Västorp

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] [ Västorp ]
[underordnad] Västorpaväjen ]

 

Västorp frälse

På 1560 talet Huessingtorp och härleder troligen sitt namn av att där då tillförne bott någon svärdvässare eller svärdsmed. Det är sedan urminnes tider av enstaka belägenhet i socknens sydvästra del, gränsande mot Hornborgasjön, men torde likväl fordom ha skiftats ifrån Bolums by, med vilken det i senare tid hade stridig mark.

Köptes 1641 av Carl Rosendufva och tillhörde senare välborne Jungfru Anna Kafke samt brukades av Oluf Pährsson. 
1695 meddelades uppbud å halva Vässtorp i Bolum, vilket assessorn vid Göta Hovrätt Gabriel Gyllengrip, som 1694 köpt detsamma av fänriken Knut Kafke. 1692 inlöstes gården av kronan.

 • Arvid Blomqvist från Flistad f1739 med maka Stina finns nämnd, om de brukade el ej är oklart men mågen och gift med dottern Maria Arvidsdotter f1767 stannar här på Västorp senare till Ökull.
 • Jonas Persson Åbo 74 och 76 
 • Jon Andersson från Broddetorp f1758 gm Bolla dör redan 92 och familjen flyttar till Bältaregården.

 • 1796- Lars Pettersson f1745 från Segerstad med Maria och tre barn kom 96 från Segerstad.
 • 1799-1819 lb Petter Persson f1758 kom från Hornborga 99 och han fortsätter till St Weka och senare Korsgården. Troll Erik ingick i denna familj. Hans hustru bonddotter från Bosgården Hba
 • 1812 - 1826 Johannes Gunnarsson f1768 lär ha kommit 1812 Dottern Jutta gumman gifter sig med efterträdaren
 • 1812-1815 Petter Johansson f1790 som vi ju återfinner på Jägartorp gift med Juttagumman
 • 1828-29 Vilhelm Larsson f1764 kom från Tranum och fortsatte till Varnhem
 • Jonas Eriksson familj f1750 kom från Böljan 1812. Dottern Maria gifte sig till Västorps qvarn.

Erik och Johan Otter

säljer 3/4 till Ragnvald Öjebom.
1796 Ett helt hemman äges af Herr Häradsskrifvaren Johan Otter och Herr Ragnwald Öjebom.


½ Västorp Norra

Areal 112 har därav 22 åker svartmylla på moränbotten och något mossjord. En manbyggnad uppfördes 1860 eller 1870 talet, en annan under senare år. Ekonomibyggnader ~1900. 6 hästar, 25 reaktionsfria SBR nötkreatur. 2 modersuggor.


Otterska släkten avyttrar

säljes till släkten 1805 genom Jöns Svensson, som inköpte hemmanet av delägande medlemmar av den Otterska släkten å Botorp.

1805-1820 Jöns Svensson

född 1780 kom från Arvidsgården 1819 men dör året därpå. Den förmögne gästgivare sonen, som i sitt första gifte 1805 valde änkan på ArvidMikaelsgården köper Västorp. Jöns Svensson, som sedan något år var brukare av den blivande hustruns föräldragård köpte vid sitt giftermål, av det von Otterska sterbhuset på Botorp halva hemmanet Vässtorp. Han lade därvid grunden till ännu ett släkthem för sin blivande son vars dotterson, väl med rätt i släktföljden där senare efterträddes av styvdottern Brittas sondotters son. (hängde du med?)
Efter ett endast 12 års lyckligt äktenskap dog hustru Maria.

Genom arv överenskommelse och i egenskap av målsman och förmyndare för de ännu omyndiga sönerna satt dock Jöns i orubbat bo, endast saknande sin hustru och husmoder, en sak som han redan året därpå undanröjde genom att ingå nytt äktenskap med prästsondottern Greta Jonsdotter - Tidblad från Anfastorp Vilske Kleva f1794, som fanns här som piga. Även detta giftermål begåvades med ett barn av till sonen motsatt kön, men blev i övrigt av kortvarig beskaffenhet, i det att Jöns, som nämnt, redan år 1820 avled. Dottern i denna relation gifte sig med khde sonen Anders Liedholm, som vi återfinner i Gökhem.

