Soldater

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Rökstorp ] Gårdar ] Ökull ] Tranum ] Torpen ] [ Soldater ]
[underordnad]

Wästgöta Regemente

1000 man starkt av 1811. Översten på Lilla Bjurum i Vätlösa.

Rusthållen i N Lundby äro vid Gm 1874

Vg 10 Ökull Erik Johan Öberg 35 år antogs 1863 18410424
Vg 11 Stommen Lundby Sven Stom f18110501 Adolf Stom 28 år antogs 69
Vg 12 Källegården Amundtorp Carl Kjell f 18230504, Carl Johan Kjellen 19 år og antogs 1874
Vg 13 Överstegården Amundtorp Anders Gustaf Lilja 49 år antogs 1849. f 18261026?
Vg 14 Överstegården Amundtorp Sven Vig f18211006 Lars Petter Smedberg 25 år antogs 1872
Vg 15 Mellomgården Amundtorp Gustaf Johansson Ask född 18400520 35 år antogs 1861
Vg 16 Nederstegården Amundtorp Johan August Blomster 32 år f 18450422
Vg 17 Stora Lycke. Per Lund 54 antogs 1843 f 18220524 
Vg 117 Jacob Brand f 18300803?
Vg 118 Johan Blank f18380209

Beväringsmanskap i Lundby Socken 1813

Tranum Skattegården dräng Vilhelm f17920207
Hain ? Olof 17920511
Ökull Anders Svensg Magnus 17921009
Lundby Trumpoetaregården Anders 17901010
Ökull PerAndersgården Johannes 17881102
Doterbo Lars 17920728
Doterbo Anders 17900111
Herman 17891120
Ähle Sven 17890817
Lundby Anders Helgesgården Dräng Måns ? 17920817
Kärrtorp Erik 17910418
Tranum Storeg Lars 17920829
Lundby Albrektsgården Anders 17910724
Rökstorp Anders 17920627
Rökstorp Johannes 17920821
Ökull Sjögården ?? 17881127
Lilla Lycke Johannes 1789
Lilla Lycke Anders Andreas 1791
Tranum Ödegården Petter 17880916
Summa 20 
Vid mantalskrivningen år 1812 bliva i Lundby socken deröfver 15 år 360 under 15 år man kön 76 qvin kön 72 = 508

Skaraborgs Regemente

1200 man starkt, Höjentorps Kompani var majorsbostället Skålltorp i Skärv.

Rotar inom N Lundby för Höjenstorps Kompani Under GM 1875

Sk 301 Tranum Skattegården Lars Tran 18190722, Johan Lund 20 6/12 år antogs 1873.
Sk 2 Rökstorp Indragen 
Sk 303 Olof Rökstorp Sold Lars Kula 47 6/12 antogs 1850 f18271212
Sk 304 Trumpetaregården Lundby
Johan Lager 35 3/12 år antogs 1863 f 18400120?
Sk 305 Doterbo Lundby Karl Gustaf Mälker Melker 36 år antogs 69. 18490706
Sk 306 Skattegården Lundby Carl Johan Lundqvist f18391211
Johannes Eilau 24 år antogs 1869. f18500326
Sk 307 Ökullsqvarn Lars Ax 50 antogs 1848 f18250222
sk 308 Ökull Per Klang 39 år antogs 1860 18351225

Soldattorpen i N Lundby

Soldattorp 301 Välabäck Skattegården Tranum 

X 7575 Y 7010 Skattegården Tranum 1, Holmagården 1/2, Holmagården Tranum 3/4.  

