Gårdar

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Rökstorp ] [ Gårdar ] Ökull ] Tranum ] Torpen ] Soldater ]
[underordnad]

 

Rökstorp Amundtorp; Tranum; Lundby Rote; Ökull har egen sida

Det händer något under perioden 32-40 då många gårdar går i ödesmål och tydligen börjas slås ihop, några brukare finns inte.

Doterbo

per 86-91 finns Bengt Persson f1736 och Per Andersson f1720 som där 1790 härtill nämndeman Petter Olofsson f1725 och vidare Hans Andersson f173. 

Det finns två enheter varav den ena varit i släkten sedan medeltid nr 9. 38 ha Mangården från 1890 tal flygel 1890 och ekonomi 1937. 3 hästar 15 kor.

91-1800 Bengt Persson till 95 då han dör, änkan överlever med hjälp av diverse drängar. det andra hushållet Jonas Bengtsson f1775; 3/8 Brita Andersson f1734;  3/8 samma per Petter Olofsson 

1800-15 Anders Svensson f1772 gift med 32 år äldre dam; sonen i huset Petter Bengtsson tar över driften med hjälp av försvarlig stab. Enkan Brita f1774 med måg Lars Persson. Petter Olofsson f1725 och sen kommer Johannes Pettersson f1774; 

15-32 Petter Bengtsson f1769 på ena och Jonas Bengtsson f1775 på andra Lars Persson f1752.

32-40: 1/8 en Annika Perdotter f1774; Petter Persson f1812; 3/8 Jonas Bengtsson f1175; torp Anders Hansson f1766; Smeden Johannes Jansson f1812; äg Anders Larsson 1790; 

40-49: 3/8 Petter Persson och den andra 3/8 del ägs av Jan Petter Johansson på St. Dotorp och brukas av Jonas Bengtsson som dör 47 och svågern tar över. Johannes Andersson f1814 kom från NilsOlofsgården 48 arr 3/8 av Nils Wahlbom Pettersson. ny äg 3/8 Jean Petter Johansson f1825 i Skärv Anders Larsson f1790 dör 44 

50-59 Enkan  Annika Persson f1774; 3/8 Nils Pettersson -49, Nils Pettersson f1795; Petter Nilsson f1833; 3/8 Johannes Andersson f1814; Johannes Pettersson f1803; Johannes Nilsson f1825 äger 3/8 men flyttar redan 53 till Öglunda ; arr Carl Petterson f1828; Stina Jonsdotter f1785; 

60-66; Petter Pettersson 3/8 f1812; Johannes Andersson f1814; Johannes Pettersson f1803 Husaby 3/8 brukare och ägs av Johannes Andersson på Översteg Amundtorp. 

67-72; 3/8 Petter Pettersson; Anders Andersson 1/24 till 71: Johannes Andersson f1814; arr 3/8 Lars Gustafsson f1838; under denna period sker ett arvskifte vilket rör till det hela omyndiga barn och enkman Johannes Pettersson f1803 ; Johannes Andersson f1822 dör 1870 och enkan Anna Maja Jonsdotter bor här från 70 och fam. flyttar till Ving 72 ; den andra 3/8 brukas av Johannes Andersson i Överstegården 

72-80; 1/8 egare Enkman Per Pettersson 1812; och dottern 1/24 Anna Cajsa; sonen 5/24 och 3/8 brukare Anders Persson; Per Jonsson f1837; Arr Carl Johansson f1844; Johannes Larsson äger 213/640 under denna per och Gustaf Brand arr f1856; Johannes Pettersson f1803; 

80-95; 5/8 av gården när han gifter sig 72 Backen u Doterbo; Höjen u Doterbo; 

95-20

Anders Persson;  3/8 Svante Johansson; 3/16 Anders Gustaf Johansson Översteg och Inga Matilda Andersdotter  3/32 i AndersOlofsgården

Elin Sofia står sedan som ägare efter Anders Persson Carl Larsson f1874 arrenderar från 42, 

40-60 Elin Sofia 

60-- John Seger; Lillebo 9'9 Anna Pettersson

Timmerbacken, Backen, Höjen (Höglund) ligger under Doterbo. 

Marielund 95-20 

Dalabacken bor Judit Adamsson ; Löfängen Lugnet 2'1 (nämns 20-40) Lugnet 2'1 40-60

Ägare

En prominent figur finner vi i Anna Cajsa Persdotter, som regerar på gården fram till 1918. Hennes äldre broder Anders f1843 tycks ha kommit lite i skym undan men hans barn tar sedan över gården. En annan broder är den för Bjellum välkände Örja Petter, som anklagades för mordet på Tomta Stina.

