Föreningar

[ överordnad ] Start ] Pastoratet ] Nabosocknar ] Gemensam historia ] Förklaringar ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] Gårdarna ] [ Föreningar ] Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] Djuren ] Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ]
[underordnad] Hästavel ] Skytteföreningen ] Rödakorset ] Hembygdsföreningen ] Krönikespel ] Gymnastikföreningen ] Fruktodlarföreningen ] Biodlarföreningen ] Logen Billingen ] Brandstod ]

Bolums fornstugas vänner

Bildades på NolBreagården i samband med att stugan uppe vid Upplandsvägen stod tom. Drivande var Hjalmar Andersson, som då arrenderade NolBreagården, Hjilmer och

På grund av sabotage från konkurrerande föreningen så tvingades man lägga ner. Materialet donerades till Falbygdens museum, som nu inte längre vet var samlingen finns.

Vi skall spana mer i denna förenings historia.


En affisch om ett evenemang, då Broddetorps pastorats kristliga hembygdsförening ordnade ett annat arrangemang

Schack

Bildades 32 men låg nere och återuppstod 1944.

Naziterna

Den drivande i föreningen var Folke Ekström, som dessutom var kompanichef i hemvärnet. Han var före kriget ute och propagerade för sin sak och kom veckovis och delade ut sina tidskrifter och affischer. 
Bland övriga medlemmar så noteras Garvars som kandiderade i val, Paul i Sätuna och Paul i Bolum, Albin i Böljan, och Vilson på Vall. 

Man hade möte i Ordenshuset men Biljer försökte att jaga bort dem. Lindholm från Göteborg var ledaren för nationalsocialiserna.

När man satte upp affischerna så målade Folke Ekström med glasfliser. 

Medlemsantalet var tillräckligt många för att skapa en förening. 

[ överordnad ] Start ] Pastoratet ] Nabosocknar ] Gemensam historia ] Förklaringar ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Hjilmer ] Assar Blomberg ] Folke Ekström ] Skolan ] Fattiga ] Soldaten ] Gårdarna ] [ Föreningar ] Kommunen ] Spelmän ] Arkeologi ] Rättsväsendet ] Billingen ] Djuren ] Kyrkan och Döden ] Sjukvård ] Klas Abrahamsson ]
[underordnad] Hästavel ] Skytteföreningen ] Rödakorset ] Hembygdsföreningen ] Krönikespel ] Gymnastikföreningen ] Fruktodlarföreningen ] Biodlarföreningen ] Logen Billingen ] Brandstod ] [ Innehåll ]