Torpet finns kvar  

Namn Född Död Anställd Avsked
Per Tranberg 1742-08-24 1742-03-03
Johan Larsson 1656 1740-04-09 1689 1700
Erik Bengtsson 1703-03-16 1700-09-27 1703-03-16
Nils Olofsson 1703-06-28 1709-06-27
Per Holmberg 1667 1744-04-06 1709-10-26 1716-06-27
Zacharias Qvist 1688 1749-07-09 1716-07-22 1720-08-01
Johan Ros 1690 1737-02-04 1720-10-29 1737-02-04
Carl C Möllerstierna 1725-08-02 1761-10-20 1737-02-26 1738-02-26
Johan Jesper von Sneider 1725-06-10 1778-04-24 1738-02-26 1741-11-26
Per Nyman  1695 1742-10-15 1741-12-05 1742-10-15
Per Sandström 1707 1743-02-12 1749-06-08
Per Trana 1717 1743-02-11 1743-02-12
Per Trana 1717 1749-06-08 1759-05-00
Per Tranman 1717 1749-06-08 1759-05-00
Petter Orre 1733-06-17 1805-12-20 1759-05-00 1789-04-14
Anders Patron 1763-04-06 1789-05-29 1790
Johannes Orre 1766-07-15 1807 1791-05-02 1807
Erik Wall 1787-07-31 1831-11-11 1807-07-28
Jonas Tran 1809-02-02 1841-06-03 1832-03-30 1841-06-03
Lars Tran 1819-07-22 1841-09-24
Johan Oskar Lund 1854-12-09 1892-06-25 1873-01-14 1892-06-25
Anders Gustaf Lund 1868-09-27 1950-05-14 1893-04-21 1928-10-01

En broder till Anders Lund drunknade i Vingsjön samtidigt med en Bernhard Janssons släkting. 

Anders Gustaf bor kvar över 1920 och flyttar till Skärv 46, mejeristen Konstantin Johansson f1909 hyrar sedan. några år och lämnar plats för Nils Emil Johansson f1890 från 50 

Soldatorp 302 Rökstorp

Koordinat: X 7235 Y 7270

Rusthålls gårdar: Rökstorp 1 Lycke 3/4

Anslogs i början av 1800-talet till Furirs avlöning.

Namn Född Död Anställd Avsked
Bengt Ekerot 1692 1763-04-26 1709 1716-08-27
Lyckman Lars        
Petter Stierna 1694 1718-11-08 1717-04-00 1718-11-08
Håkan Örn 1698   1718-03-21 1718-04-24
Lars Stierna 1699 1773-08-26 1720-02-01 1730-04-29
Sven Gädda 1711-08-07 1742-12-10 1730-09-29 1736-12-01
Anders Floding 1715 1742-10-22 1739-06-23 1742-10-22
Jonas From   1743-12-07 1743-02-11 1743-12-07
Jonas Larsson From 1725 1796-11-26 1746-09-23 1774-06-22

Soldattorp 303 Rökstorp Karlstorp

Koordinat: X 7255 Y 7235

Rote/Rusthålls gårdar: Olof i Rökstorp 1855

Andel: Rökstorp ½ Ähle ½ Djeknagården 3/4

Namn Född Död Anställd Avsked
Johan Bengtsson   1705-06-03   1705-06-03
Esbjörn Svensson   1698-07-25 1689 1698-07-25
Jonas Andersson   1709 1705-10-14 1709
Jacob Glansberg 1689   1709 1714-08-07
Gunnar Rökström 1694   1714-08-07 1716-04-23
Olof Elegren 1695 1718-12-28 1716-07-30 1718-12-28
Lars Ählegren 1698 1772-12-20 1720-08-11 1743-02-08
Gustaf Ählegren 1721-12-00 1751-08-17 1743-03-09 1751-08-17
Lars Ählegren 1730 1775-05-19 1757-07-12 1775-05-17
Christoffer Dahlgren 17600520 1834-09-18 1790 1807-06-01
Erik Asp     1807-09-26  
Anders Skräck 1802-04-27 1861-03-25 1822-11-11 1836-02-29
Isak Skatt 1814-07-02 1890-07-07 1835-02-02 1850-07-10
Lars Andersson Kula 1827-12-12   1850-10-12 1882-07-04
Carl Dahlbom 1862-11-21   1882-09-26 1883-07-11
Carl Johan Tapper 1862-04-16 1932 1883-09-26 1914-08-14

Svågern Johan Vilhelm Vester kommer från Husaby 1933; 

Skatt Isak 18140702 18900707 Isak skatt erhöll avsked GM 18500710
Andersson Kula Lars 18271212 anmäld till underhåll tjänt utmärkt väl. 

