Skattegården

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] [ Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ]
[underordnad]

 


Folkes vid Skattegården vid Hofs ängar, mellan Hornborgasjön och järnvägsbanken

Brukare av gården 

1735-1757? Anders Persson

f1705 kom med hustru Karin kommer till gården 1735 från Kungslena. Hon går troligen bort i barnsäng och pigan Kerstin Larsdotter tar över och ger paret två barn under 40 talet. Mer är inte känt om denne brukare.

Petter Jonsson f1750 är ägare av Skattegården, hustrun Kerstin från Mularp blir änka under 20 år från 1802.

 1. 1826- Jonas kommer tillbaka till gården

 2. Maria gifter sig till Backen

 3. 15-20 Yngste sonen Lars Pettersson f1793 tar över ¼ Skattegården och var gift med Cajsa, men ingen av barnen tar vid.

 • före -1827 Per Andersson f1848

 • 1827-34 Lars Björk Larsson f1794

Lars Torstensson f1726 finns här 61 som Åbo. Jean i Skattegården är fadder.

½ mtl Skattegården skatte augment ägdes 1771 av Anders Mårtensson och Lars Torstensson.

Brukare Olof Andersson 

f1778 rusthållare sonen från Pikagården som via Uddagården kommer till ¼ av gårdsdelen som han måhända får tillgång till genom sitt gifte med Stina, som var barnfödd på gården. Han köper Korstorp 1809 för 933 Rd och lämnar då stället. Dottern blir sedan mor till Kruta Buss. Olof och Stina Jonsdotter säljer sin ¼ del 1809 till Jöns Svensson för 628 Rd. 

1809- Jöns Svensson 

¼ kommer och får faste på sitt köp av Olof Andersson 628 Rd. 

Br Lars Larsson 1794 från Bjerka dyker upp även på denna gård och kom 1826 från Heljesgården finns med på 1840 talet. Petter Larsson som vi återfann på Backgården driver sambruk med densamma.
1795 och 1796 ägs det av Skattegården Per Andersson och Petter Jonsson

Släktgården Skattegården 3'7 3'8

Anders finns som brukare här 1748 gift med Maria
Släktföljden efter Per Andersson
Maria Persdotter g.m. Lars Svensson
Anna Larsdotter g.m. Jonas Olofsson.
Johannes Jonsson och Aug. Jonsson.
Gustaf Johansson. Ägare till 1/2 mtl Gustaf Johanssons sterbhus.

Per Andersson 

f1748 står som ägare och var gift med Bolla. Det enda vi vet är att Per var från Backgården och hemmansägare av Skattegården. Dottern Maria f1786 för gården vidare i släkten. Jo, han var med vid en insyning av virke till Öjeboms Västorp 1811 tillsammans med hd Anders Larsson. Han var gift med Bolla. Barnen voro

 • Anders f1782 verkar vara hemmason och dr på gården
 • Dottern Maria f1785 gifter sig med Lars Svensson f1773, som blir storbonde i byn med många gårdar Garpegården, Heljesgården, Skattegården och OlofGrottesgården under plogen.
 • Annika gifter sig med rusthållaren Hans i Hof.

Lars Svensson 

Enda dottern Anna Larsdotter var född på Heljesgården 1812 och gifte sig med jordmagnaten Jonas Olofsson  brukare av Sörgården och Esbjörnsgården. Vid arfskifte efter Jonas Olofsson får sönerna 

1869- Johannes och Olles Augusta Jonsson.

dela på detta ½ mantal Skattegården som de primärt erhållit vid skiftet. De sambrukar på gården, kom hit 69 och August brukar här hela 70 och 80 talen. De är med om skiftet och bygger upp denna gård. Då gården var två ¼ enheter återfinner vi neråt sjön en nu välbevarad lada som qvitto på att man börjat bygga upp denna enhet. Det kom emellertid av sig och manbyggnaden flyttas sedan med innehavaren till systern som inhyses i granngården Hansagården strax bredvid.

