Deragården

[ överordnad ] Start ] Landsvägen ] Hornborga Gata ] Nederbyn ] Vallen Hornborga ] Brobacken Hallingen ] Hakåsen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Galjars ] Aspelund ] MånsSvensgården ] [ Deragården ] Skattegården ] ArvidMikaelsgården ] Hwassagården ] Stommens och Bosgårdens Vallskifte ]
[underordnad]

Parades  Lycka

Torp på Deragårdens skiftens södra sida c:a 100 meter från landsvägen, benämnt Paradeslund.

Bröderna Lindstedt

Anders Lindstedt f1820 kom från Håkentorp, var torpare på Svabenstorp under Lunnagården i Bjellum under 6 år på 1850 talet, och påbörjar uppodlingarna här. Anders dog redan 1867 och lämnade Anna änka ända till 1905. Barnen Emma Charlotta född 1851 gifter sig med Marsa Gustaf från skogarna i Bolumtorp, Johan som dog ung, Gustaf som åkte till Amerika och så Broddetorps egen skomakare och klockare Carl Herman Lindstedt född 1866. Barnen är små när de bli faderlösa, men Anders bror Johannes Lindstedt från Brunnstorp Håkentorp blir förmyndare. Anders äldre broder Pär tar över torpet.

Pär Lindstedt f1833, gift med  Kôrpa Kajsa och far till två söner, Alfred och Gustaf, samt två döttrar, Stava och Lotta, den senare jämte modern död å torpet och den förra sedermera även ogift. Kôrpa Kajsa stammade från Korpatorp i Bolum. Sönerna inköpte sedan en hemmansdel i Sörgården, Håkentorp, dit de med fadern och systern flyttade och där de alla inom loppet av några år avledo. Gustaf efterlämnande änka och en dotter, med vars död ung släktgrenen utslocknade.

Johannes Parad

f1846. Från omkring sekelskiftet en före detta soldat som tjänat under Junkaregården under 20 år i Valtorp och tillika korpral Parad, vilken gav stället dess namn. Han är född i Dala 1846 och gift med soldatdottern Anna Britta från Gudhem, som ger honom fyra barn: Karl Emil som blir soldat med namn Lind, Emma Gustava, Hanna Sofia, Frans Herman som vi återfinner på Hulegården och Albin Napoleon. Han gifter om sig med änkan Inga Cajsa som som änka en andra gång slutar sina dagar på Stenkrogen 1920.

Målare Annes

Stuga med liten Lycka vid framfarts vägen till föregående, ett par tiotal meter söder därom. Här bodde den förutnämnde Lindstedts bror Anders hustru Anna, vilken blivit änka och fått bosätta sig här. Kallades Målare Anna. Vid dennas död tillföll stugan torpägaren och användes för andra ändamål. Målare Anna gav i stället för arbete 8 kr om året till ägaren av den innehavda tomten och lyckan.

Parad Andersson, Josef Vilhelm Andersson 

f1862 kom 1915. Denne senare innehavare av torpet kallades  "Parad Andersson" – ej släkt med den förre – vilken varit ladugårdskarl å Vrangelsholm egendom och vars systerson John av gårdsägaren köpte all dithörande jord härute samt därav bildade småbruket Vallen. John övertar traditionen av de strävsamma på Vall, är kalkarbetare och bygger sin stora lada. Han dör alltför ung.  På gården ligger ett brygghus som tidigare varit bostad åt Målare Anna.

Fostersonen John Andersson

f1906 som efter färdigbyggd lada omkommer hastigt flyttar familjen in till Åshammar samma år. Innan dess köper han 1943 Paradislund av Oskar. 

Carl Fredrik Blixt återkommer till stället från Fröjered 1955 såsom nybliven änkeman, men dör redan efter någon månad. Stället uppköpes logiskt senare av Gillis och sammanslås med Vallbodal, stugan är nu sommarstuga.


Döns

Torp på Deragården vallskift uppe på krönet av Långemossa liden.
Innehavaren hette Johan Larsson, men benämndes aldrig för annat än Döns Joan eller Dön, såsom son till en i Broddetorp boende s.k. i bygden mycket anlitad ko doktor. Efter Johans och familjens utresa till Amerika revs stället.


Valltorp Lunna Villes Långatorp

Vid rundvandringen bland bebyggelsen uppe på Skattgården och Deragården skiften förbigicks ett ställe på Kåkstorp mark, beläget strax norr om vägen upp till den förra – det i dagligt tal s.k. Lunna Villes. Torprätten utgjordes enligt vad Frans Skatt omtalar med tre karldagsverken i veckan och 30 - 40 fruntimmers- eller s.k. hjälpdagsverken om året. Torparen fick vedbrand.

Luta Karl

Frans Skatt

Rahn

Långes Johannes har bott är innan

1845.

Hornborga socken.

Enstaka Kåxstorp.

Ägare Hjalmar Karlsson.

Till släkten omkring år 1845 genom Andreas Johansson, som då blev torpare under Äspås egendom och som sådan innehade jord både därifrån och från det underlydande Kåxstorp.

Innehavare av torpet voro länge skrivna i Håkentorp församling, men överflyttades därifrån till Hornborga vid torpets friköpande omkring 1920.

Släktföljden.

Andreas Johansson.

Johannes A:son Lans.

Br. Karl Andreasson.

Hjalmar Karlsson.

Johan Ernst Andersson Rahn stannar här till 1902.

Frans Vilhelm Johansson Lunnars Ville

f1864 kom 1902- finns över 50.

Lunna Ville innehade torpet från kort efter sekelskiftet och friköpte detsamma från gården såsom de andra 1918 och överlät det på 30-talet till sonen Knut, som när detta skrives äger detsamma. Ville, som ännu lever, är son till den förenämnde Lunnars Johannes.

Gården som ligger vid vägkröken

Knut Valdemar Vilson

f1900 gift med en Zetterberg. 42-60 

Carl Johan Göte Eriksson f1911 60-74; men övriga familjemedlemmar stannar längre.

Vi har en rättare änka efter en Carl Andreasson som 1916 kom till Valltorp med sina 5 barn Matilda Johansson f1863 dör där 1939. Han lät även Emma Charlotta Landin föda sitt oä barn här. Likaså bor här Anna Johansson f1916 

Carl Ulf Carlsson f1946 mellan 77-79

Här bor nu Ulf Cavalli Björkman från 79

Lite längre bort i backen ner mot ån vid uppfarten till Mosabon bodde en Dr Nyblom läkare.

 

[ överordnad ] Start ] Landsvägen ] Hornborga Gata ] Nederbyn ] Vallen Hornborga ] Brobacken Hallingen ] Hakåsen ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Galjars ] Aspelund ] MånsSvensgården ] [ Deragården ] Skattegården ] ArvidMikaelsgården ] Hwassagården ] Stommens och Bosgårdens Vallskifte ]
[underordnad] [ Innehåll ]