carl Johan Redig som blir husägare här från 1904.

Johan Albin Johansson

f1875 kommer 1907 till soldattorpet Nyborg. Albin var broder med siste soldaten Landin och förvärvar detta torp, och gifter sig med Mina Rimberg med rötter i Laggaretorpet under Kåxtorp. Deras Barn är 

  • Gustaf f1907 gift med Elsa från Backen i Bolum och de flyttar sedan till Tidaholm 
  • Erik f1908 blir småbrukare och möbelsnickare på stället 1948, men är även han knuten till Tidaholm, men bebor stugan fram till sin död.

Albin bygger om stugan i samband med giftet och sonen Erik övertar den.

Efter hans bortgång köper Gustafs son Karl Evert Johansson och Gerd Johansson stället. Karl Evert Johansson har bilder på ladan till detta ställe. Efter en period av sommarstuga skall stället nu bebos av textilkonstnärinna Pryssander.

Nytorp LarsSvensg 2'13

Vi söker platsen för Fredrik Grens änka Stina Larsdotter. Han var soldat här och hon finns med under LarsSvensgården som inhyses. Hon flyttar dock 12 till (p 163 01-12). 

ännu en torpstuga som ligger mittemot ovanstående är resultatet av en flyttning av ett torp som låg SO om ovanstående. Här låg tidigare en backstuga som redan i 1900 talets början kallades Nyborg. Hit bjöd soldaten Landin sina föräldrar, som sedan bebor stället till sin död. 

Här bodde Lansa Johan gift med Inga Maja Lantz från Eriksberg. Han var född i Häggum och hade tjänat som dräng på Västorp och andra gårdar i Bolum och får här sin fristat.

  • De hade barnen Charlotta f1870 och hon gifte sig med Albin Eriksson från N Lundby och de övertar Eriksberg. Paret tjänar sedan på folkskolan.
  • Gustaf Landin f1873 och han blir soldat under LarsSvengården här mitt emot och blir lägenhetsägare på Övertorpet här intill. Han gifter sig med Alma Bill barnlöst.
  • Albin Johansson f1875 gift med torpardottern Mina Rimberg från Hornborga. Deras barn Lars Gustaf f1907 och Karl Erik född 1908. Se ovan
  • Dottern Selma Olivia stannar kvar hos föräldrarna i stugan bygger till och gifter sig med Carl Johan Redig från Varnhem. Han går bort tidigt och hon lever som enka 35 år. Barnlösa.

Bild av Carl Pettersson, namnet Redig hängde med sedan han varit sappör, gift med Selma och Selmas moder och soldatdottern Inga Maja Lans från Eriksberg.

Här bor Selma och huset tillbygges i samband med hennes gifte. Paret bebor den norra delen av detta torp medan föräldrarna bebor den södra. Carl dör tidigt redan 1925 och hon framlever sitt liv som enka och i samband med hennes bortgång går gården över till brodern Erik, som då säljer den 1960 till Lars Gustafsson, barnfödd vid Helladal hos fader Göran Gustafsson. Här finns på gården nu en välliknande uthus avsedd för gres och hönor och i södra gränsen en liten lada.


7 Deragården Brunnsbo? se nedan

Inrustat för Västergötlands Regemente 33 av Gudhems kompani. Siste sold Dahl pappan till Sven Dahl som vi återfinner här uppe på Åsen. 

Soldatöden.

Anders Larsson född 1646 tjänte 32 år från 1678. Var 1710 illa blesserad och kasserad.
Anders Jonsson Lind född 1691 tjänte 31 år från 1710 Gammal och Bräcklig när han slutade 1741.
Per Larsson Roos Kjellström född 1712 tjänte från 1741 och 29 år framåt. Kommenderad till Pommern Blesserad vid Prinzlan får underhåll från 1770.
Olof Kjellström född 1756 Habo var 171 anställd 1771 men transport till Edåsa.
Anders Nilsson Tranberg bondson f 1745 i Sjogerstad  dör där 67 år 1813. Tog sin tös därifrån som födde honom Kerstin, Anders, Nils, Sara och Stina. Anders noteras som sjuklig men har en tp Vg 06 0120.
Johan Kjellström född 1773 tjänte 30 år 1795 till 1825 deltog i fyra fälttåg. Mot Napoleon 1813 vid Dennevitz, Dessau och Leipzig och 1814 vid Liege. Får avsked och underhåll tjänt berömligt. Gift med Kerstin från Skövde. Av 6 barn dör 4 och paret flyttar till Varnhem vårfrudagen 1826.
Petter Eriksson Kjellström flyttar in samtidigt, hade tidigare varit dräng på många gårdar var 179 född 1803 tjänte 31 år från 1825 får avsked med underhåll 1856 tjänt utmärkt väl. Hans Maria med åtföljande barn lämnar inget kvar i bygden. 

Johannes Svensson Bravo

var 180 och f1834 i Segerstad tjänte 30 år från 1857 Gift med Gustava Damm från Dimbo. Han blir gratialist och järnvägsarbetare och torpare på Åbacken och Skogstorpet under Åkatorp.

