Inhyses i Bolum

[ överordnad ] Start ] Fattigstôva Bolum ] Kyrksmen Lindström ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad]

Förtekning öfver utt lemnad Spannemål och kontanter till Bolums Kommuns Fattig i februari och den 2 mars 1875.

Kontanter Råg Hafvre Fot o kannor fot o kannor

Februari
1. Till lella Mjörnersa 1:- 1
15. Lotta Johans Dotter från Sjogerstad 1:- 1 5
26. Smedens Enka i Bjellum -:50 1 1
26. Fagermans Enka -:50 1 1
26. Anna Fagerman -:50 1 1
26. Johannes Sanberg -:50 5 5
Mars
2. Wakers Enka -:50 1 1
2. Dises Enka -:50 1 1
2. Lotta Friberg -:50 1 1
2 Gustafs Enka i Fåfänga -:50 1 1
2. Johanna Snygg -:50 1 1
2. Greta i Gatan Bjellum -:50 5 5
2. Cajsa Dahllöf -:50 5 5
2. Bolla Rehn -:50 1 1
2. Gretta i Askebaken -:50 5 5
2. Jonses Enka under Tomten, Bolum 5 5
2. Lena Anders Dotter Korsbaken -:50 1 1
2. Jonas Granats Hustru -:50 1 1
2. Lella Mjörnersa -:50 1 1
2. Kaxes Enka -:50 1 1
2. And. Svänsson Askebaka 5 5
Summa 10:50 18 16 5

Bolum den 2 mars 1875
Anders Eriksson Lars Pettersson
 

Förtekning öfver utlemnad spannemål och kontanter till Bolums Kommuns Fattige den 1 juni 1875.

Kontant Råg Hafvre fot kannor fot kannor

Smedens Enka i Bjellum -:50 1 1
Maja Mårtens Dotter Kaxes Enka -:50 1 1
Wakers Enka vid Bjellum -:50 1 1
Lotta Friberg -:50 1 1
Dises Enka -:50 1 1
Bolla Ren -:50 1 1
Jonas Granats Hustru -:50 1 1
Johanna Snygg -:50 1 1
Fagermans Enka i Fattighuset -:50 1 1
Gustafs Enka i Fåfänga -:50 1 1
Jonses Enka under Tomten Bolum -:50 5 5
Cajsa Dahllöf -:50 5 5
Lena Anders Dotter Korsbacken -:50 1 1
Greta i Gatan Bjellum -:50 5 5
Lella Mjörnersa -:50 1 1
Falgrens Hustru -:50 1 1
Anna Fagerman -:50 5 5
Greta i Askebaken -:50 5 5
Sanbergs Pojker vid Skolgång -:50 5 5
Dito till dito -:50 5 5
Summa 10:- 16 5 16 5

Bolum den 1 juni 1875
Anders Eriksson Lars Pettersson
 

Utgifter för Bolums Kommun år 1883.

