Soldater

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Samhället ] Magasinet ] Torpen ] Nya Kyrkan ] Gamla Kyrkan ] Saga ] Gårdar ] [ Soldater ]
[underordnad]

 

 

PerHåkansgården stp    Afzegården stp

Skaraborgs Regemente N:o 47 Livkompaniet.

Rusthållare Afzegården

Torpets öde

Anges 1808 som Arvidsgården Rote. Torpet kommer enligt Hji att ingå i Nyborg. Ingick från 1908 under tillskapade torpet Nyborg som ägdes av Sundberg.

Soldater på Torpet

Namn Född död antagen avsked
Anders Brodd 1692 1711-11-01 1725-08-14
Nils Hoffman 1699 1726
Per Ambjörnsson Hofman     1746 1752
Måns Hoffman 1792
Durik 1791-05-19
Anders Hedberg 1760-08-01 1829-05-17
Bengt Brodd 1709-04-13 1813
Jonas Dahl 1763-06-10 1840-07-03 1791-09-15 1808-06-03
Olof Kristoffersson Dahl 1769-10-29   1792 1815
Lars Månsson Palm 1780-07-08 1849-04-08 1815-09-16 1837-06-29
Gustaf Palm Jansson 1819-04-03 1887-12-29 1837-10-06 1872-06-22
Gustaf Boström 1850-10-12 1872-09-24 1883-04-09
Lars Johan Falk 1855-07-15 1883-01-26 1894-04-13

Soldatöden.

Ambjörnsson Hofman Per kallad Homman är pappa till Måns nedan och farfar till Lars Palm nedan. Detta är goda gissningar utifrån vad Hji berättar. Han gifte sig med Kerstin och hon levererade barnen

 1. Stina som gifte sig med sold Tysk i Bjellum
 2. Margareta som blev anmoder till Laffarna
 3. Maria som passerar soldaten Anders Fogel, skräddaren Samuel på Källeberg för att sist hamna i armarna på Johannes Sjödal ute vid Tjursbacke.

Om Måns Persson Hoffman vet vi intet. Det gör vi men han finns skriven under PerHåkansgården. Sonen skrivs här nedan.

Anders Svensson  Brodd född 1692 tjänte 13 år från 1711 gifte sig 1722 men det är allt

Nils Gunnarsson Hoffman född 1699 var 166 och antogs 1726. Sen finns en anteckning om 1783 års GM som talar om att han var 29.9 år och tjänt i 8.9 år.

Durick fick avsked 1791.

Bengt Brodd född 1790 i Sävare hann gifta sig med Annika från Segerstad och får sonen Anders innan han stupar dödsskjuten vid Rosslau.

Jonas Christoffersson Dahl soldatson.

född 1763 i Broddetorp dör i ålderdomsbräcklighet vid 77 år, var 168 och tjänte 16 år från 1791 gifte sig med Maria från Broddetorp som delade hans ålderdom. Gav honom dessförinnan Johannes, Anders och Olof. Angavs som obrukbar utmönstrades och avskedades på Gillanda Sjukhus 1808 av stabsadjutant G M Sparre. Sonen Olof Rehn blir sold och flyttar till Vässtorp.

Lars Månsson Palm

soldatsonen (efter Måns Hofman †1792)  född 1780 Broddetorp dör vid 68 år 1849 tjänte här 21 år fick transport från Frälsegården i Sätuna, där han tjänte 9 år och dessförinnan var han på på AndersTorstensgården. Gift med Kerstin från Varnhem De fick dottern Anna Cajsa. Palm började vid sk 25 AndersGunnarsgården flyttade till sk 42 Frälsegården Sätuna för att flytta 1815 och sluta vid Sk 47 Afzegården. Lars hann bevista 4 fälttåg och begärde avsked och fick underhåll genast och betyget tjänt väl.

Gustaf Jonsson Palm

född bondson 1819 i Karleby Slöta dog i Broddetorp vid 68 år 1887. tjänte 34 år från 1837.  Utmärkelse Distingtion av Redgarn. 173 lång. Gustaf var på Fyn begärde och fick genast underhåll, samt betyget tjänt utmärkt väl. Gifte sig först med Inga från Broddetorp som gav honom 6 barn. Han gifter om sig med en ung dam som tydligen förgyller hans ålderdom.