Greta Tidblad som ung änka gifter om sig med Lasse Jonsson i Kärragården som brukar Västorp några år från 1823-28 familjen väljer sedan Bjärsgården Häggum, där vi kan följa dem närmare.

1829- Sven Jönsson

enda överlevande sonen i det första äktenskapet f1809.
Han kom från Korstorp 1829
Han gifte sig med soldatdottern Britta Ärlig, som gav honom 7 barn. Sven dör 1903. Hjilmer kan berätta om Jönsapojken och Tummesatös enligt följande:

Mellan Sven och makan Britta rådde gamman intill sena ålderdomen och de brukade ofta skämta med varandra, benämnande varandra ”Jönsa pôjke” och ”Tummesa tös”. Det var alltid något storslaget över festligheterna i det Sven Jönssonska hemmet, vilka överglänste vad i de flesta andra hem var vanligt – bröllopen varade inemot fjorton dagar och barndopen i minst tre dagar. Vid ett barndop var församlingsherden bjuden dit tre dagar i sträck och sade tredje dagen: ”Sven Jönsson måtte akta sin hustru över allting annat, som gör sådana dopkalas!” Efter Sven Jönssons i Vässtorp sex flickor var det en väldig riven och när han fått dem alla bortgifta, benämndes han och den äkta hälften – enligt dotterdottern Hilma 1950 – morfar och mormor av snart sagt varannan människa i trakten – skämtsamt av andra än släktingarna. Om förhållandena i det Sven Jönssonska hemmet – anmärkas bör, att det då ändå led på upphällningen med husets feminiteter – lämnar ett brev mellan nedskrivarens härav farfars bröder en liten inblick, varav man kan förstå, att ett kalas i gården den tiden icke lämnade något övrigt att önska. Detta brev är daterat Broddetorp söndagen Septuagesima 1864 men avsänt först några dagar senare och är från Sven Johan Eriksson i Toltan JonMånsgården. Till brodern Gustaf Eriksson, som då vistades hos en i Östra Gerum bosatt syster samt utgör ett verkligt kulturdokument, varur i detta sammanhang må anföras: Den gamla, kort efter Sven Jönssons död rivna manbyggnaden i Västorp, byggdes av Jöns Svensson, då denne 1819 flyttade till gården och blev icke beträffande inredningen färdig förrän till dess sonen skulle döpa sin andra dotter Anna Greta. Av gårdens nuvarande båda manbyggnader uppfördes den äldre 1868 och den yngre jämte ladugården och övriga åbyggnader ~1905.// Hilma 50.

Sven Jönssons långa innehav av gården, som han erhöll i fädernearv ograverad, möjliggjordes därav att denna under hans omyndighet brukades av hans styvmoder Greta Tidblad och hennes senare man Lars Jonsson, samt att densamma på hans ålderdom under en lång följd av år brukades av dottern Anna Greta och hennes man Gustaf Pettersson, vilka därmed s.a.s. räddade gården åt sin son Henning, som sedan övertog den efter morfadern.

Av de kärkomna barnen nämna vi.

 1. Maria Beata gifte sig med Svensson i Frälsegården Sätuna, där vi får lära mer
 2. Anna Greta Svensdotter gifter sig med Gustaf Pettersson från Kärragården för gården vidare. Han brukar senare Lilla Samuelgården och är predikant och Missionsföreståndare. Se mer där!
 3. Brita Stina gifter sig med änkeman Johannes Johansson lb vid Skatte och Hansagården Hof. Senare jordrättsinnehavare Västorp, sedan han förbrukat sina resurser och slutar på Fridhem under Västorp.
 4. Charlotta dör späd
 5. Johanna Charlotta gifter sig med Ängars under Kappagården nere vid Hofs ängar. Hon dör sannolikt i barnsäng efter ett kort äktenskap.
 6. Gustava gifter sig med Gustaf Brolin från Bjerka och de slår sig ner i Stenum.
 7. Emma Kristina gifter sig med trädgårdsmästare från Liljeholmen Stockholm.

