Bjärsjömarka

[ överordnad ] Start ] Bjärsjön ] Saga ] Gårdarna ] Torpen och backstugorna ] Soldater ] Morden i Bjellum ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Fåfängan ] Bjelluma Le ] Sängastensvägen ] [ Bjärsjömarka ]
[underordnad]

 

Lunna Sventorp Svenna i Värt

Torp mellan Sängastensliden och Övre Bjärsjö Qvarna, och ligger ovanpå Nedra Bjärsjön där på en därvarande jämn fläck eller avsats. Jonas Flink f1850 bor här innan han flyttar till Amerika 1881.
En företrädare till Sven i Värt överst vid berget uppe i Vädret bosatt karl skulle av samma orsak eller ställets läge ha benämnts för Gud, i betydelsen den högst boende, varande ovan.
Ställets sista innehavare var Sven i Värt som sedan flyttade till ett torp på Lunnagårdens utmark och därefter kallades Lunna Sven.
Det finns en Sven i Värt som spökar nere vid Hornborgaån som bodde i parstugan hos Blexes. 

Lille Petters åker

ligger på NolBreagårdens mark i höjd med Bjärsjö Nedre qvarn. Enligt skifteskartan så är alla åkrarna som ligger söder om Bjärsjöbäcken benämnda med Lelle Petters Åkrar. Vi får tills vidare finna oss i att inte riktigt kunna klara av vem som bodde var. Det finns en viss osäkerhet om namngivningen av dessa marker och lantmätaren ger ingen antydan om Stenvalls brytning av marken. 

Stenvall

Anders Larsson f1828 i Bångsgården i Tunhem tar sig sin farfars efternamn Stenvall, som också ger detta torp under AndersGunnarsgården sitt namn. Han blir faderlös vid redan 6 år och tillsamman med moder får han växa upp i fattigstugan i Tunhem. Han lämnar sin mor i stugan, när han blir 20 år. Från Bångsgården under Gudhem kommer han 1855 hit upp till Bjärsjömarken. Stället innehades av en gårdfarihandlare och marknadsknalle vid namn Anders Larsson Stenvall berättade Hjilmer, som var gift med en styvdotter till Skitare Kajsa borta i Fåfängan. Hustru Stenvall stöpte bly över folk, som råkat ut för s.k. ont emot d.v.s. trolltyg eller gängse och därav blivit illamående. Året efter gifter han sig med torpardottern Maja från Västra Fåfängan f1830. Tillsammans skapar makarna detta torp, som vittnar om en imponerande odlarmöda men några rester av hus och fähus gives inte längre vid denna vackert placerade grund. På kartan från skiftet skrivs stället under Besgården och beskrivs som Lelle Petters Åkrar. Stenvall lärde även barnen att läsa.

Anders och Maria fostrar fem vuxna barn, medan tre stycken dör i späd ålder. Äldsta dottern Inga Kristina tjänar som piga i Prästegården i Broddetorp för att senare tjäna i Skövde. Hon måste ha tillbringat ett år i Bohuslän för att återkomma med en son på armen, som blev kristnad till Oskar Valdemar vars vidare öden är oss okända. Hon rotar sig sedan på Törnagården och gifter sig 1896 med Carl Gustaf Larsson f1844 i Varnhem, som  brukar denna 1/8 Törnagården från 1897. Han hade dessförinnan gjort en sväng i Amerika från 1894. I denna familj växer en av bygdens stora söner Johan Törnbergsson, som vi skall berätta mer om på annan plats. Hans broder Henning tjänar som kalkarbetare hos Sir Rickard och försvinner ur historien mot Skellefteå. 

Dottern Mina f1863 för ett lite mer oroligt liv och prästen har inte något stadigt grepp om var hon finns men vi noterar att hon ändå är hos föräldrarna under första åren av 1900 talet men mer vet vi inte att berätta just nu. Gustava nästföljande dotter stannar hemma på torpet, men dör unga år blott 33 år gammal. 

Lars Johan Stenvall f1869 flyttar hemifrån vid 20 års ålder för att sedan återfinnas som brukare av Backgården Öglunda och Nolgården i Berg.


