Gudhem

[ överordnad ] Start ] Pastoratet ] Nabosocknar ] Gemensam historia ] Förklaringar ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] [ Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ]
[underordnad] Ingatorp ] Ugglum ]

Gudhems Rote

Borregården Herregården för N:o 24 

Majorsbostället 

Mj Gillner 

Prestegården skrevs Kölvatorp förr i världen.

Fattigstugan vid socknens slut Tilda Svensdotter f1850; Anna Andersdotter f1841; Alfred Nilsson f1854; skomak Svante Andersson f1841; 

Värdshuset Hans Enegren f1762

Gudhems qvarn Jacob Börjesson f1774

Påvagården el Ödegården 

Prestebolet Kjölvatorp Inspektör 

V och Ö Hulegården 

Prinsgården 

Sörgården 

Israelsgården 

Åkatorps Rote

Åkatorp

Yreboden

St Hellestorp 

Lilla Hellestorp eller Tomten  för N:o 23

Stora Ambjörntorp Vallentinsdotter Maria, 1/6 Sven Jonsson f1773; 

Lilla Ambjörntorp Olle Skog efter trädes av Petter Johansson f1824

Ambjörntorp för N:o 40 för N:o Vg 50 

Jetteneds Rote 

Jäppagården

Skinnaregården 

Hedegården

Drygstorp 

Rumpegården för N:o Vg 47 

Bosgården För N:o 38 

Anders Olofsg = Skattegården för N:o 53 

Anders Pil efterträds av Isak Bo f1813

Jettenes Tå kallas Röret per 29-37 Rosendalen är ett annat alternativ för inhyses i Jettene 


Borregården Kungsgården Depån och dess torp 

Kungsgårdens marker som gränsar till Ingatorp innehåller mycket fornlämningar och blev på 50 talet utsatt för en veritabel plundring av den tallskog som tidigare växte här. För att nå den så skapades en skogsväg från Boråsvägen in åt söder in mellan Rödskägg och Spov. Fornlämningana kan ha bidragit till att man inte gav sig på att fortsätta vägen som planerat genom den så kallade Torpareskogen.

Torparemarken utgör en 15 till 20 tunnland där torparna tidigare tillåtits att ha sina betesdjur. De märkte sina djur och djuren gick ihop. Senare kom marken att planteras och senare skövlas. Här kunde torparna med ett slags lasso gå i skogen och dra ner gamla torra grenar som de kunde använda till bränsle. Denna bränneböla bar de hem och kunde använda som bränsle. En gång på dagen lätt att hantera och hugga. Man var väldigt rädd om den virkesskog som man hade på sina marker.

Rörs Backe August Krona gick i alla år och högg sten som fattades och bearbetade vid Helleberget i Helle och fattade stenar. Han sa det var konstiga stenar men jag gjorde maken till dem. Han byggde fähuset vid Enebaken vid Ingatorp.

Torpen under Kungsgården var Krösesten, Krusakulle, Telaka, Lyckorna, Österled, Varjama och Hälle. Knype var en utgård. 1914 avsålde kronan torpen till egnahemsägare. Hälle delades upp i Norra (Johan Falk),  Mellersta (J A Gunnar) och Södra. På Hälle som ligger dikt till Håkentorp bodde Kron f1823

Grönelid

lägenhet under Övergården. Backstugesittare Enkeman Nils Johansson f1802; Johannes Andersson f1825; Sven Johansson f1826

Torpet var på 6 tunnland och födde 3 kor och en häst. 

Slöjdes August  i Grönelid Johansson

bor i ett torpet, som ligger nära intill Torparemarken. Detta var ett torp under Kungsgården och August själv var smed och snickare. Han fanns alltid på plats, när barnen förr passerade vad som nu är museum. Han var snickare, smed och vagnmakare. Barnen bar upp maten till honom i en mässingskruka. Han hade tre töser och en son. Frun dör tidigare än August. Barnen bodde kvar här i det längsta ogifta.

  • Gerda Gertrud f1888 gick till Persson i Sätuna när hon handlade. 
  • Vendela f1895
  • Einar f1891 renoverade vid Gudhems slottsruin, så länge arbete bjöds. Dog i unga år vid pass 50 år.
  • Berta f1901 

Einar hade rätten till vägrenarna vid kabelstationen som han använde till sina kor. Berta sålde till efterträdaren. 

Nu har Sten och Idegun Lantz bilhandlare i Falköping. 

Gränsmuren mellan Kungsgården och andras marker är markerad i terrängen Längs denna mur västerut kommer man till Klövera Kajsa. Klöver hade en fru som hette Klövera Cajsa.

Sommarstuga på ett krön

byggdes någon gång på 50 talet. Sjöberg köpte av GunneGustafsgården han var lastbilschaufför i Falköping. 

Parades

hette förr Grönelid låg på GunneGustafsgårdens mark enligt 1880 års karta och låg följdriktigt väster om vägen. På 30 talet fanns endast ruinerna av ett ställe med massor av fruktträd, som barnen på väg hem från skolan tömde. På 30 talet fanns en stor trädgård och markerade rester av stuga och lada. Nu är allting bortodlat och endast sommarstugan på krönet på andra sidan vägen talar om att här kan ha funnits en bebyggelse. Hade en son i Falköping som var med och idrottade.