Vid delningen av tån 1826 fanns på Skattegården 1 mtl d:o Petter Andersson, Jonas och Lars Perssöner samt förmyndaren Lars Svensson i Heljesgården för Jöns Svenssons omyndiga barn. 

Johannes Jonsson

f1831 blir alltså ägare av ½ mantal Skattegården. Han gifte sig med Anna jordbrukardotter med rötter i Härlunda. Hjilmer har inte mycket att berätta om denna gård.

 • Äldste sonen Gustaf tar vid
 • Aron återfinner vi efter några år på gården här passerar Visslerör och Underlunden i Gudhem och återfinnes sedan på Rosendalen i Mårby
 • Anita finns gift på Svältebacken Bjurum

Olles Augusta

Hjilmer berättar: Nedlagd hemmansdel av Bolum Skattegården, med läge i sjöändan av hemmanet ungefär mitt emellan nuvarande gårdens åbyggnader och Hornborgasjöns forna strandlinje. Ägare av hemmansdelen som särskild brukningsdel var August Jonsson från Bolumstorp Sörgården, vilken tillsammans med sin broder Johannes och syster Emma erhållit ½ mantal av sagda Skattegården, i arv efter sina föräldrar Jonas Olofsson och Maria Larsdotter 1865. Av de trenne syskonen överlät systern sin hemmansdel till bröderna, som därmed blev ägare till var sitt ¼ mtl samt bebyggde och uppodlade sina domäner i akt och mening att där bilda egna hem ehuru "försynen" för August del ej så ordnade utan lät honom gå där ogift. Han sålde därför sedermera gården till sin broders son och bodde på ålderdomen inhyses hos systern och hennes familj. Den av August uppförda manbyggnaden, var å nyttjanderätten undantagen i hans livstid, användes efter dennes död vid å hemmanet företagen nybyggnad. Vid Augusts och broderns tillträde av gården hade laga skiftet övergått Bolums by och dessa fingo här utföra grundgående arbeten, som helt band dem därvid.

August Jonsson f1849 dog 1929, härstammade av en i orten sannolikt urgammal släkt och den anfader som så vitt känt föranledde benämningen "Olles" på avkomlingen vid namn Olof Eriksson från Bolumstorp.

Ännu står delar av gamla ladan kvar, men själva ladugården är riven. Här fanns även på 30 rester av manbyggnaden kvar, men den såldes under kriget då virkesbristen var som störst. 

Brodern Johannes Jonsson

Johannes gifter sig med Anna Charlotta 1878. Hon har rötter i AndersTorstensgården. Äldste sonen Gustaf tar över efter att de första åren sambrukat med yngre bröder.


Gustaf Tobias Johansson Skattegården 3:7 och 3:8 

Gustaf Johansson

f1881 gift med Hebbärs Augusta f1889. 


Gustaf och Hebergs Augusta

Under 1940 talet. Areal 25 har därav 10 har åker svartmylla på moränbotten. Manbyggnaden uppförd efter skifte på 1860-talet. Ekonomibyggnad 1939. stallarna är av cementtegel. 2 hästar, 6 -7 kor, 2-3 ungdjur, 3 svin 2 får. Gården har varit i släkten i flera generationer. Gustaf tillträdde 1921 efter att ha tillköpt extra mark, varför gården i mitten av 50 talet hade 30 ha med 10 åker. Ekonomibyggnad 1939 med plats för 3 hästar och 12 nöt. Han får bygglov för nytt bostadshus 1946. 


en Karlsson bild av Skattegården vid Bolum

Parets barn


Gustaf och Augusta med de sex barnen framför Skattegården

 • Astrid, gifter sig Larsson till Tovatorp.
 • Allan blir snickare och stannar kvar på gården.
 • Margit gifter sig till Backen.
 • Folke stannar kvar på gården som brukare, och förblir ogift. 
 • George blir chaufför i Götene från 48
 • Karl David stannar kvar på gården med äldre brodern.

