Gästgiveriet i Bolum

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] [ Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ]
[underordnad] Garpegården Text ]

Det stadgades om detta skjutshåll att resande kunde få vänta med hästar i en timma eller mera. Men skjutslegan är så mycket billigare, blott 80 öre per mil berättar Strömbom i sin Vägvisare för resande till Kinnekulle 1889.

Skjutshållet ombesörjdes av tre närliggande gårdar: Gästgivaregården, Uddagården och Korsgården. Nils på Stommen, som förut arrenderat Uddagården och tyckte sig ha rätt därtill deltog också. Det var under Hvarfvéns och dennes fars tid så, att gästgivaren under sommaren och då det var skapligt väder och väglag själv besörjde skjutsarna medan i motsatt de andra gårdarna ordnades.
Detta väckte givetvis en smula ovilja, men då det ej inträffade så värst ofta med skjutsarna, så fick saken fortgå.
Legan var 2 kronor för mil och man skjutsade till de närmast liggande städerna, då det var tid med det, annars kunde ingen pocka på, att bli körd längre än till den närmaste gästgivaregården i färdriktningen, Torbjörntorp, Axvall eller Varnhem.

Gården är svår att strukturera då kyrkboken inte skiljer brukaren och gästgivaren.

Skjutshållet å Gästgivaregården i Bolum.

Lars Larsson finns som gästgivare 1767.

1768- Gästgivare Jöns Håkansson f1704 från Besstorp i Falköping

 

per 1790-1817 Måns Andersson

f1735 brukare av gården hustru Katarina och sonen Sven f1776. 1772 är det ett krono Rusthåll och Gästgifvaregård, Måns Andersson och Lars Andersson. I övrigt är denna familj skäligen lite dokumenterad.

per 1790-1817 Hans Andersson 

1790 -f1755 från rusthållarsläkt vid Lillegården Hornborga. Han brukar troligen från en lång period från 1790 men återfinnes sedan som inhyses Askebacken under SvenAndersgården. Hans Kajsa gav honom fem barn. Även denna familj är svår att finna överlevande ättlingar

 1. Katarina gifter sig till Holmagården och Stommen.
 2. Anders brukar Gråssgården i Stenum som han gifte sig till
 3. Kerstin föll för Anders Stark i Amentorp Varnhem
 4. Erik brukare Ökull och försvinner mot Mariestad
 5. Maria valde soldaten Bro på Stommen Sätuna

 

~1770-1794 Sonen Sven Jönsson f1732 också född på Besstorp i Falköping har brukat diverse gårdar och kommer från Stora Lund i Gudhem över Skogsgården Ö Tunhem, Åbo Uddagården och slutar på Garpegården. Han var gift med Annika Esbjörnsdotter f1737 Hornborga.
 • Bolla f1761 återvänder till N Skattegården och gifte sig med åbon Erik Jönsson f1751 (men här har vi troligen en BUG )
 • Maria gift med Jonas Påvela till Korstorp och senare Jonas Päregren även han en utfattig man
 • Jonas blir brukare i Häggum
 • Catarina gifter sig till Kärragården som hustru nr två, men då maken dör, så väljer hon Sven Andersson på OlofEsbjörnsgården och Sörgården.
 • Lars Lars tar över gården och lägger under sig Heljesgården, Skattegården och slutar på OlofGrottesgården.
 • 1790-1807 Per Svensson skrivs som gästgivare här
 • Jöns Svensson gifter sig med änkan till Arvid Mikaelsgården och blir stamfar till Mikaels och Västorpsfolket. 

Enkan Annika Esbjörnsdotter kan ha drivit gästgiveriet fram till 1804 tillsammans med sonen Petter

1797-,  1805- Jonas Svensson 

f1756 i Härlunda kan vi följa som brukare från Ulfstorp, via Sörgården och Törnagården, Garpegården Törnagården igen och Garpegården kring 1805 för att avsluta sitt liv vid Sörgården efter att han blev änkeman och gift om sig.
1795 står för Gästgifvaregården Jonas Swensson och troligen gästgivaren Sven Jonsson
1796 ¾ mantal Rusthåll, äges och bebos af Jonas Swensson och Sven Jonssons Änka.
Han fastnade för Maria från Sörgården som gav honom döttrarna
Stina som valde Per som var gästgivare här på gården

   

1790-1807 Per Svenson gästgivare

f1776 här på gården gift med Stina från Ulfstorp. Han dör 18 

 1. 1831 - Sven Pettersson gästgivare här
 2. Maria blir bara 10 år men står som ägare av 5/16 Garpegården.
 3. Johannes f1813 gifter sig till JonPersgården och blir huvudman för denna gård.
 4. Anders gifter sig till Stommen ¼