Barnen äger gården men oklart vem som tar över ansvaret. Brukare 1942 är Karl Larsson som gift sig med Hildur.

Doterbo bebos 1882 av Tord och Inga Kajsa Christiansson, Gunnar Åhs, Bengt Persson och Ann Charlott Johansson samt Göran och Siv Andersson.


Esbjörnsson Björn

bonde i Doterbo f1635

Jonas Björnsson 

f1703 bonde i Doterbo 

Annika Jonsdotter f1739 * Bengt Persson 1786-91

Sonen Per Bengtsson f1769 och Jonas Bengtsson f1775 3/8

f1769 bonde Doterbo 

Per Pettersson 3/8 1840-49

f1812 

Dottern Anna Cajsa Doterbo Regent f1849 fram till sin död 1947.

Anders Persson 5/8 -1868

f1843 gifter sig med Lovisa Beata, som ger honom barnen 

Kvinnovälde. I Doterbo rådde enl. traditionen sedan urminnes tider kvinnovälde och karlarna stodo mer eller mindre under "toffeln". Sålunda berättas om Anders i Dotebo, att han haft en mycket stor respekt för sin syster Cajsa och att han när han anställde drängar, så fingo dessa mottaga en förklaring om att här ville fruntimren "regera" och den förhållningsregeln, att "mor skall du inte säga emot, men Kajsa skall du göra som hon vill!" /Joh. L:son. En historik om Doterbo är iförd Skarab. L. Tidning den 24/1 1957. Författad av en sonhustru till frikyrkopastor Olsson i Skara.


Soldatboställe 305

Torp Runnebacken

Sven Persson f1731 86-92; och mågen Lars Ekelund tar vid men han dör 1809 och hon flyttar 1812; 

Himmelsberget 

Gustaf Adolf Johansson f1848; 

Himmelkällan


Albrektsgården

Magnus Persson f1748 kommer 1779 från Bjerka och återflyttar till Backgården Trestena. Petter Persson låter sedan mågen Lars Persson f1768 ta över men mycket giktbruten.

Erik Andersson f1794;

40-49 Domarens boställe brukare Gustaf Eriksson f1818; 50-9: Gustaf Eriksson f1818: Svante Andersson f1820; 

per 60-6 sköta från Svante Andersson i Skattegården 

95-20 

AndersHelgesgården

Annika Bengtsdotter f1734 finns över 91, men svågern Esbjörn Andersson kom från Stommen och gifter sig med dottern Brita och de återvänder tydligen 86 till Skarke, Jacob Tenvall kom från Björsäter samma år som Esbjörn och gifte sig med den andra dottern Catarina. 

Johannes Fredriksson 

f1761 och Johannes flyttar vid sonens övertagande av AndersHelgesgården till Ledsgården och därifrån till Ivarstorp där han troligen dör 33.

Anders Jansson 

f1757 köper 4/5 av ¼ tillsammans med hustrun Maria Fredriksdotter av syskonbarnen denna 1810 för 458 Rd. Får andra upbudet på vintertinget som han köpt av Anders Esbjörnsson och Johannes Jacobsson för 458. Änkan får 3 upbudet vintertinget 1811 och laga faste maj 1811.

Kristoffer Larsson ägaren 1/8 bor i Sjögården.

Intäckt Lars Jonsson Ökull f1785.

40-49: Johannes Pettersson 1802 finns här under två perioder; Petter Persson f1802; ¼ Per Johansson f1817; Jonas Nolanders; ¼äg Larsson f1788.

50-9: äg Kristoffer Larsson f1788: Johannes Carlsson f1813: ¼ ägs av Pesen. Jonas Nolander och brukare Johannes Carlsson från 50-3. 

även denna gård sköts från annat håll. och under per 67-72 delas av Petterssons arvingar och ¼ brukas av Johannes Larsson. inhys Anders Jonsson f1803; 

72-80; ägs av Aug Vilhelm Larsson i Skattegården 

80-94 gården ägs av Aug Johansson Doterbo och Johannes Larsson i Källegården men ingen bor där. Däremot dyker Carlstorp upp nu.

95-20 

Djäknegården Dieknagården 

Anders Persson f1722 slutar 84 och efterträdes av Carl Andersson f1739 som brukar fram till sin död 1807; Anders Carlsson tar över efter far och flyttar till Ähle 1828; Jonas Andersson 1782 dör på gården 37; Anders f1796; 

40-49 Anders Husar f1796; 50-59: Domarboställe, 

95-20 indraget domareboställe.