Gustaf Andersson Boström

soldat son född 1850 i hornborga tjänte 10 år från 1872. Gustaf får interimsavsked och flyttar till Am 1883. Hji antyder att han rymde.

Lars Johan Johannesson Falk

föds 1855 i Broddetorp tjänar i 11 år från 1883 får tp till Sk 72 1878. Fadern inhyses på Korsbacken på Falkatorp. Falk handlade i det civila med hästar av tattarklass och hade i orten dåligt rykte. Gifte sig med Johanna Matilda Lind från Dimbo, får barnen Charlotta Emilia , Karl Johan, Maria Karolina Elisabet, Hildur Emerentia, Karl Otto Hilmer, Helena Signe Ottilia, Hanna Eleonora. Familjen bor först i Rådene innan de får tjänsten i Broddetorp. Fick sedan tp till Vg 07 0131 1894.

Anders Gustaf Sundberg

f1863 kommer hit 1906 och tar över denna del av torpet och slår den samman med sitt soldattorp till Nyborg. och torpet stannar i släkten.

 

Skaraborgs Regemente N:o 48 Livkompaniet

Koord X 6660 Y 7240

Rusthållare: 

PerHåkansgården Toltan Voitec Lillegården 1852

Torpets Öde: 

Se toltan 1 som berättar om kostnader för att 1852 uppföra ett soldattorp. Sedan medio av 1800 låg torpet öster om kyrkan nära Bolums och Broddetorps soldatbacke i gränsen till de båda socknarna.

Nyborg.

Soldater vid Torpet

Namn Född Död antas avsked
Sven Setterberg 1689
Christoffer Dahlbom 1736 1808-01-03 1757 1789-04-14
Lars Blom 1789
Olof Blom 1769-10-29 1828-08-01 1789-05-29 1807
Petter Fröjd 1789-09-12 1815-05-30
Abraham Lin Fröjd 1795-10-26 1842-10-22 1815-08-01 1842-10-22
Yngve Ambemus 1823-05-10 1843-05-22 1875-06-21
Anders Petter Jungström 1857-11-27 1877-01-30 1876-01-20 1877-01-28
Carl Ludvig Teodor Nordgren 1856-11-15 1877-09-27 1882-04-21
Johan August Lejon 1860-07-21 1882-04-21 1883-07-12
Anders Gustaf Sundberg 1865-04-11 1884-04-24 1894-04-13

Soldaters Öde

Sven Andersson Sätterberg född 1689 är det enda vi vet.

Christoffer Olofsson Dahlbom

född 1736 i Stenstorp dör 72 år ålder 1808 i Broddetorp av bröstvärk, tjänte 32 år från 1757. Deltog i Pommerska Kriget och blev rekommenderad underhåll. Begär att få avsked med rotens tillstånd. Gifter sig med Elin från Häggum som dör i vattusot och han väljer en fräsch Brita 35 år yngre jämnåriga med de barn han tidigare alstrade Olof, Johan Brita, Maria Olof alla födda i Broddetorp.

Lars Blom född omkr. 1769 tog värvning i Finland 1789  och blev sjuk i Lovisa.

Olof Christoffersson Blom

soldat son från Broddetorp född 1769 dör i gikt 1828 vid 58 års ålder. Var 170 antogs 1789. Gifte sig med Catharina Gustafsdotter från Broddetorp. även hon dog i giktplågor. Innan dess hann hon föda Jonas, Maria, Carl Christoffer Gustaf,  Olof, Cajsa, Olof, Christoffer. Hemförlovades 1807 i Stralsund.

Petter Davidsson Fröjd

född torparson från Skara tjänte 2 år transport till Sk. Åsaka komp. Gifte sig med Lena därifrån. Johannes föddes här men Maria och Chrestina i Sk Åsaka.

Abraham Lin Fröjd

född 1895 i Dala son till profosssen Landstedt, vådasköts till döds på Marstrand 1842. Kunde inte inställa sig till Axvall på grund av frossa 1827, samma vid GN 1830, men fick medalj för insats i kamratförening. Maria fick 10 lod silver i morgongåva Maria var dotter till Blom ovan. Till parets telningar kan väl räknas namnkunniga som Maja som gifter sig med soldaten Lindberg f1823, Anders som under namn Stadigs återfinnes vid Paulia i Bjellum, Anna Kajsa som ger namn till sin man Fröjda Karl f1836 och Johanna som gifter sig med Bäckarn inte långt härifrån.

