Hulegården

[ överordnad ] Start ] Övre Skattegården ] Deragården ] Backgården ] ArvidMikaelsgården ] Hr Lages Gård ] Hovslagården ] Lillegården ] Ringagården ] Brobacken ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Hulegården ] Svensgården ]
[underordnad]

Hulegården 3/8 Skatte Öfver Byns Rote

Lars Jonsson Åbo 1763

Sven Andersson och Gustaf Svensson får fastebref å 1/8 mantal kronoskatte augment Hulegården 5 feb 1862

Sven Andersson och Maria Johansdotter säljer 8 kappland till Jöns Palm i N Snikens Qvarn 1874.

Anders Eriksson f1747 Backa Britten var piga här efter 15. och han finns på plats 1817 enl Tådelningsprotokoll

Jon Svensson f1782 flyttar 1825 till Gudhem

Anders Andersson f1777 från 1828-

3/8 br

1846-49  Johansson f1815 br kom från Ringagården 46 och stannade till 49 då han går till Frimansgården 49

3/8 eg Isak Jonsson Lillegården, Johannes Hedberg brukar ett år under honom innan han dör 50 hans son Johannes tar över och brukar till 58

¼ äg är Jöns Svensson Lillegården och 3/8 enkan Maria Andersdotters arvingar 3/16 Klara Johansdotter i N Snikens Qvarn.  3/8 brukar gör Johannes Jonsson Stretel  f1822 då han 58 flyttar till Bolum

1/8 äg Gustaf Svensson i N Sniken Q br Carl Gustaf Andersson f1827 fr 59 1/16 är sold Frid Ö Skattegården

60 talet ser i i hfl

3/8 ägas av Gustaf Andersson N Sniken,

inhys sold Gustaf Frid

3/64

1860-1893 Johannes Larsson Gren sold f1835 br hela 60 talet br hela 70 talet. Hela familjen till Am
 

3/16

Carl Gustaf Andersson br f1827 äger gården 1857

1850-1877 Sven Andersson f1818 har varit här sedan 50 tal och bl.a. varit dräng N Sniken.

Do 1/8 Maria Johansdotter ,74

1872-76 Gustaf Frid 1/16 på Ö Skattegården f1827 kommer 72 och åker 76
1876-1882 och säljer tydligen till Sven Johan Larsson från Gudhem f1839 till Amerika 81.
81 kommer 1/16 br Johannes Rapp Andersson f1822

3/64 Lars Holmqvist f1826 dör 78 men frun bor kvar. 1/16 Lars Björling f1842 fr 72 -76 Gården ägs nu av hans familj Gustaf Nyberg, men han låter Anders Jacobsson bo här från 76

 •  

3/64 Johan Ros f1822 bor hela 80 talet gifte sig med änkan

1/16 Gustaf Svensson i Nyborg u Forentorp Ugglum. 1/16 Anders Johansson Stål f1828 kom från Sätuna 81 och dör 85 och hustrun gifter om sig med Stålingen.

1/64 Emma Kristina Andersdotter f1867


 


1/16 Hulegården

1886-1910 Johan Pettersson

f1833 i Berg. Under 1870 tal ägare och brukare Södra Sniken kom 1886 och brukar stället livet ut 1910. Han var gift med Johanna Landin från Eggby. Parets fosterdotter Johanna från Jacobs församling i Stockholm tar sedan över stället men flyttar 1915 till Brunnhem. 
-1925 Johanna Landin enkan som troligen stannar till sin död 192 1910
Viktors änka 1910.


1/16 Hulegården 8'10


Karlsson bild av Hulegården 8 från 1925. Troligt att det är att Parads hustru Julia står till höger.

J F Johansson N Snikens qvarn,
August Vilhelm Johansson äg 3/64. sedan, 

72-1901 Johannes Viktor f1819 gratialist undantagsägare de senaste åren. Fiskare
Vi vet att han var soldat under Skattegården i Stenstorp. Jag är lite osäker på var han initialt bodde men källan anger att han mycket väl kan ha bott här i alla fall de sista åren. Torpet Vektera under Backgården har nämnts.