Soldatorp 304 Trumpetaregården Amundtorps rote

Koordinat: X 736 Y 721
Rote Trumpetaregården 3/4 
Anders Helgesgården 1/2 
Nils Olofsgården 1/2 
Brånek i Skärvs socken 1/8 

Bebyggelse torpet kallas Ahnstugan om nu inte soldaten satts här efter sin tjänst vi får se

Namn Född Död Anställd Avsked
Per Andersson     1685 1691-08-14
Ivar Svensson   1704-04-30 1703-09-16 1704-04-30
Sven Svensson     1704-04-30 1709
Jon Lund 1690 1717-02-27 1709 1717-02-27
Lars Courage     1717-04-20 1719-10-06
Per Lundstedt 1695 1739-01-29 1720-12-13 1739-01-19
Per Setterberg   1742-10-20 1740-02-13 1742-10-20
Sven Hurtig 1721 1743-07-04 1743-02-11 1743-07-04
Anders Kjellberg 1725-12-29 1769-07-18 1747-04-28 1753-12-31
Håkan Lindberg 1731-06-29 1790-05-26 1757-12-31 1758
Jonas Hasselgren 1742 1770-04-22 1760-02-15 1772-04-22
Lars Ullberg 1754   1772-09-01 1778-06-10
Johan Lundahl 1755-10-25 1827-01-25 1778-10-02 1795-05-31
Lars Frondell 1774-05-18 1849-05-17 1795-07-04 1815-04-01
Anders Skark 1789-05-20 1868-06-02 1815--07-30 1840-09-01
Gustaf Band  1819-05-05   1841-02-26 1845-09-13
Sven Johansson Storm 1821-03-05 1851-04-12 1846-01-25 1851-04-12
Gustaf Gunnarsson Lager 1825-04-23   1851-05-30 1863-09-29
Johan Lager 1840-01-21   1863-09-29 1882-09-26
Anders Gustaf August Ek  1860-07-14   1882-09-26  1903-09-10

Soldattorp 305  Doterbo

Koordinat: X 7445 Y 7270

Rote Doterbo 3/4 
Doterbo 1/4 
Alberktsgården 1/2 
Ekeskogen i Häggums socken 1/4 

Namn Född Död Anställd Avsked
Anders Settergren  1808-08-02
Erik Arvidsson 1674 1694
Hans Andersson 17041002 16940000  17041002
Henrik Hansson 17051014 1709
Sven Persson 1709-10-05
Bengt Lustig 1660 1710-06-11 17100121 1710-06-11
Nils Rapp 17101209 17161115
Jean Häggman  1695 17170316 17411205
Lars Lundin 1715 1742-10-20  1741-12-05 1742-10-20 
Nils Silverdahl 1714 1768-01-29 17430211 17601114
Johannes Frondell 1733 17610400  1789
Anders Settervall 1754-10-24 1818-02-15  1790-04-00  1808
Jonas Lund 17790418 18510606 18080800 1813
Jonas Kling 17930414 18130213 18400623
Petter Kling 1819-08-24 18410720 18400924 18410720
Johannes Kling 18210403 1852-02-08 18410410
Johannes Robert 1832-11-03 18520521 bor i Ving
Carl Gustaf Melker 1849-03-06 1869-09-28 1899-12-08

På soldatboställe 305 bor Sven August Biljer kom 1900 och efterträdde skomakaren Johan August Johansson f1859 som flyttade till Falköping 

Soldattorp 306  Skattegården Hökaberg

Koordinat: X 7392 Y 7415
Rote Skattegården 1/2 
Mellomgården 1/2 
Fiskaregården 1/4 
Sörkullen Häggums socken 1/4 

Torpet är renoverat.