Alfred Andreasson Dahl

f1861 Segerstad dör i Bjurum som torpare vid 83 års ålder 1909 tjänte 25  från 1884. Han var gift med Emma Ström soldatdotter från Helsingegården. Sonen Sven Dahl finns med här på Hakåsen.

Gustaf Landin förvärvade stället och flyttade det över vägen till sina föräldrar. En lada stod kvar i mannaminne alldeles intill Övertorpets dito. Den var lika lång och lika hög.

Avstyckningsägare Albin Johansson och Göran Gustafsson.

Soldatgatan som den ter sig idag. 

I hfl står att mejeristen Wilson Hildingsberg ägde detta No 33 fd stp han fanns här 13. Det kan vara ett incitament till att leta vidare vid ån kanske. Se P1121155Helladal och Övertorp som Karlsson såg dem från NO

8 Ö Skattegården Övertorp Vg 34 Bjelbo. 

Inrustat för Västergötlands Regemente 34 Gudhem. Siste soldaten här var Johan Albin Rodin f1880 i Skallmeja tjänte i 4 år från 1901 till 1906.  Soldatstugan hade varit småskola.

Soldatöden

Anders Persson född 1674 antas 1703. finns med som fadder 1701. 
Anders Friberg 1691 tjänte 9 år från 1716 till 1725.
Nils Friberg född 1701 tjänte 32 år från 1725 till 1757. Är kommenderad till Finland och får avsked med underhåll. Dottern Sara dör på Planteringstorpet 
Lars Friberg född 1739 tjänt 30 år från 1758 till 1788 Kommenderad till Pommern begär och får avsked med underhåll.
Sven Friberg född 1765 tjänar 23 år från 1788 till 1811. Har tjänat som barjeringen som korpral. Blev i sist kriget  skadad i vänster arm begär och får avsked med underhåll. Noterad som gift. och hade praktiserat tre gånger Lena från Varnhem, Greta från Gudhem och Annika som han bor tillsammans med på Planteringstorpet. 

Magnus Frid född 1794 i Vånga var 170 tjänte 33 år från 1812 till 1846. Deltagit i fälttågen 1813 och 1814. Får avsked med underhåll och betyget tjänt väl. Var gift 2 ggr.
Johannes Spets född 1796 i Skara och gift med Lena.
Sven Carlsson Skatt född 1810 i Gudhem gifter sig och får många barn men inget antecknat om hans övriga meriter.

Gustaf Andersson Frid el Fri född 1824 i Varnhem tjänar 26 år från 1846 till 1872 gift med Anna Cajsa från N Ving. Får avsked med underhåll och betyget tjänt väl. Tio barn varav 7 dör unga, som alla tar namnet Fridén. I övrigt vet vi inget. 
Alfred Ros f1851 i Gudhem kommer hit 72 och flyttar till Ramnäs. 

Johan Gustaf Johansson Ros

född i Hornborga 1854 gift med Augusta Frid från Varnhem får med henne barnen Frans August, Johan Emil, Augusta Wilhelmina, Karl Herman, Johan Gottfrid alla födda i Hornborga. Johan Gustav dör ung 37 år i Örgryte 1892. Ros fick sitt avsked efter ett slagsmål med två drängar på Bosgården, varvid han han huggit en täxla i låret på den ene, som var nära att förblöda. 

Per Magnus Brodén f1863 är kanske sold 2 år för att sedan flytta till Stockholm.
Johan Aron Gren Brodén soldatson till Fredrik Gren f1864 i Hornborga tjänte 16 år från 1884 till 1900. Tjänade vid Kungl. Sappörbataljonen. Johan var gift med Klara från Bjurum och född honom Johan Robert, Karl Gustaf och Sven Verner.

Johan  Albin Rodin född 1880 i Skallmeja var 169 och avståndsbedömare tjänte i 4 år från 1901 till 1906

August Andersson f1853. Han var son till förvaltare på Bosgården brukade Backgården från 1877 - 89, åren kring 1910 arrenderar och dör 1912. Hans 7 barn har inte lämnat några avtryck i socknens historia. Hans hustru Lotta kom från Backgården och var dotter till Stålingen och dör här uppe 3 år efter maken. Familjen kom hit 1901. Mejeristen Wilson i Hildingsberg vid bron äger stället kring 20 talet. och Albin arrenderar därefter.  

En typisk Karlsson bild på Övertorps stuga, den som 35 flyttas till Hulegården strax intill.

Rickard Andersson i Bjellum ägde detta ställe och då benämndes det Bjälbo 

Vi vet att 

Gustaf Henning Landin 

f1873 bebor stället fram till sin död 35 hustrun flyttar samma år till Segerstad. Stugan rivs då och flyttas till Hulegården nedan. Göran Gustafsson med familj förvärvar stället. En välbyggd lada är vad som finns kvar av detta ställe.

9 N Skattegården Hälladal N:o 36 

Västergötlands Regemente N:o 36 Gudhem. Frånsålt gården under namn Helledal. 

Soldatöden

Måns Persson född 1668 var skräddare och antogs 1701.

Johan Broman född 1716 tjänte 13 år från 1716 men i rullan 1729 står att han började 1713 annars vet vi inget om honom.