Smedstorp stället som varit ett domareboställe finns skrivet under Eggby 

ErikOlofsgården

Hr mönsterskrivaren auditör Fredrik Pettersson Hof f1746 har mycket pigor och dr till sin tjänst. Han dör 1796 och efterträdes av Hr Secret Christian Almberg;  

Olof Persson

f1763 Häggum kom från Ökull 08 men avlider efter en kort tid och efterlämnar enkan Estrid Larsson från just Ökull lämnar följande skrivelse till Härads Rätten. 

Till H R inlämnades så lydande ansökan

Utaf närlagde Bouppteckning och arfskifte, täcktes Hr Lagmannen och Lofl Tingsrätten inhämta det min Man Olof Persson i Erik Olofsgården Lundby redan för mer än ett år sedan med döden afgått och lämnat efter sig flere omyndiga barn men ganska ringa förmögenhet, bestående endast i någon mindre betydeligen lösegendom. - Allt sedan min mans död har jag användt all omtanka och flit att upprätthålla gårdsbruket och i möjligaste måtto förkofra Boet – Jag har känt hela tyngden af enkeståndet, då å ena sidan moderliga ömheten icke tillåtit mig att lämna mine flere små Barn utom egen tillsyn och vård och å den andra, både inre och yttre hushållningen beständigt fordrat min närvaro –
Det var i denna belägenhet och då jag oaktadt bästa villja, icke såg mig möjlighet att längre ensam bestrida Boets förvaltning med den fördel jag önskade, som jag antog det anbud mig gjordes att ånyo ingå ägtenskap med drängen Petter Jacobsson från Ökull som gjort sig känd för stadga och skicklighet. -
Han har ock redan flyttat uti mitt hus och lysning till ägtenskapet, som inom kort skall med vigsel fullbordas, är redan för sig gången. -
I förening med denne man tror jag mig uträtta allt möjligt till eget och mina barns bästa; men en ny svårighet möter ännu, nemligen den att om Barnens ringa arfedelar skulle utbrytas och genom Auction försäljas, blewe vi oförmögne att widare fortfara med gårdsbruket och försörja barnen. -
Vid så fatta omständighet får jag ödmjukeligen hemställa om icke Vällofl Domstolen såsom öfwerförmyndare gunstigaste skulle tänkas tillåta, det finge de Barnen wid arfskiftet i Lotterne № 2 och 3 tillfallne persedlar i Boet inneslå och blifwa mig och min tilltänkta mann tillhörige emot det vi till Barnens förmyndare nu genast utbetala det desse persedlar åsatte bouppteckningavärde med 1/3 förhöjning i en sammanräknad summa af 105 Riksdaler 16 skilling Bco. samt tillika åtaga arf att Christeligen uppfostra föda och kläde de minderårige Barnen intill dess en hwar af dem uppnått den ålder och krafter att de sig sjelfve kunna försörja.
-
På detta sätt vinna Barnen söka fördel, ty härigenom blir deras arfsbelopp orubbat och kan genom förändrade i framtiden ökas till någorlunda betydenhet, hwaremot om ägendomen skulle utbrytas och genom auction försäljas de svåraste fölgder vore att befara neml att jag och min tillkommande mann sattes utur stånd att idka Gårdsbruk; att vi i och med detsamma blefve oförmögne att försörja Barnen och att de innan kort blefve alldeles arflösa, då så mycket af deras arfsbelopp årligen skulle medtagas som svarar emot 2/3 delar i uppfostringskostnaden. Barnens förevarande förmyndare har också funnit billingen af förenämnde hemställan hwarutinnan jag så mycket mera förväntar mig gunstligt bifall under det jag med all vördnad framhärdar.
Högädle Herr Lagmannen och Lofl TingRätten 
Aller Ödmjukaste tjenarinna
Estrid Larsdotter enka i ErikOlofsgården 

½brukare Lars Andersson f1749; Anders Larsson f1787; 

Anders Larsson f1787; hos honom brukare Jonas Kristiansson f1795, Fru Friman f1785

40-49; Johan Carlsson f1813 kom 43 Johannes Andersson f1814 kom från Ving, Lars Larsson 

50-59 Lars Larsson f1817 finns även 67-72  får hjälp av Johan Jonsson f1841 Hornborga 

72-80 Lars Larsson f1817 under honom arb. stat Johan Aug Jonsson f1841;

80-94: Lars Petter Larsson f1850 91-, undantaget Lars Larsson f1817-

95-20 Lars Petter Larsson f1850. Carl Larsson i Mellomgården tar över jorden August Johansson arr f1865; 

95-20:  

40-60; under Domänstyrelsen. Skolhustomten 2'2.

