Svensgården

[ överordnad ] Start ] Övre Skattegården ] Deragården ] Backgården ] ArvidMikaelsgården ] Hr Lages Gård ] Hovslagården ] Lillegården ] Ringagården ] Brobacken ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Hulegården ] [ Svensgården ]
[underordnad]

LarsSvensgården Överbyn 1 hem skatterusthåll 


LarsSvensgården.

Hemmanet LarsSvensgården i Hornborga sträcker sina anor som släktgård åter till 1834 då hemmansbrukare Håkan Larsson i Bjellum SvenBengtsgården den 28 maj inköpte 3/8 mtl därav av förutvarande ägaren Jonas Jonsson och hans hustru. Britta Jonsdotter. Håkan erhöll härå rättens fastebrev den 5 maj 1836.

Sedermera efter den 11 aug. 1838 köpte H. tillsammans med en Erik Andersson ytterligare 1/4 mtl i samma hemman, som hovrättskommissarien J. P. Hedvall å exekutiv auktion 1836 erhållit från Jonas Bengtsson, vilket köp den 21 sept 1841 infastades.

Vid den 25 juli 1848 efter Håkan L. hållet arvskifte erhöll änkan 1/6 och barnen 1/3 mtl av den efterlämnade fastigheten, men någon försäljning eller utbrytning av arvslotterna förekom icke förrän efter moderns död, utom beträffande styvbarnens andelar, som av dessa den

15 juni 1857 försåldes till den senare mannen Per Larsson, som den 25 maj 1859 erhöll fastebrev därå.

Lagfart för änkan Maria Jonsdotter och hennes barn med Håkan begärdes och meddelades först efter hennes död eller den 15 mars 1898 och då i samband med de senares arv efter den förra samt med den inskränkningen att ej få fulla besittningsrätten därtill förrän efter styvbrodern Alfreds död.

Detta förfarande skedde till följd av ett den 14 mars 1885 underskrivet testamente, enligt vilket Per Larsson, (då också död) i sin och sonens livstid skulle inneha 1/30 mantal av hemmanet.

Efter överenskommelser mellan delägarna i boet skiftades sedan hemmanet mellan äldsta och yngsta barnet i den Lars Johan Erikssons familjen, varav det förstnämndas enda dotter Amanda den 14/2 1940 erhöll gårdens sista s.k. lagfart.


Lars Svensgården.
1834.

Hornborga socken. Hornborga nerby.
Ägare till 1/4 mtl Erik Andersson g.m. f. äg. dotter Amanda f. Larsson och till 1/5 mtl Karolina Larsdtr o barn i gifte med Alfred Johansson.
Till släkten 1838 genom Håkan Larsson som då av Jonas Jonsson inköpte 3/8 mtl i hemmanet som han sedan 1838 utökade genom köp av ytterligare 1/8 mtl.
Tvenne av Håkans dotterbarn blevo sedermera ägare till 1/4 var av hemmanet.

Anders Persson var rusthållare och senare åbo här från 1747 och till sin död

Måns Persson Åbo 1763

Från 1822 kommer brukaren och svågern Erik Andersson från Stommen f1791, och stannar decenniet ut. Från Gudhem kommer sedan brukaren Johannes Andersson f1799 men det visade sig att han aldrig kom 1831 vårfrudagen som bestämt var. I stället kommer brukaren Johannes Bengtsson f1794 får hjälp av sina syskon men Lars Bengtsson tar över hela ansvaret. 

-1829 Anders Larsson
f1752 häg LarsSvensgården. Hustrun Elin dör 1823 och gården lämnas till svågern där dottern Kerstin står för arvet.
 1. Maria efter några giften vid PerHåkansgården
 2. Anders är dr på Slätterödjan en period men verkar återkomma till gården
 3. Kerstin f1791 gifter sig med Erik Andersson
 4. Brita gifter sig till Holmängen och får blodslag i kyrkan

1819 - Erik Andersson
f1782 gifter sig till gården och hustrun Kerstin dör 58. så flyttar Solskiftes som är deras son från gården medan brodern Jonas i ESIA Eriksson  kommer att ta över bruket av gården. Här kan man skönja att gården kommer att delas upp i två enheter. i samband med skiftet. ½brukare LarsSvensgården kom från Ringagården 46 och brukar 40 talet ut 

 1. Maria i Backen först gift med sold Rehn som går ner sig i Hornborgasjön, gifter om sig med sold Gård och slår sig ner på Backen Bolum.
 2. Anders Lejon f1818, där släkten kommer tillbaka till Kappagården Bolum efter en generation i Gökhem
 3. Jonas Eriksson i ESIA f1821 tar över gården och genomför skiftet vad jag kan förstå
 4. Inga Eriksdotter får vi avvakta med.
 5. Gustaf Solskiftes f1828 återfinnes vi på OlofGrottesgården i Bolumtorp där vi får veta mer.