Jan 8 Hemkört 1 famn ved från Bestorp 2 kr.
Jan 8 Johan C, …. lena Fogel Rånge 5 kr.
Jan 9 Till Anna Bökman hem … 1 kr.
Jan 27 Till Stadig för Smeden Enka 3 kr.
Jan 28 porto för ett bref Mariestad ”dok. Sjöberg”. –24.
Febr. 26 bet. Brandstodsafgiften för fatig. 4:58.
Febr -:- Dito för Rehns - 48.
Mars 1 Utlemnat till Fattige 11:50 26 fot Råg.
Mars 1 bet arrändet till Skatteg. 20:-
Mars 7 till Anna Lund för sömnad af
1 Klädning, 4 lintyg att. Chrest. Fogel 2:42.
Mars 16 till Anna Bökman 3:-
Mars 18 porto för ett bref Mogren fatig Sta. – 24.
Mars 18 Mannerfält Östtomten bered protokol - 12.
Mars 28 till Smeden i Bjellum för Gumma 3:-
Mars 28 Till Chrestina Stadig skolbok och Tafla till gossen - 85.
April 8. Köpt ett par känger åt Cajsa Bramberg 5:-
April 11. Lemnat Chrestjan Larsson i Rutaretorp 3 fot råg.
April 12. Till J. Zvek(?) und. Backag., Bjellum 1:- 1 fot råg.
April 19. post ett bref till Mogren Statiok(?) - 24.
April 19. Dito till Mariestad queto … .. – 12.
April 30. Till Anna Bökman 5:-
Maj 1. Till Smedens Enka i Bjellum 1:-
Maj 2. Till f.d. Soldat J. Blanks Hustru 2 fot råg.
Maj 4 Porto ett bref till Mannerfält Östtomten - 24.
Maj 4 Skara Röstlängd å Kommunal.. – 24.
Maj 10. Dito queto Stämmoboter - 12.
Maj 14. Till Statistikisk byrån Stockholm - 24.
Maj 14 Gyllenbåga Remningstorp Jord Stati - 12.
Maj 24. Till f.d. soldat Blanks hustru 4:-
Maj 29. Post för ett bref Kronofogde Ta .da -12.
Juni 1. Utlemnat till de fattige enl. list. 9:- 23 fot råg, 5 kannor råg
Juni 23. Till Smedens Enka i Bjellum 1:-
Aug. 5. Till dito Enka 8 kannor råg
Aug. 6. Till Svarvel vid resa till borås 2:-
Aug. 8. Foster lön till A. Pers son 20:-
Aug. 13. Till folkhögskolan 10:-
Aug. 16. Till Laffen till Skolagning 1:- 1 fot råg.
Aug. 17. F.d. Soldaten Blanks Hustru 2 fot råg.
Sept. 4. utlemnat till de Fattige lista 7:50 19 fot, 5 tunnor råg.
Sept. 8. Till f.d. Sold. Blanks hustru 2 fot, 5 tunnor råg.
Sept. 26. Köpt 200 tegel till fatighuset 5:-
Sept. 26. Hemfrakt her före 3:-
Sept. 26. 1 par ????????? i Skara 1:50
Okt. 4. 1 Las ?? af Johansson , Tomten - 75.
Okt. 2. 2 dito lass af Lars i Karag. – 75.
Okt. 4. Löst handlingar om Ölförsäljning 3:-

Okt. 5. Dito af Häradsskrifvaren 2:-
Okt. 6. Köpt 4 par känger til fatige 18:-
Okt. 8. 2 ¼ Tunna kalk till fattighu. 2:20.
Okt 8. 2 Bräder till lagning af dören i fattighuset - 75. 100, ? Tums spik det - 30, - 25.
Skuts efter brukbank - 25
Okt. 12 Arbetslön till Lundberg 12:-
Okt. 16. Till Hallberg för Rehn 25:-
Okt. 16. F.d. soldat Blanks Hustru 2 fot råg.
Okt. 30. Till Anna Bökman 10:-
Nov. 8. Porto för ett bref Linköping - 12.
Nov. 14. Debeterings Längder m.m. 5:25.
Nov. 14. Foster lön för gosen Fogel 50:-
Nov. 19. F.d. Soldat Blanks hustru 2 fot råg.
Nov. 21. Smeden Enka i Bjellum 8 tunnor råg.
Nov. 22. Fagerman Enka vid sjukdom - 50
Dec. 3 Utlemnat till de Fattige 17:50 22 fot, 3 tunnor råg.
Dec. 13. Till f.d. Soldat Blanks hustru 4:- 2 fot råg.
Bet. afgiften till biblotekskassa 8:20

Utgift Conto för Hofs Kommun år 1883.

Febr. 26. Brandstorsafgift för Fattighuset 1 :- -3
Mars 1. Betalt arrändet för platsen Vid fatig 5:-
Sept. 24. Till J. A. Svänssons hustru Grefvag. 4:-
Okt. 12. 3 lispun Rågmjöl till dito 4:20
Okt. 31. Soffia Svänsson bekommet kont. 2 :-
Nov. 2 4 lispun Mjöl 5 :40.
Nov. 24 till dit Soffia Svänsson 11 :-
Dec. 1 bet Mjölk i Mejeriet 2 :-
Dec. 7 ett bref till Lidköping om kraka - :12
Dec. 7 dito till Mariestad om räfvar - :12
 

Förteckning öfver uttlemnad Råg o Kontant till Bolums sockens fattig den 3 mars 1884.