Nytorp; Mariebo; 

arb. 

torp Store Flo Floa

Jonas Larsson f1726; Gamla Margareta Hansdotter 1717 Anders Jansson f1753; 

Fattighuset är 60-6 kopplat till detta gårdsnamn. 

Fiskaregården 

Bengt Jonsson f1717 dör 1785 och lämnar över till Petter Berggren f1724; Johannes Billrot f1775 dör 1801  Ryttaren Jon Berggren fram till 1807, då familj flyttar till Hg, Sven Liljeknopp; 

Johannes Billrot f1753, brukare Lars Larsson f1801; Jonas Jeansson Billrot f1792; 

40-49 ägs av Kristoffer Larsson i AndersHeljesgården 

50-9: 

60-6: ägs av Johannes Pettersson Doterbo Cajsa Larsdotter f1795; 

67-72; ¼ ägs av Johannes Petterssons omyndiga barn i Doterbo brukas av Johan August Larsson f1847; 

72-80; intäktsägaren Olaus Nilsson f1822 Löfåsen här bor Fredrik Ahl f1816

80-94 ägs av Aug Johansson Doterbo och senare av Vilhelm Kjellander Mellomgården men skräddaren Hallberg finns här ett år från 91 

Löfåsen

Ledsgården 

½ Sven Håkansson som tidigare bruka Åkatorp i Broddetorp kom säkert någon gång på 1770 talet till denna gård. Inhyses u gården Jonas Hansson f1732 med familj kan troligen ha varit brukare här på gården.

Ambjörn Svensson 

står för högsta anbudet å arrendet  1812, så träder för arrendets fullgörande de fem första åren Carl Friman och Petter Larsson i Mellomg och Petter Bengtson i Doterbo, Jonas Bengtsson i Doterbo 

Ambjörn Svensson f1763 i Broddetorp flyttar till Ving och Johannes Larsson f1779, 

Sven Jonsson f1789; Johannes Larsson f1779; Jonas Jonsson 1792; Sven Jonsson f1789; Anders Persson f1791 lämnar över till Johan Larsson 1803; Arr Jonas Andersson f1793; 

40-49; arr Jonas Anderson f1793; 

50-9; Militiaeboställe ½arr Johannes Jonsson f1823

67-72; Johannes Jonsson 

60-6 idem Runebacken Johannes Jonsson f1823 dör 70 

72-80 arr Johannes Jonsson f1823;

95-20: ägs av Alfred Lundström Ähle q, Arr Johannes Pettersson 1833; Adolf Larsson f1858; 98-00; Per Alfred Magnusson f1864; 

Kafletorp Ledsgården nämns först per 69-80 Johannes Henriksson f1835;

Forsen kan vara identisk med Kafletorp. Källtorp 

Mellangården, Mellomgården

Arvid f1762 i Horn. Petter Larsson f1767 ; Johannes Olofsson f1799. Torpare Lars Jonsson f1792; Anders Larsson f1787; Gustaf Gabrielsson f1819; 

Bysmeden Johan Larsson f1814; smed Anders Skog f1807; 

Ett Nybygge kopplat till Klippa skede el N Lundby vi får se. Jonas Liljeknopp följd av torp Anders Lundgren f1814; 

Ett Nybygge intäkt  Guppås sold Reinhold Vig 43-45; Sven Vig 46-48; 50-9 Anders Lundgren f1814; 

50-59: ägs av Pesen brukare enkman Gustaf Gabrielsson till 49 Jonas Jansson f1821 kom 49 och är troligen svåger. brukare Anders Eriksson Svan 55-8; Jonas Jonsson f1833 58- 

60-6 ägs av Pesen och brukas av Åkaholmen s Johannes Andersson och brukare av Alfred Kjellander f1842.

67-72: ½ Mellomgården ägs av Pesen och brukas av Alfred Kjellander 

72-80: Pesen äger och andra hälften av Vilhelm Kjellander f1846

95-20 Vilhelm Kjellander Arvid Kjellander kom 11-18 och sedan Carl Fredrik Mejner

40-60; syskonen Kjellander.

Nybygget Anders Lundgren 

Guppås 60-6; Jonas Granström 1812 Gustaf Andersson f1840;

Lunden beskrivs första gången 80-94 

95-20 finns Gustaf Johansson f1843 här 

stp N:o 11

NilsOlofsgården

Kerstin Persdotter 1715 lämnar över till sin son som har dr Esbjörn Carlsson, Jonas Svensson f1750 fanns här före 1778 kan vara så att han är måg i gården. Det lär vi väl aldrig få veta men hans hustru heter Maria Perdotter. 