Gustaf och Augusta på ålderns höst.

Folke, Allan och Karl stannar på gården och Margit flyttar till Backen. Folke står som formell arrendator 48 och framåt. Folke och David köper gården av dödsboet för 75 000 kr 1970. 

Folke Johansson

tar över ansvaret men förblir ogift.

Fornt

på markerna finns en del offerstenar. 


Släktgården Skattegården 3'3 - 3'5 Bäckström ¼

Petter Jonsson

f1750 i Vilske Kleva har ägt Skattegården gifte sig med Kerstin från Åsle. Kerstin blir änka redan 1802. Parets yngste son Lars Pettersson f1793 tar över denna gårdsdel, men äldste sonen Jonas finns med som brukare periodvis på gården. Han tjänar emellertid först som dräng på ett antal år och återvänder till sin moder 1815 och driver tydligen gården.

Av barnen har vi Jonas f1785 som troligen är brukare av gårdar i Bolum by fram till han blir änkeman då han återfinnes här på gården (han finns här som innehavare av Skattegården och som låntagare av Per Andersson på Stommen xy2514) sen hans Soldatdotter Maria gått ur tiden 1843. Hans barn återfinnes sedan i bygden och förknippas med Döven och Bäckars.

Lars Pettersson

gifter sig med Cajsa f1799 från JonPersgården och hon säljer i egenskap av änka och i samband med skiftet gården till Petter Bäckström 1859. Auction ägde rum 1859, köpebrev är från 1865 och lagfart först 1889.

Av deras barn återfinner vi Petter som brukar gården åren före skiftet men flyttar sedan till Håkantorp. Dottern Brita gifter sig med Åars eller Jana Magnisa från Ökull, som vi sedan återfinner under Tomten i Bolum. Johannes kallas Lelle Backen då han gifter sig till gården med samma namn. Cajsa dog ung vid blott 23 års ålder. 

Petter Andersson Bäckström

f1820 kommer från Lycke N Lundby och tog med sig Johanna från samma trakt. Paret köper av änkan Cajsa Pettersdotter f1799, som sedan avflyttar till PerHåkansgården. Petter verkställer flyttningen av gården från väster om kyrkan hit ner. Den står nu på den plats som boningshuset är. Vi noterar vid tiden för fotografering innan stugan revs höjdes taket en aln. Petter bygger den nya ladan 1876 och 1883 har han byggt det nya boningshuset, som fortfarande står på gården. Hustrun Johanna lämnar Petter tidigt och han framlever sin levnad som änkeman, som tidens sed bjöd, så inrättades en gode man för barnen och det var Johan Johansson i Skattegården i Häggum . Han återtog sin farfars soldatnamn (?) och arrenderar även delar av Kappagården och specialiserar sig på hästar. 

 • Äldste sonen August f1848 tar över JonPersgården Böljan.
 • Carl gifter sig med Anna Kristina från Törnagården  och flyttar till Jettene.
 • Karolina, Alfred och Johan väljer Amerika.
 • och yngste sonen Gustaf stannar på gården efter att löst ut sina syskons Amerikabiljett.

Klas Levin Jansson f1862 i Kölaby är dräng här från 1902 och flyttar till Richards Skattegård längre söderut längs banvallen. Petter ansvarar för gården till sitt 90 år och 1911 hölls lösöresauction och samma år övertar Gustaf bruket. 

Gustaf Bäckström

f1863, var hemmansägare och hästhandlare på föräldrarnas Skattegården. Han gifte sig med Emma f1867 från Backen. De brukar Samuelsgården och friköper Skattegården 1913 från syskonen i Amerika, samtidigt som han kommer hit efter en arrendeperiod om tre år på Samuelsgården. Först 1927 är alla lagliga affärer med syskon klara ett år innan Gustaf dör. De bygger nuvarande stuga, som nu står som undantag.