Enkan gifter om sig med Anders Andersson f1793 och han brukar troligen gården

 1. Inga Maja stannar här men blir bara 19 år. Sönerna Lars och Per Anders vet jag inget om.
 

1807-1818 sonen Petter Per Svensson

f1776 här på gården med hustru Stina tycks driva gästgiveriet åtminstone från 1797 och mer än 16. Enligt hfl står sedan som egare ¼ efter Petters Svensson och Anders Andersson nemligen Johannes Pettersson, Anders Pettersson, Inga Maja Andersdotter och Per Andersson 
1/16 äg Svens omyndiga barn.
¼ flickan Stina Jonsdotter
3/16 äg Johannes Pettersson Anders Pettersson Inga Maja Andersdotter 
Petter och Stinas barn

 • 09-22 brukar brodern Lars Svensson f1773

Av Petter och Stinas barn

 1. Sven tar över gästgiveriet och bruket
 2. Johannes är också engagerad som gästgifvare men tar hand om JonPersgården som han gift sig till.
 3. Anders tar hand om ¼ Stommen.

Vid tåns delning 1826 fanns Garpegården 1 mtl d:o Johannes Kristoffersson och Jonas Andersson i Stommen, 

1831 - 36 Sven Pettersson gästgivare här

han valde Anna Bengtsdotter men han dör ifrån henne väldigt tidigt varför hon gifter om sig till Boslycke i Häggum. Enda överlevande dotter spåras även dit som husmor.

 

1831-36 sonen Sven Petersson

f1807 står skriven som brukare av hela Garpegården. Han gift med Anna Bengtsdotter från Hans i Hof i ett kort äktenskap. Hon gifter därför om sig med likalydande Sven Pettersson men född 1812 från Törnagården och återfinnes på Stora Boslycke med en ny kull barn.

 1. FS Kärre Jonas pojke och sedan döttrarna
 2. Maja Stina lite tveksamt dödsdatum
 3. Inga Lena som gifter sig till N Lundby
 

1838- brodern Johannes Pettersson * Maria Larsdotter

f1813 träder in på scenen. Johannes har brukat JonPersgården 1834-38 och har tydligen själva gästgiveriet på 1/24 under en period men verkar sedan återvända till JonPersgården, som är Marias barndomshem.
Johannes flyttade 1838 till fädernegården Garpegården och blev gästgivare efter sin bror Sven som ju dog redan 1836. Johannes Pettersson har svårt i ekonomiskt hänseende och vid hustruns död måste rubb och stubb säljas för att betala fordringsägarna. Maria dör 1862 varaf en auction äger rum och inbringar 1600 Rd, samtidigt säljes Ryttartorpet till JonPersgården Lars Larsson. Gården går under klubban för 6000 Rd vilket kvittar mot gårdens skulder. Gästgivarrörelsen går ur släkten. Den vid hustruns död förrättade bouppteckningen visade underskott, men till följd av att fastigheten, som bestod av halva eller 1/6 mtl Garpegården vid auktionen, då den köptes av Sundler för 6000 Rd, betalade sig rätt bra, så ordnade sig sakerna till allas bästa och barnen fingo t.o.m. en dryg tusenlapp vardera över.

 1. Äldste sonen Johan Petter övertar fasters gård efter hand  medan den då 11 årige
 2. Johan Wilhelm slutar som farmare i Minnesota. Johannes själv slutar sina dagar hos sin son i Skattegården vid Brona. 

 

Hos KB har Johannes Pettersson ingifvit ansökan om införsel uti åbo och besittningsrätten till 1/8 mtl uti hemmanet Bolum no 6 Garpegården om 3/4 mantal, därav ½ mtl utgör stam och ¼ augment under 28 vid Gudhems kompani av Västergötlands Regemente, beläget i Bolums socken av Walle Härad av vilken hemmansdel sökanden bekommit 1/24 i arv efter sin avlidna syster Inga Maria Andersdotter, enligt arvskifte den 27 sistlidne november och 1/8 af sin broder Anders Pettersson enligt avhandling den 28 november sistlidet år emot en avträdesumma av trehundratrettiotre rdr 16 Skaraborgs Regemente banco; varder detta på grund af föreskrifterna i kungl. förordning den 22 februari 1749 och kungl. förkl den 29 juni 1814 härmed kungjort; ägande vederbörande arvingar eller skyldemän, vilka åstunda göra sin lösningsrätt gällande att därom härstädes sig anmäla inom natt och år efter det denna kungörelse blifvit uppläst ävensom delägaren i rusthållet äro berättigade framställa dylika anmälan inom tre månader sedan arvingarnas fatalicietid lupit till ända, allt vid påföljd, att eljest sökanden såvida i övrigt icke laga hinder möta stadfästes i besittningsrätten till ifrågavarande rusthållshemman.
1826-32 Anders Sandberg f1790 arr gästgiveriet flyttar till Bältaregården som inhyses 32. Hustrun tar över Gästgiveriet senare

1845-48 gästgifvare arr Carl August Torsell Augustsson f1818.