Sven Mellblad

f1789 beväringskarl finns enl hfl registrerad på detta torp fram till 16 då familjen flyttar till Varnhem.

Yngve Johansson Ambernus

född i Sätuna 1823 var 175 tjänte 32 år från 1843 var med på Fyn 1848 Han erhöll genast avsked med underhåll genast med betyg tjänt väl. Gifte sig med Cajsa Andersdotter från Gudhem som gav honom 9 barn att försörja. Paret slår sig ner på Brunnhemsberget nära invid järnvägen nedanför Brunnstorpet.

Anders Petter Carlsson Jungström torparsonen född 1857 Eggby tjänte blott ett år från 1876. Dog som 19 åring i tjänsten

Carl Ludvig Teodor Norström Nordgren 

var ju född 1856 i Klara tog med Amanda Charlotta från Gudhem som födde honom 6 barn tp från Larsgården i Hornborga. Han lär ha varit här 1878 - 1882 varvid han flyttade till Hornborga.

Johan August Johansson Lejon.

född 1860 i Mellomskogen Broddetorp var 178 och tjänte 1 år från 1882 tills han rymde till Amerika året därpå.

Anders Gustaf Sundberg.

född 1865 från Åsle 168 tjänte 9 år 1884, gick korpralsskola och blev korpral efter 1888. Gifte sig med Ada Karolina från Broddetorp som gav honom 4 barn alla födda i Broddetorp. Han inköpte byns båda soldattorp och blev småbrukare. Hans syster Augusta Charlotta hjälper sedan Gulles med fosterdottern. Vi läser mer om torpet under Nyborg.

 

Västgöta Regemente N:o 30 av Gudhems Kompani

Koord X Y

Rusthållare Botorp

Torpets Öde 

Botorp hade fått uppgift att rusta ett nytt soldattorp med Nr 30 det ligger väster om avtagsvägen till Nytorp. Botorp såg ingen lämplig plats utan arrenderar av Prästgården. Här finns nu en ruin.

Soldater på Roten.

Namn Född Död Antagen Avsked
Jonas Persson 1709 1709
Anders Lunnegren 1685 1709
Jean Back 1692 1714 1729
Olof Wahlman 1682 1756-02-04 1715 1725-08-28
Olof Wallman 1620 1715 1722
Jonas Blomberg 1704 1732 1743
Lars Holmberg 1722 1743 1774
Anders Boqvist 1758 1776 1802
Gustaf Gustafsson 1783 1802 1811-10-18
Anders Petter Boman 1860-07-17 1898-09-12 1880-0308
Karl Bernhard Lindgren 1878-04-19 1957-04-19 1898-11-11

Soldatöden

Jonas Persson dör 1709 och vi kan bara gissa vad som hände denne karolin detta år. Det skulle vara intressant att forska vidare i detta.

Anders Lindgren född 1685 antas 1709 och det är allt.

Jaen Back född 1692 tjänte 15 år från 1714.

Olof Bengtsson Wahlman

föddes 1682 dör i bröstsjukdom vid 74 års ålder tjänar vid roten 10 år från 1715. Gift med Flicka från Segerstad.

Olof Wallman född 1692 tjänar 7 år från 1715 får avsked på grund av att han är för liten.

Jonas Larsson Blomberg född 1704 tjänte 11 år från 1732 och var kommenderad till Finland.

Lars Holmberg född 1722 tjänte från 1743 och 31 år framåt. Kommenderad till Pommern och bevistade hela kriget blesserad deltagit med berömlig distingtion, får dubbelt underhåll.

Anders Boqvist född 1758 170 tjänte 26 år från 1776.

Gustaf Gustafsson f1783 var 180, tjänt 9 år från 1802 skadad i benet noterad som gift.

Anders Petter Larsson Boman

född 1860 torparson från Hagen vid Gulltorpet var 178 antas 1880 går godkänd korpralsskola och dör 1898 38 år. Var gift med Margret från PerHåkansgården. Danjela Larsa son Anders-Petter uppförde efter sitt äktenskap en stuga väster om vägkröken vid faderns ställe och var sedan där bosatt. Anders-Petter var soldat på lön under hemmanet Botorp samt gift med hem äg ”Jonas i Brottorp” (Perhåkansgården) dotter Magret, och hade som enda barn sonen Henry, vilken genomkärleks- och religionstrubbel förlorade en del av sitt vett och måste intagas å vårdanstalt.