Soldater vid detta torp

Namn Född Död Anställd Avsked
Lars Olofsson     1678 1689-12-
Söfring Andersson   1703-06-22 1682 1703-06-22
Sven Persson 1682 1704-09-15 17040428  17040915
Jon Svensson   17060504 17040802 17060504
Lars Hansson     17070225 17190104
Nils Lundberg 1692   1709 17190104
Anders Skrivare 1697   1719-01-14 17240415
Sven Lundberg   17421020 17400210 17421020
Johan Lundberg 1719   1743-02-11 1744-10-17
Lars Björk 1721 1759-04-12 17470505 17590412
Jonas Lundgren 1723 17810914 17590400  17810914
Lars Lundgren 1756 17841114 17810000 17841114 
Sven Liljeknopp 17640427 18240820  17850400 18080807 
Nils Knopp  1778-09-12 18380411 18080000 18270903
Nikolaus Nils Knopp 1805-01-05 18740121  18271211  18590622
Carl Johan Lundqvist 18391231    18590000 18690000
Johannes Eilau 18500826 19410000  18690928  19011214

LUNDGREN Jonas 17230000   fanns med i hfl u Amundtorp sonen Petter inhys på torpet 
SK-00-0306-1781 LUNDGREN Lars 17560000   är son till föregående 
K-00-0306-1785 LILJEKNOPP Sven   kom 85 fr Väring 

 

Soldattorp 307 Qvarnegården, Ökull Qvarn

Koordinat: X 7555 Y 7115
Rote Ökull qvarn 1 Sjögården 1

Namn Född Död Anställd Avsked
Nils Jonsson 1706-08-12 1706-08-12
Torbjörn Persson 1679 1694-08-09
Elias Nilsson 1677 1709 1707-02-25 1709
Jon Olofsson 1709-10-27 1713
Bengt Wallmo 1695 1758-06-11
Anders Ramberg 1716 1742-10 1738-04-20 1742-10
Anders Ramberg 1708 17730525 17430309 17630107
Måns Ramberg 17720618  17680329 17720618
Erik Mjölnare 1749 1790 1773-06-29 1790
Jonas Munter 1767-06-21 18270711 17910502  18150401
Anders Grip 1791-07-01 18370110  18150801  18370110
Lars Lund 18101107  18500402  18370628  18470628
Lars Ax 18250122  18861229  18480317  18780622
Lars Johan Svan 18550806  19420107  18790128  19060115

Soldattorp 308 Per Andersgården, Ökull Nybacken u HustruSarasgården 

Koordinat: X 7555 Y 7120
Rote Per Andersgården 3/4 
Anders Svensgården 3/4 
Ulunda Skarke socken 

Namn Född Död Anställd Avsked
Gustaf Adolf Nyström 1869-05-29 1957-12-03    
Per Andersson      1704-08-02  
Per Trollman         
OLof Ambjörnsson 1767 17100509 17091015  1710-05-09 
Arvid Gök 1689 17160507  17110522 17160507 
Olof Andersson     17160919  1717
Olof Uddevall 1697   17170412  17180211
Erik Uddevall 1678   1720 17210922
Lars Uddevall 1699 1742-10-06 17221010 17421006
Måns Udd 1722 17890506   17430211 17730901
Anders Rosenberg 17510923  18050304  17730201  18050304
Peter Ax     1850  
Jonas Ax 17880523  18600517  18090306  18340617
Nils Kull 18080413  18590818  18341106  18460405
Anders Gustaf Klang 18230421    18460528  18590622
Per Johan Klang 18351225    18600117  18901230
Joel Albert Albert 18700708    18911021  19051221

Gustaf Adolf Nyström och senare hans son tar över stället 

Soldattorp VG-06-0117  Ambjörnsgården, Ökull Hasselbacken 

 

Namn Född Död Anställd Avsked
Johan Hansson   1710   1710
Bengt Jonsson       1693
Erik Persson Alegren     1693 1695
Olof Andersson     1695 1700
Johan Hanssson   1710 1710 1710
Lars Lindberg 1685   1710 1714
Olof Söderberg 1687   1711 1714
Per Falk     1714 1717
Arvid Hasselgren 1693 17240604  17150000  17240604
Anders Loring 17050115  17890118  17250000  17430829
Lars Ökberg 1728   1748 1764-09-20
Anders Hedberg   17811208  17660106  17811208
Johan Magnus Rosendahl  17500210  18060303  17830102  17860702
Jonas Höglund 17521220  18171226  17880208  17960111
Petter Höglund 1770-11-17 18280826  17960111  18160606
Anders Skön 17860628  18451009  18160606  18180916
Anders Brandström 17921202  18510223  18180916  18260000
Anders Brand 18030301  18370429  18260313  18370429
Jonas Brand 18150516  18940615  18370923  18510929
Johan Jacob Brand 18300803    18510929  18830626
August Timberg 18500719    18831005  19010915