Petter Persson f1802; denna gård verkar vara lite större denna period med många pigan och dr . 

39 har Manbyggnad slutet av 1800-talet. 2 hästar och 10 kor. 

Sven Johan Eriksson f1838 i Slöta med hustru Charlotta från Röstorp köper gården. Charlotta överlever sin man med över 40 år och driver gården. Sonen Gustaf f 1886 tar över. 

Nu 1882 bebos gårdarna av Lennart och Viola Bjerke samt Lennart och Karin Björkman. 

Enkan Kerstin Persdotter f1715 sitter hos sin son Petter Persson som 1752 finns här och på Albrektsgården. Esbjörn Paulsson f1760 var här 86-89 Vilhelm Boberg f1762; härtill kommer denna per 86-91 Jonas Svensson f1750. Inhys Jonas Hansson f1732 

Jonas Svensson f1750 sonen Petter tar över och flyttar till Solberga, Anders Larsson f1787; Nils Håkansson f1756; torp Johannes Persson f1778 och Lars Frondell f1774; 

Petter Persson f1802.

40-49: Anders Husar äger ¼; brukas åt Husar Johannes Andersson f1814 Skara 47-48, då Doterbo. Petter Persson f1802 40-

50-59: äg Sven Jonsson Skattegården Röxtorp brukare Erik Andersson f1803; 

60-6: Anders Pettersson f1836; Per Gustafsson f1830 följd av Carl Andersson f1826 Fröjered 

67-72; Anders Pettersson f1836; Sven Johan Eriksson f1840 Slöta; ¼ Carl Andersson 1/8 Johannes Andersson f1815; 

72-80; Sven Eriksson f1840; 

80-94; 

40-60 Charlotta Eriksson = Charlotta Svensdotter f1846 har drängar och pigor i sin tjänst. dör 1935 och sonen tar över från 1927 då han gifter sig. Edvin Andersson står som häg gifter sig och flyttar till Kinne Kleva Soen Gustaf Vilhelm Eriksson f1886 finns här 

Gustaf Vilhelm Eriksson f1886 Hemmansägare i föräldragården, Nils Olofsg., i N. Lundby, vilken han genom tillköp av en vidliggande hemmansdel i samma gård utvidgade och förbättrade. Efter hustruns död sålde Gust. E. gården med undantag av den ursprungliga fädernegårdens tomt och kvarstående manbyggnad, emedan sonen, som satts att studera, antagligen aldrig skulle träda i hans fotspår, samt nedsatte sig där, restaurerade och moderniserade i avsikt att där njuta sitt otium, som det heter. 

Åsabacken

95-20 Johannes Andersson och sonen Alfred Johansson f1852 stannar till 03 då skräddare Hallberg på Hakåsen kommer med fam sonen Carl Arvid tar över 03 18 då Gustaf Edvin Andersson f1876 kommer från Varola. 

Sven Georg Lilja 

Skattegården

troligen ett mindre ställe på 1700 talet. Lars Andersson F1755 flyttar till Sjögården Ökull och ersätts av Petter Andersson Amundtorp f1748 dör och ersätts i sängen av Jonas Andersson från Skarke som flyttar till Ulunda 1810. Johannes Stålberg före detta rustmästare ; Johannes Högberg f1785

32-40 Johannes Högberg f1785 

40-49; Johannes Högberg f1785; Per Johansson f1817; inhys Anders Svensson f1802

50-9: även Skattegården beskrivs som domareboställe. Per Johansson f1817 är en av de första som åker till Am. svågern Anders Larsson f1817 tar vid 54; Enkman Anders Svensson f1802

60-6; domareboställe ½mtl. Svante Andersson f1820 ovanligt mycket dr och pigan per 60-6

67-72; ½ mtl domhavnadens boställe. Svante Andersson flyttar 72 och lämnar över till Alfred Johansson Nordin f1849; 

72-80; arr Nordin Alfred och Aug Vilhelm Larsson f1840

80-94 här arb. Inspektör Hornvall här finns denna period rikligt med pigor och drängar (2 sidor)

95-20 Dillberg , Vilhelm Smedberg 96-02

 

66 har, 5 hästar 35 kor 6 svin 

Gustaf Edvin Andersson f1876 köper gården 1931. 

arr Gustaf Edvin Andersson f1876; 

Sjötorp ett nytt torp 60-6: 

torp Svante Jonsson ersätts av Anders Gustaf Andersson f1839 1867; 

Smedstorp nämns här per 80-94 Smeden Anders Gustaf Andersson f1839; ersättes 90 av Johan Petter Andersson f1856; 

Hökaberg

kan vara namnet på soldathemmet vi får se nej det är nog något annat 

Stp 306 

Ligger mellan kyrkan och Överstegården Tranum och innehas av Inge Andersson som nu även köpt Tranums mark för 7 mille. 