Av barnen 

 • drog äldste sonen Egron till Amerika, 
 • Vielly flyttar till Göteborg.
 • Hilding stannar kvar på gården efter fadern men väljer en gård i Håkentorp 1930 och tar med sig Klara från Västorp. 
 • Karin gifter sig med lantbrukare Linhult i Hasslösa.
 • Göstar tar över gården 
 • Harry åker till Amerika.
 • Astrid gifter sig med Börjesson. 
 • Emma Kornelia gifter sig också med man från Norum i Bohuslän. 

Här följer sedan arrendatorer Carl Viking Carlsson finns här från 32 till 34 Natanael Johansson f1908 44-50+. Fritiof Jonsson och hans bror Bernt på Västorp fram till 1951 då sonen Göstar flyttar dit. 

Areal 12 har Två manbyggnader uppfördes 1860 och 1883. Ekonomi 1876 av sten, lador 1920. 1 häst 5 - 6 kor 1-2 ungdjur, Gården har varit i släkten i flera generationer.

 

 

Emma Gustava, Gustaf Bäckströms hustru finns som änka på gården till sin död och hon bor här ensam på stället medan arrendatorerna kommer utifrån. Handarbetade och spann och stickade strumpor till krigsoffren. 

 

Göstar Bäckström

gifter sig med förtjusande Lisa Magnusson från Källegården N Lundby arrenderar hos Slöta Maja i samband med sitt giftermål, därefter Grefvagården från 1932 och 6 år framåt av Ville i Grefvagården, sedan Prästegården Kinnekulle under 13 år innan han kan förvärva sin fädernegård 1944 och där han bygger den nya mangårdsbyggnaden 1953 på den äldsta byggnadens plats. 

Gösta förvärvar 3/8 Samuelsgården av Adela 1950, men återlämnar själva  mangårdsbyggnaden och därmed försvinner Samuelsgården. Han köper också upp Hansagården, som ligger på andra sidan banvallen varav endast ett magasin och en jordkällare återstår.

I mitten av 50 talet i samband med att Gösta och Lisa tar över gården beskrivs den med 42 ha varav 17 åker. Gården har då varit i släkten sedan 1850. Efter att ha brukat gården under ca 20 år arrenderar Tore och Kurt Kjellman i Kappagården och därefter till Anders Sundberg. Döttrarna Barbro och Weino får gården i gåva och utbildade sig båda inom farmaceutiken.


Skattegården Richarda 3'2

Serschanta Per 

äger denna del troligen förvärvad under skiftet. Mågen till Per Ideman lär ha övertagit denna del, som sedan övergår till Sir Rickard.

Sir Rickard

Enligt traditionen liten därför att jorden sågs som av så hög kvalitet i samband med skiftet. I minnes tid har vi Sir Richard som ägare, som var en riktig spjuver. Här stod en större lada med fähus och stall. Sista sommaren lånade Rickard en långhalms tröskeverk av Knektegården för att förbereda att lägga ett råghalmstak. Denna taktyp som var i utdöende krävde långa raka oskadade strån. Rickard kom till Lars i Heljesgården och tingade hjälp och man planerade att Falbo Linus, Johan Krantz skulle medverka. Mörn blåst gärna av här nere varför han ville lägga gamla räls på pöllen vilket Lars tekniskt inte motsatte sig. Ett godståg tände på ladan och den brann ner med halm, åkerverktyg och allt. När så järnvägstjänstemän kom och ville kvitta skadan sade Rickard att han inte ville ha några pengar utan en ny lada, men den skulle vara som den varit. Något som Järnvägsbolaget inte kunde gå med på. Järnskrotet som blev resterna av branden försvann efterhand utan att Rickard fick något för det, d.v.s. bönderna i trakten försåg sig med skrotet. Rickard och hans barn driver ersättningsfrågan för branden, som ödelade Skattegården den 18 maj 1945. Självbindare, hö halm och 3000 kr havre blev lågornas rov. Broddetorps brandstodsbolag hade försäkrar för 2000 kr och Rickard ville ha en ny gård. Gården var vid branden obebodd. Rickard ville ha 17,000 men fick bara 7577 kr, Högsta Domstolen fastställde Hovrättens beslut. Sterbhuset vill inte sälja till vem som, men det hamnade sedan, där de inte ville. Nu återstår bara en jordhög vid sidan gamla järnvägsbanken. Egentligen var det nog bra att den gamla ladan brann. Kvar finns rester av ladugården i söder och rester efter huset med krolliljor prunkande på tomten. 

