Knektagården

[ överordnad ] Start ] Afzegårdarna ] PerHåkansgården ] Prestegården ] Fjällåkra By ] Botorp ] Åkatorp ] Kåxtorp ] Skiften ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Frimansgården ] [ Knektagården ] Storegården ] Toltan ]
[underordnad]

 

 

 

Knektagården 3'1

1640 enligt Gyllensting. Skrivs som Knichtegården i jordaboken 1685, var utrote för Arvidsgården N:o 86. Om Knektegårdens qwarn sägs det att häradsskrivare Rafael Holm hade Storegården som "avlöningshemman". Till gården hörde en qvarn med damm. Han anklagade komminister Sven Wallbeck för att denne rivit dammen. Wallbeck förklarade att det skett "i hastighet" och förliktes med Holm, som ersattes med 20 daler. Prästen fick böta 3 daler för sitt ofog. Dammen är ännu synlig, och därifrån gick bäcken nästan parallellt med Hornborgaån. Bäcken föll ut i ån strax innan Hornborga kvarn.

Hans Börjesson f1710 1737-46 senare torp Kåxtorp och krogen vid Uddeberg
Arvid Nilsson gift med Katarina 1713.

Erik Svensson pappa Knektegården 1737
Nils med sönerna Nils f1699 och Jan (40-49) som finns på gården
Lars Persson bonde och pappa på Knektegården 1751

Lars Andersson
f1784 kom hit 1811 kan ha efterträtts av
1813-1820 Sven Svensson Sven Svenssons gård kvarn som går vår och höst.
f1783 1813 till 1820.
1820-1830 Jana i Kloa
f1781 Karl Gabrielsson lär ha bott här enligt Hjilmer, mer om honom finns att läsa om Karl i Kloa. brukade gården från 1820 och 10 år framåt, då han flyttar till Stenkrogen under Åkatorp.
1836 finns här Jonas Jonsson enligt  kyrkprotokoll. 

Per och Inge finns här 1727 som givare av 6 sk Inge finns här 1725, Erik Svensson finns här 1737. Stina Jonsdotter är enka i Knektegården dör 1742. Jan Nilsson finns här 1743 och 1746. Han kan efterträdas troligen av Hans Börjesson 1737, men han flyttar sedan till Kåxtorp, Lars Persson finns här 1751. Johannes Larsson f1750 i Häggum kan vara brukare av gården från 1798 till över 1809 - 10, dör här 1817.

Från byordningen vid Fjällåkra år 1800 känner vi Jonas Jaensson, Lars Andersson och Anders Larsson uti Knektegården. 1806 i samband med storskiftet skrevs Jan Jonsson och Erik Andersson som ägare av gården.

Hos Jonas Jansson har man husförhör 1831


Skiftet

Vid skiftet 1844 sammanfördes 64 ängs och åkerskiften till 44 tunnland, och gården fick sin plats söder om Kyrkan, därmed en gränsgård till Hofs by med ett ½ mantal.

Jonas Jonsson
f1806 äger 3/8 Knektegården och dessutom 1/8 Frimansgården. Han kommer hit från Arvidsgården vårfrudagen 1830 och erhåller även åborätten till Frimansgården ett arv från sin förmögne Hornborgabonden Jan Jonsson vid Arvidsgården. Fadern hade satt honom på skolbänken i Skara (vilket kan ha renderat honom namnet Friman, vilket han gick under i bygden) men han ledsnade och blev i stället bonde, men var som sådan mindre lysande varför det höll på att gå utför med honom. Hans ärvda förmögenhet var ett intet vid hans död och till och med Frimansgården var skuldsatt.

Han gifte sig med Annika, som var Jonas på Stommen dotter. Parets barn 

  • Anders f1834 gifter sig med klåckaredottern från Bolum och de brukar den ärvda delen av Frimansgården 
  • Maja Kristina lever ogift på Frimansgården. 
  • August Friberg även han brukar sin ärvda del av Frimansgården och gifter sig med Gustava Edström, möbelsnickardottern från Toltan.
  • Lars Johan Bromander minns vi som ogift och polis.

Vid arvskiftet fick barnen dela på Frimansgården om änkan fick bo på denna 1/8 Knektegården. Den andra 1/8 Knektegården kan Johan ha sålt till kyrkoherde Jungmarker.

1860-68 Gustaf Johan Drakenberg 

 

f1831 kaptenssonen från Hool vid Alingsås är först brukare på denna gård och kom hit från Husaby 1860 och flyttar sedan 1868 till Stommen Hornborga, som han arrenderar, för att sedan under 3 år vara inspektör på Bosgården. Att han kom till Broddetorp kan förklaras av att han gifte sig med Tekla Sofia, vilken var ingen mindre än kyrkoherde Sven Wahlbergs dotter. Han blir sedan konsistorieamanuens i Skara och till och med rådman därstädes.

 

 

1868-72  Jonas Sandström

med hustru Johanna Andersdotter. Vem dessa voro vet Hjilmer att berätta. Denne tidigt faderlöse Johan tar över S Bosgården Högstena och väljer grannflickan till hustru. De bruka Afzegården samman med brodern, men som bärigheten liten så säljer de till svågern och brodern Anders Engström och kommer 1868 till Knektegården. Paret säljer omkring 1872 detta ½ mantal kronoaugment till Sven Johansson och flyttar till Ulricehamn. Han kommer på obestånd är något år i Amerika och bosätter sig i Broddetorp på soldattorpet N:o 31. Svågern Anders Engström ordnar sedan så att de får stugan Sandströms uppe vid Brunnhemsberget. Kombinationen sprit och hästintresse kan ha bidragit till hans fall menar Hjilmer.