Anna Greta * Gustaf Pettersson Kärragården

Gustaf av Kärragårdssläkten tar över Västorp blir predikant och missionsföreståndare och flyttar sedan till L Samuelsgården när Henning gifter sig. Hjilmer berättar Gustaf Pettersson brukade Vässtorp från sitt eget till sonen Hennings giftermål och flyttade sedan till sin hemmansdel i Samuelsgården, efter någon tid följd av svärfadern. // Hilma 50.

En bild av Norra Västorp 1896,
Sittande Alfred Larsson Bosgården, Karl Källberg, Henning Petterson, sittande Gustaf med Hustru Hilma med okänd stående mellan sig , Falbo Hilma bakom bordet, Katrins Anna, okänd, morfar, pig Lafra och Tina Lindqvist (fd till morbror Lindqvist)
sittande tillhöger Axel Johansson i Skattegården.

Gustaf Pettersson i Vässtorp blev i slutet av 1870-talet "omvänd" eller "frälst", d.v.s. anammare av de religiösa åsikterna och sedan en mycket verksam predikant. Svärfadern förmådde han emellertid icke göra till proselyt. Han brukade Västorp i nära 25 års tid tills yngre krafter tillkom år 1899. Föreningen hade i honom en trägen ordets förkunnare, och snart sagt otaliga äro de sammankomster i såväl missionshusen som i hemmen, vid vilka han uppträtt som predikant. Han är ännu medlem av föreningen och har trots sina den 25 nov. 1927 fyllda 90 år hälsa och själsförmögenheter i gott behåll.

Gustaf Pettersson och Greta en bild troligen från Lilla Samuelsgården

Makarnas barn:

 1. Hilma som uppnådde en ålder av 101 år och som meddelade sig med Hjilmer om släktens historia. Og och handikappad bodde hon hos föräldrarna på Lilla Samuelsgården.

 2. Henning som tar över

 3. Viktor flyttar till Am redan 1884

 4. Alida blir folkskollärare i Hornborga skola och gifte sig med änkeman och folkskolläraren och kommunalmannen Carl Alfred Holmgren i Hornborga.

1899- Henning Sanfrid Pettersson 

f1862 arrenderar 99 och brukar Västorp. Han gifter sig med Hilda från Helsingegården får med henne 3 barn, som får en för tidig död genom tuberkulosens härjningar. Familjen måste överlämna gården till en släkting på långt håll nämligen Emil Jonsson. Hustrun dör redan 1912, då Henning flyttar till Skara, men återkommer för att senare flytta till Skövde.

Henning Petterssons insatser vid gården, voro trots den korta tid han satt som brukande ägare betydelsefulla, i det han där uppförde nya åbyggnader, varav ladugården på den tiden av många ansågs som ett underverk och vilken trots de senare decenniernas stegrade anspråk ännu ”håller måttet”, men hans verksamhetslust bröts av egen och familjemedlemmarnas sjukdom och han måste redan efter 4 á 5 år draga sig tillbaka och arrenderade bort densamma och sålde efter hustruns död 1912 gården till sin mödernesläkting Emil Jonsson, vars bror Karl förut under fem år brukat densamma, varigenom gårdens traditioner såsom släktgård kom att i någon mån uppehållas.

Sven Jönssons halvsyster Brittas sondotterson Emil Jonsson, g.m. hans dottern Charlottas mans senare dtr Vendela Johansdotter. Efter innehav i nedstigande led såldes gården 1912 p.g.a. ägarefamiljens sjukdom till första ägarens styvdotter Britta sondotters son Emil Jonsson, som efter sin och syskonens försäljning av den i släkten äldre Arvidsgården, nedsatte sig som brukare av svärföräldrarnas angränsande Kappagården.