I närheten av denna del fanns ett litet torp på Pilegårdens mark där Det fanns en ko. Resterna av bs jag ha sett. 

Gunne Gustafsgårdens - Ringaregården - Övergården 

marker gränsar till Laggarebo. Fädrev går nu från denna gård Nordost ut mot Laggarebo. Här var förr mycket djur på bete i markerna, som blev vettskrämda i mörkret när ungdomarna från Ingatorp gick till Hornborgaån för att tjuvfiska kräftor. Gården delades på 90 talet. 

Johannes Andersson från N Bosg f1815 kom 1838 driver gården med hjälp av mycket pig och dr 

Bonden från Ringagården i Fjällåkra Nils Alfred Nilsson f1850 slår sig ner här på GunneGunnarsgården. Han dör här 1910. Yngsta dottern Ester Nilsson stannar hemma och sköter modern och stannar till hon inte längre orkar med. Nils var så rädd om henne att han hade en häst med fjädervagn och skjutsade henne varje morgon till skolan, men inga andra ungar fick åka med. Gården låg isolerad speciellt under 50 talets svåra snövintrar. 

under gården Andreas Svensson f1817; 

Jonas Larsson f1825 br Johannes Käck 1793 torp Johannes Falk f1817; Bs Lugnet Maria Jonsdotter f1782; 

Kjellgrens

hade ett torp längs fädreven och rester finns fortfarande kvar. Kjellgren bott i svunnen tid. Husen är borta.

Rättaretorpet

äges på 60 talet av Jonas Andersson Lilleg Tunhem och brukas av Johannes Andersson f1825 två bröder skulle ingå äktenskap och då var de tvungna att dela på sig. Jonas Andersson utgår härifrån. bebos av enkan Stina på torpet Johansdotter f1837 säljer tydligen till sin måg 

¼Tornakull Tågården 

är torpet med den stora asken på gården. 3/16 Andersson Jonas f1815 avlöses av 3/16 Anders Fredriksson f1795 61 ; Fredrik Andersson kom från Lillegården Tunhem 62 1/16 Sven Larsson f1815; 

Lotta på Tornakull. 

Forentorp

Riddarebacken Riddarheden

under Forentorp

Då Forentorp skildes från Bjurum fick detta torp följa Forentorp och upptages ej under Hånger.

Anders Jonsson f1796 fr Gh 21 Anders Svensson f1796

Axel Abrahamsson

hade två töser, var med sin bror i Stockholm från 1909 till 1914, där Alfridas och hans flickor föddes. Till fostertös kom Ellen Bergman från Ingatorp med rötter i Stockholm. Axel tjänar sedan på Tomten kalkbruk till 1918 då han kommer hir och stannar till sin död. 

Klang bodde här på 50 talet 

Finns koppling till Päregården 

Rosatorpet Lilla Heden under Forentorp

Rosenlund

under Forentorp vet ännu inte var det ligger. Statarboställe på 90 talet 

Spångatorp

u Lilla Lund Alfred Johansson 1868

Lilla Lund

vackert litet ställe som ligger öster om  Forentorp. 

Fattigstugan Gudhem 

Johan Wallin f1793

Vadbacken

Ytterligare några hundra meter mot stora vägen finns norr om vägen rester av ett torp som kan ha hetat Vadbacken. Här fanns krusbärsbuskar. Här fanns söder om vägen en lycka där pojkarna förr satt och spelade kort. 

Rödskäggs Matilda var gift med Carl Johan Snygg och de hade stället.

Holmängens Rote

Öfvergården eller GunneGustafsgården 

Bengt Carlsson f1712; och sedan hans änka Gertrud med mycket pigor och drängar som följd. 

Enkan Kristina Andersdotter f1712 kring 1770; 

Enk Jonsdotter F1716 och sonen Bengt Carlsson f1740 sen är det mest pigor och dr på 1780 talet 

Anders Andersson f1792; och Anders Carlsson tar över redan 1833 

Johannes Andersson fr N Bosgården Hornborga finns här på 1860 talet och hans änka ¼ ägare Klara Johansdotter f1820. Anders Johansson f 1831 från Skölvene finns här  Johan Alfred Andersson f1862 kom med sin stora familj från Segerstad 1906

den andra ¼ brukas av Frans August Andersson f1857 och var gift med Sofia Olivia från Broddetorp  finns här fram till 1905 ungefär då tar Aron Andersson f1868 från Floby och inflyttad från Skövde över. På denna sida anges Nytorp Sven Johansson kyrkvaktmästare f1826

¼ Johan Alfred Andersson f1862 har mycket folk anställt 1/8 Kristina Nilsson f1854

¼ Johannes Andersson f1815 andra ¼ kallas Övergården August Johansson f1850 1/8 Övergården Johannes Larsson Ringag brukas av mågen Nils Nilsson f1850 Lars Magnusson Tågården hjälper tydligen till i slutet av 80 talet. Under Överg Nytorp arb Sven Sven Johansson f 1826

Harry Teodor Andersson efterträds av Agne Persson från Ystad 

1/8 mtl Brukas av Johannes Larsson som hade varit dräng på Ringagården   ägs perioden 1920 av änkan Anna Kristina f Johansson f1854 

Övergården 1/8 kan vara den som kallas för Ringagården 

Övergården var delater i två och den ena GunneGustafsgården blev kallad Ringagården omkring 1890 

