Mårby By

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Amundtorp ] [ Mårby By ] Soldatgatan ] Sätra ] Vadbacken Bronäs Högerock ] Lövkullen ]
[underordnad]

 

Nu skall vi ta oss runt Mårby By längs en ringväg, som inte alltid har funnits utan färdigbyggdes på 1940 talet. Vi lämnar nu den gamla kyrkbyn och följer vägen i Nordvästlig riktning.

Hofgården 1 mtl 18'1

Det är troligt att stället fick ligga kvar vid skiftet men blev som andra ställen torp under St. Bjurum. Ordet kan ha ansetts betyda kultplats, tempel men detta torde företrädelsevis gälla Island och Norge. Här torde ordet knappast ha annan betydelse än större förnämlig gård, förutsatt att ordet hov verkligen ingår som förled i namnet, uttalas i orten Hogårn, berättade Assar. Namnet kan väl ha att göra med Huvudgård till kyrkans försörjning får man förmoda ändå. Bengt i Hogårn omtalas 1686, då sockenstämman hölls hos honom den 21 mars. David i Hogårn erhöll 1749 12 öre för portstolpar till Mårby kyrka. Ägdes av Blomqvist Moholm. Huset byggdes om på 1940 talet och var dessförinnan inte mer än ett mindre torp.

Lars Andersson 1781; Carl Anderson 1779; Anders Glader f1787; Hasselberg Anders 1792; Hans Larsson f1779; Jonas Andersson f1770; Lars Arvidsson f1796; 

sid 31
Johannes Jonsson f1782; Hansson Johannes f1814; Petter Jonsson f1789; Börje Börjesson 1803; Jon Petter Johansson Kleva 1818; Johannes Persson f1813; Torp Jon Petter Pettersson f1818; Anders Johansson f1819; Gustaf Johansson f1833; sid 32 

Johan Alfred Gustafsson

torp f1860; 

1920-1940 sonen Carl Gustaf Johansson

f1885 tar vid 1920 och stannar till 1940, 

1940-1955 torp Carl Johan Ågren f1907

Häg John Ahlgren konstnär f1934 

1982- Ägs nu av ett kylföretag Klas Petersen f1949 från 1982 

Smedsgården

Ligger innanför det som en gång var Hovgården och ägdes av Blomqvist i Moholm. ¼ fortfarande torp u St. Bjurum.

Björn Jonsson valdes 1686 till kyrkvärd Mårby.

Olof Andersson f1757; Lars Jonsson f1789; Lars Svensson f1789; Anders Anderson f1796; Anders Larsson 1831; 

Anders Larsson

f1831 är brukare av gården och lämnar över till sin son. 

Per August Andersson

torp f1862 

1920-35 Carl August Ek

f1872 kom fr Bjerka 1920 till Ugglum 35. Sonen Bernhard Ek f1901 kom 23-24, Valtorp, svärsonen Hilding Billman f1900 kom 1935-58, Gudhem

Hasse Öhrvall f1942  81-

Brunnsgården 

½ mtl, gårdsnamnet kommer väl av ett gammalt mansnamn Brun eller av en brunn menar Assar Blomberg, kan ha varit gemensam för flera gårdar. Gården friköpt från Bjurum 1920. Det ligger i en svacka, hôla.

Olof Andersson f1731; Lars Mårtensson f1763; Anders Andersson f1757; sonen Anders Andersson tar över. Sven Svensson 1834; Anders Vilhelmsson f1796; Br av ¼ Johannes Andersson från Broddetorp 1802 går ej att identifiera möjl. han från Sätuna. ; Pettersson Gustaf f1819; Skollärare Larsson ¼ Brunnsgården; 

Agne Johansson 

Torp Johannes Johansson f1792; Johannes Persson f1813 Bjurum; sold Anders Brage, 

Per Gustaf Andersson f1829 Mårby fanns här 1890 men dyker upp ur ingenstans, han gifte sig med Maria från Molla (O), som sedan återfinnes efter hans död på Högerock. Paret adopterar två barn som vi heller inte kan spåra.

Ivar Ågren f1904 br av gården 

Lars Eriksson i Brunnsgården Lars i Hôla dog 2006.

sid 5 

Sold August Brage f1860 ; 
Soldatbostället August Brage N:o 8 f1860

August Mattias Johansson f1872 fanns här före 1895 i alla fall och flyttar 1909. Han var gift med Kristina från Vändom. Barnen skingras för vinden 

Carl Gustaf Johansson f1885 kom 1909 och flyttar 1920 var gift med Ellen Wallgren och hade tydligen varit på Hovgården tidigare 

Frans Vilhelm Larsson Apelgren f1869 från Storegården Sätuna gift med en annan Apelgren från Kleva kom hit 1921 och flyttar 1935 till Åsen vid Kyrkan; 

Brodern Frans Larsson f1895 kom 34-48

Ivan Ågren f1904 48-78; lämnar över till Lars Ringstedt f1936 72-


Här har vi tre ännu oplacerade ställen. tids nog 

Dreven 

Torpet har väl legat vid en fädrev tror Assar Blomberg.  
Stina Svensdotter f1767; mågen Joh. Källgren f1778; Per Gustaf Pettersson f1819; inhys Per Gustafsson f1837

Fattigstugan Socknens slut

Änkan Katarina Larsdotter f1782; Brita Carlsdotter f1794; 

Gatan


Hästhagen

man skiljer tydligen på Hästhagen och L Hästhagen odlingslägenhet på Mårby ägor torp under Bjurum.