Det finns ett utslag i en konflikt om Ökull på XY2513; gällande Magnus. Rosendal 

Soldattorp VG-06-0118  Kärrtorp

Namn Född Död Anställd Avsked
Per Lundberg 17370000  17570000  17570000
Anders Svensson 16680000  16960800  17190000
Johan Johansson 16940000  17000000
Olof Andersson 1701 1707
Lars Lundberg 16830000  17140000  17411027
Lars Kindberg 16880000  17140000  17140000
Anders Lundberg 1721 17580624  17410000  17580624
Johan Kärrberg 1740 1759 17640623
Håkan Kärrberg 17490811  18190824  17770000  17910000
Anders Kärrström 17680000  18200215  17910919  18121202
Anders Wellin 17920815  18340313  18130312  18170828
Anders Lindström 17960221  18380329  18170817  18300617
Johan Tjäder 18071130  18900121  18301002  18590521
Johan Blank 18380209  18600528  18760628
Carl Johan Dahlberg 18590415  19461228  18761001  18990824
Carl Gustaf Dahlberg 18820212  18991117  19060525

På soldattorp finns Ivar Arvid Holmström som kom 13

Soldattorp VG-06-0119 Storegården, Tranum

 

Namn Född Död Anställd Avsked
Sven Månsson 1660 17290510  16870000  16940000
Johan Salomonsson      1691  
Jon Trana 1687   1711 1714
Nils Trana 1694 17160606  17140000  17160606
Sven Tranberg 1694   1716 17171023
Sylvester Lustig 1691 17340512  17170000  17290000
Bengt Tranfeldt 17020000  17340913  17221201  17340913
Anders Trana     17350207 17350828
Anders Tranberg 1716 17420918  17360622  17420918
Olof Lundstedt 17210000  17670131  17430400  17640623
Olof Tranborg 17480102  18061124  17721109  17920420
Oskar Carlsson  18700831    18900130  18900719
Johan Ludvig Landin 18750331    18921222  18941222
Axel Filippus Ågren 18780112    18950123  18971100
Carl Vilhelm Henriksson  18800403    18980205  19010407

 

Soldattorp VG-06-0120

Övergården, Tranum

Namn Född Död Anställd Avsked
Johan Salomonsson      1694 1701
Erik Hönlund 16820000    17080000  17191015
Sylvester Lustig 16910000  17340512  17140000  17170000
Torsten Lustig 16930000    17180400  17360828
Rawald Tranberg 1717   1737 1749-09-05
Sven Stenvall 1731 17700722 1750-01-08 1759
Sven Stenvald 1730   17600000  17670512
Anders Tranberg 1745-12-01 18130520  17710204  17860412
Johannes Storm  1785   1807  

 

Soldattorp VG 10 Nybacken 

 Rote/Rusthåll: Ökull

Namn Född Död Anställd Avsked
Jacob Brand 1830-08-03      
Petter Jacobsson        
Anders Månsson 16600000    16890000  1710-08-01
Lars Flink 1692   1710 17411027
Påvel Flink 1723 17750525  1741-10-27  17490905
Jonas Bolin 1736 17690307  17531222  17690307
Jonas Ödblom 1756   17760000  17800000
Ödblom DUB ? 1756   17770000  17800515
Sven Öberg 17580619  18270410  17810801  17880708
Carl Hedberg 17630224  18200209  17880706  18090000
Adam Ödberg 17890730  18490521  18090718  18400626
Anders Johan Öberg 18220503  18630617  18430923  18630617
Erik Öberg 18410327    18630831  18931229
Gustaf Adolf Nytröm  18690529    18941011   