I gula Övergården Andersson flera barn Harry gift med en i Hakåsen i Hba 4 töser och en pojk Tage gift i Jette. Han arrendera gårdar lite var stan si Loringa. det fanns fler barn men de hade flyttat ur vid Eriks skolgång


Grönelid

ligger under Övergården Lägenhet

Andersson Johannes f1825 hos sig inhyses Nils Johansson f1802

Hulegården Holmängen 

Anders Jonsson f 1720 sonen Petter tar över men flyttar 99 till Bd. Jonas Persson f1740; 

Pinegården

Nils Arvidsson f1707; Håkan Larsson f1781

1/8 mtl beboddes på 90 talet av Lars Håkansson f1817; Br Anders Andersson f1820 ; den andra 1/8delen ägdes av Anders Andersson f1820. Arb karl på Gården Johannes Andersson f1818;

Av ¼ eger Lars  Håkansson f1817 1/8; och brukas av mågen Vilhelm Andersson f1861; den andra 1/8 delen Anders Andersson f1820.

Bs u Pinegården Anders Andersson f1810 finns här hela 70 tal till minst 81. 

Svensson i Pinegården Erik en bror till Carl åkte moped och blev över 90 år.  

Pinans gräsgäld

ägs av ½ av Johannes Olofsson i St Lund och Lars Svensson Underlunden och bebos av enkan Brita Larsdotter f1789 och hennes son.

½ äg Lars Svenssons sterbhus och Per Johan Johansson f1884; Johannes Olofsson f1802; Enkan Inga Greta Svensdotter f1798; över lever 1881 i alla fall.

Sven Jonsson f1723> Lars Svensson f1750 Jonas Larsson f1795 u honom br Anders Eriksson f1792

Pinan

John Olofsson f1762

Carl i Pinegården Axel Jonsson 

Storegården 1 mtl 

Anders Arvidsson f1727; Nm Anders Larsson f1743, Olle Hansson 

Pappa Nils Holmgren dör och sonen Anders f1775 men flyttar sedan modern dött 1807, Petter Bengtsson kommer f1762; 

per 37-48: J Andersson f1798; Jonas Larsson f1795; Håkansson Johannes f1814; Johannes Svensson f1804; Maria Bengtsdotter f1786; bs Anders Larsson f1777; Lars Falk f1784; efterträdes tydl av Johannes Falk f1817; Anders Falk f1819 kommer fr Bd 41; Nybygget u Storeg Persson Johannes 1785; Petterstorp Jonas Kjellgren f1803; 

Lars Svensson f1750; Lars Jonsson f1745; 

½ ägs av Joh Nilsson Kullen brukas av Johannes Håkansson f1814 på 50 talet 

¼ Johannes Andersson f1798; ¼ Jonas Larsson f1795; 

¼ Johannes Sjödahl f1836 står från 1865 som äg 90 talet för ¼, Fredrik Andersson f1822 1861-67 ¼ folk på Kullen äger t.ex. Bolla Svensdotter och Joh Nilsson men brukas av Johannes Håkansson f1814 under 60 talet ¼ enkan Maria Bengtsdotter f1786; 

den andra ¼ ägas av Johan Gustaf Hermansson f1869; 1/12-1/8  hemman av Sven Johan Andersson f1865; 1/8 ägs av Jonas Larsson f1825 men brukas från 1900 av Frans Aug Jonsson f1870; Gustaf Svensson 1894; Johan Herbert Andersson f1902 tar hand om Sjödals sterbhus men flera följer 

¼ Gustaf Hermansson f1869 1/8 Johan Andersson f1865

för N:o Vg 50 Anders Falk efterträds av sold Per Johan Kjellgren  

1/12 Jonas Larsson f1825 kom 67 

70 -81 ¼ Johannes Sjödal den andra ¼ Johannes Håkansson arvingar; 1/12 Johannes Svewnsson f1817; följsa av 1/8 br Anders Svensson f1815; 1/8 br Jonas LArsson f1825; 

Soldtorp u Storeg Anders Falk f1819; Per Johan Kjellgren f1852


Hermansson Storegården köper Bror och renoverar. 

Sjödals Storegården gamla tanten i Storegården arrendator och huvudbyggnad. Holmagårds Inga blev gift här 

Ladugården till Pinegården Holmängens by låg här. Helena Sjödal bodde här Axel Sjödal var född 1912 och sonen köper St Bjurum. 


Rättaretorp

Anders Jonsson kom 1769 ; Anders Persson f1718 flyttar till Tågården; 

Anders Olofsson Hällström f1752 Petter Jonsson f1767 Storegården Holmängen Varnhem; 

på 1780 talet bor här enk Kerstin Andersdotter f1708 under två år. Rytt And Flygare flyttar redan 1777

Per 29-37

Jonas Kjellgren f1803; låter sin mor bo här och har mycket fosterbarn  Jonas Larsson f1795 kom 46 ; 

period 1875-81

Lägenheten Tomten ägs v Johannes Andersson i Storeg Holmängen 

Per Jonsson f1767; 

Andersson Anders f1765 han är identisk med han i Slättrerödjan kan leda till missförstånd 

under Storegården Johan Albin Persson f1876

egs av Per Johansson i Laggareboden men bebos av skräddaren Vilhelm Jupiter. köps av Johan Albin Persson f1876; Johan Gustaf Larsson f1871 ägs på 70 talet av Fredrik Andersson i Tomten som tydl köpt det av Jonas Andersson i Lillegården Tunhem men ägs och br av Jonas Andersson f1815 som varit på Lillegården i Tunhem och åker till St. Ingatorp. 