Stommen

Ett det gula huset som ligger på höjden öster om kyrkan 

och ett som ligger Nordväst om Millomg i N Lundby där Arne numera Holgerson har sina bilar. 

Anders Månsson f1719 per 86-91flyttar till Trumpetaregården 79, under honom står familjen Petter Larsson ehuru överstruken, Sven Persson f1741 finns här från 86 och över 91 Inhys samma per Jonas Lundqvist, Anders Lundqvist f1743

Sven Person f1741 Petter Jacobsson f1779, Wallgren f1766

1926 har Manbyggnad från 1850. 3 hästar 12 kor. Johan Verner Pettersson f1872 köper gården 1919 gift med Elin Alm f1888

86-00 Sven Persson f1741 andra halvan Petter Persson f1756 Våberga; Jonas Andersson f1765 Larv; Lars Johansson f1783

15-32 Carl Wallgren 14-; Johan Andersson f1765 Larv; Erik Hansson ; Olofsson;  Jonas Jansson f1800; Anders Jonsson f1794; Johannes Jonsson f1800; Johansson f1795; inhys Anders Svensson f1772

32-40 Johannes Jonsson f1807 Jonas Jonsson f1800 dömd för mord Petter Larsson f1802 kom från Hustru Sarasgården 37 till Stommen N Lundby 

40-49: Anders Larsson f1815; Jonas Jeansson f1800 han som blev dömd för mord 1829 ½brukare Petter Larsson f1802 flyttar till Upsala 44 och ersätts av ½brukare Lars Johansson f1814 i Ving. under honom står i denna per utan övriga markeringar Johannes Pettersson f1813

50-59: ½ ägs av Gustaf Johansson i Kärrtorp och ½ Petter Jonsson. Johannes Pettersson f1813 flyttar till Nils NilsOlofsgården 50 och ersättas av Erik Andersson f1803; 

60-6; Gustaf Johansson Kärrtorp äger ½ och ½ Johannes Pettersson brukare Andra hälften ägs av Pesen inhys här är Erik Andersson f1803 Bd, brukare August Pettersson f1838; 

67-72 ½ ägs av Gustaf Johansson Kärrtorp och sköts av gifta dr Johannes Pettersson f1833, andra hälften ägs av Pesen och brukas av August Kjellander

72-80 arbetskarl Lars Pettersson f1837 ägs av Pesen ½ och resten av Adolf Kjellander, torp Lars P Johansson 1850-09-14; 

80-94: ägs under per av Vilhelm Kjellander, Anders Gustaf Johansson i Kärrtorp med brukare Anders Petter Mollstedt; andra hälften ägs av Adolf Kjellanders sterbhus 

95-20 brukare av Anders Gustaf Johansson Kärrtorp sterbhus 

20-40 Sven Josef Staaf f1872; indraget domarboställe; Frans Rickard Johansson fr Hg lämnar över till Gustaf Edvin Andersson f1876-

Källebacken;

Lidaberg 

under Stommen Frans Nilsson f1876 senare dotter och svärson 

Liden  här bodde Blomster och hans  änka till 24 då kommer Johan Alfred F1867 från Tällsjö, 

Erikslid nämns första gången 1920. Ägs först av Frans Nilsson f1898 och senare av Johan Valfrid Milton. CArl Rickard Carlsson sjöman 

stp N:o 12

Trumpetaregården

Jonas Andersson 

f1736 dör 1773 och efterlämnar hustrun Ingeborg och dottern Maria som delar på den 3/8, som han ägde. och lämnar in arfskiftet för säkerhet och efterrättelse till HR 1810. Ingeborg gifter om sig med Erik Jonsson f1752, som kunde varit hennes son och som brukar gården till Ingeborg dör 1809

Erik Jonsson 

f1752 först dräng på gården men kan sedan ta över rusthållarskapet 1800-11, men flyttar sedan till Överstegården i samband med att hans åldrande hustru dör och han tar änkan i Överstegården i stället; Ingeborgs och Eriks son. 1811 vet vi att dottern Maria i första giftet är den som äger denna del af gården. Fi har en öfverenskommelse makarna emellan som innan de gifte sig hade var sin kull barn att förse med arv. 