Efter A P Bomans död flyttade hustrun med sonen till brodern Alfrid i föräldragården där hon till sin död skötte hushållet.

Karl Bernhard Johansson Plym Lindgren

född 1878 soldatson från Götene annex blir 79 år, antas 1898 var 181 men försvinner från orten före 1902. Gick en förberedande korpralsskola år 1900 med betyg underkänd. Gift med dam från Göteve dit han flyttar före 1902 och sedan till Marka före 1906, men han dör 79 år i Göteve.

 

Västgöta Regemente N:o 31 Gudhems kompani

Koord

Rusthållet

Fjällåkra

Torpet

Frimansgårdens äldre soldattorp, som låg på den norra hemmansdelens sydvästra mot den södra och kvarndreven gränsande trädgårdshörn. På platsen där Lindbergs låg står nu en fläderbuske. Här bodde sist efter varandra soldater med namnet Lindberg, varav den förste råkade ut för en olyckshändelse på Hornborgasjön, varvid han kom upp med livet i behåll men dagen därpå dog.
Torpet flyttas sedan till öster om Botorp inne i skogen.

Soldater på Torpet

Namn Född Död Antagen Avsked
Nils Friman 1679   1708  
Jonas Friman 1691   1712 1743
Sven Friman 1722   1743 1744
Anders Friman 1726   1747  
Anders Fagerström 1731-10-28 1798    
Petter Fjäll 1742   1763 1788
Carl Brunn 1753-01-18   1776 1805
Johan Brunn 1786-08-27   1805- 1834
Johannes Lindberg 1815-10-28 1845-07-13 1834 1845
Anders Lindberg 1823-03-26   1845 1876

Soldatöden

Nils Friman född 1679 och antogs 1708.
Jonas Friman född 1691 tjänte 31 år från 1712 Var kommenderad till Finland.
Anders Johansson Fagerström skrivs för Knektegården senare Laggarebon Gudhem Gift först med pigan Margareta på Knektegården.
Sven Friman född 1722 tjänte blott ett år från 1743
Anders Friman  född 1726 antogs 1747 kommenderad till Pommern Sjuk.
Petter Fjäll född 1742 var 173 tjänte 25 år från 1763.

Carl Eriksson Brunn

född 1753 i Hjälstad tjänte 29 år från 1776 men har en transport till Vg 07 0104. Gifte sig med Maria från Habo fick tre barn Cajsa, Johannes som efterträder honom Maria men familjen återfinnes i husförhör 1817 inhyst i torp under Fjällåkra i Broddetorp. Han kom till Broddetorp från Dala 1810.

Johan Carlsson Brunn

soldatsonen på samma torp född 1786 172 lång tjänar i 29 från 1805 deltog i fälttågen 1807, 1808, 1813 och 1814. Deltog i striderna mot Napoleon 1813 vid Dennevitz, Dessau, Leipzig och 1814 vid Liege. Vid GM 1825 ligger  Johan på sjukhus får underhåll med omdömet tjänt berömligt. Vid avskedet inhyses familjen i ett torp under Per Larsgården, nämligen det som blir Brunnstorpet vid Frimansgårdens fädrev.

Johan Lindberg

f1815 i Gökhem antas 1834 tjänar 11 år fram till han dör i sviter efter en drunkningsolycka tillsammans med mjölnare Lars Persson och Stålingen 1845. Var gift och hade barnen Anna Stina och Johan Aron, som miste sin far vid 29 års ålder. Han gifte sig med Rike Gulls dotter Cajsa.

 1. Anna Stina hämtade smeden Sandberg och bosätter sig här i Broddetorp
 2. Johan blir skräddare i Göteborg med 8 barn.

Anders Nilsson Lindberg

mjölnarson var f1845 i Stenstorp kom med sin far, som inhyses till Lofta Nils Botorp, tar anställning på närbelägna soldattorp och tjänte 31 år från 1845 var gift tre gånger och hade ansvar för 6 barn varav några oäkta. Johan var med på Fyn 1848. Får avsked med underhåll och betyg tjänt utmärkt väl.