 1.  gift med Maja Stina från Gudhem, som dog ifrån honom 1862 i Stenstorp
  1. Sven Johan finns ej i db5
  2. Anders Gustaf Thorin känner vi från Almeö där vi kanske kan berätta mer. Han rymde via Slätterödjan till Am 1876 utan attest.
  3. Petter August är anonym
  4. Anna Maria gift Gustaf som var arb på kyrkogården i Håkentorp
   1. Ida gift med Pallman på Danska Vägen i Falköping
   2. Johan Viktor vet jag inget om
  5. Inga Elisabet fick barn med en Palm innan hon drog till Am. Dottern stannar hos morfar ? och dottern Anna gifter sig med banvakt som fanns på Espås stn Johan Albert Josefsson, där han dog 1952.
   1. Astrid f1898 Hulegården fanns på Espås stn del av sitt liv. Ogift men försågs ändå med en livsfrukt Nils Olof som också var knuten till Espås stn perioder av hans liv
   2. Ebba f1900 stannar på Espås stn till 1965 och flyttar till till Högalidsgatan där hon bor ensam
   3. Ulla f1905 i Lidköping bor på Enebacken Brännetomten Segerstad som hushållerska
    1. Liselott Hildegard f1923 okänt öde
    2. Viran Linnea
  6. Frans Edvard f1857 son i Hulegården men drar till Am 81
  7. Sara f1862 vet jag inget om.
 2. Maria var dotter till smeden i Segerstad Johannes Frölander hon dog 1916 på Hulegården
  1. Per August f1878 likaså okänt öde
afsked sold Johannes Viktor kom från Bäckagården antogs 1840-11-06 avsked 1872-06-22 tjänt i 31 år, slutomdöme tjänt utmärkt väl. Viktor fick avsked med anmälan till underhåll genast.
1872 flyttade Viktor till Hornborga. Anteckningar i stamrulla vid torpsyn 1860: Bra torp. Egare af 1/8 mtl. i Hornborga, skötes av sönerna. På torpet 2 kor, 4 får, 6 barn (4 pojkar, 2 flickor) - Enkling. Ladugården bör nybyggas - stugan repareras och alltsammans rödmålas.

Utom nämnda hemmansdel Backgården, finnes också hit utflyttade tvenne andra hemman, Svensgården och Hulegården. och på det sistnämndas landsvägsända, som den vid skiftet varande gårdsägaren p.g.a. dess branta sluttning mot ån funnit olämplig som byggnadsplats hade en från orten härstammande soldat Viktor från Senstorp efter avskedet nedsatt sig. Viktor hade varit med på Fyen 1848 samt umgicks gärna med sina yrkesbröder uppe i Hakåsastaden, vid andra ändan av Hulegårdsskiften, och vid sitt sista besök där - kort före sin död, då han förstod, att slutet närmade sig - påtingade han dem, som han önskade skulle bära sig till graven samt bjöd dem alla den dagen till sin stuga. Rörande Viktors härstamning se F. i B. nr 15. (Det kan jag berätta fadern var Jan i Kloa från Stenkrogen under Åkatorp)
Viktor var före sin inflyttning till Hornborga änkman och gifte i samband därmed om sig med Maja, en innepiga på Äspås. Hade i (som Ni såg) I g. flera barn. Den mark varå Viktor uppfört sina åbyggnader var hans egen och utgjorde en avstyckning av Hulegården, men han brydde sig ej mycket om dess skötsel och förkovran - levde för dagen men utan att i något avseende slösa eller missköta sig. Han umgicks gärna med hälst litet finare folk utan att dock ge sig sken av att själv vara s.k. "bättre", och var omtyckt av alla, han kom i beröring med, varom den s.k. Vallrexan ger en liten häntydning - han fick komma var han ville, men drog sig litet från "grille", som troligen varit en föga fin Carl.
Ett stort intresse hade Viktor - Hornborgasjön, där han hölls med fiske. Under sin vistelse i Danmark hade Viktor och en del av hans kamrater legat förlagda vid stranden av en stor sjö och hade det där bara bra, än är inga förvecklingar inträffade.
Likväl hade det ändock varit nära, att han och ett par mannar till vid ett tillfälle råkat i klorna på fienden. De hade en dag i en roddbåt begivit sig ut på sjön och upptäcktes där av ett patrullerande fientligt fartyg, som då ställde kursen mot deras håll. Att fly ansågo de bålda
krigarna fåfängt, då de då endast mera skulle dragit uppmärksamheten vid sig och beslutade, att i stället låtsas om ingenting - som om de varit ute för att bada samt klädde till den ändan och för att uniformerna ej skulle röja dem av sig och vinkade i stället med kronoskjortorna åt fartyget, som passerade utan att taga någon närmare notis om dem. Såsom soldat hade Wiktor även varit kommenderad som vakt på Carlstens fästning och fick vid ett tillfälle tjänstgöra som vaktkarl för den beryktade stortjuven "Lasse-Maja", som var svår på att rymma sin väg, men just då var hygglig nog att inte ställa till med något trassel för vaktmanskapet.
Viktor ägde bland böcker, som han emellanåt sågs studera, Runebergs "Fänrik Ståls sägner".
Viktor skötte sitt jordbruk och andra körslor med en oxe som dragdjur.