1908-1913 Carl Gideon Jonsson 

f1882 son till Lars Johan Jonsson i Arvidsgården som senare ägare av den Södra Västorp kom från Varola 1908. Han brukar ett antal gårdar och slutar som cementfabrikör i Stenstorp. Lämnar över till sin broder ehuru han gärna velat köpa den, men vid auktionen lät sig överbjudas av brodern.

1913 Emil Jonsson

Gården till släkten 1913 genom köp av Gustaf Emil Jonsson f1868. Han brukade tydligen Ängars Kappagården. Han är son till Lars Johan Jonsson, brodern Ivar brukar den södra delen av gården. Emil väljer en dotter till Ängars på Kappagården Vendela  f1876. Emil förvärvar sedan genom arv Ängars, men arrenderar ut den och säljer denna del till John och Maria Kjellman.
Han gifte sig med Vendela 1898 och barnen

 1. Berta Linnea gifte sig med Carl i Deragården.
 2. Bernt arrenderar moderns Ängars och tar sedan över.
 3. Karin gifter sig med Olof Johansson i Knektegården Fjällåkra
 4. Maria gifter sig med Bertil Waldén en aktad man
 5. Fritiof arrenderar Ängars, men vi återfinner honom St Ekås i Stenum gift med Linus Larsson dotter Linnea Kärragården Bolum

1937-1966- Bernt Jonsson

f1901 sonen Bernt brukar Ängars och arrenderar här från 1937 och köper gården och tar över 1966 och driver ett framgångsrikt företag. Hans dotter Kerstin väljer maken Anders Sundberg, som senare driver ett sågverk.


Laga skiftet

Skiftet började 1873 och avslutades 1876 och ägorättens utslag 1877 och genomfördes av kommissionslantmästaren J P  Wetterlund och innehåller 187 skrivna och signerade sidor.
Närvarande skiftesgodemännen Johan Johansson i Kappagården Hof och Petter Larsson i Kärragården Bolum

Skiftesdelägare för ½ Wästorp Sven Jönsson
för ½ Wästorp som tillhör afliden mönsterskrivaren N Öjeboms sterbhusdelägare,
riksdagsmannen S Brolin svarande dels för sin egen lott dels också enligt fullmakter för khde A N Sandsjö, hafwaren J C Tralander, kammarskrivaren A O Sandsjö, mademoiselle Margareta Sandsjö, enkefru Sofia Söderlund född Sandsjö, Gustaf Söderlund och f kronolänsmannen N A Tralander samt av (se DIS)
Rågrannar 
1/8 Uddagården Lars Pettersson
1/8 Uddagården Anders Pettersson
3/4 Uddagården Lars Johan Johansson
¼ Böljan JonPersgården Gustaf Nilsson
¼ Skattegården och 1/6 Hansgården i Hof Johannes Johansson i Skategården

Man uppger enstämmigt att Wästorp är ett av ålder enstaka hemman, som med sina odalägor aldrig ingått uti skifte på annat sätt än såsom angränsande och medelst ägobyte.
Under Wästorp ligger fyra särskilda skogs och skiftesmarker

 1. Undermarken eller Torrevalla
 2. Tofvabergsskiften hvilka alla upplystes hafva blifvit utdelade vid å Billingen eller de s.k. undermarkerna skedde och fastställda skiften hvarom kartor lära finnas inom socknen, ehuru de ej nu voro å stället tillgängliga.
 3. ;
 4. ;

1874 i september
Skiftesdelägarna Sven Jönsson och
L F Edström som nu äger det ½ mtl som förut tillhört N Öjeboms sterbhus
I genskap av almänt ombud för Skaraborgs Reg fanjunkaren C Falck för soldatbostället 339 Höjentorps komp
För rågrannar ¼ Deragården enkan Kajsa Greta Nilsdotter genom sin son Johan Alfred Gustafsson
½ Skattegården Hba Joh Eriksson
Herr Lages Jonas Andersson
Uddagården Bolum Lars Johan Johansson i Stommen Valtorp