Nybygget 

på allm Tå vid Holmängen 

Allmän Mark u Storegården 77-81 Per Johansson Dahl  f1821 och Tomten under ägs av Gustaf Johansson med brukas av Per Johansson f1845; 

Tågården eller Tornakull. 

Måns Eriksson f 1710 Lars Eriksson f1777 hos sonen ägs hfl 48-53 av Anders Andersson f1813;  br av 1/16 Anders Larsson ¼ Jonas Andersson f1815 48-53 

Petter Bengtsson f1762; Lars Eriksson 17770903

Jonas Andersson f1815; 55 kommer dr Johannes Jonsson f1823; under honom br Anders Larsson f1815;  Lars Eriksson f1777 äg 1/6 Anders Andersson f1813 ; ägs av enkan Greta Eriksdotter f1821; 3/16 mtl ägs av Magnus Andersson f1820, brukas av bruk Frans Gustaf Johansson f1862 den andra ägs av Lotta Magnusson f1856hon arrenderar ut till Nils Karlsson f1893 och Erik Löfvenmark f1886; Greta Erikssons sterbhus Nils Arvid Johansson f1902 tar över den andra delen Lotta Johansson Magnussons fru arr tydligen ut till 

Br av 1/16 Sven Larsson f1815, 3/16 brukas på 70 talet av Magnus Andersson f1820

period 77-81 Enkan Greta Eriksdotter f1821; 3/16 brukas och ägs av Magnus Andersson f1820

Rörsbacke Johannes Andersson f1832; under 1870 talet minst > 81 

Holmängens allmän mark Per  Johansson Dahl f1821

Tomten låg granne med Tågården = Tornakull

under Holmängen. Anders Andersson f1765 Fredrik Andersson f1822 under honom br Per Johansson f1845


Kullen

Inspektör Jonas Backström 1728; mellan 1754 och 1782 då han flyttar till Dala  Inspektör Dahlqvist f1738 i Dalum kom 1777 fr Dala Mycket pigor och drängar denna period. 

Stefan Svensson f1785; Jonas Bengtsson f1764; > Magnus Malmqvist f1775; 

Br Lars Persson 

Anders och Sven Håkansson bröder splittrar gården och i samband med skiftet flyttas den nedre Kullen ner till landsvägen 

Övre 3/8

Johannes Nilsson f1817 flyttar till Segerstad 63 efter hon arr Johannes Jonsson 1826 63-66; Änkan hyr ut till Jöns Jonsson fr Härlunda 1866; 3/8 Adolf Fredriksson f1868 gifter sig till gården och dör 1949; 

Nedre 3/8

Jonas Stefansson f 1816; Stina Johansson enka f1821 under henne br Johan Gustaf Johansson f1866 Ängars statare och pigor finns noterade. Stefanus Jonsson 1842; 


Forentorp Rote

Forentorp 

1mtl

Ägarlängden är från 1300-talet. Lauritsson fick gården av Nunnorna. 

Hertig Johan bytte Forentorp mot Trestena.

Gustaf Wachenfeldt på1780-90 talet under honom brukaren Petter Svensson f1725 under blott ett år 1794-95;

Forentorps ängar.

Förtjänar en större insats från turismen än vad som idag bjudes. Järntillverkningen här dateras från 50 före kr till ca 90 efter kr. Här har blott förekommit en tillverkning om ca 1 kg per år tillräckligt för husbehov. Området övergavs och blev föremål för odling en bit in i medeltiden.

Jean af Bjerken förvärvar stället via sin fru Margareta Lilja 

Granfeldt på Trestena äger en period Carl Flodin är inspektör 32-35 följd av Schydt som kom 35 

rättare 1815 fr Falköping Jan Svensson f1790; 

Löjtnanten G W Granfeldt f1807 Bjerka kom 41 

Patron Anders Nylén

kom från Fröjered kom 1851 

Två gamla tanter och två bröder Nylén ägde gården. De tog dit Albin Johansson från Ugglum som rättare och han tog sedan över.  Lindholm och Lindborg finns med i släkten. 

Ora

backstuga Ladugårdsförman Andersson Värmen kallad bodde här senast och stället ligger nedanför bassängen och på andra sidan bäcken. Han var enbent och fick mot slutet.

Orabäcken som också kallades bäcken.


