Munkgårn

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] [ Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ]
[underordnad]

Vi kan väl gissa att det tidigare tillhörde ett klosterhemman som efter Gustafs ingripande blev ett kronans löneboställe.

Arvid i Munkgården får 20 sk av kyrkan för troligen en nyckel ? 1704.

Lars Nilsson får böta 5 Rd för han illsvor på Per och Kerstins bröllop

Bengt Jonsson och Anders Jonsson nämns i ett protokoll från Walle Härad som att ha försnillat byordningen för Bolum. 

Löjtnantsboställe

Innehavare

11-15 Sven Hof lt flyttar sedan till Stommen Hba

1736-48 Inspektöd Carl Boudri? fanns här 1736-48

1749 Leutnanten Carl Bonde kom med sin fru Reenstierna 1749 

Gustaf Silfversvärd tar initiativ till uppdelning av Hederne d.v.s. Bolums utmarker 1771. 

Leut Arenius Skara står som ägare?

1760 Abel Schmaltz boktryckarbefäl Skara

1778-1806 Hr Grefve Ekeblad f1778 flyttar sjuklig 1806 till Gökhem 

1810 Cornett Lorents Engman f1768

Lieutnant Gillner är det enda vi vet. 

Abel Schmalt och Helena Berg 

Brukare

1719 Lars och Kristina får barn här

Lars Nilsson 1665 -19 enl db

Jon Jonsson Munkg

Erik Svensson levde 1711-1783

1719-34  Kurt Samuelsson f1665 fanns här

1722 Lars och Elin enl fb

1734 Anders Andersson f1716 återfinnes på Tomten i Bolum.

1735-1745+ Lars Arvidsson f1706 skattebonde fanns här på 1730 talet

1745-50 Åbo Samuel Karlsson troligen en br el finns här 1745. 

1851-54 Anders Svensson  därefter Ramstorp

1755 Jan Nilsson åbo här kan han ha kommit då han gifte sig 1739
1756+ -58+ Anders Nilsson

1755-60 Bengt Olofsson f1721 slutar på Kappagården

1762-78 Jöns Jonsson rusthållare f1720

1764 Anders Jonsson rusthållare fanns här 1764
1788 Anders Jonsson gift detta år

1769-88 Arvid Jonsson rusthållare f1723 kom hit 69 men tidigare lb Kärragården och LarsNilsgården.

1778 ? Rusthållare Jöns Larsson enl fb

1784-89 Jonas Eriksson f1750 brukare på olika gårdar bl.a. Rosendal och Västorp

Petter Eriksson f 1788 stannar tydligen en längre tid och föder sin växande fam. 

1786- Anders Mårtensson f1746 tar över SvenAndersgården

1762 - Jöns Jonsson är rusthållare 1762.

Br Anders Mårtensson f1746 från Åsled  har också haft Lunnagården.

1791 Bernt Kymell f1742 i Slöta kommer med sin familj och moder från Varnhem 1791.

 
1805-14  och Göran Andersson f1759 i Munkgården finns här 1811 och är instämda till sommartingen 1811 no 104 för att ha tagit ¼ lass wed, men de neka i förstone och målet uppskjutes. 

Bönderna Bengt Jonson var också instämd för att ha tagit ved.

1811 br av Lieutnatsgården 1811 är Anders Jöransson 

1812- Johannes Gunnarsson f1768 från Rännagården berömd som fader till Juttagumman.

1805-14 Göran Andersson f1759 brukar först Stommen och finns här perioden kom från flyttar till Hansagården Hof 1814 där han dör tre år senare. Hans son Anders brukar gårdar i trakten och stannar vid Jägartorp och Smedjebacken där vi kan berätta mer.

1814- Jon el Göran Jonsson el Andersson f1759 kom från Hansagården Hof 1814.

Petter Eriksson f1788 stannar tydligen en längre tid och föder sin växande fam. 

1814-23 Jon Larsson f1775 flyttar till Ulfstorp.

1819 Jonas Arvidsson f1798. Vi vet inget mer

1815-37 Petter Eriksson dr och br f1788 i Bällefors Br 1815-37 stannar tydligen en längre tid och föder sin växande fam.

1821-26 Jonas Pettersson f1785 från Skattegården dit han återvänder.

Petter Abrahamsson f1792 kom 23 och for vidare under Hända året därpå.

1821-26 Jonas Pettersson f1785 från Skattegården

1829-46? Sven Jönsson f1809 övertar Västorp senast 46

1843 - 47  Br Jonas Månsson f1810 fr Heljesgården 43 redigera

före 1854- Anders Lorentsson f1862 dog i gökhem

Monken får ¼ gården av sin fader Jonas Bengtsson i Heljesgården redan innan Jonas går bort 1836. Han lever sedan på undantag till sin död 1880. Inte helt säkert vilken gård som är hans. 