-1889 Jonas Eriksson
f1821 ¼ brukar hela 50 talet. ½ gården ägs av änkan till Håkan Larsson i SvenBengtsgården Bjellum. Under henne brukar Per Larsson Mårby f1822 hela 50, 60 tal brukar hela 70 talet. Han var gift med Anna som väl överlever honom och dör först 1915. Sen tar det slut.

Under 40 talet ½ äg Håkan Larsson efter 46  sterbhus Sven SvenBengtsgården Bjellum. Brukare Petter Andersson 1775 kom från Backgården 45 t men han dog redan 48. Brukaren Per Larsson f 1822 från Mårby kommer 51. Soldaten Sven under gården och Anders Nilsson i Filanterrångstorpet 

Erik Johansson f 1808 hans son

1857 finns Befallningsman Brolin på ¼ likaså Jonas Eriksson och Per Larsson på 9/30 och Lars Johan Håkansson på 1/15, samma som Stina Larsdotter och Johannes Larsson ; 

¼ brukas av Jonas Eriksson f1821 brukar hela 60 talet , ¼ Länsman Brolin äger en del som Per Larsson brukar f1822 hela 60 talet 1/15 bre Lunnars Johannes Andersson f1833 och 1/15 brukare Carl Gustaf Andersson f1837 2/15 brukare Lars Johan Eriksson f1833 hela 60 talet 

¼ äg Johan August Jonsson i N Skattegården ¼ egare Jonas Eriksson f1821 följs av Johan Vilhelm Larsson i gården 


LarsSvensgården 2'3

ligger i vägkröken in mot Hulegårdarna. Här fanns förr en liten lada, som stod längs stenmuren och en timrad mindre stuga.

1916-26 Carl Ernst Johansson  f1880 kom med sin familj 1916-26, då han åker till Segerstad och ersätts av
1926 - 1943 Carl August Johansson  f1864 kom från Härlunda 1926 men dör 1943; Han var gift och familjen omhändertog tre fosterbarn som de fostrade. Enkan bor kvar till sin död, men då är barnaskaran skingrad. Här bor också Ingeborg Johansson f1891 med dotter sedan hon blivit enka från 1932 även hon fram till sin död 1951.
1943 - 1960 Mats Johansson f1916 fostersonen från Falköping tar över hemmanet. Han har en häst och han umgås mycket med skomakare Larsson längre ner på gatan.


John och Helmi Larsson skomakaren, Ivan Löf, Dagmar och Sven Hallin, Börje Larsson och Mats Johansson i LarsSvensgården. 

Hellander har stugan fram till 1978 då Lennart Dalens bror Kjell Zetterberg bebor och bebygger efter en period som sommarstuga.

 

LarsSvensgården 2'4 1/6 35'1 äg 

¼ brukare Jonas Eriksson f 1821 brukar hela 70 talet. ¼ Brolin lämnar över till Patron Jönsson på Stora Bjurum. 3/10 egare ¼ Patron Jönsson äger 3/8;

Håkan Larsson

49-51 Per Larsson f1822 brukar 1/15 3/10 hela 70 talet. Han kom från Mossagården Mårby.
Sven Andersson f1838.
-1877 Johannes Andersson
f1833 flyttar 77 han efterträder 1/15
77-13 brukare Sven Andersson f1838
1859-1914  Lars Johan Eriksson f1833 äldst sonen tar över denna gårdsdel.2/15 f1833 brukar hela 70 talet

¼ äg Johan August Jonsson i N Skattegården ¼ egare Jonas Eriksson f1821 följs av Johan Vilhelm Larsson i gården 

13-30 Johan Vilhelm Larsson 
f1859 var född här på gården och står som 1/8 ägare fram till sin död 1939; Han finns på gården från 89 och var gift med Betty, som var Carl i Bökas dotter. Har en FD Olivia f1878 dottern Amanda f1888 gifter sig med
1924-60 svågern Erik Andersson 
f1883 Skara Lf kom 1940 som jordbruksarbetare och gifter sig 1944 med enda dottern i huset Amanda. Paret är barnlöst. På gården mot vägen stod den gamla stugan med ett litet hönshus som rivs denna period. 
Erik Andersson arrenderar bort  sin gårdsdel 1945 5 prima kor till Ivan Johansson f1901 som arrenderar från 45-53.
1945 -53 Ivan Johansson arrendator via Stenkrogen från Brunnhem, då familjen flyttar till Bosgården Öja S Kyrketorp. Gift med Löva Lisa. Deras son träffade jag i Stenstorp och var mig behjälplig med denna gård.
1953 - 60 Nils Holmström tar över denna gård och lämnar över till svärföräldrarna.
1960- Sven Hallin f1907 kom 1960 från den Hulegården, som han övertog efter Lann. Han var gift med Gustaf i Kilstorps dotter Dagmar. Dottern AnnMarie gifter sig med Holmström från Åmål.
Conny Holmström
dotterson f1954 brukar stället gör en sväng till Bjurum, men återkommer till Hulegården. En duktig och trogen hembygdsvårdare, som tjänstgör nere vid Hornborga reservatet. 
2002- Niklas Fällström tar över omkring 2002 och utvecklar sitt liv såsom förnöjd bonde och sprider kunskap om Hornborgasjön


LarsSvensgården 2'6

Huvudgården den nu gula gården som ligger vid sluttningen till ån. 

