N Ving

[ överordnad ] Start ] Pastoratet ] Nabosocknar ] Gemensam historia ] Förklaringar ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] [ N Ving ] Flian och vattenverksägarna ]
[underordnad]

 

Oloferligt fiskande vid Prihtzhagans strand förbjöds 1696.

Skärf

Husgärdet

utgjorde Slottets gärden, medan Hushagen utgjorde betesmarken. Hästarna hölls på Husgärdet och även efter slottets fall fanns hästarna kvar på gården. Utgör på 1900 talet 112 ha varav 44 har åker

Assmunder arrenderade 1564 av kronan.

Överste Velam Vilhelm Saltsburg fick den av Kristina på livstid.

Magnus Gabriel de la Gardie förvärvar det och skrivs då som säteri, men det indrogs till kronan efter Eufrosynes död 1687.och blev stamhemman för Vg 121.

Gabriel Lejonstolpe död 1710, 
sonen Samuel f1696 tar över 
sonen Åke Lejonstolpe tar vid. 
dotter dottersonen Johan Sandeberg säljer 1870.
August Andrén från Fågelås renoverar mangårdsbyggnaden med 10 rum ,
Anders Diurlin död 1934 

ägdes av Erik Swedenborg som var ättling till biskopen Svedberg uti Skara och som säljer det till Georg Sjödal. Ingemar Ambjörn arrenderar Slam Björn

Fram till gården går en alle med tre stugor

Närmast

mellersta är Husgärdets gäststuga.

längst ut 

torp under Husgärdet

Trågenborg som tidigare utgjorde tre eller fyra skansar, som Anders Nilsson lät bränna ner när Engelbrekt kom, där sedan ett torp skapades. 

Vallen 

Lilla Husgärdet med rötter i medeltiden innehades av torpsren Nils 1564. blev augment till Husgärdet och från 1830 inkorporerades det till Husgärdet. 

Prinshaga 

Jonstorp bortåt Åsaka.

utjord vi Attorp.


Härlingstorp

 På sitt gods Härlingstorp i Norra Vings socken bodde vid 1800-talets ingång Valle härads den tiden största jordägare excellensen och friherren Lars Herman Gyllenhaal, som emellertid vid början av detta århundrade realiserade ett stort antal av sina gårdar till brukare och andra, emedan han lärt sig inse, att jordbruksnäringen bäst gynnades av att bönderna själva ägde sina hemman och ostörda av andra fingo draga försorg om deras skötsel och förkovran. Han realiserade därför omkring och i början av 1800-talet så småningom alla sina mindre gårdar överallt i Valle härad, där han hade sådana. I Bjellums by ägde Gyllenhaal åtminstonde fyra hemman, vilka han vid den tiden sålde till enskilda. Bland dessa befunno sig också 1 mtl Nord Bredeg., varav det ena halva mantalet såldes till Lars Andersson, vars avkomlingar intill denna dag ägt hälvten därav i sin ägo.

[ överordnad ] Start ] Pastoratet ] Nabosocknar ] Gemensam historia ] Förklaringar ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] [ N Ving ] Flian och vattenverksägarna ]
[underordnad] [ Innehåll ]