Kontant fot kannor.
Smedens Enka i Bjellum 5 kr. 1 5 Bet.
Cajsa Bramberg i Fåfängan - :50 1 5 Bet.
Wakers Enka i Bjellum - :50 1 5 Bet.
Johanna Snygg dito - :50 1 Bet.
Crestina Stadig dito - :50 1 5 Bet.
Gamle Krut dito - :50 1 Bet.
Crestina Flink dito - :50 1 Bet.
Lena Anders doter Korsbacken - :50 1 5 Bet.
Jonses Enka under Kärrag. - :50 1 Bet.
Johannes Laff und. Törnag. - :50 1 Bet.
Kaxes Enka i Fattighuset - :50 1 5 Bet.
Fagermans Enka dito - :50 1 5 Bet.
Joseffina Larsdoter dito - :50 1 5 Bet.
Anna Fagerman dito - :50 1 5 Bet.
Johannes Sandberg dito - :50 1 Bet.
Olof Bink dito - :50 1 Bet.
Kajsa Ärlig Askebacken - :50 1 Bet.
Lella Mjörnesa dito - :50 1 5 Bet.
F.d. Soldat Blanks hustru 2 : 50 3 5 Bet.
Kajsa Hassel vid Pilhult - :50 1 Bet.
Lorens Enka Hof Fattighus - :50 1 5 Bet.
Korpa Stina dito - :50 1 5 Bet.
Dam Johannes dito Bet.
Enkan Rehn under Wästorp - :50 1 Bet.
S:a 17:50 30 5

Bolum den 3 mars 1884
And. Eriks son Johan A. Johan son

Förteckning öfver uttlemnad Råg och Kontanter till Bolums sockens fattige
28 Maji 1884.
Kontant Råg. Fot kannor

F.d. Soldat Blancks hustru 3 3
Blomqvist Enka und. Samuelsg. 3
Smedens Enka i Bjellum 3 1 5
Wackers Enka dito 3 :50 1 5
Cajsa Bramberg Fåfängan 3 :50 1 5
Johanna Snygg Bjellum - :50 1
Crestina Stadig dito - :50 1 5
Crestina Flinck dito - :50 1
Gamle Krut dito - :50 1
Lena Anders dotter Korsbacken - :50 1 5
Jonses Enka und. Tomten - :50 1
Lella Mjörnersa Askebacken - :50 1 5
Cajsa Ärlig dito - :50 1
Kaxses Enka Fattighuset - :50 1 5
Anna Fagerman dito - :50 1
Josefina Lars dotter dito - :50 1 5
Johannes Sandberg dito - :50 1
Ole Brink ditto - :50 1
Cajsa Hassel Hof - :50 1 5
Korpa Stina dito - :50 1
Lorens Gumman dito - :50 1 5
Johan Petter Anders son und. Bakg. 1 5
Summa : 12:- 31 5

Bolum den 28 Maji 1884.
J. A. Johans son Anders Eriks son.

Förtekning öfver utlemnad Råg och Kontanter till Bolums Sokens fattige
den 2 September 1884.

Kontanter Råg.Fot Kannor.

F.d. Soldat Blanks hustru 3 :- 3
Smedens Enka i Bjellum 3 1
Wakers dito - :50 1 5
Kajsa Bramberg - :50 1 5
Johanna Snygg - :50 1
Krestina Stadig - :50 1 5
Krestina Flink - :50 1
Gamle Krut - :50 1
Jonses Enka - :50 1
Lena Anders dotter Korsbacken - :50 1 5
Janes Enka und. Munkg. - :50 1
Blomqvists Dotter 3
Kaxses Enka i Fattighuset - :50 1 5
Josefina Lars dotter dito - :50 1 5
Johannes Sandberg dito - :50 1 5
Anna Fagerman dito - :50 1
Lilla Mjörnersa dito - :50 1 5
Kajsa Hassel vid Hof - :50 1 5
Lorent Guma dito - :50 1 5
Korpa Stina - :50 1

S:a 11:50 29

Bolum den 2 September 1884
Anders Eriksson J. A. Johansson
 

Förteckning över utlemnad Råg och kontanter till Bolums Sockens fattige
den 4 December 1884.
Kontant Råg. Fot kannor.
Smedens Enka i Bjellum 1 5
Johanna Snygg dito -. 50 1
Cajsa Bramberg Fåfängan 1:- 1 5
Wackers Enka Bjellum 1:- 1 5
Gamle Krut dito 1:- 1
Crestina Stadig dito 1:- 1 5
Crestina Flinck dito -:50 1
Lena Anders Dotter Korsbaken 1:- 1 5
Blomqvestes dotter och Enka 3
f.d. Soldat Blanks Hustru 3:- 3
Kaxes Enka Fattighuset 1:- 1 5
Josefina Lars Dotter dito 1:- 1 5
Anna Fagerman -:50 1
Johannes Sandberg 1:- 1
Jonses Enka under Tomten 1:- 1
Lilla Mjörnersa Askebacken 1:- 1 5
Kajsa Hasel vid Hof 1:- 1 5
Lorensts Gumman dito 1:- 1 5
Korpa Stina dito 1:- 1 5
Gustaf Hassel Hof 1 5
Summa 18 31

Bolum den 4 Dec1884.
And. Eriksson J. A. Johansson

Förtekning öfver utlemnad Råg och Kontanter Till Bolums Sockens Fattige den 1 mars 1886.