Soldattorp VG-07-0011 

Rote/Rusthåll: Stommen 

Namn Född Död Anställd Avsked
Olof Lundberg 16900530  17610504    17181017
Jöns Ambjörnsson     16910000  17060000
Olof Lundberg 16830000    17070900  17191015
Olof Månsson 16860000    17070000   
Anders Lundberg 16950728  17700120  17191017  17370000
Carl Daniel Bongenhjelm   17800918  17370909  17391212
Jonas Lundqvist 17160427  17941125  17400718  17610814
Johan Lundqvist 17371021  17690307  17610000  17690307
Anders Lundqvist 17430311  18170106  17721127  18050619
Anders Holmberg 17831127  18700613  18051117  18330620
Sven Stom 18120601  18940123  18330920  18690626
Adolf Stom  18480109  18950408  18691113  18870000
Vilhelm Stom  18680112    18870912  19160707

Carl Gustaf Svensson f1900, flyttar 22 och in kommer kalk arb Nils August Johansson f1891, Johan Holmberg 1896; 

Soldattorp VG-07-0012 Marieberg Gerdhem

Rote/Rusthåll: Amundtorp

Namn Född Död Anställd Avsked
Johan Fogelberg 1748 18090115    17720826
Nils Olofsson 1660   16890800  17100000
Hans Andersson     1691 1699
Anders Kjellberg 16910000    17110000  17390000
Erik Kjellberg   17440212  17120000  17150000
Lars Kjellberg 1701   1736 1759
Lars Kjellberg 17170000    17391020  17590226
Anders Öjman     1759 17630110
Johan Arondal 17480209  18090115  17700421  17720826
Axel Julius Räf 17440000  18020619  17721117  18020610
Anders Flygare 17550000  18140515  17740000  18021201
Jonas Flygare 17810000    18071009   
Sven Kjell 17930214  18590101  18121204  18460602
Carl Kjell 18230504    18460926  18740516
Carl Johan Kjellén 18561013    18741211  19060411

August Kjellén bor här till 1926 och följs av kalk arbetaren Carl Johan Holmberg f1896

Soldattorp VG-07-0013 Billingsdal 

Rote/Rusthåll: Överstegården, Amundtorp

Namn Född Död Anställd Avsked
Sven Knopp 17640427  18240000     
Sven Månsson 16630000    16990900  17100000
Anders Frisk 1688 17610309  17100000  17390000
Petter Frisk 1719 17420715  17400115  17420715
Jon Frisk 17190000  17591012  17430307  17591012
Jonas Trana   17630221  17600000  17630221
Jonas Trana 17450000  17821221  17680506  17821221
Nils Bergman 17630107  18351107  17830000  17920621
Jonas Blomström 17510201  18241103  17920621  18050619
Gabriel Snygg 17911106  18310226  18130212  18220521
Carl Lilja 18000101  18750903  18230523  18490716
Anders Gustaf Lilja 18261026  19071023  18500302  18830626
Johan Albert Persson Borg 18630421    18850209   

Sven Aug Biljer  har bott här Ivar Arvid Holmström 

Soldattorp VG-07-0014-1885 Rosenberg

Rote/Rusthåll: Överstegården, Amundtorp Alekärr 1/8 

 

Namn Född Död Anställd Avsked
Johannes Olofsson 17940000       
Lars Jonsson     16910000  16950000
Bengt Jonsson     16940000  17090000
Erik Hägg 16820000    17080800  17170814
Esbjörn Häll 16900000  17560926  17160000  17290908
Anders Billing 17090000    17300000  17450000
Per Billing 17271029  18011021  17480806  17780612
Lars Holm 17600323  18140208  17800201  18070608
Jonas Holm 17791021  18180917  18070214  18111018
Jonas Holm 17940205    18120204  18130701
Reinhold Vig 17921207  18600716  18150831  18430621
Sven Vig 18211006  18871103  18430923  18720620
Lars Petter Smedberg 18520422    18720904  18820801
Johan August Smedberg 1861-11-23    1882-10-19  1915-07-24

