Överbyn

[ överordnad ] Start ] Kapellet ] Hba Kyrka ] Socknen ] Hba Gårdar ] Soldater ] Qvarnar ] Sägner ] Ekornavallen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Överbyn ] Nederbyn ] Kåxstorp ] Uddeberg ] Skiftena ]
[underordnad] Övre Skattegården ] Deragården ] Backgården ] ArvidMikaelsgården ] Hr Lages Gård ] Hovslagården ] Lillegården ] Ringagården ] Brobacken ]

 

Hornborga Överby

Om Hornborga bro.
1677 beviljades av häradsrätten Hornborga - Sätunaborna, som hålla den stora bron över ån därstädes, varest stora landsvägen framlöper, efter nämndens prövning till brons reparation och förbättring, som nu mycket stark är, ekestockar, emedan på denna ????? ingen skog är, varom de till en evärdelig gunstig befordring hemställer hos herr jägmästaren under tjänste rekommenderas på tjänlig ??? att åtnjuta.

En vy över Överbyn, som Maj Britt Larsson såg den. Vi ser ån med Enstatars, den gula Hovslagården och Lillegården med kyrkan i fonden.  Det urgamla vadet över ån kan skönjas.

Avstyckningar under Allmän Bymark
Folkskolan
Betania lägenheten
Småskolan
Halleberg
Hildingsberg
Sandhem
Kapellet se annan plats

 

[ överordnad ] Start ] Kapellet ] Hba Kyrka ] Socknen ] Hba Gårdar ] Soldater ] Qvarnar ] Sägner ] Ekornavallen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] [ Överbyn ] Nederbyn ] Kåxstorp ] Uddeberg ] Skiftena ]
[underordnad] Övre Skattegården ] Deragården ] Backgården ] ArvidMikaelsgården ] Hr Lages Gård ] Hovslagården ] Lillegården ] Ringagården ] Brobacken ] [ Innehåll ]