1874 -76 Sven Johansson

bondson från Tiarp f1817 kom från Åsle 1874, men drar till Amerika 1884 efter att hustrun dött ifrån honom redan 76. Två av barnen följer med rymmandes. Sonen Fredrik Simon, som också var med om köpet av Knektegården, rymmer till Amerika 1884 med hela sin familj. Sven Johansson rymmer på en stulen häst efter sin konkurs till Amerika. Yngste sonen Johan Viktor stannar på gården till 1886, som han övertagit efter sin fader och broder varpå han flyttar tillbaka till Gubbegården i Åsle. Innan dess utfärdar han ett köpebref till efterföljande August, som då finns på Högetomt i Stenum.
Johan Fredrik Klasson f1858 står som arrendator för ¼ Knektegården från 1883 - 86 då även han drar till Amerika.

1885-August Johansson

f1849. August köper 1885. August tar över efter Drakenberg?. Hans far och mor har anknytning till Rökstorp i N Lundby. Hans far brukade Rökstorp och Doterbo och dog redan 1870 varefter August och hans bror flyttade till Stenum och etablerade sig som kreaturshandlare. Han förvärvar Knektegården 1885 för 13 000 kr plus 400 kr för rågen, som var sådd. Tre ägarbyten har skett sedan 1880. Hustrun är Ada från Säckasten och flyttar hit 1893 och de gifter sig i anslutning härtill.

August uppför den nya mangårdsbyggnaden med hjälp av en Halländsk byggmästare, som byggt flera av byggnaderna i trakten efter samma ritning. Denna modell återfinnes i en lärobok om lantbruket  från 1890 av Charles Emil Löfvenskiöld. Liknande byggnader är Torstensgården och Tomten i Bolum. Ladan låg längs Gullängsvägen med stallet längst västerut. Den nybyggda ladugården är av senare datum och uppfördes av Ernst Nilsson i Sätuna. Dräng och piga fann plats på gården. 

August var kommunalnämndens ordförande 1888 - 1907. August är även ägare till Sävedal som han införskaffade 1897.

August Johansson och Ada i Knektegården med Arlemans penna

Ada och August barn voro

  • Signe f1894 träffar sin Hilmer Johansson som senare tar namnet Önemo, som då var arbetare på Helgeborg. De flytta sedan till Varatrakten.
  • Olof stannar på gården.
  • Evert stannar på gården men återfinnes sedan i Göteborg från omkring 30 talet.

1943-Olof Johansson

sonen f1898 arrenderar, tar över och gifter sig med Karin från Västorp, som är släkt med Ängars på mödernet och Lars Jonsson på fädernet. Fadern August dör 1943 och Olof får lagfart på Knektegården 1945, som han köpt för 36 000. Olof var ordförande i kommunalnämnden 1931 - 35. 1955 görs en genomgripande renovering av huset. Olle har hjälp av sonen Sture sedan tog Bernt Jonsson och Anders Sundberg över marken. Arrendatorer Nils Erik Dahlgren och Kjell Dahlgren i Bosgården innan gården säljs till Karl Erik Gustafsson 1992.
På gården tjänte under 30 talet Knut Billström f1916, Arne Ottoson f1921 och Nils Johansson f1921. 


Swedenborgs

1878-79 Johan August Nordstedt finns här ett år från 1878, men fortsätter till Åsarp. 

Denna den norra delen är egentligen huvudgården och den södra är avstyckad i samband med Augusts tillträde. 
Hedrén och Holmgrens sista fru finns här ett år fram till 1901.

-1905 Hedrén

1905-Jesper Swedenborg 

(Hedrén kan ägt denna mark innan Swedenborg kom kring 1905. Traditionen bjuder att Drakenberg och Swedenborg samarbetade måhända med jakt.)

f1846 avslutar sin jordbrukarkarriär här på stället Dottern Märta dör 64.

Vi har en Carl Sigurd Swedenborg som står som förvaltare av Knektegården och som dör här 1908  Swedenborg kan ha kommit hit omkring 1905-1910 och han skapade en lustiger trädgård med planteringar en tradition, som han tog med från Bosgården. Hans intresse för Hornborgasjön och jakten därstädes är legio och han lär ha innehaft rekordet om flest skjutna änder vid sjön.

Lars Lidbeck Lilla affär
Lars Holmén
fanns här några år på 80 talet men flyttar vidare till Ving, och Skara.


Avstyckning

Brunnstorpet

Marken Marken Lars Larsson bs f1818.

Mellomskogen Mellomskogen bs Johan Aug Andersson f1827.

Hallsberg Carl Redig f1868 arr Hallsberg och flyttar till Hakåsen -03, Halleberg Carl Gustaf Nordgren f1848. Hallsberg Inga Maria Nordgren f1853, Matilda Tornblad f1835. Halleskog där Hallberg var skräddare. Inga Maria Andersdotter g Nordgren banvaktsänka.

Blommedal Viktor Georg Blomstrand 1889

[ överordnad ] Start ] Afzegårdarna ] PerHåkansgården ] Prestegården ] Fjällåkra By ] Botorp ] Åkatorp ] Kåxtorp ] Skiften ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Frimansgården ] [ Knektagården ] Storegården ] Toltan ]
[underordnad] [ Innehåll ]