På stället bor från 1906 Jonas August f1859 till sin död 1940

Soldattorp VG-07-0015 Björkelund

Rote/Rusthåll: Millomgården, Amundtorp

Namn Född Död Anställd Avsked
Johan Alfred Ask  18660710       
K Ask        19050211
Olof Bengtsson     16910000  17080000
Bengt Månsson   17100228  17060900  17100200
Johan Klosterberg 16870000    17100000  17170222
Anders Klosterberg 16890000  17611220  17160000  17490905
Elias Sandberg     17500204  17530715
Johannes Hofgren 1752     1779
Sven Dahlgren/qvist 1758   kommer 1779 minst 84
Anders Mellberg 17320000  17820605  17540000  17820301
Petter Mellberg 17560706  18210628  17830301  18050619
Jonas Ask 17781229  18460915  18050619  18250620
Petter Kjellman  18050425  18500822  18250620  18400626
Carl Johan Lundin 18180226  18530927  18400921  18530927
Gustaf Lundin  18340809  18611129  18540208  18611129
Johan Gustaf Ask 18400820    18610227  18911008
Carl Gustaf Ask  18731218    18911130   

Soldattorp VG-07-0016

Rusthåll: Nederstegården, Amundtorp

 

Namn Född Död Anställd Avsked
Kristian Svensson     16910000  16940000
Anders Jonsson   17100200  17010600  17100200
Per Tyman  16770000  17540405  17110000  17290908
Petter Vätterberg 17100000  17390116  17300203  17390116
Anders Rosenberg 17200000  17421215  17400520  17421215
Bengt Fagerström 17000708  17680129  17430207  17680112
Sven Fagerström 17380000    17580600  17630120
Jonas Amour 17500000    17700421  17750903
Petter Wallin 17390722  17881202  17760519  17881202
Jacob Kindvall 17620115  18360304  17890214  18081103
Anders Wall 17880803  18170617  18090000  18170617
Anders Bergström  17921116  18290625  18171117  18290625
Kristofer Blomster 1809-11-16  1895-10-19  1829-08-31  1864-06-20
Johan August Blomster 1845-04-22    1864-09-30  1882-08-24
Ture Alexander Eriksson 1864-05-28    1882-03-30  1902-04-11
Storm 1875-01-01    1892-03-21   

Soldattorpet Nr 17 under St. Lycke Västgöta Ryttare 

Torpet

Soldatbostället var beläget söder om St. Lycke på Billinge sluttningen nära Bjellums gräns. Stugan revs omkring 1916. Torpgrunden finns framför nuvarande byggnad, var ladan stod är oklart. Men som rest av gammal aktivitet ser vi fortfarande en gammal gresho.

Ett boningshus uppfördes där 1978. En kopia av knekttavlan finns på St. Lycke. 

Soldater på Torpet

Namn Född Död Antagen Avsked
Anders Lodbrok        
Lars Arvidsson   1710 18860901 1710
Bryngel Hansson     1691  
Per Johansson     1691 1694
Anders Arvidsson   1710? 1706 1710
Anders Hägg 1691 1770-07-02 1711 1729
Per Kjellberg 1690   1711 1715
Lars Kindberg 1709   1732 17610120
Anders Ramberg 1740 1812-05-02 1762 1775-02-13
John Lyckman 1758   1776 1777
Billberg Anders 1749-01-12 1798-01-12 1777-11-04 1798-01-13
Jonas Billberg 1774-12-02 1823-05-24 1798-02-01 1798-06-22
Johan Lund 1780   1798 1807
Carl Lund 1785   1806-08-21 1807-06-08
Lars Lund 1783 1809-09-07 1807 1809-09-07
Anders Lund 1786-03-09   1809-06-14 1821-07-23
Israel Lund 1800-05-07 1863-04-18 1821-10-00 1843-06-26
Per Lund 1822-05-24   1843-09-23 1879-06-19
Anders Johan Palm 1856-0921 1939 1879-10-14 1888-09-13
Wilhelm Henrik Rehn 1868-10-13   1889-05-07 1891
Wilhelm Rehn 1869-06-01 1899-06-30 1891-11-29 1899-06-30
F R Rehn       1939-11-01

Soldatöden vid torpet

Anders Lodbrok

Lars Arvidsson vi vet inte när han föddes men han antogs 1686 och tjänte 23 år innan han stupar i Helsingborg 1710 efter att ha blivit illa blesserad.

Bryngel Hansson antogs 1691, men fick nog förflyttning då han inte vidare förekommer.

