Nilsagården

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Grefvagården ] Hans i Hof ] Jägartorpen ] Kappagården ] Korpatorp ] [ Nilsagården ] Torstensgården ] Brogavägen ] Ryttartorpet ]
[underordnad]

 

Nils Larsson kyrkvärd 1696 vid Broddetorps kyrka. 
1808 dombok nämner Johannes Jönsson och Sven Olofsson, som stämde Anders Jonsson och Bengt Larsson vi får se vem som vinner denna dragkamp.
Sven Nilsson f1766 instämd för att ha stulit ved 1811

1757-1792 Olof Månsson 

f1728 i Husaby och är rusthållare här 1757 till 1792 och lämnar över till sonen Sven, medan hans systrar 2 till antalet inte lämnar några avtryck.
sonen Sven Olofsson är instämd 1812 av sin dräng Christoffer Magnusson f1785 för att han inte givit lön efter avtal. Ättlingarna försvinner till Eggby. Olof Månsson f1728 är rusthållare här 1763 och 66 och sonen tar över bruket en period. Han dör på plats 99.

Släktgården

Gården har varit i släkten sedan 1700 talet. Efter att förut ha åbotts och delvis befunnit sig i släkten köptes densamma 1810 tillbaka till släkten av bonden Johannes Jonsson och har sedan stannat däri berättade Hjilmer.

Jon Nilsson

f1610 och dör 1670 bonde här på gården. Fadern hade varit bonde på PerHåkansgården. Sonen

Nils Jonsson

f1635 är bonde här och dör 1707.

 • gift 1670 med Brita
  • Marit eller Maria gift med Ambjörn från Brunnhem och blir anmoder till Kappagården och mot till Nils Udd som blir frälsebonde på PerHåkansgården tillika nm och hd därstädes.
  • Jon Nilsson som kan vara en Bug.
  • Sven Nilsson f1672
 • gift 1682 med Beata Håkansdotter från PerHåkansgården
  • tre barn har Hjilmer tagit upp här men uppgifterna osäkra de här åren

Sven Nilsson

f1672 pappan till nedanomstående skrevs som rusthållare och stamfader till släktgården. Sonen

Nils Svensson

f1690 talet barnfödd på gården återkommer han efter att varit bonde på Heljesgården.

 1. gift 1722 med Annika död 1737
  1. Sven Nilsson, som blev bonde på V Bredegården, här och senare skattebonde på Backgården, gifte sig ståndsmässigt med Anders Gunnarssons dotter men sedan är uppgifterna magra.
  2. Brita gifte sig till Holmagården
  3. Jonas Nilsson f1735
 2. gift 1738? Katarina

Jonas Nilsson 

f1735 rusthållare i Hof gift med Annika dör först 1812 och sonen Johannes tar vid.  

Johannes Nissen Jonsson

f1781 †1862 var Johannes skrivs som rusthållare för stället. Johannes Jonsson står som ägare af 1 mtl SvenNilsgården, ¼ Hansagården och ¼ Grefvagården vid skiftet 1850. Han begär att få qvarbo och få sin del af Grefvagården lagd till sin gård och detta tillmötesgår förrättningsmännen och han får sin mark på Kyrkegärdet. Däremot så får han sin ¼ Hansagård placerad nere på Ängen.

 1. gift 1807 med Maria Bengtsdotter från Backen f1781 † 1857. Många barn dör späda.
  1. Johannes mer nedan, son är ingen mindre än Gustaf Hoffman.
  2. Anna flyttar till Dala. 
  3. Anders tar över Lunnen i Sätuna i samband med giftet med Jonas på Stommens dotter.
 2. gift med Juttagumman från Rådene och dör som änka på Jägaretorpet.

Johannes Johansson

f1817 † 1889 gift med Inga Johansdotter från Hansagården f1816 död 1882. Johannes lär ha återköpt gården tillbaka till släkten enligt Hji.
Enligt hfl står nämndeman Jonas Pettersson som br? av ¼ och därefter arr Johannes Svensson 
Barn

 1. Johan Gustaf följer vi nedan
 2. Inga Maria gift med Stefanus Jonsson på Kullen i Gudhem och därmed komplicerade ärvdaturer med hofska släkter.
Skiftet 1 mantal SvenNilsgården 
äges af Johannes Jonsson Mannbyggnaden brädfordrad i godt skick 25 aln lång 9½ af bred och 5½ hög innehåller 3ne rum och förstuga har 2ne eldstäder en källare under byggnaden 133.16.
En manbyggnad 24 aln lång 10 aln bred och 5 aln hög innehåller 3 rum har en eldstad och en källare 90:-
En bod 12 aln lång 5 ¾ bred och 2½ al hög 6.32
Ladugården byggd i Winkel 132 aln lång 10 aln bred och 5 aln hög innehållande stall fähus Logar och Lader 88.-
Ett swinhus af Sten 11½ aln lång 5 aln bredt och 3 högt 10 
En kjälna af sten 8 aln lång 8 aln bred och 2 aln hög 169.-

Gustaf Hoffman Nissen

f1845 gifte sig med Gustava Larsdotter från Källegården i Bjellum.