A wid hemägorna, utmarken och Myran
B wid utskiftes undermarken eller Torrevalla

L F Edströms har till sitt ½ hemman följande nyskilda åbyggnader alla belägna söder om utfartsvägen nämligen
1 manbyggnad, 2 badbyggnad 3 wed och vagnsskjul byggnad, 4 trädgård 5 norra ladugården och 6 östra ladugården

Sven Jönsson ½ mantal innehafver enskilt dels norr om utfartsvägen
1 södra manbyggnaden 2 norra mansbyggnaden 3 badbyggnad med källare derunder och en intilliggande vedbod 4 brygghus och vedbodbyggnad med deri warande brunn 5 afträdeshus och 6 trädgård; dels söder om utfartsvägen 7 västra ladugården och södra ladugården; samt dels flyttningen 9 en ladugårdsbyggnad i Rosendalen

ab Gemensamt till L F Edström och Sven Jönsson för 1 mtl Wästorp finnes en brunn i gatan söder om utfartsvägen och 2 trädgård i Ekemaden

hus i Torremala och Tofvabergens skifte tillhör inte skiftesdelägarna.

Om kvarboende rätt eller utflyttningsskyldighet var ej någon tvist enär sedan Sven Jönsson yrkat att få kvarbo L F Edström förklarade sig ej kunna bestrida sin utflyttningsskyldighet; i afseende hvarå delägarnas yttranden och profvas lämpliga af skiftesmännen, som funnit att skifte ej kan åvägabringas med mindre än att den ena delägarlotten helt och hållet utflyttar.

Litt A  ½ mantal tillhörigt L F Edström utflyttas helt och hållet samt tillkommer all sin inrösningsjord i ett skifte af eller i Myran, Utmarken söder om myrvägen, Långalycklan, utmarken mellan Myra och Qwarnvägen, Stora soldatlyckan (helt obetydligt), Björkegärdet, Markabacken, Tyskalyckan och Nedergärdet vester om banan.
utflyttas med alla sina åbyggnader och anläggningar nämligen

 • 1 Manbyggnad af trä brädfodrad, under halm och torv tak, är 50 fot lång, 19.4 fot bred och 7 fot hög; innehåller förstuga, stuga kök, och ytterstuga, 2ne eldstäder och 1 bakugn, ofvantill vind i afdelningar, brädgolf i stugan och förstugan, köket och ytterstugan stengolf. Ytterstugan utan trossbotten, stugan rappad och tapetserad; i någorlunda eller sämre skiul;
 • № 2 Bodbyggnad af trä under halm och torftak är 15 fot lång 15,3 fot bred och 6 fot hög utan annan inredning än golf i någorlunda skick.
 • № 3 Wed och Wagnsskjulsbyggnad till det mesta av sten samt får öfvrigt bräder och skiftesvirke, under halm och torf tak; är 35 fot lång 11 fot bred och 5 fot hög; befinnes i högst förfallet skick.
 • № 4 Trädgårdsanläggning i Tomten består utom av avflyttbara trän , endast af klarbär och krusbärsbuskar
 • № 5 Norra ladugårdsbyggnaden af trä dels timmer med brädfodring, dels skiftesvirke), under halmtak är 88,7 fot lång 20,5 fot bred och 10,4 fot hög indelad uti stall fähus, loge och lador samt foderränna; i sämre skick
 • № 6 Östra ladugårdsbyggnaden trä (dels timmer dels skiftesvirke), under halmtak; är 89,7 fot lång 20 fot bred och 10 fot hög; indelad uti fähus, loge och ladar äfvensom här samt med ett intilliggande svinhus, under snedtak af halm; i någorlunda skick.