Anders Andersson Hägg

föddes 1691 och dör 1770 i en ålder av 79 år. Han antogs 1711 och tjänte 18 år. Var gift med I Persdotter född 1698. Hon gav honom Per f 1714, Karin, Anders f i Häggum, Sven och Maria f 1727.

Per Kjellberg

född 1687, antogs 1708 och tjänte i 28 år och hade gårdsbruk. I övrigt lite känt.

Lars Bengtsson Kindberg

född 1709 antogs 1732 och tjänte 29 år och var kommenderad till Finland och Pommern Tjänt väl och får dubbelt underhåll.

Anders Larsson Lund

torparsonen från Skärv född 1786, var 172, tjänte 12 år från 1809. Gifte sig med Stina f 1790 och hon gav honom barnen Birgitta Kristina 1818 och Britta Stina. Deltog i striderna mot Napoleon, 1813 vid Dennevitz, Dessau och Leipzig, 1814 vid Liege. Regementet kom åter till Sverige 1814. Tiden efter soldattjänsten vistas han i Vargahagen. Han stämmer sina rusthållare för No 17 och 18 Anders Andersson i Lycke och Petter Bengtsson i Doterbo för att ej ha utfått den i legan stadgade lönen. Men som han hade klent med bevis så uppsköts rättegången till 1811 års winterting.

Från kontaktet saxar vi 
väl antagne blefve vid kungl Wästg Dragonteg för № 17 och 18 drängen Anders Larsson
1 gifva wi honom lega 11 Rd 5 ski 5 rst Banco
2 Boställe efter författningarne samt en hel tunna strid säd hälften råg och hälften korn samt en half tunna blandkorn och xx för första året.
3 samt att undfår han uti ärlig lön tre Rd  16 ski Bco.
Således öfverenskommet och beslutat af Lundby den 18 maj 1808 drängen Anders Larsson, rusth Anders Andersson i Lycke Petter Bengtsson i Doterbo
Till wittne drängen Anders Eriksson och drängen Anders Anderson
Ofvanstående bout utom boställe är lika skyldig fullgöra Skara den 14 jan 1809 O G Frölich.

Israel Larsson Lund

bondson född 1800 Våmb var 175 och inflyttade 1816. Blev antagen 1792 och tjänte 21 år. Var gift med Stina Svensdotter född 1792 från Varnhem. Hon födde honom Johannes född 1821, Sven, Sven, Lars, Maja Lisa, Lars Petter född 1838, Man tyckte att han tjänt väl och det står antecknat att han blev skogvaktare i Bjellum, Han köper ett torp på Fåfängan men det är osäkert om han bebor torpet och han slutar sina dagar som inhyses. 

Carl Lund

föddes 1785 var 174 Antogs 1806 men fick inte fortsätta och fick säkert betala tillbaka sin lega, då man såg honom som oduglig.

Per Svensson Lund

Soldatson från Forshem född 1822 Antagen 1843 tjänte i 35 år.

Flyttade sedan till Svensbokärret och blev granne med Backa Britten. Gammal soldat, hade varit med i Danska smörgåskriget. De "Danske Piker" hade tjusat soldaten att, så gift han var, efterlämna om inte en hel lund, så åtminstone en liten planta att växa upp i den omstridda danska jorden. Men hemkommen igen levde han med sin gumma till bortåt 90 år. Hans ständiga samtalsämne var regementet och officerarna. Får betyget tjänt utmärkt väl. Får underhåll.

Wilhelm Johansson Rehn

född 1869 tjänte 8 år dog blott 30 år gammal

En tragisk händelse inträffade vid soldatbostället, när soldaten Wilhelm Rehn skulle träna sina "pojkar" och visa dem hur de skulle "trä nålen", en gymnastik- övning som utfördes på en stång. Rehn föll så olyckligt att han bröt nacken och dog. Hans barn och hustru Matilda flyttar tillbaka till svärföräldrarna i Johannilund och har det väl inte allt för trevligt.

F R Rehn det enda vi vet är att han 1939 avföres till Y-komp. Han hade en fast adress Nyslätt Kinne - Vedum.

 

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Rökstorp ] Gårdar ] Ökull ] Tranum ] Torpen ] [ Soldater ]
[underordnad] [ Innehåll ]