Bjerka

[ överordnad ] Start ] Pastoratet ] Nabosocknar ] Gemensam historia ] Förklaringar ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] [ Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ]
[underordnad] Herrarna på Dagsnäs ] Trestena ]

 

Bjerka kyrka byggd på 1200-talet och revs 1781. 1929 grävdes den ut, den hade rakslutet kor  och de invändiga måtten för långhus är 10.5 x 5.5 och koret 3 x 2.94 kord 64659,13643

Dagsnäs hörde initialt till Mårby. 

Enligt Boken om Gudhem drabbades befolkningen vid Dagsnäs och Bjurum
den 7/7 1899 av svåra hagelskador. För Dagsnäs herrgård uppskattades
förlusterna till 30 000 kr, och för godsets torpare till 2000 kr. För torparna
på Dagsnäs och Stora Bjurum utverkades ett statsbidrag för skördeskada med
50%. En svår storm slog ur den mogna säden i trakten den 23/8 1918. Några
dagar senare drog en hagelby fram och fullbordade förödelsen. I ett
kommunalstämmoprotokoll från Hornborga heter det, att på sina ställen ligger
dubbla utsädet på marken.

Jägmästaren

Dagsnäs

får en egen sida 

Brestorp

i Bjerka socken utgjorde enligt gången tradition en enda gård, men uppdelades sedermera på två åboar, vilkas vars ägandes del erhöll mantalsbeteckningarna St. och L:a B. som vid ännu en gång återkommande delning icke förändrade men dock i orten föranledde de ännu idag till skillnad vanliga epiteten – St. St. och L:a St., samt St. L:a och L:a L:a B., vilka i den vardagliga användningen dock verkade förbryllande och av somliga ersattes med ägarnas namn eller öknamn.
Brestorp var en bondeoas i den här rådande herrgårdsmiljön och synes ha motstått de kringboende godsherrarnas expansionshunger.
En Johannes Matiesson fanns på 1850 –talet i Brestorp, Bjerka, varav man kan förmoda att släkten levat kvar där.
Denne Johs M., då skriven i Genstigen, H:a, var efter Greta J:s död förmyndare för hennes döttrar. Enda sonen Carl skrives myndig.

Torpen

Stora Boda

längre upp et torp

Furhultet

finns kvar Lars Ekberg kvar detta. 

Långås 

var två torp, men nu sommarstuga. 

Stora Timmerbacken 1/8

består av två ställen 

ett mindre öster om vägen och ett modernare norr om vägen.

Klas Jonsson Claudius Bjerkander
f
1735

 

i Det norra bodde 

Anders Albinsson torp som kom från Sillerud i Värmland långt före 1970, sedan stannar bröderna Artur och Frans levde som syskon och drev stället. Gick i skogen och hade 4-5 djur. Nu ligger det öde och blivit föremål för givor i skogen åt diverse kommuner. 

Lilleboda

var ett litet torp och åkrar innanför men nu finns bara 

Öster om Vägen 

Brestorp

två ställen 

Ängen 

ligger som en by

Mariedahl

Johanneberg

Klaralund

Arntorp

Haget

finns inget kvar av. 

Dagerstad

två ställen kvar

Apelskogen 

brann ner för minst 30 år sedan.

Skolan

Ligger nu vid den gamla raka vägen igenväxande.

Småskolan 

en falnande småskola öster om vägen.

Storskolan

låg väster om vägen nu riven. På gården fanns huset som 1854 härbärgerade småskollärainnan på övervåningen och skolläraren på nedre botten.

Sedan nov 1954 bor här Birger Hansson som varit Bertils och Ottos skogsförvaltare. Harry och Birger Krantz arbetade här i skogarna.

[ överordnad ] Start ] Pastoratet ] Nabosocknar ] Gemensam historia ] Förklaringar ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] [ Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ]
[underordnad] Herrarna på Dagsnäs ] Trestena ] [ Innehåll ]