Kontanter Råg.Fot kannor
Wakers Enka i Bjellum -:50 1 5
Johanna Snygg dito -:50 1
Krestina Stadig dito -:50 1 5
Cajsa Bramberg dito -:50 1 5
Kaxes Enka i Fattighuset -:50 1 5
Johannes Sandberg dito -:50 1
Anna Fagerman dito -:50 1
Josefina Lars Dotter dito -:50 1 5
Crestina Fogel -:50 1 5
Kajsa Hasel Hof -:50 1 5
Lella Mjörnersa Askebacken -:50 1 5
Lorents Gumman Hof -:50 1 5
Stina Lars dotter dito -:50 1
Tillda Hägg dito -:50 1
Lisa Holm under Lunnag -:50 1
Smedens Enka i Bjellum 5:- 1 8
Gustaf Hassel Hof 1 5
Johannes Laff under Törnag -:50 1
------------------------------------
13 23 8

Bolum den 1 mars 1886
E. O. Hvarfvén Anders Eriksson

Förtekning öfver uttlemnad Råg och Kontanter till Bolums Sockens fattige den 1 juni 1886.

Kontanter Råg Fot o kannor

Wakers Enka vid Bjellum -:50 1 5
Johanna Snygg dito -:50 1
Krestina Stadig dito -:50 1 5
Krestina Flinck dito -:50 1
Cajsa Bramberg dito -:50 1 5
Kaxes Enka i Fattighuset -:50 1 5
Johannes Sandberg dito -:50 1
Josefina Lars doter dito -:50 1 5
Krestina Fogel dito -:50 1 5
Anna Fagerman dito -:50 1 5
Lelle Mjörnersa Askebacken -:50 1 5
Lisa Holm under Lunnag. -:50 1
Kajsa Hassel vid Hof -:50 1 5
Lorents Gumman dito 1:- 1 5
Stina Lars dotter dito -:50 1
Tilda Hägg dito -:50 1
Rehns Enka under Västorp 1 5
Johannes Damme Hof -:50 1
---------------------------------------
9 23 5

Bolum den 1 juni
E. O. Hvarfvén And. Eriksson.

Förtekning öfver uttlemnad Råg och Kontanter till Bolums Sockens fattige den 1 September 1886.

Kontanter Råg. Fot o kannor
Wakers Enka vid Bjellum -:50 1 5
Johanna Snygg dito -:50 1
Krestina Flink dito -:50 1
Cajsa Bramber dito -:50 1 5
Lisa Holm dito -:50 1
Kaxes Enka i Fattighuset -:50 1 5
Johannes Sandberg dito -:50 1 5
Josefina Lars doter dito -:50 1
Crestina Fogel dito -:50 1 5
Anna Fagerman dito -:50 1
Lilla Mjörnersa dito -:50 1 5
Kajsa Hassel vid Hof -:50 1 5
Lorents Gumman dito 1:- 1 5
Stina Lars Doter dito -:50 1
Tilda Hägg dito -:50 1
Dam Johannes dito -:50 1
Smedens Enka i Bjellum 1 5
--------------------------------------------------
8 50 21 5

Bolum den 1 September 1886.
Anders Eriksson E. O. Hvarfvén.

Förtekning öfver utt lemnad Råg och Kontanter till Bolums Sokens fattige den 8 Dec 1886.