Skiftet

Kronolöjtnantboställe, indraget till Kongl Westgöta Regementes lönefond, arrenderas av G Andersson ; som från gamla tomten afflyttar och bygger på ägotrakten N:o 938 inom 3ne år från tillträdet, som sker den 1 September efter det skiftet blifvit fastställt §33 förrättningsprotokollet bestämmer ett gemensamt fiske i Hornborgasjön må hädanefter som hittills begagnas äfvensom att den mark som genom Hornborgas sänkning kan vinnas är för skifteslaget gemensamma.
Samma protokoll 45§ bestämmer äfven att delägarna i skifteslaget äga begagna de gamla vägarna öfver hvarandras skogsskiften å Billingen äfvensom fri väg till Bjärsjön.

Feskars Anders Lorentsson

f1796 hade brukat Fikaregården vid bäcken i Varnhem. Prestegården OlofGrottesgården och stannade på en backstuga under Munkgården han dog 1886. Hustrun Katarina likaledes från Varnhem dör här på gården 1863. Barnen voro

 1. Feskars Gustaf se nedan
 2. Brita Maria 1824
 3. Lotta 1824
 4. Johanna f1829 Fiskaregården gift med Anders Lejon soldaten på Samuelsgården senare Knektamarken Bolum. Ättlingarna tämligen okända.
 5. Johannes dör i sina tonår.
 6. Feskars Kristina f1838 känd för att ha gift sig med Kalva Krants i Klåckarebolen på gården

Feskars Gustaf Andersson

f1822 i Eggby var arr Stommen på 60 talet och skrivs som kommunalordförande, slaktare, krog vid kyrkan fiskare. Hans far hade brukat Fiskaregården i Varnhem och var tillika auctionsutropare. Hjilmer berättar; Kom från Gatan i 1833 Eggby till Fiskaregården i Klostret 33
Såsom auctionsutropare var hen en riktig flebutt. Vid en auction i Bolum inropade en fattig torpare ett bylte med kläder, som det föreföll efter Feskars alla berömmande ord för gott pris. Att denne emellertid sett vad byltet innehöll kan man vara säker på: "Skit sa skit ha" sade han och kastade därmed till torparen klädbyltet över de andra auctionsbesökarnas huvuden.
Torparen blev ej svaret skyldig utan genmälde: "Ja, han sa feskarn, när han feck ellmörja i öjat". Detta skulle vara en hänsyftning på att adressaten var enögd, vilket skett på nämnda sätt, och svaret accepterades av auctionsbesökarna påstår man av att vad som sagts, sedan blev ett ordstäv "skit sa skit ha, sa feskarn och fic eldsmör i öjat"
Lyktgubben.
Med en lyktgubbe förstods bland allmogen en gengångare, som med ljus eller lykta var ute och letade efter dolda ting. Vid sin död hade han försummat att för sina närmaste yppa någon av endast honom känd hemlighet utan tagit med sig denna i graven och fick därför ingen ro där utan måste upp därur och leta sig fram till platsen.
Hemligheten kunde gälla en nedgrävd skatt eller ett begånget brott som han skullat eller velat uppenbara men intill dess det var försent försummat. Företeelsen är sedan långt tillbaka vetenskapligt utredd och att en studerad person i egenskap av präst ännu för ett femtital år sedan, såsom nedan berättas, kunde söka sig på, att "läsa bort" sådant är ofattbart, men lär icke förty vara sanning. Vederbörande skulle dock ha varit
mycket överspänd. Den bland ortsborna föreställda anledningen till företeelserna vid Feskarns ger en från vad ovan sagts avvikande eller om man så vill kompletterande förklaring över vad lyktgubbar voro för något.
Feskarn hade i sin dag icke så vitt man visste varit någon i vanlig mening dålig människa, en som hade begått någon inför lag orätt handling, och hans ekonomiska ställning var ej häller sådan att han kunde förmodas ha gömt undan någonting. Orsaken uppgavs vara något helt annat och förklarades sålunda, att han som auktionsropare, varåt han ägnade sig, hade haft sin lust i att på de mäst fräcka sätt lura auktionsbesökarna i sina försök att finna köpare till ofta nog värdelösa saker, samt att han därför icke förmådde ligga stilla i graven utan måste ge sig upp om nätterna och driva spektakel med folk.

Kring 1872 G Andersson till lika kommunalstämmans ordförande.

Feskars gifte sig med

 1. Albertina från Hjo
  1. Hilma Kristina f1860 kommer till på Stommen och dör
  2. Ture Andersson en välkänd handlare i bygden slår sig ner på Lugnet vid Heavägen
  3. Gustaf Emil vet jag inget om
  4. Hiulma gift med Borell och återfinnes på Söder i Stockholm
  5. En FD ANna Albertina f1868
 2. Sara Elisabet f1834 från Stengårdshult
  1. Helga f1873

 

Monken verkar vara på Samuelsgården

1900 tal

Munkgården 9

Totalt 46 har moränmylla. Mangården och ekonomibyggnader uppfördes 1867. Ägdes av Kungl. Domänstyrelsen och arrenderades av Oskar Johansson. 

1874-1913 Lars Johan Johansson 

f1838 i Åsled arrenderar för att ta över Liljedal senare, det kan därför ses ganska naturligt att Oskar tar över.
Lars Johans far var son till brukare från Mularp och gift med två systrar från Stommen i Valtorp.