Varför branden uppstod här vet Lars att berätta. Det var 9 tåget från Broddetorp, som i utförslöpan ner mot Bjellum anhalt brukade lokförarna göra rent i fyren och sota och slagga, så att kraftmaskinen var klar och tänd när tåget sedan skulle börja dra på planmarken. Under kriget var det ju så att loken inte fick drivas med kol utan man använde torv, vilket ju genererade gnistfylld rök, som inte bara antände denna gård utan även Tomten längre ner på banan. Lokförare Brant kunde senare bekräfta denna brandteori. 

Klas Levin Jonsson

f1862 kom från Kölaby och var först dräng på Samuelsgården för att sedan bli sin egen här. Han har Sir Richards fosterdotter till hushållerska och han dör av våda i Flian 1912. Gården med djur och allt lär då ha skötts av denna fosterdotter och barnhusbarn Olga Eleonora. Han ger henne dålig ersättning i form av mat och pengar så att grannarna fick tillskynda med mat. Stugan var i ett undermåligt skick, men ungdomen från Västorp kunde ändå använda den till att dansa i. Gumman lär ha kallats Mulla och hade en dotter, som gifte sig till Fjället i N Lundby. 

Skatteäng 39 står angivet i Mantal från 42 och Karl Wingstrand Högtomt som ägare.

 

Sven Jönsson Vestorp ägde och Johannes Pettersson Garpegården brukade på 40 talet

Br Lars Pettersson i Böljan den yngre och Lars Pettersson samma gård

Anders Persson f1782 br Jacob Larsson Holmagården

1/8 Johannes Johansson dy i Nilsagården  br Johannes Pettersson på Backen

1/8 eg och br Lars Svensson i Heljesgården br Lars Larsson Heljesgården

¼ äg enkan Maja Persdotter i Heljesgården  ½ Jonas Olofsson i OlofEsbjörnsgården 

¼ Jonas Johansson Samuelsgården ¼ arr Johannes Pettersson på Stommen  ¼ August S Smedberg i Munkgården Samuelsgården

1/8 br Anders Andersson i Heljesgården

1/8 Johannes Andersson omyndiga dotter Inga

1/8 br Lars Larsson här i Skattegården

1/8 Petter Larsson i Varnhem

1/8 Br Johannes

Br sold Lejon


1900

Bäckström, Aug Jonsson f149, Johannes Jonsson f1831, Gustaf Andersson arb 1854, Lars Johan Vallgren f1854

1910 ?

Clas Levin Jonsson f1862 häg, Petter Bäckström f1820, August Jonsson f1849, Gustava Larsdotter bs äg f1868, Johannes Jonsson f1831.


Avstyckningar

Litatorpet Ötorpet och Bergsjövik ligger under Bäckströms Skattegården.

Tidningsnotis år 1888: I skattegården Bolum finns en gammal ljusstake, som gått i arv i hustruns släkt i flera led. Den anses vara 250 till 300 år gammal. Staken är av malm två fot hög, men har brutits av på mitten varför endast överdelen och foten är bevarade. På mittstycket stod fordom årtalet. På fotstället kan man läsa ILSASD, dvs Johannes Larsson och Anna Svensdotter.

[ överordnad ] Start ] Gårdar ] Bolum By ] Hof By ] Torp ] Soldater ] Kyrkan ] Qvarnar ] Hjilmer o Folk ] Kommunen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] [ Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ]
[underordnad] [ Innehåll ]