Som vi förstår av ovanstående så kan han när han kom bott å ett annat ställe och var tydligen undantagägare de sista åren

Stuga på tomten men var ?

Stålingen fanns här 1910-13 vi får se
1913 -30 Frans Herman Parad
f1881 och uppvuxen på Parades, var skomakare på 1/16 kom 1913 fram till 1930 då han flyttar till Stenstorp; Skapar större delen av sin familj i Torbjörntorp.
1930-1952 Johan Birger Larsson skomakare f1895 och ägare kom 1930 från Ugglum och stannar till 52, då de flyttar till Falköping. Han var gift med Hanna från Backgården i Ugglum.

 • Lars blir järnvägare i Falköping.
 • Börje arbetar på vårdanstalten i Gudhem.
 • Berit gifter sig med Ingemar Milton av spelmanssläkt, och flyttar till Tumba. 

Arrenderar ut till Andersson i Sätuna och sedan Ingemar Johansson.   

 • 1953-56 Sven Andersson f1894 kommer från Helsingegården Sätuna 1953 och flyttar till Sjogerstad 1956.
 • 1956 - 66  John Ivar Karlsson arrendatorn från Väster Bredegården f1896 finns här 1956-66. flyttar sedan till Toltan
 • 1967-76 Henrikssen Mats bildhuggaren 1967-76 dansk.

3/64 Hulegården

Maja Johansdotter 1830
1948 Evald Gustafsson, John Larsson. 

Mjölnaren Carl Henry Jacobsson kom till gården 77- änkan flyttar 81. Lars Berg kommer 8'16 kom 81- 

1892-1916 Lars Johan Andersson f1838 i Härlunda. Tillhörde baptisterna och fanns här mellan 92 och 1916, då han flyttar till Skövde. Han brukar gården samman med sonen August f1880.

1916- Johan August Wik f1855 hade varit soldat för Bosgården kom 1916 från Fjellet u Bosgården. Han gifte sig med soldat enkan från ArvidJonsgården i Håkentorp och bor under Bosgården troligen på Fjellet. Som den betydligt äldre hustrun dör ifrån honom så lever han sedan med stöd av hushållerskor. Av parets barn 

 • Tullia som gifter sig med en lantarbetare
 • Anna Matilda gifter sig med statareson med kontakt med bland annat Nattorp.
 • ytterligare två barn åker till Amerika. 

Gustaf Larsson f1838 kom från Ugglum  

August Vilhelm Johansson 3/64 f1880 fanns här men denna ? redan 13 men flyttar till Skövde 16. Enligt husförhörslängden övertar Lennér från Norra Sniken denna del. Alfrida Carlsson finns här 1908-15, Johannes Viktors änka Maja Johansdotter fanns här före 1913 till sin död 1916.Hulegården på 40 talet 8'8 8'9

3/32 Hulegården 8'9 

är den Hulegård som ligger närmast långmyren. 
1900-13 Johannes Stålingen Jonsson f1827, fanns här 00 - 13 här står också Johan August Wik f1855.


1892-1916 Lars Johan Andersson f1838
gift med Johanna från Segerstad som går bort 1919. Han flyttar och bereder plats för Vik och slutar 1943 i Skövde efter att ha gift sig ånyo.
1908-1916 Hade hjälp av sonen August f1880

1916- Johan August Vik gratialist. Kom från Munkatorp Bolum kan ha haft en inhyses plats här på gården.

1924-52 Frans Oskar Lann f1865 fanns här 1924 och kom från Bjerka och till sin död 52, änkan kvarstannar till 1959. Hon flyttar efter att ha sålt till Hallin till en liten stuga i närheten. Han upphör med sitt jordbruk och auktionerar 1944  bort sina 5 kor och en kalv. slåttermaskin, hästräfsa, såmaskin, rovskärningsmaskin, tröskvärk, hackelsemaskin, harpa, ny motor med sladd, arbetsvagn och åkvagn, m.m. Paret flyttar från detta ställe till ett litet torp där de stannar till sin död.