Blaggars Jacupa

Rester efter ett torp kan skönjas i höjd med nedre Bjärsjö Qvarn. Här uppgives Jacob Pettersson f1812 ha bott ehuru han dog 1858 på Varberg. Det finns en annan Blaggars Jacupa som förövade ett rånmordet i Bjellums lider och som inte får förväxlas med våran Jacob. 

Rumpen

det finns en anteckning om att Rumpen har bott på ett ställe innan Lelle Petter kom hit, men uppgifterna är dubbeltydiga.

Lelle Petter Jonsson

f1809 är född i ett torp under Prestegården i Häggum. Han var dräng på Esbjörnsgården, Bäckagården och Bengtsgården och han har tydligen brutit mark här ovanför qvarnen, om man får tro Selim Cronberg från 1843 och Elingård 1858 och när chartan fastställs 1871 står namnen kvar. Familjen flyttar flitigt innan de tydligen slår sig ner här. Lelle Petter finns här 1872 och hela 70 talet, vet kyrkboken att berätta. Han avlider 1881 i Häggum, men är skriven här på NolBreagården. Han omtalas av Hilma som en skrivkunnig och en vid upprättandet av köpehandlingar etcetera anlitad man. Han brukade säga till bönderna att Billingsskogarna dem skulle han kunna taga ifrån dem.

Cajsa Jonsdotter blev kyrktagen som Lelle Petters hustru och sonen Johannes blir dräng på Skomakaretorpet och slår sig ner som torpare på Korsdalen och Tångabacken under Åslagården i Häggum. Dottern Anna Maria får en dotter här uppe i skogen och blir sedan inhyses hos Vassa Larsa alldeles intill.

Han gifter om sig med Cajsa från Gatan i Rökstorp. I denna relation återfinner vi Lelle Pettera Inga, som senare gifter sig med Adam Andersson på hans dödsbädd nere på Kappagården. Väl änka gifter hon om sig med Lars Sjödal från Sjödalsstugan i Hornborga. Dottern Kristina gifter sig med Sven Nordgren, som efter hennes tidiga bortgång gifter om sig med Stina Kycklingesa. Johanna har bättre tur och gifter sig med Vilhelm från Forsby, som blir brukare på Tomten i Torbjörntorp.

Övriga torpare i Bjärsjömarka återfinner vi längs Sängstensvägen.

Följande namn kopplas till själva Bjärsjön enligt  hfl 13-31. 

Bergsjövik

Wallgren blev så fäst vi trakten, när han var på skjutfältet och köpte tomten av Bäckström för 35 kr, som sedan gick till brännvin.  Man kan inte tala om Bjärsjön utan att nämna Kapten Ernst Vallgren skriven i Skara, som ägde Bergsjövik under Skattegården 3'10 finns här perioden 01-13 och 14-16. Stugan ligger nu granne med nya badplatsen och ägs nu av mejeristen Lunds barn.

Enebacken

ligger ovanför Bergsjövik under Skattegården 3'11 och troligen byggdes av Fröken Olga Selander f1900 Stockholm, som kan ha byggt. Olga arbetade på bolaget och blev tillfrågad av mjölnar Johan om han kunde få ökad tilldelning. Väl kontaktad så fick hon tips om var hon skulle kunna bo och därmed kunde hon sedan bygga sin stuga i början av 1900 talet. Härefter bor en Vestfeldt, med dotter Lillemor. Kapten Vallgren ägde en period. Lindell från Stenstorp äger.

Klinten

ligger på Besgården mark ägdes av kapten Anders Bredelius senare syssloman på Falköpings lasarett byggde. Han sålde det 1944 till fröknarna Bylin på Stadshotellet i Skara och återfinnes sedan på Prinshaga. Olof och Martina  Lagercrantz tar vid. Rolf Olsson äger det numera och expanderar mot sjön.

Bjärstorp en utjord, som ägs av Olof Larsson i Skomakarhemmet, var den enda som hade fiskerätt i sjön.

Bolums lyckan en äng som ägs av Bolumstorp skall vi söka.

[ överordnad ] Start ] Bjärsjön ] Saga ] Gårdarna ] Torpen och backstugorna ] Soldater ] Morden i Bjellum ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Fåfängan ] Bjelluma Le ] Sängastensvägen ] [ Bjärsjömarka ]
[underordnad] [ Innehåll ]