St Hästhagen 

kallar jag det som är kvar 

Petter Jonsson 1822-60

f1789 i Gudhem avslutar sin brukarkarriär på Mossagården och Hovgården här på Hästhagen från 1822. Maja Andersdotter gav honom 

 • Maja
 • Stina som dör här handikappad.
 • Johannes
 • Anders
 • Johanna
 • Cajsa som gifte sig med soldaten Horatius i Hornborga.
 • Olaus som troligen tar över bruket. 

Johan Magnus Lundgren -1920?

f1864 gift med Augusta ovan finns som brukare här på Stora Hästhagen 1890 och gifte sig med Augusta som var skriven och dotter till L Hästhagen. Vi vet emellertid att de återflyttar till Skulten i V Kleva. Av de elva barnen berättar vi gärna om.

 • Tekla som gifter sig med Lita Carl i Posttorpet i Håkentorp.
 • Henning som blev slaktare i Chicago.
 • Carl Gustaf som jag inte vet något om.
 • Hedda gifter sig till Falköping.
 • Sven är knuten till Röda Korset i Amerika 
 • Magnus flyttar till Falköping.
 • Johans öde också okänt.
 • Klas blir vid Mariedal vid Lundsbrunn.
 • Märta behöll sitt flicknamn och återfinnes i Falköping.
 • Nils flyttar till Skövde.
 • Svea öde okänt.

Bertil Julius Billman torp f1895 -1922
Johan Gottfrid Ahlin f1893 1922-26; följd av 
Hilding Valdemar Billman 1900 1926-1935 följd av 
Sven Fredrik Dahl f1901 1935-39 Valtorp.
Carl Johan Harry Ågren f1907 1939-1940
Yngve Ek med gift med Harry Krantz syster 1940-45
Johan Ahlin f1919 47-49; samtidigt med Frans Lennart Ek f1909 
Carl Oskar Hallberg rättare f1881 49-59
Adolfsson 

Lars Mårtensson 

f1763 bodde med sin på Blombacken och gifter sig med Elin från Hästhagen som går ifrån honom och som änkeman troligen  bor han sedan på Hästhagen. Av barnen vet jag blott att berätta att Johannes gifter sig till Laggareboden med en av Apelgrens barn. 

Jonas Andersson -1840

inhys f1770 kom från Gudhem och L Ingatorp och hade brukat Hovgården här innan han kom till Hästhagen där han dör. Skrivs som utfattig. Gifte sig med Johanna Dahlman från Bjerka och det enda barn vi kan följa är Anders som gifte sig till GunneGustafsgården i Holmängen 

Johannes Andersson 1803;

Bertil Julius Billman f1895 kan ha funnits här från 1920 och framåt innan han flyttar till Bryngelstorp.

Lennart Sandberg kom 1974.


Jordkula Backstuga

Framför nuvarande stuga i backen fanns en jordkula där Karin bodde. Annat minne är Rika. Utifrån denna fragmentariska kunskap så kan vi med med god sannolikhet konstatera följande innevånare.

Olaus Pettersson 

f1829 här på Hästhagen och han är under sin levnad skriven som torpare under ett 40 tal på Lilla Hästhagen tillika maskinist på Bjurum. Han var gift med Inga från N Ving. Barnkullen sålunda

 • Per Johan Olausson f1853 återfinner vi som torpare på Stommen från 1882 till sin död 1906 
 • Anders dör späd
 • Maria Vilhelmina gifter sig med torparen  i Gudhem (Vilhelm från Höjens Qvarn).
 • Kristina gifter sig med skräddarsonen med solida rötter i Sätra Mårby och vars ättlingar hör hemma i Mårby. Johan Alfred är torpare på Ebbholmen och Hogårn här i Mårby och hon kommer att tillhöra en av namngivna enkorna i Mårby Stommen fram till sin död 1947. 
 • Johanna Matilda f1882 gifter sig med Frans Ahlin f1862 i Gudhem och familjen återfinns som torpare på Högehus senare Jutatorpet och sist här ute på Lilla Heden. Hon blir anmoder till släkten Ahlin här i Mårby. Bland annat Johan som övertar faderns förvärvade L Heden.
 • Augusta gifter sig med Lundgren från V Kleva, som bland annat arrenderar St Hästhagen och där formar sin stora familj innan de flyttar till Skulten i V Kleva. I barnkullen noterar vid Tekla, hustru till Lita Carl i Posttorpet i Håkentorp.

Makan Inga går bort före 1890 (och han står som ensam här 1890 på St Hästhagen) och han gifter om sig med sin andra hustru Fredrika sedermera enkan Rika f1854 i N Vånga. Hon fanns i Öttum 1890 med sin son. Hon gifter sig någon gång efter 1890 med ovanomnämnde Olaus, som dör här 1895. Fredrikas far Carl Petter Jonsson f1818 i Norra Vånga bjuds hit av dottern sedan han i sin tur blivit änkeman i vår grannsocken 1896. Han finns här till 1910 i denna backstuga. Fredrikas son kan vi inte spåra, men dottern i den senare relationen gifter sig med Carl Billman från Kroken. Han var torpare på Bryngelstorp och vars barn kan ge värdefulla uppgifter om Mårby.


Lilla Hästhagen

kallar jag det som låg mitt emot Brunnsgården tills vidare 

Mitt för Brunnsgården gick en väg ut till ett torp som inte längre finns, men står noterat på 1870 talets ek karta. 

Soldaten Anders Björk f1780 från Habo finns här på Lilla Hästhagen med sin hustru men mer vet vi inte. 