Kommun gubbe som lånade ut pengar och krävde gårdar. Försökte lura till sig Källegården. Johan Gustaf införskaffade sig därmed inte det bästa ryktet i bygden. Han var redan ganska illa sedd av sin samtid. Han lade under sig det ena stället efter det andra i sitt grannskap genom tvivelaktiga metoder.

Det berättas av en bonde på 60 talet och han var 65 70 år hade en gård i Broddetorp berättade en broder till Erik Lundin: Gustaf hade var på kalas med sin fru och det söps. Gustav blev otidig mot sin fru så hon gick hem. Hon hade gått och lagt sig och pigan som låg övanför fick höra ett okristligt liv nere i köket sedan han kom hem. Hon kastar sig ner i bara nattlinnet och ser hur husbon satt sin kärring på spisen som var varm och pigan slet gumman av spisen och men frun blev ordentligt bränd.
Hade inte pigan kommit och fått av na' av spisen. Han hade rykte om sig att vara en otäcker bonde.

Det berättas att hästarna som skulle föra honom ner till kyrkan inte orkade dra utan man fick byta hästar. När han skulle begravas så stod kyrkeväktarn och ringde, men han såg aldrig något begravningståg. För di kom inte för han förstod inte varför di inte kom, men rätt som det var så kom åket med kista. När de kom ut till vägen stanna åket och spände ifrån två fina hästar som skulle dra honom till kyrtkegårn, kusken kom åter med ett par nya hästar, De använda hästarna var svettiga så det rann om dem, boen sa att de var en som hållde i åket. Det var en osynlig som hållde vagnen. Hästarna var totalt utpumpade på den tiden. Det var nå som försökte ta ner honom förr han kom till körgårn.

 1. Äldste sonen Gustaf Valerius gifter sig med Josefina till Kärragården nere vid infarten till Sketrek, där vi kan berätta mer.
 2. Sofia till Bôrna.
 3. Tilda gift med Bergström SvenAndersgården
 4. Emma Charlotta gift med Albert på Grefvagården.
 5. Emil tar över
 6. Beata väljer Oskar i Munkgården, Allan i Munkgårdens moder.
 7. Johanna stannar hemma på gården.

1910- Emil Hoffman

f1885 stannar vid gården förvärvar 1910 och blir en socknens förtroendeman med många poster. Vice ordförande i skolrådet, ordförande i kyrkofullmäktige och lantmannaföreningen, skiftesgodeman, vice ordförande i pensionsnämnden, ledamot av fattigvårdsstyrelsen, överförmyndare i Bolum m.m. Emil gifte sig med Hulda från Gökhem.

Areal 75 har varav 25 åker, svartmylla på sand och lerbotten. Manbyggnaden uppfördes 1888. Ekonomibyggnaden 1917. 7 - 8 hästar, 25 - 30 nöt, varav 8 - 10 ungdjur, 5 - 6 svin, höns till husbehov. Nötkreatursbesättningen av SRB ras. Arealen delvis täckdikad.
Under honom arbetar stat Carl Herman Andersson f1885 25-26, Hangelösa. Reinhold Klingström 26-29. Härtill många pigor och drängar i överkant.

Sonen Bror Hoffman tar över gården.


Avstyckning

Smedbacken ;
torp Nilsabo som ju ligger i Bjellum ägs Johannes Jonsson och Jonas på Stommen.
Soldattorp ;
Alebäck ;
Snöggabon ; husägare och jord arr Lars Johan Larsson snöggabon som dör 26, följd av Frans Hägg f1890 kom 21-
Stenåsen (Oskar Hägg stuga kallas officiellt Stenåsen tillhör Nilsagården).

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Grefvagården ] Hans i Hof ] Jägartorpen ] Kappagården ] Korpatorp ] [ Nilsagården ] Torstensgården ] Brogavägen ] Ryttartorpet ]
[underordnad] [ Innehåll ]