Böljan SvenAndersgården

[ överordnad ] Start ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Böljan JonPersgården ] [ Böljan SvenAndersgården ] Lille Böljan el Backen ]
[underordnad]

 

SvenAndersgården fick namn av Sven Andersson som på 1680-talet bodde i Bollgan. SvenAndersgården var augment till häst under Wästgöta Regemente och ägdes av wälborne Johan Gyllensting under ärftligt frälse, men indrogs 1692 till kronan.

Gärden: Kattrinslöcka, efter en hustru vid namn Katrin, som var barnmorska. Linnstrumslôcka, f.d. backstuga, LinnstrumsLarsa lia uppförsbacken från Broddetorp upp mot Bolum. Katrineberg, var en lägenhet i Bolum, som år 1903 inköptes av kommunen och revs.


Bolgan, SvenAndersgården

SvenAndersgården är en gammal släktgård.

1763-66 Lars Larsson 1736 gästgivaresonen som var brukare här som Hjilmer anmäler som död på 1830 talet, gift med Brita från Frimansgården Sex barn som bara försvinner.

-1813 Anders Mårtensson f1746 knuten till Lunnagården med fru bor här en period. 

[Sven Johansson Hansagården, och Jan Nilsson Korsgården Bolum].

1813 - 17 Torp Johan Vänfast flyttar från OlofGrottesgården 1813 och flyttar vårfrudagen 1817 till Sörgården. Skälet till vistelsen var kanske Mårtenssons dotter som han äktar.

Erik Andersson f1752 är här innan han blir Rusthållare Ringagården. 

1817-1834 Br Per Larsson f1774 med familj flyttar 17 till Seltorp Segerstad, dyker upp igen och flyttar 34 till LarsNilsgården. [Sven Johansson Hansagården, och Jan Nilsson Korsgården Bolum]. Vid delningen av tån 1826 fanns här Böljan SvenAndersgården 1 mtl d:o Johannes Samuelsson i Hornborga genom sin brukare Per Larsson.

1837?- Jan Jannes i Böljan Nilsson Andersson

f1788 Svenstorp (har också kallats Andersson) var först gift med Kajsa f1786 som dör här på gården och det kan tänkas att han kom till trakten och kunde förvärva en gård här, då svärfar Bengt var brukare av Korsgården. Till släkten 183? genom Jan Nilsson, som då inköpte gården av Johannes Samuelsson i Hwassagården Hornborga i egenskap av förmyndare för sönerna Erik och Sven.

f1788 i Stenstorp erhåll tillträde sedan Johannes Samuelsson i Hwassagården, som var förmyndare för Jannes söner överlåtet ägarskapet till Janne ca 1830, men kan ha brukat här redan tidigare.

 1. Cajsa Bengtsdotter från Backen i Böljan
  1. Nils
  2. Sven
 2. Maja Stina Larsdotter från Larv f1814
 3. Inga Cajsa f1845 stannar här på Gården till 1910
  gift med August i Böljan Larsson ½ SvenAndersgården
Janne gifter om sig med Maja Stina och Hjilmer berättar:
Halsdukens efterträdares minne ha etsats in i folkminnet. Jan Nilsson i Böljan gifte sig som äldre och förklarades ej ha varit kapabel att skaffa sig barn. Hustrun gav sig emellertid sjutton på att ha ett sådant för att få arvsrätt i gården efter mannen. Och vid ett besök i Falköping lyckades hon få den ”hjälp” hon behövde och samtidigt en smula ersättning. Hon gick in i en butik och bad att få se på garn och gräjade så med knodden, att hon skulle få en bunt sådant mot valuta i annat än penningar. Hustrun fick sedermera en dotter, som erhöll namnet Inga Kajsa och mannens tillnamn. Den senare lär ha fått veta om saken men ej fäst sig därvid. Onda tungor drev här sitt spel för att genera makarna, som av grannarna voro illa tålda. Byborna ”svärtade” vid ett tillfälle hustrun, som tagits på bar gärning för snatteri. Hon kunde sedan ej på länge visa sig.

    Brukare 1834-44 Per Pettersson f1797 kom från Korsgården 34 och flyttar 44 till LarsNilsgården.

Dottern Inga Kajsa Jansdotter * August i Böljan Bergström

f1846 gifter sig med August i Böljan f1846 från Håkentorp. Hon ärver gården av sin far Janne i Böljan. På 1870 talet har vi Johan August* Larsson f1846 som ägare och ½br. Av de 8 barnen har vi blott fyra barn, som lever vidare.

 1. Vilhelm f1875 är kvar och brukar gården till i början på 30.
 2. Carl f1878 som för gården vidare i släkten.
 3. Enok hjälper till på gården men gifter sig med Eva Karolina sondotter till Grömmera i Sätuna och flyttar till Fridene.
 4. Albin når bara värnpliktsåldern och skrevs vid Göta Trängkår 1909.

Karl Bergström

f1878 var med i pensionsutskottet och gifte sig med Tilda i Böljan Hoffman. Under 10 talet får han hjälp av bröderna. Dottern Ingrid gifter sig till Kärragården och sonen Karl övertar den välskötta gården. Han väljer Birgit från Garpegården till sin livskamrat. De får två barn. På mitten av 50 talet har gården 51 ha och 16 åker. Huset byggdes 1912 och renoverades 42. Ladan av sten byggdes 52 och nu står den sedan kanske 80-talet tom. Här fanns då 2 hästar och 16 nöt.

 1. Ingrid gifter sig med Gillis i Västra Kärragården nere vid Sketred. (Fågeludden)
 2. Carl Bergström tar över gården och lämnar över en gård som nu år pietetsfullt renoverad.
 3. Rut återfinner vi i Eskilstuna och Uppsala.

Areal 51 har varav 13 åker, svartmylla på moränbotten. Mangårdsbyggnaden från 1913. Svinhus uppfördes 1915, ladugården 1920. 3 hästar 12 nöt, 15 - 30 svin. omkring 75 höns. Gården är en gammal släkt gård. 

Äg under 60 talet står skrivet Gustaf Pettersson i Vestorp,
Johannes Andersson * Maja Jonsdotter
¼ br August Andersson i Samuelsgården Anders Gustaf Persson ibm 
Sedan står ¼ Sven Jonsson Vestorp ¼ Gustaf Pettersson Vestorp 
Under dem brukar Johannes Andersson f1833

Avstyckningar SvenAndersgården

Lindströms Larsa  Askebacken; 
Blombacken Gustaf Spets f1831;
stp 322 har kommit bort

 

[ överordnad ] Start ] Backgården ] Brestorp ] Bältaregården ] Böljan o Backen ] Gästgiveriet i Bolum ] Heljesgården ] Holmagården ] Korsgården ] Kärragårdarna ] LarsNilsgårdarna ] Munk_LarsNilsgården ] Munkgårn ] Pilhult ] Ramstorp ] Samuelsgårdarna ] Skattegården ] Stommen ] Säckasten ] Tomten i Bolum ] Uddagården ] Västorp ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Böljan JonPersgården ] [ Böljan SvenAndersgården ] Lille Böljan el Backen ]
[underordnad] [ Innehåll ]