Lars Pettersson

f1797 finns är som inhyses fram till 1857. Hans hustru dör 1881 och sonen Petter, Per Gustaf Larsson f1842 fanns som torpare Vändom 1890. 

 • Kristina Fredrika f1873 gifter sig med August nedan 
 • Anna Matilda vet jag inget om 
 • Gustaf Albert Persson kan ha funnits här en tid men återfinnes på Gammeltorpet i N Vånga. 
 • Per Gustaf Larsson f1842 finns här 

Klas Johansson f1832 kan ha bott här 1864 - 1867 med sin familj innan han arrenderar hos Hummern i Åkatorp Broddetorp.

Per Johan Persson f1813 som var brukare på Brunnsgårdens änka Stina Andersdotter finns som änka och inhyses här på Lilla Hästhagen. 

 • Sonen Per Gustaf blir soldaten Nero på Sven Arvidsgården och drar till Amerika 1884.
 • Kristina gift med Skräddaren i Hogårn.
 • Gustava gifter sig till Falköping.
 • Sofia 1849.
 • Johan Anders kan ha flyttat till Amerika men vistades troligen här innan han flyttade.
 • Klara gifter sig till Sk Åsaka med en statare Andersson 

Soldaten Per Gustaf Alm f1816 och kan dö som inhyses här 1896? Vi vet ingenting om denna familj frånsett att han gifte om sig strax före 1889;

sold Johannes Löf f1821 V Kleva finns här som torp fram till 1859 men vad som sedan händer vet jag ej. Det troliga är att de flyttade till Amerika. 

Jan Petter Carlsson f1843 finns här  för att före sin familj utvandra till Amerika 1880 och familjen kom efter 1885.

Gustaf Rike Gulle Nilsson f1825 lär ha bott här från före 1890 och vid sin död 1913. Hustru och två barn har han med sig nu. 


No 1 Olaus Pettersson

f1829 vet vi dog här på Hästhagen 1895 men kan ha bott här redan på 50 talet. han var först gift med Inga Maria från Ving som lämnar honom före 1890 men en femhövdad skara

 • Per Johan som blir en av torparna på Stommen som vi troligen får träffa där.
 • Maria som flyttar mot Gudhem
 • Kristina som bor på Ebbholmen en period
 • Matilda som gifter sig med Ahlin på L Heden
 • Augusta som gifte sig med Lundgren på St Hästhagen 

Olaus gifter sedan om sig med Fredrika Carlsdotter med en son på armen och paret får Anna som blir hushållerska och gifter sig Billman och slutar sina dagar i Brismene. Enkan tar med sin gamle far som slutar sina dagar här. Enkan flyttar 1913 och hennes son 1919 och dottern Anna som då gifte sig 1916.

Olaus Pettersson var maskinist på St Bjurum och hans andra fru och änka dör här på Lilla 1933

Hästholmen Mårby Hed torp

Notera att Hästholmen och Hästhagen två olika saker. Ligger innanför Hästhagen och man ser fortfarande körsbärsträden på den lilla kullen.

Anders Pettersson 

f1800 har jag en notering om att han bodde här och han efterlämnar sig bland annat Maja Lisa, som då gifter sig med efterföljande man. Om fadern har vi inte mycket att berätta.

Anders Larsson 

f1825 i Floby han gick med posten från Herrgården till byn. Han hade danssjuka som kallades "ster" Chorea minor. Änkan överlever honom med 15 år och tar hand om sonen Tralles Johan, som vi har bild på. Han var utvecklingsstörd. 

Tralles Johan

Johan skulle anmäla att hans far var död och möter på vägen till presten och säger Nu är det blett lessamt hemma, far är dör å ja sa gå upp te presten å tala omet. Ja dä ä lessamt. Men dä kvettar, han va inga nötta te, varken för mäk älle mor. Han åt bara upp alla våra ägg. Han hade ett hiskeligt humör och gick omkring i gårdarna. 


Skönelund

friköpt torp av Blomqvist Moholm.

Johannes Brobacken Andersson 

f1833 har det berättas att han var torpare här medan han även gick och snickrade på Bjurum. Vi återfinner honom på Högerock senare. 

Lars Johansson Billman

f1816 och även han mjölnarson av Skogatorp i Högstena gift med Cajsa från Borgunda och slog sig ner i nära grannskap med sin bror Johannes på Mossaryd. Vi återfinner makarna som inhyses på Bryngelstorp. Barnen 

 • Lovisa som gifter sig med Per Johan Andersson, som brukar 1/16 Bryngelstorp och som grips som så många andra av den religiösa väckelsen.
 • Anna gifter sig med Gustaf Andersson Billman från Härlunda. Även de brukar Bryngelstorp och senare på äldre dagar arrenderade makarna Allmänningen Högerock av Ugglums kommun och uppförde hus därstädes.
 • Även Johan brukar Bryngelstorp men slutar på Kroken i Hånger men vill inte heta Billman utan Larsson.

Anders Petter Johansson f1839 Marka kom före 1893 om man får tolka församlingsboken. 

Under honom kan statardrängen Mårten Johansson f1887 som kom från Kleva 10 och finns sedan som djurskötare på Bregårn Hånger.

Johannes Andersson f1833: Sven Natanael Bengtsson f1864; Anders Petter Johansson 1839; Lars Johansson Billman; Johannes Carlsson f1803

Anders Petter Johansson f1839; Hilda Johansdotter f1854; Mårten Ingvar Johansson f1887;

Så här kan Skönelund sett ut i samband med att Gustaf Adolf tar över omkring 1931, men kortet är från sekelskiftet. Lagerslund kan vi skymta i bakgrunden.