Råg Kontanter Fot kannor
Wakers Enka vid Bjellum 1 5 1:-
Johanna Snygg dito 1 -:50
Krestina Stadig dito 1 5 1:-
Krestina Flinck dito 1 -:50
Cajsa Bramberg dito 1 5 1:-
Kaxes Enka Fattighuset 1 5 1:-
Johannes Sandberg dito 1 5 1:-
Joseffina Lars dotter dito 1 -:50
Krestina Fogel dito 1 -:50
Lella Mjörnersa Askebacken 1 5 1:-
Kajsa Hassel vid Hof 1 5 1:-
Lorents Gumman dito 1 5 1:-
Stina Lars dotter dito 1 -:50
Tilda Hägg dito 1 -:50
Lisa Holm under Lunnag 1 -:50
Anna Fagerman Fattighuset 1 -:50
Dam Johanes Hof 1 -:50
-----------------------------------------
21 12:50

Bolum den 8 Dec 1886
Anders Eriksson E. O. Hvarfvén

Förtekning öfver uttlemnad Råg och kontanter till Bolums Sockens fattig den 1 mars 1887.

Kontanter Råg. Fot kannor
Wakers Enka vid Bjellum -:50 1 5
Johanna Snygg dito -:50 1
Krestina Stadig dito -:50 1 5
Kajsa Bramberg dito 1 5
Kaxes Enka Fattighuset -:50 1 5
Johannes Sandberg dito -:50 1 5
Josefina Lars dotter dito -:50 1 5
Anna Fagerman dito -:50 1 5
Lella Mjörnersa Askebaken -:50 1 5
Cajsa Hassel Hof -:50 1 5
Lorents Gumman dito 1:- 1 5
Stina Lars dotter dito -:50 1
Tillda Hägg dito -:50 1
Lisa Holm under Lunnag. -:50 1
Rens Enka under Wästorp 1
Anna Laff -:50 1
Dam Johannes -:50 1
Gustaf Hassel 1
-----------------------------------------
Summa 8 23

Bolum den 1 mars 1887
And. Eriksson E. O. Hvarfvén

Förtekning öfver uttlemnad Råg och kontanter till Bolums Sockens fattige den juni 1887

Kontanter Råg
Wakers Enka vid Bjellum -:50 1 5
Krestina Stadig -:50 1 5
Cajsa Bramberg fåfänga -:50 1 5
Johanna Snygg dito -:50 1
Kaxes Enka fattighuset -:50 1 5
Johanes Sandberg dito -:50 1 5
Josefina Kjellsten dito -:50 1 5
Anna Fagerman dito -:50 1
Lella Mjörnersa -:50 1 5
Cajsa Hassel Hof -:50 1 5
Lorents Gumman 1:- 1 5
Tillda Hägg -:50 1
Stina Lars doter -:50 1
Lisa Holm under Lunnag. -:50 1
Johannes Laff -:50 1 5
Gustaf Hassel Hof 1
------------------------------------------------
8 21
Bolum den 2 juni 1887
Anders Eriksson E. O. Hvarfvén
 

Lista öfver utlemnad Råg och kontanter till Bolums Sokens fattige den 1 September 1887.

Kontanter Råg Fot kannor
Cajsa Bramber Fåfängan -:50 1 5
Wakers Enka Bjellum -:50 1 5
Crestina Stadig dito -:50 1 5
Lisa Holm dito -:50 1
Kaxes enka Fattighuset -:50 1 5
Johannes Sandberg dito -:50 1 5
Josefina Kjelsten dito -:50 1 5
Anna Fagerman dito -:50 1
Lilla Mjörnersa Askebaken -:50 1 5
Cajsa Hassel Hof -:50 1 5
Lorents Gumman dito 1:- 1 5
Stina Lars doter dito -:50 1
Tillda Hägg dito -:50 1
Dam Johannes dito
--------------------------------------------------
7 17 5
Bolum den 1 September 1887.
Anders Eriksson E. O. Hvarfvén

Förtekning öfver uttlemnad Råg och kontanter till Bolums Sokens fattige den 9 December 1887.

Råg Kontanter. Fot kannor.
Cajsa Bramberg fåfängan 1:- 1 5
Wakers Enka Bjellum 1:- 1 5
Johanna Snygg dito -:50 1
Krestina Stadig dito 1:- 1 5
Lisa Holm dito -:50 1
Kaxes Enka fattighuset 1:- 1 5
Johannes Sandberg dito 1:- 1 5
Anna Fagerman dito -:50 1
Josefina Kjellsten dito -:50 1
Kajsa Hassel Hof 1:- 1 5
Lorens Gumman dito 1:- 1 5
Stina Lars dotter dito -:50 1
Tilda Hägg dito -:50 1
Gustaf Hassel dito 1 5
Lella Mjörnersa Askebaken 1:- 1 5
Greta Johans doter Bjäl -:50 1
----------------------------------------
Summa 17 : 50 20 5

Bolum den 9 Dec 1887.