Hagen 

Lars Mällqvist f1768; mågen Petter Hellman 1798; Sven Andersson f1781; 

Sven Andersson f1781lämnar enk Cajsa Johansdotter 1791; När hon dör kommer torp Sven Hansson 

Petter Persson f 1698; torp Sven Hansson f1791; Johan Petter Topp Per Johansson f1837; Sven Malm f1839; 

Rosenlund

avsk sold  Per Frisk f1782

ett statarställe under Forentorp här finns bland annat familjen Djerf; stat dr Sven Storumen Svantesson f1819som for till Bd 62 ; Anders Johansson f1816  Skomak Ullgren f1827; Fredrik Andersson Malm f1834; Inh Joh Ulr Schyldt f1812; Annika Johansdotter f1790; Skomak Johan Aug Winqvist f1840; Sven Em Lindberg f1841; 

Petter Frisk f1782; Stat dr Anders Frisk f1833; Alfred Lidberg f1853; Lars Johan Andersson f1848; Häger f1860; Gustaf Johansson f1884; Stat dr Frans Jonsson f1865; Gustaf Johansson f1847; Rickard Häger f1866; Carl August Kraft f1860

torp Hedåkra Hedan Hånger 

Anders Håkansson f1780; Enk Stina Larsdotter f1753; torp Olof Andersson f1792; 

Telaka

utgör nu två ställen telag bruket till klostret. Här låg också klosterdammen mellan detta stället och klostret. allt har tillhör Kungsgården och inklusive ödemarken. 

Helge byggde en liten stuga som bostad på höjden. Brukare av den inre gården Helges son eller dotter Elin Gunnar som ogift. Hästskötare hyrde senare . Den nye ägaren kom från Floby. 

Banka Frans hade flera barn. 

St Lund 

Komminister Petter Borglund f1736

Erik Carlsson f1759;  

Johannes Olofsson f1802 lämnar över en ¼ till ¼ Olaus Johansson har, 

5/24 Frans Larsson har 5/24 f1861 arr Lars Johansson f1856 Stenstorp arrenderar Anna Stina Johansson f1844 äger och arrenderar ut till Robert Gustafsson f1895; 5/25 ägs av Frans Vilhelm Larsson f1861 arr sonen Lars Johan Larsson f1891;

1/24 Johannes Andersson f1826

1/10 Sven Johan Larsson f1839; 

1/48 

Torsten Larsson arrenderade här innan Skattegården Hornborga. tar med Augusta Olausson till Hornborga 1966

1/24 Sold Johannes Flod el Frost ?? f 1827 V Kleva lämnar över till Johannes Andersson f1826 1866; 

1/48 äg br Anders Robur 1820 Anders Falk f1819;

77-81 ¼ Olaus Johansson f1835; 1/6 Sven Gustaf Larsson vid L Lund f1849 driver stället med pigor och dr; 

för N:o 22  Anders Robur f1820; äg är Anders Larsson f1815 Åsaka Johannes Nord f1844 kom fr Dimbo 63 Anders Hjalmar f1853; 

för N:o 28 

Bygget på St Lunds ägor nämns 1829-37 Jon Svensson f1782; inhys Anders Jonsson f1793; 

Olsson byggde om ladorna 1940 

Aron Johansson Nuvarande ägaren har alla gårdarna under en plog. 

Lilla Lund ¼  1/8 Underlunden

Håkan Gunnarsson f1708 dör 84 och sonen tar trol vid ; Sven Håkansson  f 1744 Jonas Håkansson f1741

en 1/8 ägs av Nylén den andra av Lars Svenssons 1813 arvingar kommer inte överens tydligen mycket pig och dr här under 70 tal ; Inga Maria Larsdotter f1855; Aron Johansson från Skattegården Bolum f1885 tar över ägandet. 

Jonas Johansson f1744 br Johan Pettersson f1785 kom 25 Anders Jonsson 1793; 

Hackars son Gustaf Andersson f1776 fr L Ingatorp ½ äg Lars Svensson f1813 fr 44; 

77-81 ägs av Nyden ¼ och 1/8 av Lars Svenssons arvingar. stat dr Nils Ström f1843; 

Anders Jonsson f1793

Lilla Lund under gården Jonas Larsson f1814; Bs Johan Trana f1795.

Myrebacken Johannes Johansson Kron f1823.

 

Spångatorp ligger under Lilla Lund, Underlunden. 

Enk Margareta Eriksdotter f1753; Per Pettersson f1774; 

Alfred Bengt Persson f1823; bs Per Persson f1794; Lilla Spångtorp Johannes Andersson f1826; Per Bengtsson f1834; Bengt Persson f1823; stat dr August Eriksson f1859; 

L Spångatorp Johannes Andersson f1826; Bengt Persson f1823; Stat Aug Andersson f1854; läg äg Per Persson Johannes Andersson f1826; Anders LArsson LArm f1851; Alfred Johansson f1855; Gustaf Johansson f1851 

L Lund Pinan Petter Tidblad 

Hedan

Ingatorp

Laggareboden

Pinan gräsgäld Johannes Olofsson f1802 äger hälften och den andra av Lars Svensson L Lund här bor Jonas Johansson f 1823; 

Tjenstgörande soldater

Westgöta regemente Gudhems komp

47 Rumpeg (Johannes Seth) Carl Seth; 1841; 
50 Storeg  Anders Falk Per Johan Kjellgren    1852
51 Petter Dag; Fredrik Ek 
52 Åkatorp Johan Åke; Fredrik Ek Frans Emil Ekman f186+4;
Skatteg 53 Johan Jätte; CArl Jonsson Jette f1827 Jonas Svensson Jette f1828Gustaf Emil Johansson Pryts 1871;

Skaraborgs Reg Lifkomp

Lund 22 Anders Rubor) Johan Nord; Anders Gustaf Hjalmar; 1853; 
Hällatorp 23 Johannes Jupiter Frans Aug Jupiter 1861;
Borreg 24 (Lars Pryts) Joh Uranus Johannes NAtanael Åberg  f1814;
33 (Isak Bo) Johan Aug Kling
Bosg 38 Klar Byron Carl Johan Brage 1852; 
Ambjörntorp 40 (Johannes Tor) Gustaf Wall 1841;