Frits Emil Andersson

f1870 dör här 1927 och hushållerskan  flyttar.

Gustaf Adolf Fredriksson

f1877 kommer från Vråna här i närheten och föder sin stora familj.

Det var en två familjslägenhet

Arne Ågren

f1914 från Margaretelund tar hand om gården och gifte sig med företrädarens dotter Berta från Vråna. Dottern Ingvor stannar här i alla fall 1980 och Bernt Johansson håller hästar och har bilder på Vråna. Sonen tar över L Heden och gör stor heder i detta.

Källagården

ett för närvarande okänt ställe, men finner nog sin plats.

Lagerslund

Blomberg äger även detta på sin tid friköpt torp. Lagerslund var före Lagers tid en enebacke liksom Mårby åsar. Gården verkställde betalningen (Olsson). Nämns först i slutet av 1860 talet och uppkallat efter nedanomnämnde torpare. 

Den gamla stugan stod på andra sidan vägen och revs och man byggde det som blev baptistkapellet och som vi idag kan se renoverat. 

Baptisterna kapell i Lagerslund. Bakom detta låg den gamla stugan.

Gustaf Johansson Lager f1844 Högstena; 
Anders Nilsson f1853; 

Feskars August Anderson 

f1861 Sätuna gifte sig med Emma Skön från Blombacken och föder här en stor familj, men familjen flyttar sedan till Kullagärdet i Ingatorp.

sonen Carl Edvin Andersson

f1885 tar nog över 1910 som torpare ett tag sedan han gift sig med Gerda Brage också hon strax bredvid och flyttar 39.

Sven Anders Andersson f1919 kom 1950-70 Skara.

Nu en Rut född på 1920 - 30 talet talet.

Leif Eriksson

f1939 Kalmar i Uppland brukar med djurhållning. Brodern hade tidigare Blombacken, aktuellt med avyttring 2007.

Mossaryd

under Stommen. Det kan ha varit så att detta ställe varit ett soldattorp här innan det flyttade ner till soldatgatan. (ägs av Blomqvist i börj av 1900 talet)

Johannes Billman

f1829 mjölnarson från Skogatorp qwarn i Högstena, som blir torpare här från 1860 med sin familj om fyra barn. Maja dör ifrån honom 1871 och han tar sedan till sig Johanna Johansdotter med hennes barn. Johannes tar en tur till Amerika, men återkommer då han skrivs som inhyses här på Mossaryd.

Vi berättar först om Johannes egna barn.

 • Anna Maria född i Segerstad gifter sig till L Ståltorp där maken Svante brukar. 
 • Gustava Kristina gifter sig med Alexander och de brukar Östra Gränsholmen i Härlunda 1890 och vi vet inte så mycket att berätta men kan spåra ättlingar.
 • Charlotta vet jag inget om 
 • Emma gifter sig med soldaten Pryts i Håkentorp och flyttar med hela familjen till Amerika 1883.

Johanna hade varit gift med Anders Andersson som sedan 1854 varit torpare här på Löfkullen och på Sätra, men gått bort 1869. Av barnen utmärker sig August som vi berätta mer om nedan. Johan blir soldat för Hovgården i Hånger under namn Fast, men flyttar även han till Amerika 1892, men det är möjligt att han kommer tillbaka. Alfred blir soldat i Härjavad och tar sig namnet Hammar. Han gifte sig med sondottern till Petter Grotte från Pärelyckan i Bolumstorp. 

Sonen August som kallades Sme August var sme halva i Bjurum och berättar 1930 för Assar Blomberg om sin barndom då pappa Anders hade gått bort.

Sme August kan ha varit torpare här tog sig namnet Karlin och han bebor detta ställe med sin familj från åtminstone 1878 och det är troligt att han bor här fram till åtminstone hustruns död (Vi får se).

Men sin Maria Lind som han hämtar från vapensmeden i Vånga får han.

 • sonen Emil som är statare och sedermera sågmästare i Bjurum, vars barn blir arbetare och mjölkerskor på Bjurum med huvudsaklig vistelse på Sannabo.
 • Gustaf blir kalkarbetare och kyrkväktare i Valtorp vars barn sedan arrenderar Backgården i Segerstad.
 • Linus Karlin är snickare och bor först med sin familj på Nerotorp under Backgården Bronäs fram till 1920 och därefter i en nu raserad stuga Nyhem på Lilla Heden, men lär ha flyttat till till Vråna.
 • Edit flyttar till Floby.
 • Anna Karlin bodde tillsammans med en mejerska i den lilla stugan vid det vi kallar Stommen innan man kommer in i byn. Det är möjligt att Sme August kan ha bott här ävenledes.

Johanna Johansdotter skrivs som änka här men dör på Kyrkbacken i Mårby sedan hennes sambo Johannes Billman övergivit henne för Amerika (därom måste vi söka mer kunskap då han eventuellt lär ha återkommit).

Soldatboställe som ligger söder om vägen med en nu förfallande lada mitt emot.

Jan Petter Carlsson f1843;

Per Andersson

f1839 kommer hit i slutet av 1800 talet och dör 94 och lämnar sin enka Johanna Larsdotter f1841 kvar.

Carl August Ek

f1872 flyttar 1920 till Hulebäckstorp i Ugglum. Det var detta par, som bidrager mycket till de uppgifter som Assar Blomberg vidarebefordrat till vår tid.