 1. Stina f1811 från Gudhem 12 år äldre.
  1. August dog redan vid 16 års å
 2. Fröjda Maja f1818
  1. Anders Gustaf dör späd
  2. Anders Gustaf f1853 blir soldat Hjalmar under St Lund, korpral som övertar faderns Mellomskog.
  3. Johan dör också späd
  4. likaså Maja Stina
 3. Anna Cajsa Lindbergskan f1848 tar igen!
  1. Amanda f1878 i Mellomskog drar till (E)
  2. Linus f1883 som skräddare till Fjugesta.

Lindberg flyttade strax före sitt III gifte eller den 14/9 1876 till det av honom då förvärvade torpet Mellanskogen under Knektegården och sedermera den 6/11 1882 till Fridstorp Segerstad, varifrån hustrun den 12/12 1892 återvände. Anledningen till att hon efter mannens död nedsatt sig i Broddetorp torde ha varit, att mannen såsom vid flyttningen överårig där hade sin hemortsrätt.

Fröjda Maja andra hustrun.

När Fröjda Maja lagade byxorna åt Karl XV.
En snart hundraårig händelse från Broddetorp.

Någon gång omkring 1850-talet var ett s k stormöte eller storläger anordnat på Axvalla hed. Under några dagar höllos då övningar på Ekornavallen i Hornborga, och trakten där omkring.
Vid övningarna närvoro också konung Oskar I och kronprins Karl, sedermera Karl XV. Under den tid övningarna pågingo, bodde de kungliga i Broddetorps prästgård. Under en av manöverdagarna trängde ”fienden” norr ut från Ekornavallen. Egna trupper, som det kanske också då hette, hade tagit ställning längs Hornborgaån, för att där hejda ”fienden.” Bland annat var ett kanonbatteri uppställt vid Frimansgården för att därifrån bestryka bron och trakten däromkring. Dåvarande ägaren till Frimansgården, Jonas Jansson – farfader till nuv ägaren, Jacob Andersson – påpekade för kanonbatteriets befälhavare vådan av att skjuta med kanonerna, för då kunde det vara fara värt att alla gårdens fönsterrutor gingo i kras. Denne svarade då, att om det sattes ett kärl medvatten i varje fönster, var det ingen fara för rutorna. Detta gjorde också Jonas Jansson, med påföljd att han, trots den häftiga kanonaden, fick behålla fönsterrutorna hela Att det gick hett till denna dag är ganska säkert, ty kronprins Karl hade varit i farten så att han rivit sönder sina byxor. 
Han var ju inte generad för ett sådant ”lappri”, utan var med tills övningen var slut. 
Under denna övning blev han också tillfångatagen och satt en stund ”förvarad” i Hornborga smedja. Under någon av dessa övningsdagar hade han även haft sin häst bunden i det stora vårdträdet i Arvidsgården, Hornborga. De kungliga voro såväl under övningarna som också under vistelsen i prästgården föremål för ortsbefolkningens intressen. Nyfikenheten var nog på den tiden större än vad den är nu. Under kvällarna var det därför mycket folk som samlades vid prästgården, för att beskåda de kungliga och deras förehavanden. I Prästgårdsträdgården gick det under dessa kväller mycket muntert till, ty då samlades där också många av de i manövern deltagande officerarna, som till allmänhetens förnöjelse utförde en del lustigheter. Många av dåtidens idrottslekar, såsom ”spänna kyrka” och dylikt förekommo, varvid också ortsbefolkningen fick deltaga och visa sin skicklighet. För allmänheten utgjorde detta säkerligen ett mycket angenämt avbrott i vardagens enahanda. Ja, det är nog bäst att uttrycka sig så, ty slagordet ”tråkigheten på landsbygden” var nog inte i bruk på den tiden.