-1834 Jonas Jansson Jonsson säljer till Håkan Larsson son av PerHåkansgården 1834
1834- Håkan Larsson
f1790 i PerHåkansgården och brukare av SvenBengtsgården Bjellum. Hemmanet LarsSvensgården i Hornborga sträcker sina anor som släktgård åter till 1834 då hemmansbrukare Håkan Larsson i Bjellum SvenBengtsgården den 28 maj inköpte 3/8 mtl därav av förutvarande ägaren Jonas Jonsson och hans hustru Brita Jonsdotter. Håkan erhöll härå rättens fastebrev den 5 maj 1836.

 1. Maria Wallrot lämnar honom på SvBengtsg.
  1. Johannes brukar SvBengtsgården.
 2. Cajsa Nilsdotter från Brunnhem
  1. Inga Cajsa blir anmoder för Bäckagården Bjellum
 3. Maria Från Holmagården.
  1. Stina Håkansdotter kommer åter till gårdens skötsel.
  2. Johanna åker till Am med sin familj.
  3. Lars Johan åker till Am med sin fru.

59 - 1914 Lars Johan Eriksson
f1833 från Arvidsgården gift med Stina Håkansdotter från SvBengtsgården Bjellum får nog uppleva skiftet och står som ägare till 2/15. Stina var ju bördig från LarsSvensgården Morfar Lars Johan byggde den gråa stugan, som nu är riven och gett plats för den först röda men nu gula, som Bertil byggde vidare på.

 1. 13-30 Johan Vilhelm Larsson f1859 som tar över denna gårdsdel. Han gifte sig med Betty från Böka.
  1. Amanda gifter sig med
   1924-60 Erik Andersson f1883 i en barnlös relation.
 2. Emma som gifter sig med Åsars Henning, som tar med sin fru till Amerika.
 3. Henning tog över enkan Sofia efter August Jonsson Henning Albin gifter sig med änkan i i Skattegården som var född på LarsSvensgården men slutade på N Skatteg.
 4. Anna Karolina gifter sig med Rapp nedan. Anna Karolina som gifter sig med Rappen

-1944 August Rapp Johansson

skrivs som snickare och f1869 gift med Anna Karolina Larsdotter f1876. Familjen fanns här 00 men åker till Stenstorp 1907-12. Finns här och föder sin familj. Änkan Anna Karolina lever på gården till sin död 1958. Far August Rapp byggde undantagsstugan. August byggde stugan till sig och hade den som verkstad och den södra gaveln hade de som inhyses till Karolinas mor Stina Andersdotter f1835 död 81.

 1. Sonen Torild Isidor kommer åter 56 och dör här på gården med sin bror.
 2. Alfhild gifter sig till Sventorp
 3. sonen Bertil Johansson f1902 tar över efter sin fader och bygger sin gula stugan finns 48. Bertil fick en tummasmörgås av morfar Lars Johan Eriksson f1833.
 4. Svea flyttar till Skövde
 5. Gösta f1913 tappar vi bort

Bertil Johansson f1902


LarsSvensgården 2'11

i sluttningen

1933-51 enkan Anna Sofia Johansson f1886 kommer hit 1933 och flyttar 51.
därefter många olika innehavare. Hade töser och ena pojk flytta till Skultorp. Arne till Skara föreståndare för Semin i Skara.


1900
Anna Jonsdotter Johan Vilhelm Larsson f1859
Sven Andersson f1838
Lars Johan Eriksson f1833
Gustaf Henning Landin
Stina Larsdotter Gren fattighjon 

1910
Anna Jonsdotter f1821
Johan Vilhelm Larsson f1859
Sven Andersson 1838

1920
Carl Ernst Johansson f1880
Johan Vilhelm Larsson f1859
byggmästaren Johan Oskar Gustafsson f1884 19-24
Aug Johansson snickare f1869

1930
Carl August Johansson kom 26 från Ugglum 
Johan Vilhelm Larsson 
Johan Erik Andersson
August Johansson
Mats Johansson och Anna Johansson. 

torp u LarsSvensgården Hb Johan Abraham Engqvist f1803


Avstyckning

Eriksberg;
Nyborg Hakåsen;  
Backatorp;
Persberg ligger under Bosgården

[ överordnad ] Start ] Övre Skattegården ] Deragården ] Backgården ] ArvidMikaelsgården ] Hr Lages Gård ] Hovslagården ] Lillegården ] Ringagården ] Brobacken ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Hulegården ] [ Svensgården ]
[underordnad] [ Innehåll ]