Jag Erik Jonsson och jag Greta Pettersdotter äro sinnade att i god sämja med wåra kära barn å ömse sidor öfwerenskoma huru möcket mina kära styfbarn son Jonas Eriksson och dottern Greta Eriksdotter skall uti fäderne arf ärhålla äfter sina käre faders död nämligen 
1 skall de uti penningar undfå kontant 416 rixgälds mynt utaf mine barn som jag hafver med mitt förra hustru eller och af än så warande ägare af 3/8 delar Öfverstegården Amundtorp för wårt innestående föräldraarf. 
2 Skall mina kära styfbarn äfter sine fäders död ärfwer alla hans då befintliga gångkläderaf hwad namn de wara må.

3 skulle wår kära styfader hafwa äfter wår kära moders död så förbinder jag mig Petter Persson Maria Persdotter Johannes Persson att han skall af oss i sin lifstid ward landorlöst sutti nerad och bärgad wed gården och när herran än högste kallar honom utur tiden skall han af oss blifwa till sitt wilohem belesagad som wår kära fader och moder 
sålunda afslutat och öfwerenskommet uti trumpetaregården den 9 april 1811
Erik Jonsson och Greta Pettesdotter föräldrar 

Jonas el Johannes Eriksson 

f1778 tar över denna gårdsdel och blir fader till Pesa Petter som vi senare lättare kan följa 

 

 Måns Andersson och Jonas Eriksson Pesa Petters far. 

inhys period 86-91 Anders Larsson f1722 

Anders Jacobsson f1794 kom 1818; Jonas Eriksson f1778; 

32-40: Erik Andersson f1803 kommer 34; 

Anders Jacobsson 3/8 

f1794 Anders Jacobssons änka och söner sålde 1845 sitt ägande 3/8 mtl Trumpetareg., som mannen och fadern tillsammans med systern Greta 1818 erhållit i arvsförskott av föräldrarna och varav han sedan utlöst dennas hälften. Köparen Petter Jonsson på Kärrtorp, blev härigenom ägare till hela hemmanet. Petter Jonssons far och Anders Jacobssons mor voro halvsyskon.

40-49: ägs av nämndeman Petter Jonsson Kärrtorp brukas av 3/8 Erik Andersson f1803 och brukar till 43, då Anders Jonsson f1803 tar över. Den andra delen ägs även den av Petter Jonsson och brukas av Anders Jacobsson ? 1794 som dör 43

50-59: brukare Anders Jonsson f1803 -53, Jonas Jeansson f1821 från 54 

45 ha. Manbyggnad 1860 tal. 3 hästar 14 kor,  gården har varit i släkten närmare 100 år. 

60-6: egaren Pesen. Anders August Netterblad. 

67-72 ägs fortfarande av Pesen men brukare av Netterblad 

72-80; Anders Netterblad brukar men Pesen äger delar av gården.

80-94; 

Märta Kjellander (Pesa Petters dotter) och Anders August Netterblad från Nettersäter i Öglunda. 

Hans Albin Jansson f1878 arr 09-17, Arr Carl Erik Eriksson f1894 17-21

Sonen Albin Viktor Netterblad tar över. 

Karl Josef Netterblad f1898 en sonson till ofvanomnämnde arrenderar från 1922 och köper 1937 och är en skicklig brukare med pris för sin fröodling och sina sockerbetor. Han var skolkassör och skiftesgodman. 

3/4 

Klåckaretomten 

hör rimligen hit Johan Andersson f1728; Gabriel Setterberg. Lars Härling f1789;  När Lars dör 1841 splittras familjen 42. Klåckare M Bengtsson ? f1821 kommer 44 

50-59: Bergensson f1821 flyttar till Nedersteg Amundtorp 59 men behåller ägandet 60-6; 67-72 ägs fortfarande av Bergensson med hyr ut till Johannes Andersson f1836 och Anders Svensson f1836

80-94: Bergensson är indelningshavare av stället och arr ut till Friberg på Tomten. Här bor hans barn kvar till 87; 

Kyrkogatan nämns först 80-94. 

95-20 ägare skollärare C J Nyberg. 