1847- Katarina Nilsdotter Sandberg innehade gästgiveriet fram till Sundler tar vid. (Verksamheten må ha bedrivits i annan lokal än Garpegården).

 
  Se Samuelsgården under Hvarfvén. Gästgiveriet med utskänkningsrättigheter försäljes. Ett lån 1200 Rdr rmt till Rikets ständers bank får af köparen öfvertagas. 

Herr Knut Otto Sundler 

f1825 i Böne. äger gården >1872 -73 med fyrktalet 70 och en Herr G Liljegren med fyrktal 20. Han var gift i en barnlös relation, men de tog hand om tre fosterbarn.

 

 
Gästgiveriet upphörde i börja av 1900-talet.

-1907 Valerius Hoffman 3/8 

Fam Hoffman bor här fram till 1907 då de flyttar över vägen till Korsgården. Han startar redan här sin mejeriverksamhet före 1901. Han tar tydligen med sig detta initiativ, när han bygger ut sin verksamhet.
Garpegården ingick i finansmannes rike och föll med honom, och familjen är skriven här 1900. Under konkursåret brukar Karl Hermansson och Valdemar gården och Elsa i Heljesgården hushållar denna period. Folkskolläraren Holmgren i Hornborga ropade in gården och arrenderar ut den till Emil och när båda önskar en affär så går gården över till nästföljande.

brukare eller statare.

 • 19-21 Einar Svan f1888 finns här från 19-21 då de åker till Luttra. 
 • 21-22 Gustaf Albert Hansson stat f1881 Karleby 21-2 vidare till Bjerka 
 • Erik David Lindberg f1895 21 ett ½ år, N Lundby 
 • Nils Nilsson f1897  från Åsle 23 - Solberga Malmöhus 28
 • Bertil Berner 1900 Från Forsby 28 t N Lundby 
 • Carl Gustaf Persson f1891 25-6, Längjum 
 • Ernst Gustaf Johansson f1895 26-8, Gh 
 • Ivar Natanael Johansson f1906 Högstena 29-30
 • Nils Robert Larsson 29-30  till Hällum 
 • August Edvin Venström f1900 30-31 Borgunda
 • Carl och Frits Carlsson från Bäckagården 32-33

Holmgren 3/8

ägde denna gård per 01-13.

Hyresgäst under perioden 1910 över 1913 är enkan Kristina Johansdotter f1856 tillsammans med svägerskan Emma Rehn. Kristina dör 1917 och Emma flyttar till Västorp 11 d.v.s. Klockarebolet. 

1938

1933- Emil Andersson

f1887 arrenderade först Kappagården men övergick sedan till Garpegården, som han övertog från 1933. Han inköper den sedan 1938 för 24 000. Gården då 3/4 mtl. Emil är soldatson från Hans i Hof och mamman kom från Sörgården. Väljer en hustru Hilma från så långt som Elfsborg. Hon lämnar honom tidigt i barnsäng och han lever, som änkeman närmare 40 år. Edit som var David Lejons syster tar sig an hushållet. Ekonomibyggnaderna är av gammalt datum och kunde på 50 talet härbärgerar 4 hästar och 14 nöt. Sonen Karl Erik tar över, men lämnar jordbruket för chaufförsyrket samt älgjakt. Ingeborg gifter sig till Törnagården. Emil körde också mjölk under sin tid på Garpegården.

Totalt 50 har varav 15 åker. Svartmylla på kalkmorän. Man och ekonomibyggnader av gammalt datum. 4 hästar, 15 nötkreatur, 4-5 svin.

sonen Carl Erik Andersson  f1924 tar över efter fadern.

   
   

Avstyckning 

Per Mera ; Olofsäng ; Soldattorp ; Katta Jonasa

Olofsäng som brukades under Garpegården i Bolum, blev enl. landskapsämbetets order av den 14 juni 1751 för skattläggning avmätt den 12 juli samma år. Beskrives såsom mager, stenig, tuvig och med smått ene och törne beväxt, av 1 5/8 tunnlands vidd och lämnande 1/4 lass hö i tunnlandet. Lantmätare Gustaf Regnell Lantmäterikontoret.

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] [ Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ]
[underordnad] Garpegården Text ] [ Innehåll ]