Lars Blom Broberg född 1706 tjänte 26 år från 1735. Kommenderad till Finland och Pommern. Blesserad, får underhåll.

Anders Hornberg född 1744 var 170 och antogs 1763 men begärde förflyttning till Vg07 0096.

Magnus Borglund född 1751 tjänte 9 år från 1776 och avskedades som oduglig 1785

Jonas Borg född 1755 tjänte 20 år från 1785. Han noteras som surbent.

Anders Skatt 

född 1788 var 175 och tjänte 10 år mellan 1807 och 1818, deltog i Striderna mot Napoleon 1813 vid Dennevitz, Dessau, Leipzig och 1814 vid Liege.

Lars Lundell f 1792 i Bjerka är här ett år från 1822

Johannes Spets född 1798 tjänte 16 år från 1815 och begärde transport till Vg 04

Johannes Spets f1796 kom fr Skara 23 var straffad för stöld och han ersättes av 

Sven Carlsson Skatt

född 1810 var 182 tjänte 29 år från 1831 och får underhåll och betyget tjänt väl när han slutar 1860. Han var med på Fyn och gift med Maria Magnusdotter fr Bjerka 

Lars Johan Björling

torparson född 1842 i Sätuna var 172 tjänte 11 år från 1860. Han var med i Dansktyska kriget 1864 och får betyget tjänt utmärkt väl. Soldaten får avsked på grund av dövhet som han ådrog sig efter en öroninflammation dom han fick 1866. I betyget noteras att han äger en minskad arbetsförmåga att försörja sig själv. Får avsked med betyget tjänt väl. Gifte sig med en flicka från Skärv som ger honom barnen Augusta Wilhelmina, Anna Christina, Emma Matilda, Carl Johan, August, Anders Nils. Far till Amerika 1882.

Johan Larsson Stenvall

lantarbetarson född 1853 i Broddetorp var 181 tjänte 30 år från 1872 till 1902. Övertar sedan Stenkullen gifter sig med soldatdottern Britta Maria och får Anna Maria och Karl Gustaf.

Avstyckningsägare 

Gustaf Hallberg 

f1848 son till Anders Nilsson på Planteringstorpet bor här uppe först Fridhem under Västrop sedan Helladal Hakåsen. Han gifter sig med Stålingens dotter Cajsa och får med henne många barn, där endast Rickard återfinnes som arrendator på Berg på 30 talet.

Göran Gustafsson 

kommer hit före 31  och förvärvar fastigheten av skräddaren och köpte detta ställ tillsammans med Övertorp. Här fanns två boningshus varav det ena det nordliga alltså är Övertorp. Göran var kalkarbetarson från Valtorp, gifte sig med Anna Ström från Änglasjön Hånger. 

Då fanns här på tomten två stugor och den norra hönsagården flyttas sedan till Hulegården alldeles nedanför. Huvudbyggnaden bebos av familjen. Ladan är ursprunglig, men mjölkrummet tillbyggdes av Göran. Gården bar tre kor och grisar och ett hundratal hönor. 

Göran har silverrävar under en period av 10 år och hämtade slaktavfall från Stenstorp. Bland övriga rävfarmare kan nämnas Evald Jonsson från Backgården, Göran Gustafsson och Natanael Vilson. 

Astrid och Lars går med äggakorgen till N Snikens Qvarn och rullar äggen nerför backen och överlevande ägg lämnas in för vidare konsumtion. 

Bild av gamla Helladal med tillbyggnad.

 

Anja och Henry Gummilund brände den gamla stugan 1978 och byggt en modern villa men bevarat gårdsmiljön intakt med fin gammal lada, källare och pörte.

Hakåsen under Nestegården 

Petter Andersson f1776 bor här från 1808

Lunnastugan

som kan ha legat här uppe, uppenbarligen under Lunnen Båltorp, men som i samband med skiftena flyttas till Qvarnvägen och där sedermera Lunnen bor och verkar. 

Jonas Bengtsson f1775 från V Kleva bor här med sin familj.

Lars Lundell f1792 bor på Hakåsen eller Nybygget

Hulegården 1/16 8'5

Längst bort förbi bäcken till vänster ligger Hulegården och huset är flyttat från Övertorp och ersatte en nedgången stuga någon gång på 30-talet.
Längre in mot Ekornavallen fanns förr en festplats där Hanna en gång i sin ungdom gick och dansade. Här hade bollklubben under 30 talet en fotbollsplan och i anslutning till denna en dansbana fram till början av 40 talet. /Banan fanns inte 25). Harry Vilson var center och sen var det Gidde Jonsson var handelsbiträde hos Dahlén och Anders Fritz och chaufför hos Torsten Carl i Besgården Gunnar Pauli. Eriksson i Bosgården upplät mark för bollplanen. 


Notera en Maria Andersson som bor i Lunnastugan Hackåsen, denna stuga fanns här före skiftet och låg på dåvarande Sätuna socken.

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Landsvägen ] Hornborga Gata ] Nederbyn ] Vallen Hornborga ] Brobacken Hallingen ] [ Hakåsen ]
[underordnad] [ Innehåll ]