Kyrkojorden Kyrkodalen 

nämns först 60-6; Carl Eriksson f1837

Sockenstugan gamla Klåckaretomten 

nämns först 60-9; Petter Johansson f1800. arr Alfred Pettersson f1855 flyttar 35 efter att ha varit här sedan 95 , han efterträdes av Johan Lilja f1913

Himmelsberget 305

inhys Maria Gustafsdotter f1744; Gabriel Setterberg 1759; Johannes Frusell per 86-91 Anders Settergren kom från Skövde och stannar till 1812. inhys u Himmelsberga 86-91 Maria Gustafsdotter f1748 som är Lars Frondells enka Sold Anders Settergren f1754 Horn; Jonas Lund f1779, Lars Strömberg, Erik Settervall skogvaktare en kort period efterträdes av Carl Pettersson f1775 i Doterbo; Dr Anders Andersson f1805; Carl Pettersson f1775; torp Johannes Andersson f1809; 

60-66; Adolf Andersson i Ulunda äger men här bor Anders Andersson f1805 3 gången avstraffad för stöld. 

Himmelskällan 

nämns första gången 1867-72. och ägs av Ulrik Hammarstrand kom från Skövde med familj och återvände 69. Karin Wallin i Klostret äger stället denna period  72-80; Cajsa Wallin f1832 finns här fram till 84. Dorotea Lindqvist f1843 flyttar 88

Ekedalen 

Hasselbacken

ligger bakom Himmelsberget men får vara med här ändå mycket därför att det tidigare utgjorde 2 soldattorp, som kom till släkten 1912 då Johan Linus Rydén f1875 köper. Sonen Lars tar över. 

Tån N Lundby 

Elsa Andersdotter f1754 på Trumpetaregården. Hans Andersson f1731 ; 50-9: 

Fattighuset. nämns först gången 50-9: 

Sockenstugan nämns första gången 50-59; Petter Johansson.

Fattighuset 67-72; Katarina Pettersdotter f1784, Enkan  Stina Gunnarsdotter Kling f1821, Enkan  Maja St. Pettersdotter f1822 dotter Kajsa Svensdotter f1851; Enkan Stina Andersdotter f1814barn Lars Pettersson f1852; barn Vilhelm f1859; 

Arb. Johannes Pettersson utan känd hemvist f1817: hustru Lovisa Andersdotter f1823; Pigan Maja Stina Månsdotter med två oä, Lars Damberg f1801; Enkan  Brita Maja Jonsdotter f1822; Pigan Maja Greta Andersdotter Ås f1848. 

95-20 

Kafletorp

Kyrkojorden 

ägs av Lundby bymän, Carl Eriksson f1837 flyttar till 67 Nyttorp Ökull och ersätts av arr Svante Jonsson f1832.

Nytorp 

under ErikOlofsgården.  sonen i gården tar över som arb. Johan August Johansson f1865 fram till 97 och följs av Carl Vilhelm Johansson f1872; 

Löfåsen 

u Fiskaregården här bor Ahl f1816; Johannes Jonsson stenhuggare 

Sjötorp

u Skattegården torp Anders Svensson f1833; 

Ahnstugan 304

Lars Frondell; Anders Skarke f1789; Utan försvar Gustaf Band 41-47, Sven Stom f1821 

Tjurledsbacke 

Runebacken 

u Ledsgården Johannes Jonsson f1823 dör 70 och enkan bor kvar; 

En intägt 

sold Liljeknopp och Nils Knopp 

Källebacken

under Stommen Vilhelm Smedberg efterträdes av Vilhelm Karlsson f1862 96; Karl Einar Karlsson f1897;

Källstorp

u Ledsgården 

Lunden 

u Mellomgården 

Smedstorp 

u Skattegården

Hökaberg

Carlstorp under AndHeljesgården 

kalkarbetare boställe Marsa Gustaf var skomakare här 

Liden

under Stommen. Johannes Blomster 

Åsabacken  u Nils Olofsgården Johannes Larsson f1814 flyttar 96, Johan Aug Johansson f1865 kom 97-03; Oskar Verner Lilja; 

Forsen

  under Ledsg Johannes Henriksson f1835; Julius Gustafsson 

Spåberget

en backstuga på N Lundby Allmänning nämns första gången 80-94: Gustaf Johansson f1833; Johan Andersson Dahlman; 

Vallgatan skrivs per 80-94

Flon skrivs också under 80-94; 

Timmerbacken

95-20 ligger under Doterbo och Korpa Kling är en av de förste här. 

Backen

 ligger u Doterbo Anders Fröjd finns från 86

Småskolan 

Lydia Persson f1878, Terseia Hedberg f1874, Hildur Sjögren 1872 Lidköping, Helena Fredrika f1886

Ålderdomshemmet

 i N Lundby per 20-40

 

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Rökstorp ] [ Gårdar ] Ökull ] Tranum ] Torpen ] Soldater ]
[underordnad] [ Innehåll ]