Framåt kvällen kom kronprins Karl att tänka på sina sönderrivna byxor, varför han begärde att få dem lagade. Till en början var det ingen som ville åtaga sig detta arbete, ty lagning av kungliga byxor hörde ju precis inte till vardagligheterna. Till slut var det en piga i prästgården, som förklarade sig villig att sy ihop revan i byxbenet. Hon hette Maja, men i dagligt tal kallades hon allmänt för Fröjda-Maja. Det var en manhaftig kvinna, som också var utrustad med en betydande portion ”skinn på näsan”. Detta fick också den kunglig innehavaren av d sönderrivna byxorna sedan nogsamt erfara. Lagningen tillgick så, att kronprinsen fick sitta på en stol ute i trädgården, medan Maja lade sig på knä bredvid och började sy ihop revan. Det är ju välbekant att Karl XV inte allenast som konung utan också som kronprins var mycket fruntimmerskär av sig. Som Maja var ung och fager under ögonen, kanske han rent av hoppades på ett litet äventyr” innan manövern var slut eller också kanske det var på skämt, som han började ”vänslas” med henne. Han kunde i alla fall inte låta bli henne, då hon höll på med sömnaden, utan kittlade henne och hade många andra knep och konster för sig. Maja visade sig i alla fall inte vara något vidare intresserad av den kungliga kurtisen, men hon tyckte nog att det var lite retsamt, därför att många både civila och militärer stodo och såg på. Hon sydde i alla fall för fulla muggar, men då prinsen med den ena foten började ”putta” henne på magen, tog det eld i Maja. Det var ju inte varmare känslor utan den heliga vreden, som därvid kom till utbrott. Riktigt darrande av ilska, reste hon sig upp, tittade prinsen stint i ögonen och skrek:” Sett stell å låt bli, för annars blir de’ ingen böxelagning i kväll!” Därefter lade hon sig åter på knä och fortsatte arbetet. Hennes tillrättavisning hade tydligen gjort god effekt, ty i fortsättningen fick hon vara i fred. Bland den församlade allmänheten blev det en stund riktigt dödstyst, emedan folket fruktade att Maja genom sitt bryska uppträdande ställt sig illa ut. En gammal högröstad gubbe tog slutligen mod till sig och utropade: ”Nu går de’ le’ sk-t för Maja!” Prinsen, som hörde detta, svarade då: Var du lugn, min gode man. Henne skall intet ont vederfaras!” Detta blev också fallet, ty då lagningen var färdig reste sig prinsen upp, klappade henne på axeln och sade att hon var en präktig flicka. Som tack för hjälpen med lagningen av byxorna fick hon ur prinsens hand mottaga en blank 4-riksdaler. Kanske en del också utgjorde belöning för hennes karska och bestämda uppträdande? En 4-riksdaler var på den tiden något ovanligt hos många bland allmänheten, varför Majas förvärvade dyrgrip gick ur hand i hand, för beskådande.
Fast Fröjda-Maja visade sig otillgänglig för kunglig kurtis, hade hon i alla fall inget emot en mer gemene mans tillbedjan. Hon gifte sig nämligen sedan med en soldat. I boet kom hon inte heller barskrapad, ty bland annan egendom medförde hon också kronprins Karls blanka 4-riksdaler., och det var mycket penningar på den tiden. –m.

