Torpen

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Samhället ] Magasinet ] [ Torpen ] Nya Kyrkan ] Gamla Kyrkan ] Saga ] Gårdar ] Soldater ]
[underordnad] Brunnhemsberget ] Fjällåkra Tå ] Åkatorp Stenkrogen ]

 

Apelbacken

enl hfl bodde här Lars Svensson Börstig och Maria Jonsdotter Klefva och de dog resp. 1796 och 1802. Anders Jonsson bor här 1795

Anders Carlsson f1774 från Forshem innan han flyttar till Åkatorps qvarn med sin familj.

Bjällas

Broddetorps Tå

Lars och Pig Maria Andersdotter arte habusmus.

Bräckan

Dammen under Prestegården

kan vara samma som u Kappagården. 

Emma Hägg

Fagermans

Gulltorpet

Kråkelund

nämns i fsf död en Ingeborg född 1660 död 1710. Anna bor här och får 5 sk i fattiglön 1711.

Lidan

under Voitec SvenFröjdenbergsgården Toltan
Anders Pettersson f1760 i Segerstad 
enkan Katarina Gustafsdotter f1757 med hennes barn  och svägerska med ny familj

Ljugaretorpare var låg det Broddetorp el Bolum

Persson.

Prästgård qvarn

Skräddare Hägg

Hagen

Nyborg

u Toltan

Samuel Larsson f1755 från Dala och torpare vid Tjursbacke blir skräddare under Toltan

Smeatorpet

ligger u Prestegården
Här bor Per Arvidsson f1729 från Gällstad, Hans Persson f1765

Träla.

Trälbäcksnäs 

känt från 1704 att där Nils föddes 1704-07-25.

Vråna 

är det ett torp i Broddetorp eller Bolum.

1845. Broddetorps socken. Fjällåkra bys utmark.

Innehavare Artur Andersson.

Till släkten 1835 genom Jonas Larsson, som då blev torpare under Äspås egendom, som innehade ett hemman i Broddetorps socken, dit den sagda herrgård sedan underlagda marken redan då hörde.

Liksom fallet med ännu ett par av äspåstorpen voro – och äro alltfort – innehavarna ehuru ej där bosatta kyrkboksförda i Håkantorps socken.

Träla var en gammal Toltan Voiteck i Broddetorp tillhörig kronointäkt.

Släktföljden.

Jonas Larsson, Artur Jonsson, Artur Andersson,

Från 1845.

Trakåsen Tråkåsen

sid 20 står torp Träkåsen ligger under Prästgården. Jag vill minnas att man finner det på gamla kartor öster om kyrkan 

Sven Petersson 

f1756 Åsle dör samtidigt med sonen Anders varför hustrun Kerstin flyttar till Jägartorpet 98.

Sven Jonsson

från Varv 1755 dör 1804 varför Lisa med barn flyttar till Botorp.

Då kommer Lars Andersson 

f1788 Marum från Stenstorp men flyttar redan 1805 t Afzegården. 

Avskedade sold Anders Trygg från Dimbo f1756 bodde här mellan 98 och 1800 på väg till Varv.

Kan Anders Hoflund f1743 bott här , kan Måns Hofman död 1792 bott här 

Afsk sold Jon Borg har förfrusna fötter och kommer hit 1807 med sin familj. Yngste sonen blir soldat för samma torp Stommen. Sven Persson med hustru finns här 1796

Tån under SvenFröjdenbergsgården

Beväringskarlen Jonas Andersson f1779 i Falköping.

Vågen

hit kommer Maria Larsdotter f1785.

Befriade från mantalspenningar.

Broddetorp Kommunalstämma 15/4 1865:
Företogs justering av årets mantals- och skattskrivningslängd, varvid, i enlighet med Kongl. Maj:ts nådiga förordning av den 24/4 1863, anmärktes, att följande personer böra från mantalspenningar och övriga personella avgifter erläggande befrias.

Hemman Lägenhet. Personens namn. M. K. Anmärkningar.
Prästbolet Arbetskarl Johs Danielsson Fattigdom.
-"- Arbetskarl Anders Andersson -"-
Bengt Olofsg Inhyses Pehr Eriksson -"-
Bengt Olofsg torp Johs Mellblad hustru Bräcklighet
Knekteg torp Anders Andersson. Mannen heter rätteligen Johannes 1 Sjuklighet
Åkatorp   Arbetsk. Lars Pettersson m. h.. Fattigdom
Åkatorp Maja Svensdotter Fattigdom
Liden Backstuge Daniel Larsson o dotter Lisa Fattigdom
Stenkrogen Carl Gabrielsson m.h. och bräcklig son Fattigdom
Wadet Backs ohannes Andersson m.h. 1. fatigdom
Åbacken Änkan Britta Larsdotter fattigdom
Pehr Håkansg. Arbetsk. Carl Johansson m.h. Mannen bräcklig.
Pehr Håkansg. Jonas Jonsson sjuklighet
Afzesg Hemmansäg Gustaf Jonsson h. svagsinthet
Afzesg Inhys. Anna Olofsdotter fattighjon
Planteringshagen Backstuges Jonas Jonssons
- ll - Backst Erika Cajsa fattigdom
And. Pettersson m.h.
L- F. Edström. August Carlsson, Gustaf Nilsson.

[ överordnad ] Start ] Bjellum By ] Bolumtorp ] Bolum ] Broddetorp ] Torpen ] Hornborga By ] Sätuna ] [ innehåll ]
[ samma nivå ] Samhället ] Magasinet ] [ Torpen ] Nya Kyrkan ] Gamla Kyrkan ] Saga ] Gårdar ] Soldater ]
[underordnad] Brunnhemsberget ] Fjällåkra Tå ] Åkatorp Stenkrogen ] [ Innehåll ]