1944-60 Sven Hallin och Dagmar med familj står här från 1944 och flyttar sedan 1960 till LarsSvensgården. Sven moderniserade huset 1950 ladan var från 1915 för 1 häst och 6 nöt

1954-60 svärson Nils Sture Holmström f1932 kom från Åmål.

1960-66 Erland Gustafsson f1936 Evald och Elnas son finns här 60-66, och flyttar sedan till Berg i Sätuna.

handlare Rune Lindblad


Hulegården vid Hakåsen 8'5; 6,9

Hulegården 8'5
Längst bort förbi långmyren till vänster ligger Hulegården. Huset är flyttat från Övertorp och ersatte en nedgången stuga någon gång på 1934. Kan ha varit Landins hus.  Huset byggdes om 1936 1 rum och kök

1/16 ägs av Anders Palm 1/16 mjöl N Sniken
1900-1903 Anders Larsson
br f1831 kom från Smedsgården Mårby och gift med Maja Stina Andersdotter idem.

1904-1949 Karl Verner Gustafsson 1/16 f1869 kom 1904 hade varit artillerist under Korpatorp och efter några år i Brunnhem kommer han hit. Fadern bodde på Vasarn på Kvanvägen Bolum.  Bland hans bravader kan nämnas att han olovligen lånat en häst under en permission, vilket kan ha bidragit till en förkortad militärtjänst. Kallades därför riddaren av Vasaorden av den anledningen, att han kom från det för oss kända Vasatorpet i Häggum. Han kvarbor i ett liten stuga som låg på gårdsplanen, ett illaluktande hus av backstuge karaktär. flyttar 49 till Övergården i Holmängen. Han gifte sig med Ellen från Korpatorp. Av 11 barn överlever blott 6.

 1. Ellen gift till Jönköping
 2. Einar brukade N Skattegården. Hulegården -13, Bältaregården kort innan han flyttade till Skattegården i Händene
 3. Axel Carlsson f1895 Brunnhem brukade St Lund, L Weka och Hälledalen Varnhem
 4. Signe Dagny Viktoria f1906 Hulegården dör 1936 här på Hulegården.
 5. Ester gifte sig med Harry från ErikBengtsgården i Segerstad
 6. Evald Gustafsson f1912 gift med Elna Spång och slog sig ner på Helsingegården på Wekagärde. kommer åter 1934 som nygift och köper stugan vid Övertorp och river den gamla kåken, på grund av tbc och andra sanitära skäl. Många av hans äldre syskon dog sannolikt i denna sjukdom. säljer stället till.

1949-57 Sven Dahl f1898 ungkarlen kom från soldatbyn Hånger 1949, men flyttar sedan till Fridhem längre upp Hakåsen.  Elsa Bjerke är hushållerska och följde honom här sedan många år från Hånger. Han har sina rötter här i och med att hans far var soldat för Deragården. Han förvärvade stugan om 1 rum och kök byggd 1936. Ekonomibyggnaden från 1850 för 2 hästar och 5 nöt

Roland Larsson f1914 under 30 40 och fram mot 50 talet är skräddare, liksom far av Wernlundssläkt och boende på Persberg. Roland var i Broddetorp under många år som postiljon utåt Sätuna. Han var postiljon i Broddetorp före Ring.
Därefter ett växlande antal sommargäster. Eivor och Arne Hansen äger nu stället.

Längre in mot Ekornavallen fanns förr en festplats, där Hanna en gång i sin ungdom gick och dansade. Här hade bollklubben under 30 talet en fotbollsplan och i anslutning till denna en dansbana fram till början av 40 talet. /Banan fanns inte 25). Harry Vilson var center och sen var det Gidde Jonsson var handelsbiträde hos Dahlén och Anders Fritz och chaufför hos Torsten Carl i Besgården Gunnar Pauli. Eriksson i Bosgården upplät mark för bollplanen.


Avstyckning

Sandhem backstuga 00-1930 Anders Jacobsson Lindgren f1843 bor här med fru Maja Greta kring från före 00 och på 1920 talet. Sonen snickaren Johan Helge Lindgren f1877 bor här hela livet till 1956
Parades ligger under Deragården
Persberg ligger under Bosgården
Norra Snikens Qvarn

[ överordnad ] Start ] Övre Skattegården ] Deragården ] Backgården ] ArvidMikaelsgården ] Hr Lages Gård ] Hovslagården ] Lillegården ] Ringagården ] Brobacken ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Hulegården ] Svensgården ]
[underordnad] [ Innehåll ]