Med dessa makars son Anders Gustaf Hjalmar, som liksom fadern varit soldat och efter avskedet slog sig ned å Segerstadsfalan, sammanträffade nedskrivaren härav några gånger och kom med honom som sagesman de här nämnda människorna rätt nära inpå livet.
Lindberg d:y var rusthållets sista soldat, då detta sedan blev vakant, och den ende som tjänade för det under hans tid utflyttade torpet och det lär uteslutande ha varit rusthållarnas moraliska inställning till hans senare giftermål som orsakade, att han ej fick stanna å detsamma.
Företrädarens änka och barn hade fått gjort detta i det äldre torpet.
Den före Lindbergarna tjänande soldatens namn Brunn har också av traditionen bevarats, dock utan några därvid fästade minnen.
Rörande rusthållets sättande i vakans säges i 1825-års jordebok :
- Sedan rusthållarna å Frimansgården förklarat sig vilja i stället för rustningen ikläda sig roteringsersättning vid Skaraborgs regemente och sådan ersättning blivit föreslagen till nio dalers taxation hade Kongl. kammarkoll genom utslag den 31 januari 1876 samma roteringsavgift fastställt och genom nådigt brev den 30 juni så låtit därvid bero.

 

Västgöta Regemente N:o 32 Gudhems Kompani

Rusthållare Ringagården Fjällåkra el Hornborga

Torpet

Ett par av de för gården tjänande soldaterna före torpets flyttning till utjorden ovanför Toltan ha av folkminnet bevarats Holm och Blixt, den förra såsom odlare odlare av den efter honom uppkallade Holma Backe eller mellan kvarnåran och Strömmen, som Hornborgaån loppet mellan bron och Herradammen benämndes och den senare såsom den sista ehuru efter avskedet nedsatt dennes efterträdare. Vid de nya torpets uppförande 1868 användes de gamla åbyggnaderna
Liksom andra på mark tillhörig respektive gårdar i byn, låg detta torp invid stamgården men flyttades omkring 1860 till denna vid denna tid tillvunnen mark öster om Toltan i Broddetorp. Hemmanet Ringagården i Hornborga soldattorp, efter Fjällåkra bys laga skifte på 1860-talet utflyttades i den gården tilldelade skiften vid den mot utmarken från Toltan utgående dreven. Enda å torpet tjänstgörande soldaten var Johan Fredrik Engqvist, som innehade det mellan åren 1870 och 1890 , varefter det återförlivades med gården.

Som låg på andra sidan gatan eller vägen från Frimansgården mot Ringagården qvarn mitt för där nu den senare gårdens östra hemmansdels ladugård är belägen.

Frånsålt gården till ägaren under namn av hemman Broddet.

Soldater på Torpet

Namn Född Död Antagen Avsked
Jonas Hildestam        
Jon Bryngelsson 1686   1705  
Per Svensson 1696   1719 1729
Lars Ringblom 1709 1760 1730 1760
Anders Ramberg 1740 1812-05-02 1775-02-13 1807
Jonas Modig 1776 1825 1809-06-14 1825
Johan Holm 1803-06-27   1826 1843
Anders Kjellén 1821-10-30 1874-0720 1843-12-05 1872-06-20
Sven Johannes Engqvist 1853-06-18   1872-09-04 1902-09-05

Anders Stadig skulle eventuellt vara här 1847-12-17 till 1850-12-17. Se 321 Paulia.

Soldatöden:

Jonas Hildestam var 166.

Jon Bryngelsson född 1686 antogs 1705 blev korpral 1710 kan läsa och skriva.

Per Svensson född 1696 antogs 1719 tjänte 10 år

Lars Ringblom född 1709 dog 1760 vid 51 i tjänsten hade då tjänt 30 år Kommenderad till Pommern sjuk.

Anders Andersson Ramberg född 1740 N Ving död vid 72 års ålder i Hornborga 1812Tjänte i 31 år från 1775 och fick tp från Vg 07 0017. Gifte sig med Maria Jönsdotter från Varnhem och fick med henne Jonas, Anders, Maria och Greta

Jonas Modig född 1776 168 lång, tjänte 15 år från 1809 till 1825 då han dör. Han deltog i fyra fälttåg, mot Napoleon 1813 Dennevitz, Dessau, Leipzig, och 1814 vid Liege. Får avsked med underhåll och betyget tjänt väl är noterad som gift.

Johan Johannes Andersson Holm

född 1803 i Broddetorp 179 tjänte 17 från 1826 gift två gånger  med en Gabrielsdotter från Varnhem och sedan Maria.  Många barn varav många dog tidigt. Soldaten noterad som sjuklig.

Anders Blom Kjellén

soldatson från Hof Hansagården  var 178 tjänte 28 år från 1843 men en transport Vg. 07 0004 1840. Gifte sig med M S Persdotter från Broddetorp. Var på Fyn 1848 och blev korpral 1852 och blev distingtionskorpral 1869. Får avsked med underhåll och betyget tjänt utmärkt väl. Flyttade till Håkentorp 1852.

Sven Johan Svantesson Engqvist

född 1853 i Jung/Skallmeja var 177 antogs 1872 och tjänte 30 år. Blev sen småbrukare i Botorp Döves och gifte sig med Maja Jonsdotter från Hornborga. Pappan efter sekvest på Skattegården torp Brunnstorpet. De får en son Gustaf Sanfrid, som blir konduktör på järnvägen och som tar med änkan till Skövde.
Soldattorpet arrenderas av en sadelmakare Ernblom f1829 under 1863. Johan Persson f1831 fram till 1873

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Samhället ] Magasinet ] Torpen ] Nya Kyrkan ] Gamla Kyrkan ] Saga ] Gårdar ] [ Soldater ]
[underordnad] [ Innehåll ]