Lars Johan Hallberg

f1852 med rötter i Holmängen Gudhem kommer 1920 med sin familj. Han är soldat för Stommen Mårby och tjänte i 22 år och står som brukare av Mossagården. Detta kan förklara att man sett denna lägenhet som soldattorp, vilket det pro forma inte är. Sonen Robert tar vid skulle kunna vara Mossaryd torp under Bjurum.

Gustaf Robert Hallberg

f1891, son till soldaten längre ner mot myren. Här berättas att när Hallbergs tös skulle gifta sig dansade Hallberg gitterbugg med grannen, varvid de avtogo byxerna, fulla och glada och fortsatte sitt dansande. Familjen flyttade sedan till Bångsgården i Ö Tunhem 1951, varvid jorden fördelas. 

Sed vid husbygge berättade Hji och här har vi alltså ett exempel som Harry Krantz berättade för mig

När de hade rest takstolarna vid ett bygge, så hölls taklagsfest. Då söp de så mycket de orkade och söp dansade de ”sjortedansen”, d.v.s. tog av sig allt utom skjortan och dansade. / Joh. i Käl. 1945.
 

 

Kurt Rudolf Storm f1923 finns här 51-56.

Karl Edvin Andersson  1885 kom 59 och flyttar till Falköping 67.

Ingela Andersson f1853 79-82
Sören Salling Ranch från Danmark 89-90.

Tommy gick bort 2006.

Moseryds gamla lada förfaller mer och mer detta är 2007


Långås Longås Lugnås Mårby Hed 3:13

ett fint litet torp, som ligger vid en kulle och som fortfarande ägs av Jönssons arvingar Drakfors. Blomqvist ägde i början av 1900 talet. Drakfors Marianne en av de som ägde Bjurum.

Ett stort antal soldater blir hänvisade hit ut. Bland dem märka vi 

sold Jon Brodahl f1754 kan ha blivit hänvisad hit.
Gustaf Nero f1840 tar med sin familj till Amerika 1884 eventuellt efter att ha varit torpare här.
sold Petter Kula f1782 kan ha bott här en mångomskriven herre. 

Johan Flinta -05

f1814 skrivs som torpare efter att ha tjänat i 27 år, han flyttar till Lövkullen vilket han lämnar för Hovgården till Lund under Prestegården i Hånger. Om barnen vet vi intet att berätta mer än att sonen tar vid, men föräldrarna flyttar till V Kleva 1905.

Sonen Anders Johan minst 1878-1895

f1839 gifter sig med Kristina från Vånga som tar två barn med sig i äktenskapet. Ingen av deras barn stannar i socknen.

En bildkopia från slutet av 1800 talet med gamla stugan och ladan. Det kan ha varit en tvåfamiljslägenhet. en viter häst och ladan till höger med slåttermaskinen framför ladan. 

Johan Vilhelm Gustafsson 06 -

f1879 finns här som torpare efter att ha varit på Mårbylund, men övertar sedan Gustafsberg troligen för 1904. Han gifte sig med Augusta Hallberg som var brännmästarens och soldaten på Stommens dotter. Av deras tre barn flyr alla bygden. 

Flinta köpte en stuga av soldat Odh belägen på en kulle i närheten av Högerock och kallad Odens hatt. 

Carl Oskar Ågren 07-42

f1883 i Norra Ving kom 1907 fr Kleva 1907. Han gifte sig med Anna Josefina 1904 och får åtta barn som sprids i trakten. 

Svärsonen Sven Dahl 0901 42-45 gifter sig med Henrietta Ågren och bor här några år 

Janne Krantz kom 47 och bor här fram till 55 då han ju flyttade till Häggum. Janne Krantz bodde här och en 90 årig gubbe, som hyrde det på 50 år skrattar Harry.

Erik Adolfsson f1826 1955-56;

Selma g Rydbom 1957-65, följd av korttidsboende familjer


Öna

Namnet behöver ej betyda Ö i vanlig bemärkelse utan kan vara en upphöjning över sankmark. kan ha varit del av Hovgården.

Lars Bengtsson f1770 Bd lär ha passerat detta ställe; 

Anders Jönsson f1750 från Ugglum går bort här på Öna 1826. Sonen Sven Andersson f1792 tar vid en tid men flyttar sedan till Vreten i Mårby och blir far till Wallinder i Lillegården Hornborga. Svärsonen Per Johansson f1791 från Bjerka gifter sig med dottern Greta.

Trädgårdsmästare och inspektör Johan Westerlind f1791 kom från Ransberg och gifte sig med Johanna Forsman från Vadstena. Familjen finns här från minst perioden 1826 till 1851 då Johan går bort men Johanna stannar som änka men står skriven som död på Skomakaretorpet. av hans tre barn berättar vi om 

 • Otto f1826 smed 
 • Beata gifter sig med mågen Johannes Jansson.
 • Ture står som ägare av Skomakaretorpet och 1/16 Hällatorp och blir sedan grosshandlare i Falköping

sonen  Sven Andersson 

står som torp här på Öna och han lämnar sin enka 1858 och fram till hennes död 1866 här på denna lägenhet. Men barnen är födda här på Vreten och han bodde här från 1829. Hans barn tar sig namnet Wallinder och kommer sedan att ta över Mossagården. Änkan Anna Brita Jonsdotter finns kvar på Öna ett tag fram till sin död 1866; Sonen Per Svensson Wallinder f1835 blev fjärdingsman men lär ha varit här innan han tog över Mossagården.