Anders Eriksson E. O. Hvarfvén.

Förtekning öfver uttlemnad Råg och kontanter till Bolums Sokens fattige den 1 mars 1888.

Råg kontanter
Wakers Enka i Bjellum 1 5 -:50
Kajsa Bramberg Bjellum 1 5 -:50
Johanna Snygg dito 1 -:50
Krestina Stadig dito 1 5 -:50
Lisa Holm under Lunnag. 1 -:50
Kaxes enka i Fattig huset 1 5 -:50
Johannes Sandberg dito 1 5 -:50
Josefina Kjellsten 1
Anna Fagerman Fattighuset 1 -:50
Lella Mjörnersa Askebaken 1 5 -:50
Kajsa Hassel Hof 1 5 -:50
Lorents Gumman Hof 1 5 1:-
Stina Lars dotter dito 1 -:50
Tilda Hägg dito 1 -:50
Rens enka under Wästorp 1
Gustaf Hassel Hof 1 5 -:50
-----------------------------
Summa 20 5 7:50
Bolum den 1 mars 1888
Anders Eriksson O. Hvarfvén.

Förtekning öfver uttlemnad Råg och kontanter till Bolums Sokens fattige den 3 juni 1888.

Råg Kontanter
Wakers Enka vid Bjellum 1 5 -:50
Holmens dito 1 -:50
Johanna Snygg dito 1 -:50
Crestina Stadig dito 1 5 -:50
Cajsa Bramberg Fåfängan 1 5 -:50
Kaxes Enka Fattighuset 1 5 -:50
Johannes Sandberg dito 1 5 -:50
Anna Fagerman dito 1 -:50
Josefina Sandberg dito 1 5 -:50
Lella Mjörnersa Askebaken 1 5 -:50
Lorens Gumman Hof 1 5 1:-
Stina Lars dotter dito 1 -:50
Kajsa Hassel dito 1 5 -:50
Tilda Hägg dito 1 -:50
---------------------------------------
18 7
Bolum den 3 juni 1888
Anders Eriksson E. O. Hvarfvén

Förtekning öfver uttlemnad Råg och kontanter till Bolums Kommuns fattige 3 September 1888.

Kontanter Råg Fot kannor
Wakers Enka Bjellum -:50 1 5
Holmens Enka dito -:50 1
Cajsa Bramberg dito -:50 1 5
Johanna Snygg dito -:50 1
Crestina Stadig dito -:50 1 5
Lella Mjörnersa Askebaken -:50 1 5
Kaxes Enka Fattighuset -:50 1 5
Johannes Sandberg dito -:50 1 5
Anna Fagerman dito -:50 1
Josefina Sandberg dito -:50 1
Kajsa Hassel Hof -:50 1 5
Lorens Gumman dito 2:- 1 5
Stina Lars doter dito -:50 1
Tilda Hägg dito -:50 1
Gustaf Hassel dito 1 5
Johannes ?ek Bjellum 1
Greta Bramberg -:50 1
--------------------------------------
Summa 9 21 5

Bolum den 3 September 1888.
Anders Eriksson E. O. Hvarfvén.

Förtekning öfver uttlemnad Råg och kontanter till Bolums Sokens fattige den 7 Dec 1888.

Kontanter Råg Fot kannor.
Wakers Enka vid Bjellum 1:- 1 5
Krestina Stadig dito 1:- 1 5
Kajsa Bramberg dito 1:- 1 5
Johanna Snygg dito -:50 1
Lisa Holm dito -:50 1
Kaxes Enka Fattighuset 1:- 1 5
Johannes Sandberg dito 1:- 1 5
Anna Fagerman dito -:50 1 5
Lelle Mjörnersa Askebaken 1:- 1 5
Kajsa Hassel Hof 1:- 1 5
Lorents Gumman dito 2:- 1 5
Stina Lars dotter dito -:50 1
Gustaf Hassel Hof 1 5
Greta Trass Heljesg. -:50 1
Tjernas Enka under Törnag. -:50 1

Bolum den 7 Dec. 1888
Anders Eriksson E. O. Hvarfvèn

Div. andra utgifter för Bolums Kommun.

