Munk_LarsNilsgården

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] [ Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ]
[underordnad]


Munkgården LarsNilsgården 11'2

Namnförbistringen på gården är förbryllande, vilket gårdsdelar har genom arv och styckning kommit att tillfalla olika namngrupperingar.

Ägarförhållande

Arvid Jonsson

f1723. Han är delägare och brukare av ½ Kärragården (som han köpte av Per Afzelius och Store Per) och LarsNilsgården. Han var gift med Ingegerd el Ingeborg Jonsdotter från Broddetorp. Hjilmer påpekar att presten kan ha skrivit fel här.

  1. Bolla gift till Stommen som avlar tre hustrur som vi kan följa i bygden.
  2. Anders Arvidsson f1754 Redigera
  3. Ingrid gift med Anders Jonsson och skapar sin familj men flyttar sedan Floby.
  4. Maria f1761 gift med Nils Andersson som brukade Boslycke och V Bredegården.

Anders Arvidsson

f1754 var son till rusthållaren på Munkgården LarsNilsgården. Han gifte sig med Stina (som sedan Gifte om sig med Adolf Udd).
Deras barn når inte vuxen ålder.

Adolf Udd

f1755

1811-14 Anders Jansson

f1776 var gift med Kerstin från Häggum. Anders hade brukat gårdar i trakten och familjen flyttar till Slätterödjan för att återfinnas i Amerika så småningom.

Lars Eriksson

soldatson f1813 från Holmestad gift med Anna från Forshem. brukar ¼ av gården. Han tar hand om svärföräldrarna. Gården går så småningom in i skiftet varför vi berättar om Lars Eriksson på annan sida. Skiftet kan ha försenats ca 3 år då Lars Eriksson var indragen i en tvist om tomtmarken

Nu kommer skiftet

1859-76 Carl Pettersson f1828 son till Kaxes flyttar till Gökhem. Fam drar nog till Am på 80 talet. Byter tydligen plats med efterträdaren. Vi får se (gården ägs av skollärare Söderström)

1876-81 Johan Söderström f1853 Sörby kom från Gökhem var gift med Anna från Doterbo och hade tre barn som de tog med till Amerika 1881.

1881-82 Alfred Carlsson son till Carl Pettersson var här från 81-82, då även han drabbades av Amerikafeber tog med Klara från Larv och möjligen deras dotter född här 1881.

1883-1910 Josef Jakobsson

f1828 förvärvar gården 1883 och kommer med sin hustru Maria från Norra Åsarp med en nyfödd Jacob på armen. Brodern Abel tar över Samuelsgården bredvid efter att några år arrenderat Heljesgården och dessförinnan arbetat som dräng på Uddeberg. 

Barnen tar över driften 1910 efter Josefs död 1906.

Här ser vi ett kort som kan vara taget kring 1916. Jacob och Hilma Josefsson står framför verandan, Deras två pojkar Paul och Henry. Hilmas syskon från vä i vit hatt Verner, Artur barhuvad (gift med Stina på bänken med deras dotter) Hanna och hennes man, som ligger i gräset. En okänd dam står bredvid systern. 

Jakob Henrik Josefsson

f1883 sambruk med Korsgården efter 1932 då han förvärvat gården. Jacob bygger ny mangårdsbyggnad renoverar stallet. Areal 12 har svartmylla. Man och ekonomibyggnader uppfördes 1910 - 11, stallar uppfördes av sten. 2 hästar, 10 talet nöt, 1-2 svin. Bröderna Jacob och Abel bryter kalk och bränner och kan med den nyvunna byggnadsmaterialet bygga till sina gårdar. Ommarna finns i randen av den damm, som senare Hjilmer använder till sina fiskar. 

Arrendator 

Natanael Krantz 33-36
Carl Oskar Persson  f1886 el 88. Han var argsint av sig och arrenderade även borta i Bjellum. arrenderade mellan 36-9 och vidare till Vinköl. 
Göran Johansson f1912 gift med Sigrid från Liljedal arrenderar här 3 år under 40 talet. 
Allan Perssons far Buskasa. Gubben arrenderar även under en tre års period medan Jacob brukar Korsgården. 

Henry Jacobsson

f1915 tar över och brukar till sin bortgång.

Gröna Rört 

är sannolikt ett bortodlar rör som låg på krönet mellan de båda ovannämnda gårdarna. Här anlades Påsk och Majbrasor och vid ett tillfälle restes en stång och man hissar en hink med tjära som tänds på vilket skapar förundran i stationssamhället. 

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] [ Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ]
[underordnad] [ Innehåll ]