Litt B ½ mtl tillhörigt Sven Jönsson qvarbor i allt med undantag af dess ladugårdshus å Rosendalen, och erhåller sin inrösningsjord uti 2ne ägoskiften nämligen

 • 1 Myra skiftet af Myran nämnt ¾ mtl Bolum Uddagården skifte i Myran; samt
 • 2 Öfvriga inrösningsskiftet i mer af Långalyckan, Gategårdslyckan, Utmarken mellan Myra och qwarnvägarne, Utmarken öster om Qwanvägen, Sjöbacka, Ängen, Lilla Soldatlyckan, Gategårdslyckan, Ekevallen, Rusamten norr om wägning, Ekegärdet vester om banan, Stora Soldatlyckan, Björkgärdet, Stedegärdet, vester om banan, Ekegärdet öster om banan, Lunnagärdet öster om banan och Hedegärdet öster om banan

Litt S Soldatbostället får Roten No 339 vid Skaraborgs Reg, erhåller (på sätt och först i §§41 antecknade) hela sin åker -, äng- och betestilldelning af Wästorp ägar i ett skifte, utgjorde af hela Rosendalen samt en del i Utmarken söder om Myranvägen.

Uti denna uppgjorde och utvisade inrösningsjord planläggning funno hvarken skiftesmännen eller delägarne någon ändring böra ifrågasättas, när densamma anses sådan att minsta möjliga skiftessamtal, som, med så formliga (P6180371.jpg). P6180375.jpg)


Västorp Södra

Ägare

Äg under 1850 talet Secret Öjebom ½ och under honom ½br Petter Johansson f1800 u 70 talet äger Öjebom enka detta. Enkan Margareta Sofia Nyman 1814, under dem brukaren Oskar Johan Edström 1847 följd av ½ egaren Johan Andersson f1839

1492-1810 Ragnvald Öjebom

köper 1792 och ger till sin son mönsterskrivaren Nils Öjebom, som 1810 i gåva. Han övertar då tillika med Tokatorp ErikBengtsgården i Eggby 3/8. Nils får faste 1811. 

Sommartinget 1811 Inlemnades ett af ko länsman Pär Smedberg med biträde af hd Anders Larsson i Bolum och bisittaren Petter Andersson i Skattegården därstädes, den 9 dennes upprättadt utsyningsförslag till erhållande af ärforderligt byggnadswirke till husens iståndsättande wid frälsehemmanet Wästorp ett mantal hwarjemte wid granskningen af förslaget som uptager behofvet till 316 timmerträn 14 st sågståckar och 132 lass af spmarar poll, räfte och gädsle, det uplystes att på berörde hemmans ägor icke finnes någon tjenlig skog samt det uptagne antalet af byggnadsvirke så wäl af nämnd som tingssökande på intet sätt afsågs öfwerdrifvet . I anledning hwaraf sådant skulle till bewis genom tilorag af protokollet sökandene meddelas, hwarmed de äga att wända sig till KB i Länet till den widare åtgärd kongl. hörande den 1 aug 1805 om skogarne i Riket föreskrifwer.

1810-1846  Nils Öjebom

 • 1812-1843 Brukare Petter Johansson f1790 från 1812 till Jägartorp 1843.
 • 1843 - Hans son tar över ½ bruket Gustaf Pettersson f 1815 mera känd som Trollsvikarns eller Lättars. Trollsvikaren ½br under Öjebom till 45
 • sedan Joh Svensson f1795, dör 49 
 • Anders Gustaf Svensson f1841 sykvesterade och lämnar bygden 1889.

-1874 Arvingar till Öjebom

1874-1877 L F Edström

f1817 möbelsnickaren vid Toltan, som köpte 1874 af Öjeboms sterbhus. Skiftet var genomfört 1878.

1889-1907 Lars Johan Jonsson

f1839 var född på Bosgården liksom far och farfar fick köpa gården men tvingades att sälja på grund av betalningssvårigheter. Lars flyttar med sina föräldrar till Lilla Lund i Gudhem. Föräldrarna dör där i unga år och Lars står ensam vid 12 års ålder. Lars blir fosterbarn hos sin farmor Maria Jonsdotter f1790. Hon var gift för andra gången med en 17 år yngre yngling Sven Nilsson Deeren kallad och Lars växer upp på denna gården. Relationen till fosterfadern var kanske inte alltid den bästa.

