Kontrakt

[ överordnad ] Start ] Ötorpet ] Blombacken ] Hästhagen ] Korsbacken ] Askebacken ] Marummarken ] Stomnadreven ] Oplacerade ] Knektamarken ] Vässtorpsmaden ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad]

 

1873-03-14 arrendekontrakt sold Brodd

jag underteknad bortarrenderar wår ägande uttmark den sk Svensbokärren till Soldat brod i Bolumstorp på följande sätt.

  1. Jorden för af arändatorn till trädes den 14 mars 1873 sådan den nu befinnes med hägnader och skal af arändatorn innehas i tio års tid eller den 14de mars 1883 då arände åren upphör utan uppsägning.
  2. Och för ovanstående jord är läger söldat Brod i Bolums torp 20 Rd Rmt till G Adolfsson i Lars Nilsgården Bolum för varje år den föste mars varge år men vad som överskrider är läges 6% Ränta.
  3. Och vid arände årens slutt skal arandatorn hafwa alla utterdelar i fulkomlit gott skeck så att alla diken derom kring jör fulkomli fred eller 9 quarter höga från botten.
  4. Men den skog som kommer att uppväxa på övan nämnde mark skal af arrändatoren väl vårdas och efterses så att ingen åvärkan sker uttan ärsättning och eke får han skielf göra någon åverkan kan ägaren finna att något derifrån afuttras eller förskingras då varder ärände åren slutt jennast.
  5. Alla huf och al plantering tillfaller arändatorn vid arände årnes slut.
  6. Detta kontrakt för eke oppvisas wid häres Rätten
  7. Om Kronnan Skatteåtter taga marken så opp här arände åren .

Sålunda överens kommit som skede i Lars Nilsgården
Bolum den 14 mars 1873
G Adolfsson ägare, Johan Brodd arändattor
Wittnen Johan Johansson Skattegården Björn Asp Eriksberg Maria Andersdotter Grottesgården Bolumstorp

På baksidan är qvitterat arränden från 1873 till 1894 från i början 20 kr sedan minskat till 10 sist 5 kr.


1929-09-28 Bouppteckning Brodd

År 1929 den 28 september förrättades bouppteckning efter före detta soldaten Jonas Brodd i Hästhagen under Uddagården Bolum vilken därstädes aflidit den 4 sistlidne juli och som sterbhusdelegare efterlämnat Sonen Johan August Sanfrid Brodd född den 24 mars 1903.

Boet uppgavs enligt edlig förpliktelse, sådant det vid dödstillfället befanns, av sonen samt antecknades och värderades i följande ordning. 

Tillgångar
Fastighet Lägenheten Hästhagen taxerad till 1000 kr  500:-
Kontant vid dödstillfället 45:-

Mässing
2st ljusstakar 1.50
Koppar
2st kastruller
1 kaffepanna 1.25

Järn
1 steklagg 1.-
1 våfeljärn 1.-
Bleck
2 hinkar 2 bunkar 2.-
Lerkärl 1.50
Glas och Porslin 7.-
1 st. Lampa1.-

Möbler:
1 säng 3.-
1 soffa 3.-
2 bord 1.-
3 stolar 1.50
1 skänk 2.-
1 dragkista 1.-
2 väggur 5.-
div väggtavlor.50 597,25
Säng och linnekläder 15.-
Den avlidnes gångkläder 15.-
Mattor och gardiner 5.-
Div Laggkärl 1.50
1 st. mjölkista.75
Div tomsäckar 1.-
Div böcker.50
1 dragkärra 2.-
1 dragtröskverk 10.00
div logeredskap 1.-
1 spade 1 grep 1,50
1 såg 1 yxa 1,50
1 korg,50
1 hötjuga,50
1 handräfsa,50
1 st. ko 125.-
10 höns 15,-
div jordbruksredskap 1.50
Möjligen glömda föremål 2.-
Den 25.7 29 erhållit dyrtidstillägg från Sk. Reg 150.- 929:00

Härifrån avgår Skulder
Begrafningskostnad 200:-
Skuld i Handelsboden 127.-
Auctionsskulder 105.-
Summa skulder 432.-
Boet vissar en nettobehållning på 497:-

Att allt är riktigt uppvisat, och att ej något är med vett och vilja dolt eller utelämnat betygar under edsförplikelse
Hästhagen Bolum som ovan August Brodd

Att allt sålunda är efter uppgift noga antecknat och värderat, intyga som ovan
Gustaf Johansson Frans Stenholm Upptecknings och värderingsmän.