Johannes Jonsson 53-59

f1826 med rötter i Valtorp hade varit dräng hos Lille Sven i Helsingegården och torpare på Skomakaretorpet och kommer sedan hit men flyttar sedan 1859 till Jutatorpet och Bryngelstorp. Barnen är förutom de tre som aldrig nådde vuxen ålder är 

 • Johan Alfred till Amerika
 • Gustaf Westerling flyttar till Bejerstorp under Nolgården i Ulvstorp.
 • Frans August till Amerika
 • Alexander torpare på Rosendalen, Sannabo och Rikesäter 
 • Emanuel har Bryngelstorp och L Ståltorp i Ugglum 
 • Carl återfinns som dräng i Sandhem 1890
 • Gustaf Adolf flyttar till Vallbodal i Rycklan och blir gjutare i Husqvarna men dör här på Fridhem i Rycklan. 
 • Klas f1877 är dräng hemma på Bryngelstorp 1890.

Johannes Andersson f1805 har varit torpare lite var stans Rosendalen, Kartabacken och Vändom för att sedan komma hit till Öna.  Han var gift med Katarina och troligt är att barnen alla flyttar till Amerika. 

Carl Larsson -81 

f1853 från Fågelum är statare på Mårbylund och Öna fram till sin död 1881 men änkan bor kvar här med sonen som lär vara född i Broddetorp. 

August Larsson 

f1850 gemenligen kallad kyrkstöten finns här som torpare 1883-96, då han flyttar till Kettilsberget i Hånger där vi berättar mer. 

Gustaf Johansson 

f1867 gifte sig med Emma f1865 och kom hit från Backalund Hånger kring 1897. Han hade bland barnen sönerna Erik och Torsten. Pôjka brände och for till Göteborg och sålde. Sönerna flyttar till Stockholm och är begravna här på Bjurum och var duktiga pojkar. Familjen flyttar till V Kleva 1938. Här fanns en auction 1936. Han hade glömt att sälja en mockekärra 2 kr var bjudet i efterhand. Jag gjorde nog fel jag skulle nog vilja ha 2,20 så att det räcker till en halvliter. 

David Olsson f1901 kom fr Yllestad 36 men stannar blott till 38 då för Mularp.

Johannes Fock med Lisa från Gustafsberg kan ha haft en del inhyses -68; 

Axel Käck f1925 68-9; 

Ulf Eriksson f1940 ägde Öna tidigare och styckade av tomten till Kurt Rosberg och Marianne Fredriksson.

Under Kula så står att Gråsten ligger vid Öna, vi får se. Petter Kula f1782; 


Blombacken

Mårby 3'5 friköpt torp som ligger Blombacken som ligger u L Heden är torp u St Bjurum kring 1830

Först ut 

Sven Kjellgren f1752 som är artillerist och torpare på Blombacken gifte till sig Blombacken så sent som 1820 och lämnar änkan på Vändom. Änkan son är Petter Andersson f1816 i V Kleva. Han kan ha varit torpare här en period

Lars Mårtensson f1863 finns här 1828 och gifte sig med Elin från Hästhagen. Sonen Johannes Larsson återfinns i Lagareboa i Ingatorp, där han gifte sig med en Eva Apelgren. 

Andreas Bjurgren fanns här strax innan han flyttar till Göteborg 1828. Dessförinnan hade han varit med om nyodling vid Sätra. Vad som sedan händer denna splittrade familj är fördolt för mig. 

Johannes Andersson f1803 i Sätuna gifte sig med änkan efter Anders Flintas änka och flyttar strax till Brunnsgården till sin nyvunna fru. 

Sven Svensson f1805 som just brukat Brunnsgården kommer hit 1835 sedan han blivit änkeman och lämnat sin hustru på Brunnsgården. Han klarar inte upp sin situation utan barnen hamnar på fattigstugan i Hånger. Vi kan läsa om deras situation från ett sockenstämme protokoll som talar om den förlupne Sven Svensson från Blombacken fem kringstrykande och bettlande barn. Då pastor framhöll detta viktiga ämne till sockenmännens behjärtande lovade brukspatron Selander St Bjurum, som redan till en del vårdat de olyckliga barnen, att än ytterligare visa sitt ömma och deltagande hjärta genom att av Svens barn var jemte han förband sig att i mån av hemmanstalet tillsammans med sockenmännen deltaga i de övriga barnens vård. År 1847 heter det i ett protokoll: För närvarande kunde icke ackord träffas med någon som ville åtaga sig vården och uppfordran av Sven Svensson flicka Maria, utan utfästa sig sockenmännen att för henne utlägga för ett år räknat 4 Rd Rmt om någon anmäler sig till bemälte flickas emottagande. Till Svens barn utbetalades år 1837 till kläder 1 Rd 16 sk ur fattigkassan. Inga av dessa arma barn återfinnes 1890

Petter Svensson kom från Österäng här i Mårby och finns här på 1840 talet och han dör strax här och lämnar änkan som dör här 1858.

Johannes Jönsson 1842-55

f1809 Gudhem finns här ovanomnämnda tid och tog med sin hustru från samma socken. Familjen flyttar sedan till Stommen här i Mårby. Av barnen kan vi berätta att Johannes flyttar till Vallyckan i Rycklan och blir pappa till soldaten Stukat som vi känner från denna plats. August blir statare i Uppland om man får tro 1890 databasen. Anders Gustaf blev antingen handelsresande i Skara eller kusk på någon gård. 