Undertecknad har bekommet för aflastning och körning från Broddetorps station till Bolums fattighus ett parti tegel af 8 lass 3 Kronor.
samt för aflastning och körning från nämnde ställe, ett parti läkt och 3 famnar takspån
---3 Kronor 50 öre, som härmed qvitteras.
Böljan Bolum d. 23 oktober 1875
// J. A. Larsson.

Utgifts och inkomst förslag för Bolums Kommunal för år 1878.

Under år 1877 har influtit enligt Debiterings och uppbördslängden för år 1876 i kontant  312 kr 96 öre
Behålningen från förra året 12 kr 9 öre
Uttskänkningsmedel  22 kr 8 öre
Summa 347. 13
Dito Råg enligt uppbördslängden  91 fot 1 kanna 50 ??
Under år 1877 har hittils åtgåt i kontant  217 kr 85 öre
Utterligare anses åttgå under året  125 kr
Summa 342 kr 85 öre.
Råg har hittils åtgåt 69 fot 8 kannor
Utterligare anses åtgå 20 fot
89 fot 8 kannor

under år 1878 anses åttgå lika med år 1877
kontant omkring  345 kronor.
Råg omkring  90 fot
För bestridande af desa uttgifter föreslås en uttdebetering af 10 öre i kontant samt 50 tum Råg per furk samt en personal afgift af 50 öre per man och 24 öre per qvinsperson.
Slätterödjan den 11 oktober 1877.
Anders Eriksson Kommunalnämndens Ordförare.

Utaf Ordföranden i Bolums Kommunalnämnd har jag dato bekommet 5 Kronor för hjälp vid uppförande af Jonas Pans stugeböggnad enl Kommunalstämmobeslut
Bolum den 29 April 1879.
// Johan Mars.

Utaf Ordföranden i Bolums Kommunalnämnd har jag denna dag bekommit 5 Kronor för par känger förfärdigade ått Gossen Snygg Bjellum.
Qveteras den 14 okt 1879.
// Lars Petter Andson

Inom Hofs Kommun har under år 1877 influtit enligt Debiterings och uppbördslängden – 55 kr 71.
Utgifter skuld till ordföranden från föra året 10 kr 2 öre
Uttbetalt under året 35
Utgifts och inkomst förslag för Bolums Kommun för år 1878.
Under år 1877 har influtit enligt Debiterings och uppbördslängden
för år 1876 i kontant 312 kr 96 öre.
Behålningen från föra året 12 kr 9 öre.
Uttskänkningsmedel 22 kr 8 öre.
Summa 347 -- 13
dito Råg enligt uppbördslängden 91 fot i kana 50
Under år 1877 har hittils åtgåt i kontant 217 kr 85 öre.
Utterligare anses åttgå under året 125 kr

Summa 342 kr 85
Råg har hittils åtgåt 69 fot 8 kannor
Utterligare anses åtgå 20 fot.
Summa 89 fot – 8
Under år 1878 anses åttgå lika med år 1877 i kontant omkring 345 kronor
råg omkring 90 fot

För bestridande af desa uttgifter föreslås en uttdebitering af 10 öre i kontant samt 50 tum Råg per furk samt en personalafgift af 50 öre per mans och 24 öre per qvinsperson.

Slätterödjan den 11 oktober 1877
Anders Eriksson Kommunalnämnds Ordförare
Utaf Ordföranden i Bolums Kommunalstyrelse har jag denna dag bekommet 5 fem kronor för en likkista ått Kajsa Johans Dotter i Bolum fattig hus
Qveteras Bolum den 23 Dec 1879.
// Anders Pärson. Spaka-Kajsa ?
Till uppfostrings hjelp ått Johanna Jons Dotters från Wästorp oäkta barn beviljades 20 Kronor och till Karolina Spak 5 Kronor.
Bolum den 10 December 1880.
// Anders Eriksson

Johanes Andersson Per Johansson Johannes Hedberg
Att till Bolums Kommun lemna 9 ½ fat Råg lemnades (överstruket) stannade Per Johans son i Wäster Bredeg 3 Kronor 45 öre per fat
Anders Eriksson

Fredag åtta dagar den 10 December hålles ordinari Kommunalstämma med Bolums Soken för granskning af Fyrktals Debeterings och Uppbördslängder val af Revisorer att granska Soknens räkenskaper för tillsättande af de vid årets slut ledigblifvande tjenstebefattningar äfven kommer att väljas kronofjerdingsman för nästa år äfven kommer att för Bolums Kommuns räkning uppköpas 12 fat Råg.
Bolum den 28 November 1880.
// Anders Eriksson.
 