Otrivseln i hemmet gör att Lars tidigt ger sig ut i världen och blir rallare och måhända diverse jordbruksarbete. Lars blir hemmansägare på Lilla Lund vid 21 års ålder och han förvärvar det alltså omkring 1860. 1865 gifter han sig med Beata Eriksdotter som är 6 år yngre än Lars. Eventuellt att han då säljer Lilla Lund och köper Arvidsgården. Här föds hans barn. Systersonen Johan kommer troligen tidigt till gården såsom fosterson. Det var så krisartat att Johan skulle säljas på fattigauction men detta ordnade Beata som då tog sig an honom. 
Lars uppför kapellet på Arvidsgården och skänkte marken till församlingen som bildades 1875.

Lars Larsson köper Västorp 1889 och stannar här till sin död. Äldste sonen åker till Amerika. Äldste sonen Gustaf Emil tar hand om den norra delen av Västorp. Son nr 3 tar över gården. Lars och Beatas barn

 1. Johan Vilhelm f1865 flyttar till Amerika
 2. Emil f1868 köper Norra Västorp
 3. Ivar f1872 tar över gården
 4. Hilda flyttar till Kvänum
 5. Josef dör späd
 6. Anna Elisabet dör späd
 7. Gideon brukar olika gårdar Hb o och Varnhem bland annat här på Wästorp och slutar som cementfabrikör i Stenstorp
 8. Einar f1885 kreaturshandlare finns under Sjogerstad.

Strikt från vänster liggande Carl Gideon Jonsson, Emil Jonsson * Vendela, Helena Johansson Kappagården, Jenny * Ivar Jonsson.

Bernt Ivar Jonsson 

1907- kom efter sin bror 05-13
f1872 ärver gården efter sin fader förvärvar 1907. Gifter sig med Ängars dotter Jenny och bosätter sig i Båltorp och arrenderar Kullen i Gudhem. Brodern Carl Gideon brukar tillsammans med Einar efter faderns död 1902 och Ivar tar över fram till Beatas död 1907 (hon bodde i gamla byggningen) då Ivar köper ut sina syskon från gården, som han äger till 1939, då Paul tar över. Makan Jenny är Ängars dotter och båda gårdarna innehas därför av ett syskonpar. När Jenny dör hjälper systern Charlotta till som hushållerska på gården. 

Jenny Ivar

Areal 86 har varav 30 åker svartmylla och något mossjord. Manbyggnad med flyglar uppfördes 1905. Ekonomibyggnad uppfördes 1913. 4 hästar, 2-3 unghästar, 15 kor, 10 ungdjur, 3-4 svin ett 50 tal höns. Nötkreatursbesättningen reaktionsfri. 

1939-57 sonen Paul Jonsson

träder till 1939 och restaurerar året efter. Paul Jonsson f1903 gifter sig med Linnea Larsson dotter till Lars Andersson i Besgården och köper ut sina syskon. Under 50 talet 62 ha med 37 ha åker 5 hästar och 30 nöt.

Lennart Jonsson blir ägare 1967


Avstyckning

Kolla dessa uppgifter. Bs u Västorp; Änkan Brita Andersdotter f1763; Palms änka Annika Persdotter f1774; Bergs änka Kerstin Persdotter f1759-12-05.

nere vid Kyrkan

 1. Klockarebolet; Wänersnäs; Fridhem inne i järnvägsbyn; Lyckebo; Lillhaga

Västorpamaden

 1. Krokstorp; Rehnsbacken; Rosendalen; Fridhem

Uppe i skogen

 1. Torrevalla under Västorp torp Kristian Larsson f1828; Hobergslyckan

1739 finner vi Bostället Heden vid Västorp dit Soldaten Hans Friman hänvisades, när han kom. Kan vara det soldatboställe som fanns norr om Kung Karls grav och som man tvingade att flytta. 

Västorp i Hästhagen 

Krichana torp på hemmanet Västorp. Torevalla torp på andra sidan Hästhagsbäcken.

Västorpaväjen.

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] [ Västorp ]
[underordnad] Västorpaväjen ] [ Innehåll ]