Johannes Jonsson Skön 1856-97

f1828 är soldatsonen från Bogstena som kommer hit och brukar under en lång period för att sedan flytta till L Heden. Han gifter sig med torpardottern Gustava från Ljustorp. Av barnen noterar vi 

 • Hilda återfinner vi i Amerika 
 • Hedda gifter sig med Kuska Carl som ju slutar sina dagar på det numera välkända Wekaberg. 
 • Emma Kristina gifter sig med Feskars August i Kullagärdet i Ingatorp.
 • Gustaf går hemma 1890
 • Johan Alfred blir blott 20 år 
 • Augusta Sofia vet vi inget om 
 • men August Emil tar över driften och för traditionen vidare ytterligare en generation 

Aug Emil Johansson Skön 

f1870  gifter sig med Fredriksson dotter som jag tror i Lilla Ingatorp Kristina f1876.

Carl Artur statare på Bronäs och dör nog ganska ung. Aron och systern Astrid stanna och bruka Blombacken och flyttar sedan 1968 till Danska Vägen. Vendela gifter sig med soldaten Nyqvist son på Wekaberg och flyttar till Skara. Johan var dräng hos Fält på Lilla Weka och sedan St Paris och flyttar sedan till Lillegården och Backgården i Ugglum. Aron Skön och hans syster Astrid Kristina brukade fram till 1968 då de flyttar till Falköping.

Valdur Saart f1933 fanns kanske här 75-79; 
Ulf Erikssons f1940 bror med ägaren och brukaren på Lagerslund.
Stig Falk f1936 finns här 1980 säljer 1984
Uno Johansson f1944 från Alingsås sjöman (sex varv runt jorden), rörmockare och nu djurhållare här ute sedan 1984. tel 727006.

Härifrån tar Du dig till Soldatgatan.


Heden i Mårby 

tillkom nog i samband med storskiftet någon gång, då man gjorde upp om marken och alla gårdar väster om Lagerslund torde tillhöra denna period.

Nyttorp

se under soldatgatan 

Mårby Heden

Carl Oskar Brandt f1873

Lilla Heden

Måns Fiskare på Heden omtalas 1685 vid bänkdelning i Mårby kyrka på främsta bänken på långsläktaren.
Änkan Maria Andersdotter f1752 dör här 1824 och Elin Andersdotter f1763 ävenledes änka. 

Håkan Andersson f1719 dog före 1816; 

 

Lilla Heden fortsättning sidan 14

Anders Stork f1764 Håkan Andersson 1719, Sven Kullgren 1732, Johan Ahlgren f1773; Anders Persson f1787; Sven Jonsson f1763; Sold Jonas Ahl f1799; Johannes Andersson f1797; Margareta Eriksdotter f1770; Änkan Maria Andersdotter f1752; Änkan Elin Andersdotter f1763; Sold Johannes Ahl 1817; 

Johannes Skarp f1808, 

Anders Andersson f1814 Bd, någonstans mellan 1844 och över 1857; Sonen Lars August Andersson f1741 tar vid  men flyttar till Am 73; 

Per Pettersson f1803; Sven Granat f1826 Bd, Hansson Jonas f1803 Hg, Anders Flinta f1839; Jacob Pettersson f1857; Frans Vallentinsson f1865;

Anders Ahl f1817

Johannes Jonsson f1828 

 

L Hedan No 1 konstruktion 

Torp Herman Edvin Stångberg 

f1872 kom från Jutatorpet och hit troligen före 1895. Han är mest känd för Gustaf som innehade Tomten i Bjellum 

David Natanael Nord f1883 kom 1910 gift med Hackars Larsa dotter från Sätuna. Flyttar 1914.

Johan Vilhelm Larsson f1862 från Sventorp kom via Torbjörntorp 1914 ;

 

Axel Rickard Widén f1881 hade varit statare lite varstans och kom via Härlunda och hit och skrevs nu som schaktmästare, 

Frans Ahlin

f1862 uppvuxen i Gudhem, passerar Jutatorpet och kom 1920 och dör 1939; Han hade gift sig med Johanna Matilda Olsdotter från Hästhagen i Mårby. Barnen sprids för vinden, men sonen Gottfrid tar vid faderns arbete med renovering och byggnation. Undantaget som finns på gården där Frans åldrades.

Gottfrid Ahlin

f1893 tar vid 1928 fram till 1939. Han gifte sig med Alice från St Heden och paret får två ynglingar, varav Rune med berättar glädje kan förmedla till hungriga hembygds intresserade om medio av 1900 talets historia. Husets ingång var senare riktad mot vägen och man var tvungen att gå över vägen till brunnen. Den riktigt gamla stugan hade bakstugan åt vägen och Gottfrid renoverade stugan. Fähuset byggdes 1936 och 1941 byggdes loge och lada. Fönstren i ladugården är original. Bernts i Skönelund pôjk Joakim och Linda Ågren har nu gården och återskapar en fin miljö.

Undantaget Farfara byggde kanske 1928, där Frans åldrades, och hans dotter Gerda, som blev tidigt enka efter den tidigt bortgångne Almer Frank bodde här fram till 70 talet. Gerda fick torpet och bor här in på sin ålderdom, men flyttar sedan till Katarinagården.

Nyrenoverade undantaget vid L Heden. 

Här fanns lite längre västerut en stuga där det bodde en gammal gumma, som så småningom kom på Katarinagården hon fanns 84 och var då 93 år.

Stället hyrdes ut, fick förfalla, men nuvarande ägaren har renoverat stället till heder för den förste byggherren.

Lilla Heden från 84 Leif Eriksson från Lagerslund. Mellan Lilla och Stora Heden pojken till Leif Eriksson, som har det nu.

Sven Nils Johansson f1915 från 1959 och 10 år framåt.

Göran Wass sålde till en kvinna från Göteborg hyrde ut till släkting, som inte var någon ordning med. Det var väsen jämt med stora sociala problem. Hon blev tvungen att sälja till Joakim.