Hvad som är lemnadt af undertecknad till fattighjonen inom Hofs Kommun under år 1880.
Nämligen till Lurres den 8 mars
1/4 t: råg 4.25 samt 50 öre i pänningar 4.75.
dito juni 11. 1/4 t: råg ---------------- 5.-
bekommit den 21 December 1/4 t: råg samt 1kr ---6.50
Summa 16.25

Korpastina bekommit
Den 12 mars 1/4 t: råg 4.50 kont. -.50 5
Dito d. juni 11 1/8 t: råg 2.50
Dito d. 21 Decemb. 1/8 t: råg 2.75 samt -.50 3.25 = 10.75.

Harsla Cajsa
Betalt lasarätsvård 15.14
1/8 råg juni 11 2.50
dito 1/8 t: råg 2.75 samt 50 öre 3.25 = 10.75

Damjohannes bekommit
Underhåll den 10 februari till nedan nämnda dag
12 1/4 tt fläsk af 42 öre = 5.15. 1/4 t. Potater 1.70 = 6.85
1 L. tt rågmjöl – 3.50. 5 tt potatemjöl och grun 65 = 4.15.
15 kaker samt deverse matvaror 1 kr. 1/2 tt smör 30 = 1.30.
ett st. kött m.m. .50. 17½ kanna mjölk 2.10 = 2.60.
Bek. Johannes Persson för tvål 1 kr till sallva 50 öre = 1.50
lemnat Stina till såpa trå och sallt = .50
en särk samt deverse gångkläder = 8.50 = 25.40
den 10 April tillfrisknade Johannes då
upphördes det med matningen
Summa 73.29

Räkning öfver hvad de fattige har bekommit i stat af fattigföreståndaren under år 1882.

Cajsa Larsdoter för sin moders räkning uppburit
Feb. 20 kontant 1.
Mars 9 1/4 t: råg 4 k. 2 kanner korn .37 4.37
Juni 12 1/4 t: råg 4.
Dec 8 1/4 t: råg 4.50
Kontant 2. = 15.87.
Dito Cajsa Hassel uppburit
Maj 5 1/8 t: råg 2.
kontant .25
Maj 7 kontant till garn 1.
Juni 12 1/8 t: råg 2.
Dec. 8 1/4 t: råg 4.50
Kontant 1. = 10.75.
Dito Stina Larsdoter uppburit
Mars 9 1/8 t: råg 2.
2 kanner korn .37
kontant .50
Juni 12 1/8 t: råg 2.
Dec. 8 3/16 t. råg 3.38
Kontant 1. = 9.25
Dito Gustaf Olofsson
Dec. 18 1/8 t. råg 2.

Summa kont. 37.83
Uppburit af ordföraren för de fattigas räkning kont. 25.53
Behållning 12.30

Hof Sven Nilsg. d. 12 Febr. 1883
J. G. Hoffman.
Af Anders Eriksson i Uddag., Bolum har jag bekommit liqvid för ått mig i Soldattorpet under Anders Torstensg., Hof den 21 April 1882 hållen lösöre Auktion enligt lemnad redovisning erkenes Bolum den 2 April 1883.
Lotta Hägg
m.h.å.p.

Härvid närvarande
Gust. Blanck Soldat und. Häljesg., Bolum.

Undertecknad åttaga sig att för Bolums Sokens räkning under 6 Månaders tid räknat från den 1 December detta år övertaga väl vårda och underhålla Johannes Lars Son Damme mot en ersättning af 10 Kronor i Månaden som betalas vid varje månads slut men om dödsfal inträffar betalas i förhållande till lifstid sålunda öfverenskommit som skedde i
Bolum den 24 November 1888
Jonas Isaksson under Bessg., Bjellum.

Å fattigvårdsstyrelsens vägnar
Anders Eriks Son Ordförare

Dec 11 bet. en månads foster lön med 10 Kr.

För vården och underhållet af min svärmoder Greta Johans dotter under år 1888 har jag bekomit i ersätning enligt träffad öfverenskommelse 7 Kronor i Månaden eller 84 Kronor qveteras Bjellum den 12 December 1888.
J. F. Engqvist.

[ överordnad ] Start ] Fattigstôva Bolum ] Kyrksmen Lindström ] [ innehåll ]
[ samma nivå ]
[underordnad] [ Innehåll ]