Gratialister

Jan Jätte
Olof Skog
Per Hall
Lars Lång
Anders Glad
Lars Pryts
Isak Bo 

Soldattorp

Storegården, Holmängen

Noteringar: Regementets namn har under historien förändrats vid sex tillfällen. Från Wä'stgöta Regemente till häst 1628, till Wästgöta Dals Ryttare 1634, Wästgöta Kavalleriregemente 1691, Västgöta Lindragonregemente 1802, Västgöta Dragonregemente 1806 och slutligen till Kungliga Västgöta Regemente 1811.
Soldater vid detta torp
Aktnr: Namn: Född: Död: Antagen: Avsked:
VG-07-0050- FALK Lars 0 0 0 0
VG-07-0050-1706 ERIKSSON Arvid 16850000 0 17060000 0
VG-07-0050-1711 HOLM Sven 16900000 0 17110000 17390000

Nils Malmberg se f1700
VG-07-0050-1739 HOLM Lars 17190000 0 17390000 17560000
VG-07-0050-1755 HOLMGREN Nils 17360000 0 17550000 17890000
VG-07-0050-1790 STORM Carl Gustaf 17680000 0 17900000 0
VG-07-0050-1805 FALK Lars 17840524 0 18050000 18360000
VG-07-0050-1836 FALK Johannes 18180000 0 18360000 0
VG-07-0050-1841 FALK Anders 18190000 0 18410000 18720000
VG-07-0050-1872 KÄLLGREN Per Johan 18520223 19381210 18720904 19020905
SOLDATREGISTRET SKARABORG

TORPAKT
Regemente Västgöta regemente
Kompani: GUDHEM Rote/Rusthåll: Ambjörntorp
Socken: GUDHEM Torp namn: 
Fastighets bet: Torpstorlek: 
Kartnamn: Skara 8D NO Koordinat: X 0 Y 0
Rote/Rusthålls gårdar: Andel: Skattetyp:


Bebyggelse torpet
Kvar: Rivet: Ombyggt: Flyttat: 
Övrig bebyggelse
Ladugård: Källare: Trädgård: Brunn: Övrigt: 
Föremål: 
Fotografi: 
Inventering: 
Noteringar: Regementets namn har under historien förändrats vid sex tillfällen. Från Wä'stgöta Regemente till häst 1628, till Wästgöta Dals Ryttare 1634, Wästgöta Kavalleriregemente 1691, Västgöta Lindragonregemente 1802, Västgöta Dragonregemente 1806 och slutligen till Kungliga Västgöta Regemente 1811.
Soldater vid detta torp
Aktnr: Namn: Född: Död: Antagen: Avsked:
VG-07-0051-1688 ANDERSSON Jon 16550000 0 16880000 0
VG-07-0051-1716 BERG Gunnar 16930000 0 17160000 17250000
VG-07-0051-1725 KRUSELOCK Petter 16990000 0 17250000 0
VG-07-0051-1740 LUXENBORG Anders 17200000 17560000 17400000 17560000
Arvid Modig bortglömd 

Anders Flygare 

Lars Larsson 1744

VG-07-0051-1758 BERG Sven 17370000 0 17580000 17640000
VG-07-0051-1771 HOLMQVIST Anders 17500000 0 17710000 18050000
VG-07-0051-1805 FLINK Lars 17760000 0 18050000 18111018
VG-07-0051-1811 RAM Johannes 17780315 18500121 18111201 18171117
VG-07-0051-1818 SKOG Olof 17960000 0 18180000 18460000
VG-07-0051-1846 DAG Peter 18241012 0 18460000 18690000
VG-07-0051-1869 EK Fredrik 18491001 19350416 18690921 19010102
VG-07-0051-1901 ÅKE Karl Oskar 18800513 0 19010301 19070529

TORPAKT
Regemente Västgöta regemente
Kompani: GUDHEM Rote/Rusthåll: Stora Åketorp
Socken: GUDHEM Torp namn: 
Fastighets bet: Torpstorlek: 
Kartnamn: Skara 8D NO Koordinat: X 0 Y 0
Rote/Rusthålls gårdar: Andel: Skattetyp:


Bebyggelse torpet
Kvar: Rivet: Ombyggt: Flyttat: 
Övrig bebyggelse
Ladugård: Källare: Trädgård: Brunn: Övrigt: 
Föremål: 
Fotografi: 
Inventering: 
Noteringar: Regementets namn har under historien förändrats vid sex tillfällen. Från Wä'stgöta Regemente till häst 1628, till Wästgöta Dals Ryttare 1634, Wästgöta Kavalleriregemente 1691, Västgöta Lindragonregemente 1802, Västgöta Dragonregemente 1806 och slutligen till Kungliga Västgöta Regemente 1811.
Soldater vid detta torp
Aktnr: Namn: Född: Död: Antagen: Avsked:
VG-07-0052- LANS Johannes 18440605 0 0 0
VG-07-0052- SEGERFELT Andreas 18140130 18930404 0 0
VG-07-0052-1683 LARSSON Måns 16580000 0 16830000 0
VG-07-0052-1715 RASE Jon 16940000 0 17150000 17410000
VG-07-0052-1740 MODIG Arvid 17200000 0 17400000 17700000
VG-07-0052-1741 BLOMBERG Anders 17200000 0 17410000 0
VG-07-0052-1771 ÅKERGREN Erik 17530000 0 17710000 0
VG-07-0052-1781 ÅKERQVIST Håkan 17610000 0 17810000 0
VG-07-0052-1793 LUNDBERG Anders 17630000 0 17930000 17980000
VG-07-0052-1798 ÅKERBERG Magnus 17770000 0 17980000 18090000
VG-07-0052-1808 AMBJÖRN Carl 17850211 0 18080000 18360000
VG-07-0052-1836 ÅKE Johannes 18170000 0 18360000 18690000
VG-07-0052-1869 ODEN August 18500000 0 18690000 0
VG-07-0052-1885 EKMAN Frans Emil 18640919 19371107 18851203 19040203
SOLDATREGISTRET SKARABORG

 

TORPAKT
Regemente Västgöta regemente
Kompani: GUDHEM Rote/Rusthåll: Jättene
Socken: GUDHEM Torp namn: 
Fastighets bet: Torpstorlek: 
Kartnamn: Skara 8D NO Koordinat: X 0 Y 0
Rote/Rusthålls gårdar: Andel: Skattetyp:


Bebyggelse torpet
Kvar: Rivet: Ombyggt: Flyttat: 
Övrig bebyggelse
Ladugård: Källare: Trädgård: Brunn: Övrigt: 
Föremål: 
Fotografi: 
Inventering: 
Noteringar: Regementets namn har under historien förändrats vid sex tillfällen. Från Wä'stgöta Regemente till häst 1628, till Wästgöta Dals Ryttare 1634, Wästgöta Kavalleriregemente 1691, Västgöta Lindragonregemente 1802, Västgöta Dragonregemente 1806 och slutligen till Kungliga Västgöta Regemente 1811.
Soldater vid detta torp
Aktnr: Namn: Född: Död: Antagen: Avsked:
VG-07-0053- MÅNSSON Olof 0 0 0 0
VG-07-0053-1706 BERG Jon 16800000 0 17060000 0
VG-07-0053-1711 BLOM Anders 16910000 17280000 17110000 17280000
VG-07-0053-1728 BLOM Sven 17060000 0 17280000 17430000
VG-07-0053-1757 SÄFRING Jöns 17370000 0 17570000 0
VG-07-0053-1771 WALLIN Peter 17390722 17881202 17710531 17760519
VG-07-0053-1776 JÄTTE Jan 17570000 0 17760000 18070000
VG-07-0053-1809 HJÄLTE Anders 0 0 18090101 18110402
VG-07-0053-1811 JÄTTE Anders 17830411 0 18111204 18210000
VG-07-0053-1822 JÄTTE Johan Petter 17990219 0 18220000 18490000
VG-07-0053-1849 JÄTTE Carl 18270000 18530000 18490000 18530000
VG-07-0053-1853 JÄTTE Jonas 18280000 0 18530000 0
VG-07-0053-1889 PRYTZ Gustaf Emil 18710810 0 18890120 0
VG-07-0053-1894 ROS Johan Gottfrid 18730506 0 18940502 19070912

TORPAKT
Regemente Skaraborgs regemente
Kompani: LIV Rote/Rusthåll: Lunden
Socken: GUDHEM Torp namn: 
Fastighets bet: Torpstorlek: 
Kartnamn: Skara 8D NO Koordinat: X 600 Y 679
Rote/Rusthålls gårdar: Andel: Skattetyp:


Bebyggelse torpet
Kvar: Rivet: Ombyggt: Flyttat: 
Övrig bebyggelse
Ladugård: Källare: Trädgård: Brunn: Övrigt: 
Föremål: 
Fotografi: 
Inventering: 
Noteringar: 
Soldater vid detta torp
Aktnr: Namn: Född: Död: Antagen: Avsked:
SK-00-0022- LUND Anders 17830000 0 0 0
SK-00-0022- LUND Jonas 17591214 0 0 17970628
SK-00-0022- LUND Petter 17261200 0 0 0
SK-00-0022- LUNDBLAD Per 17280000 17590601 0 0
SK-00-0022-1722 LUNDSTEDT Hans 17010000 0 17220622 0
SK-00-0022-1723 LUNDSTEDT Lars 16910000 0 17230000 0
SK-00-0022-1798 LUND Johan 17740000 0 17980000 18050000
SK-00-0022-1806 HJELM Anders 0 0 18060000 0
SK-00-0022-1815 KJELL Anders 17920000 18590510 18150530 18430628
SK-00-0022-1843 ROBÄR Anders 18200220 0 18430929 18630623
SK-00-0022-1863 NORD Johannes 18440310 0 18630929 18691029
SK-00-0022-1870 HJALMAR Anders Gustaf 18530203 19340115 18700114 19000827
SK-00-0022-1901 LUND Adolf Sigfrid 18800126 0 19010413 19100803
SOLDATRE

TORPAKT
Regemente Skaraborgs regemente
Kompani: LIV Rote/Rusthåll: Hällestorp
Socken: GUDHEM Torp namn: 
Fastighets bet: Torpstorlek: 
Kartnamn: Skara 8D NO Koordinat: X 599 Y 700
Rote/Rusthålls gårdar: Andel: Skattetyp:


Bebyggelse torpet
Kvar: Rivet: Ombyggt: Flyttat: 
Övrig bebyggelse
Ladugård: Källare: Trädgård: Brunn: Övrigt: 
Föremål: 
Fotografi: 
Inventering: 
Noteringar: 
Soldater vid detta torp
Aktnr: Namn: Född: Död: Antagen: Avsked:
SK-00-0023- HALL Per 17600000 0 0 0
SK-00-0023- MUNTER Petter 17640000 17990227 0 17910502
SK-00-0023-1717 HÄLLGREN Lars 16970000 17540513 17171008 17261128
SK-00-0023-1726 WALLIN Anders 16890000 0 17261128 0
SK-00-0023-1749 WALLIN Jonas 17281018 18070000 17490128 0
SK-00-0023-1791 HALL Anders 17670328 18320503 17910915 18150401
SK-00-0023-1815 HALL Peter 17920928 0 18150530 18500710
SK-00-0023-1850 JUPITER Johannes 18281119 18851004 18501012 18820704
SK-00-0023-1882 JUPITER Frans August 18611010 18940309 18820926 18940309
SK-00-0023-1894 FINGAL Johan Emil 18750221 0 18941030 18960703
SK-00-0023-1897 ALFRED Gunnar Johan 18790510 0 18970422 0
SK-00-0023-1897 GUNNAR Johan Alfred 18740324 19560212 18970422 19340324

TORPAKT
Regemente Skaraborgs regemente
Kompani: LIV Rote/Rusthåll: Holmäng
Socken: GUDHEM Torp namn: 
Fastighets bet: Torpstorlek: 
Kartnamn: Skara 8D NO Koordinat: X 582 Y 684
Rote/Rusthålls gårdar: Andel: Skattetyp:


Bebyggelse torpet
Kvar: Rivet: Ombyggt: Flyttat: 
Övrig bebyggelse
Ladugård: Källare: Trädgård: Brunn: Övrigt: 
Föremål: 
Fotografi: 
Inventering: 
Noteringar: 
Soldater vid detta torp
Aktnr: Namn: Född: Död: Antagen: Avsked:
SK-00-0024- CARLBERG Mårten 17040000 0 0 0
SK-00-0024- ERIK Carl August 0 0 0 0
SK-00-0024- TRANA Anders 17690420 18400617 0 18150401
SK-00-0024-1713 BJÖRNBÄCK Jonas 16940000 17830109 17130330 17411014
SK-00-0024-1757 BJÖRNBÄCK Nils 17380818 18100615 17570000 17890721
SK-00-0024-1815 HÖG Jonas 17780808 0 18150801 18340617
SK-00-0024-1835 PRYTZ Lars 18131030 0 18350206 18660622
SK-00-0024-1866 URANUS Johannes 18290827 19071225 18660921 18850411
SK-00-0024-1885 EKMAN Zefyrinus 18590826 0 18850929 18900719
SK-00-0024-1890 ÅBERG Johan Natanael 18640217 18930422 18901022 18930422
SK-00-0024-1893 ÅBERG Carl August 18720217 19530209 18931026 19020214

 

TORPAKT
Regemente Skaraborgs regemente
Kompani: LIV Rote/Rusthåll: Ambjörntorp
Socken: GUDHEM Torp namn: 
Fastighets bet: Torpstorlek: 
Kartnamn: Skara 8D NO Koordinat: X 581 Y 686
Rote/Rusthålls gårdar: Andel: Skattetyp:


Bebyggelse torpet
Kvar: Rivet: Ombyggt: Flyttat: 
Övrig bebyggelse
Ladugård: Källare: Trädgård: Brunn: Övrigt: 
Föremål: 
Fotografi: 
Inventering: 
Noteringar: Osäker placering.
Soldater vid detta torp
Aktnr: Namn: Född: Död: Antagen: Avsked:
SK-00-0040- ALMGREN Lars 17280000 17801118 0 0
SK-00-0040- ALMQVIST Pet 17520000 0 0 0
SK-00-0040- BERGMAN Carl 17220000 0 0 0
SK-00-0040- FRIMODIG Carl 0 0 0 17590726
SK-00-0040- GLAD Lars 17810000 0 0 0
SK-00-0040- LUND Håkan 17000000 0 0 0
SK-00-0040- LÅNG Lars 17960131 18650302 0 18470625
SK-00-0040- SIGFRID Ernst 0 0 0 0
SK-00-0040- ÖBERG Sven 17630000 18270424 0 18020706
SK-00-0040-1775 ALM Petter 0 0 17750227 0
SK-00-0040-1803 EHN Anders 17790000 18050000 18030830 0
SK-00-0040-1805 EHN Olof 17851003 0 18050000 0
SK-00-0040-1847 TOR Johannes 18271016 18651208 18470924 18630623
SK-00-0040-1863 WALL Gustaf 18410509 19250311 18630929 18940725
SK-00-0040-1894 LINDSTRAND Ernst Sigfrid 18771110 19290607 18941030 19250000

[ överordnad ] Start ] Pastoratet ] Nabosocknar ] Gemensam historia ] Förklaringar ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] [ Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ]
[underordnad] Ingatorp ] Ugglum ] [ Innehåll ]