Bouppteckning efter Lars

År 1907 den 22 april förrättades af undertecknade bouppteckning efter lägenhetsägaren Lars Johansson i Esstorp Bolum aflidit den 31 sistlidne mars i en ålder av 41 år och som sterbhusdelegare efterlämnat Enkan Krestina Johansson, samt modern till den avlidne Charlotta Hendriksson i Forsen  N Lundby. Den aflidnes broder Alfrid Johansson i N Lundby,. Den aflidnes syster Mathilda Krestina Johansson i Lundby Huddinge. Den aflidnes broder Karl Johansson som aflidt och efterlämnat en dotter Anna Sofia Johansson i Hornborga Bosgården född den 22 december 1892. Till dennes förmyndare föreslogs Hemmansegaren Henning Granath i Bältaregården Bolum.

Tillgångar

Lägenheten Esstorp taxerad till 600:-
Koppar: 1 panna 1 kokare 2:-
Bleck: 2 flaskor  1.50, 2 d:o –50, 1 Bunke 1 vatten? –10
Jern: 2 grytor 1 kastrull 1,50, 1 jernspis en kamin 6:-, 1 kaffeqvarn –25, 1 strukjern –25
Porslin: 11 par kaffekoppar 1.-, 18 st tallrikar 2 karotter 2. 1 soppskål 1 tillbringare .50 3st krukor .50, 6 dricksglas 2 tapglas –25 
Porslin: 1 bordsställ 1 kruka .50, 3 ljusstakar –25, 2 d:o af messing –50, 1 sockerfat 1 gräddkanna –50, 2 chedeskålar –50, 1 småbrödsfat –25, 1 lampa –75.
Möbler: 1 dyna 2.-, 1 soffa 1.50, 1 säng 2.-, 2 bord 2., 4 stolar 1. 1 chänk 1.-  1 spegel 1, 5 taflor .50, 1 klädhängare .25, 1 Wäggur 1 fickur 2.50.
Sängkläder: 3 sticktäcken 3.-, 5 filtar 3.-, 2 långdynor 5 kuddar 5.-, 2 madrasser –50, 6 par lakan 3.-, överdragstäcke .50, 5 örngott 2.-, Linne. 4 lakan 5.-, 6 servetter 6 handdukar 2.-, 3 lefter gardiner .75-
Den aflidnes gångkläder 23.-

Diverse: Nappgarn 4.-, 2 träukar några  tunnor .50, 3 yxor .50, klarper Vindla vävstol 3. 1 spade 1 grep 1 jernspett 1.50, 1 kalskäppa logredskap 1. 1 krok, 1 mebotten 1 vagn 5.-, d:o redskap 3. , 1 hyfvelbänk 1.50, m värktyg 2.-, 1 bakbord, 1 lykta, 1 lops .75 1 dussin knifvar och gafflar .50, 6 knifvar och gafflar 1.-
Böcker -.50, 4 st böcker 1,- 
Spannmål 1½ tunna råg 15.-, Spannmål 1½ tunna havre 12.-. Diverse 1000 spån 2.50, Bräder 2.-, Hönsnät 3,
Kreatur: Ko 90:-, 21 höns 10 .-

Summa 841,25

Skulder till
Alanders filial Broddetorp 22.22, Alfred Johansson Lundby 46.22, Otto Dahlén Broddetorp 6.50, Skräddare G Andersson Broddetorp 4.- , J G Hoffmans sterbhus 12.12, Sparbanken Falköping 185.40, Inteckning i lägenheten 300.- Skatten till Bohlin Törnag 10.-

Summa 586.51 Boets behållning 255.34

Att allt blivit riktigt uppgifvet och ej något med vett eller vilja undandöljt betygar under edlig förpliktelse Kristina Johanson.
Vid bouppteckningen närvarande och gillat densamma Charlotta Händrinksson, enl fullmakt,  Alfred Johansson Matilda Johansson enl fullmakt.
Förestående namnteckning bevittnas af oss bouppteckningsförrättare.
Hvarfvén, Gustaf Persson.

[ överordnad ] Start ] Ötorpet ] Blombacken ] Hästhagen ] Korsbacken ] Askebacken ] Marummarken ] Stomnadreven ] Oplacerade ] Knektamarken ] Vässtorpsmaden ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad] [ Innehåll ]