Nybyggd villa mellan de båda Hedengårdarna. 

Nyhem 

3:11 låg bakom Lilla Heden med stuga lada och skjul och skrevs under L Heden. Förföll på 50 talet så att lantbruksnämnden förordade om rivning och avstyckning nu återstår blott en liten kulle mitt på åkern som minne av denna del av L Heden. Vägen gick från Lilla hedens undantag mellan stugan och ladan och i en båge ner till Brages. Nyhem var ett friköpt torp och av samma storlek som L Heden. Brunnen låg en bra bit från stugan nere i svackan i SV. Gården delades mellan L och Stora Heden för en kostnad av 300 plus 400 kr. Kyrkböckerna ger oss ingen ledning till denna gård, som kan ha varit ett soldattorp från början. 

Linus Karlin

f1886 kom 1920 till detta ställe, men flyttar sedan till Vråna.  Han byggde många av de torp, som Jönsson tvingades avyttra när slaveriet upphörde. Rudolf Storm gifte sig med Ingrid Karlin som rimligen är dotter till Linus kom 1949-51 och paret flyttar sedan till Mossaryd;

Kurt Rudolf Storm står skriven på Nyhem 1949-51 och lär ha varit svärson till Linus 

Om stället hetat Nybygget under L Heden så kan vi skriva

Anders Andersson 
Carl Magnusson f1830 som varit på Bryngelstorp och som mellanlandar här 2 år från 1859 innan han drar till Amerika. 

Johannes Skön f1828 hade varit på Blombacken och sitter nu lite lugnare i ett mindre ställe 

Nyttorp ligger måhända i närheten Anders Petter Johansson f1831;

Stora Heden Hedan

ägdes av Blomqvist friköpt omkring 1920 från Bjurum. Sades vara det bästa stället i Mårby med åkrar och betesmarker samlat. 

Johannes Andersson 

f1775 styvsonen tar över Johannes Andersson f1805

Sahlberg f1762, 

Lars Persson f1793 efterträdes av  torp Johannes Andersson f1831 och hans son 

Johannes Andersson f1805 fanns här 1829-35; 

Johannes Andersson 

f1831 gift med Lovisa från Rosendalen. Han brukar här under sin aktiva tid och återfinnes sedan på L Ståltorp troligen hos dottern Hedda. Fyra söner åker till Amerika. Reinhold stannar och brukar gården. Karolina gifter sig med Gottfrid från Lilla Lund och återfinnes sedan på Ebbeholmen. Vad som händer med Carl Emil vet jag ej men Yngsta dotter Hedda finns på L Ståltorp. 

Lovisa Larsdotter f1834 och Johannes Andersson med yngsta barnen Karolina och Hedda. 

Sonen Reinhold Johansson 

f1866 tar över gift med Ada Wallinder från Mossagården brukar St Hedan, det finns tydligen en lägenhet här som hyrde ut sovplats till unga arbetare. 

Bengt Fröjd f1940 67-70; Sven Verner Lindqvist f1908 70-83; sedan korttids boende fam 

St Heden

Bakom Stora Hedens ladugård en backe kallad Månsabacken, som tidigare var en björkdunge, men som sedan plöjdes upp. Förr en gammal barnens lekplats och en plats för hästarna att finna skugga. I denna backe fanns tre hål som ingen visste var det var. En bra gissning är att det var en plats för linberedning, med ett dike som avledde vatten. En dunge längre åt söder fanns Aspåsen, där det förr fanns mycket liljekonvalj. 

Gustafsberg

nytt torp nu friköpt. 

Gabrielsson Gustaf f1823; 

Gustaf Johansson 

f1853 fanns här 1883 fram till 1907 med sin Johanna Gran från Hasslösa familj. Johan Vilhelm stannar på platsen, övriga barn följer med till Synnerby 07. 

sonen Johan Gustafsson 03-43

f1879 finns här som torpare efter att ha varit på Mårbylund, men övertar sedan Gustafsberg. Han gifte sig med Augusta Hallberg, som var brännmästarens och soldaten på Margaretelund dotter. Han dör här 1943 när han var på väg hem från en cykeltur i Skara och dör plötsligen utanför gården.

Mågen Karl Hilding Svensson 

f1904 gift med dotter till företrädaren kom hit 36 och stannar till 1954 då de flyttar till Härlunda.

Nils Einar Törn f1905 kom från Göteve 1954-65 har lämnat ett positiv eftermäle säljer samtidigt som St Heden såldes och Hwass tar över båda gårdarna.
Göran Hwass har nu Bredgården i Stenstorp 65-70. Han köpte till markerna från Heden för att skapa ett bärkraftigt bruk. 
Börje Lilja 69-85 var han som plöjde upp Månsabacken.
Mats Franzén och Lis Krok kom 1984, som samlat markerna av Heden under sin gård.

Vill Du besöka de andra ställena så letar Du här

 

Amundtorp ] [ Mårby By ] Soldatgatan ] Sätra ] Vadbacken Bronäs Högerock ] Lövkullen ]

[ överordnad ] Start ] Segerstad ] Håkentorp ] Häggum ] Rådene ] Stentorp ] Gudhem ] Bjurum ] Hånger ] Mårby kyrkby ] Bjerka ] N Lundby ] Warnhem ] Stenum ] N Ving ] Flian och vattenverksägarna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Amundtorp ] [ Mårby By ] Soldatgatan ] Sätra ] Vadbacken Bronäs Högerock ] Lövkullen ]
[underordnad] [ Innehåll ]