 1. Maria återfinns med stor familj i Minnesota
 2. Anna till St Weka med sin familj
 3. Emma barnmorska i Lyckebo som hon byggde
 4. Carl Johan Lindrot utvandrade 98
 5. Axel f1881 utvandrar till Vartofta
 6. Helga gifter sig med Slaktars Helge
 7. Otto arrenderar Munkgården 1912-14 och återfinnes i Härlunda
 8. Oskar hittar vi nedan
 9. Josef till Amerika
 10. Frits Önemo träffade sin fru på Knektegården och blir lokförare mejerist och slutar sina dagar i Lidköping.

1913-14 Otto Einar Johansson

f1886 i Slöta arrenderar 12 och stannar till 14 då han övertar Stommen Sätuna. för att sedan återfinnas i Härlunda.

1918-67 Oskar Adolf Johansson

Gården hade 46 ha varav 30 år och 12 skog. Gården byggdes 1867. Ladan byggdes 1888. Hade plats för fyra hästar och 20 nöt. Domänverket ägde och Oskar arrenderade

f1887 Oskar arrenderar de första åren och förvärvar sedan fastigheten efter 1953. Gifte sig med nämndemanna dottern Beata Gustava Hoffman och får med henne Margit, en driftig kvinna som tillsamman med sin man Sixten skapar en hög produktiv gård i sambruk med svågern Allan Johansson. Oskar hade ett fritt ordval och vid ett tillfälle då ekonomisk kris hotade och prästen annonserade i kyrkan hade Oskar inte berättat för sin fru, vilken överraskande fick beskedet vid besöket i kyrkan. 


Oskar och stark på våren

Emil Hoffman, Beata Hoffman, brukaren Oskar Johansson samt barnen Margit senare gift med Sixten och Allan i Munkgården. Kortet togs troligen 1925

Hembygdsmannen och fotografen Allan köps ut från gården och flyttade till Korpatorp. Manbyggnaden står nu öde, har vacker gammeldags form och grävlingarna har flyttat in. Den gamla drängstugan finns fortfarande kvar.


Avstyckningar längs Heavägen

Norr om järnvägen

Lindsborg; Lugnet Munkgården 9'19; Solängen Munkgården 9'20;  Nyhem Munkgården 9'21; Solhem Munkgården 9'25  Solängen; Solhem; Trekanten Munkgården 9'18 

Söder om järnvägen 

Fyrkanten Munkgården 9'7 
Hedåkra Holmgren skolläraren 
Ordenshuset Logen Billingen Munkgården 9'12. 
Oskarsberg Verkstaden Munkgården 9'3, Kycklingen, Verkstaden, Jacobsberg, August Persson sadelmakare.
Vilan, Munkgården 9'9
Åshammar David Emanuel Kilian montör och Karl Bergström, uppfördes 1922.
Annelund Munkgården 9'14 
Fyrkanten, Munkagården 9'9, 
Annelund
Rocka Pära Kung Karls Grav

Munkatorp

Oskarsberg Verkstaden Munkgården 9'3

En stenbyggnad från 1945. På 50 talet bil och cykelreparationsverkstad lager och butik.

Firma Motortjänst innehavare Petter Pettersson.

Munkgården 9'7 Fyrkanten

Förvärvades 1913 och fastigheten uppfördes 1919 och på 50 talet innehades den av Anna Andersson med dotter Svea.

Vilan, Munkgården 9'9

till släkten 1917 då den uppfördes. Johan Silberg bodde här på sin ålders höst. Dottern tar tydligen över  och förvärvades 1948 av vävlärarinnan Ingeborg Silberg och Arne Käck. Arne var järnvägstjänsteman och sergeant i signaltrupperna.

Munkgården 9'12 Logen Billingen.

uppförden 1922.

Munkgården 9'14 Annelund

till släkten 1937 Alfred Josefsson och hans hustru Emma med barn Ada och Ellen.

Munkgården 9'18 Trekanten.

Förvärvas 1929. Anders Wahlström Speceri- och Diverseaffär. Anders och Svea Wahlström med sonen Bertil

Munkgården 9'19 Lugnet

förvärvad 1953 av banbiträdet Konrad Svensson. Här bodde också hushållerskan Sigrid

Munkgården 9'20  Solängen

förvärvad 1950 en stenbyggnad från 1938. Äges av Erik Fransson f1893 i Gökhem. Här bodde även hans systrar Olga Charlotta och Signe Ingeborg alla troligen ogifta.

Munkgården 9'21 Nyhem

förvärvad 1949 Ägdes av Snickaren Gustaf Larsson . Hustru Alina. Han är en av Sanfrid Larssons pojkar från Bolumstorp. Han var gift med Alina från Korpatorp.

Munkgården 9'25 Solhem

Förvärvad 1954  en trävilla från 1910. Äg Sanfrid Johansson f 1885 i Sk Åsaka med Anna.

 


[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] [ Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ]
[underordnad] [ Innehåll ]